อำเภอปางมะผ้า


 • ถ้ำลอด.jpg
  ถ้ำน้ำลอดเป็นแหล่งโบราณคดีสำคัญและเป็นหนึ่งใน Unseen Thailand อยู่ในความดูแลของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มแม่น้ำปาย เป็นถ้ำที่มีน้ำไหลผ่านกลาง จะต้องนั่งแพเข้าไปชม ภายในถ้ำน้ำลอดมีข...

 • ถ้ำน้ำบ่อผี.jpg
  ถ้ำน้ำบ่อผี (Spirit Well)ตั้งอยู่ในเขตมู่บ้านลุกข้าวหลาม อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นหลุมยุบที่ลึกที่สุดและใหญ่ที่สุดในไทย ใหญ่ขนาดที่ว่าปากปล่องมีความกว้างเท่าสนามฟุตบอล 2...

 • ถ้ำแม่ละนา.jpg
  ถ้ำแม่ละนา(Mae Lana Cave)เป็นถ้ำที่มีความยาวที่สุดในเอเชีย มีความยาวตลอดเส้นทางที่ลำน้ำแม่ละนาลอดผ่านถึง 12 กิโลเมตร และการเดินทางชมถ้ำแห่งนี้ จากจุดเริ่มต้นจนถึงจุดปลายสุดที่ทะลุอ...

 • หมู่บ้านจ่าโบ่.jpg
  หมู่บ้านจ่าโบ่เป็นชื่อของชุมชนชาวเขาที่ตั้งอยู่ใน อ. ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ที่นี่นอกจากมีธรรมชาติที่สวยงามแล้วยังมีวิถีชีวิตชนเผ่าที่น่าสนใจและน่ามาเรียนรู้ เมื่อมีนักท่องเที่ยวเริ...

 • จุดชมวิวบ้านลุกข้าวหลาม.jpg
  จุดชมวิวบ้านลุกข้าวหลามเป็นจุดชมทะเลหมอกที่สวยงามมาก ตั้งอยู่บนดอยลุกข้าวหลาม ห่างจากอำเภอปางมะผ้าประมาณ 20 กิโลเมตร เป็นที่พักระหว่างการเดินทาง ปาย – แม่ฮ่องสอน ถือเป็นจุดชมวิวยอด...

 • จุดชมวิวบ้านลุกข้าวหลาม ปางมะผ้า.jpg
  จุดชมวิวดอยกิ่วลม ปาย-ปางมะผ้าตั้งอยู่ระหว่างเส้นทางปาย - ปางมะผ้า และเป็นทางผ่านเพื่อไปยังตัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน อีก 84 กิโลเมตร จุดชมวิวดอยกิ่วลมสูงจากระดับน้ำทะเล 1,431 เมตร นักท่...
Visitors: 53,845