อำเภอแม่ลาน้อย


 • ถ้ำแก้วโกมล.jpg
  ถ้ำแก้วโกมลตั้งอยู่ในวนอุทยานแก้วโกมล อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ถือเป็นถ้ำผลึกแคลไซต์แห่งที่ 2 ของโลก จาก 3 แห่ง (แห่งแรกอยู่ที่ประเทศจีน และแห่งที่ 3 คือประเทศออสเตรเลีย) ถูกค้นพบด...

 • หมู่บ้านห้วยห้อม.jpg
  หมู่บ้านห้วยห้อมเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ในอำเภอแม่ลาน้อย ซ่อนตัวอยู่ในหุบเขาในเขตรับผิดชอบของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อยโดดเด่นในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ชมไร่และชิมกาแฟห้วยห้อ...

 • หมู่บ้านแม่ละอูบ.jpg
  หมู่บ้านแม่ละอูบตั้งอยู่ในตำบลห้วยห้อม อำเภอแม่ลาน้อย เป็นหมู่บ้านของชาวเขาเผ่าลัวะหรือละว้า ตัวหมู่บ้านตั้งอยู่ท่ามกลางภูเขาน้อยใหญ่ เต็มไปด้วยธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ อีกทั้งชาวบ้า...

 • จุดชมวิวแม่ลาหลวง.jpg
  จุดชมวิวแม่ลาน้อย ตั้งอยู่ริมถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 เป็นจุดแวะพักของนักเดินทางที่มาจากเชียงใหม่ แล้วจะไปยังตัวเมืองแม่ฮ่องสอน อยู่ระหว่างทางไปยังโครงการหลวงแม่ลาน้อย เป็นจุดช...

 • น้ำตกดาวดึงส์.jpg
  น้ำตกดาวดึงส์เป็นน้ำตกที่สวยงามมากแห่งหนึ่ง อยู่ในเขตบ้านทุ่งรวงทอง ตำบล แม่ลาน้อย ห่างจากอำเภอไปประมาณ 6 กิโลเมตร สายน้ำไหลผ่านซอกหินลดหลั่นกันเป็นชั้น โดยเฉพาะในหน้าน้ำหรือฤดูฝน ...

 • พระธาตุธัมมิกราช.jpg
  พระธาตุธัมมิกราชตั้งอยู่ภายในสำนักปฏิบัติธรรมพระธาตุธัมมิกราช ตำบลห้วยห้อม อำเภอแม่ลาน้อยอยู่ในเส้นทางที่จะเดินทางเข้าไปโครงการหลวงแม่ลาน้อย ซึ่งเป็นวัดหนึ่งในสาขาของวัดพระธาตุศรีจ...
Visitors: 53,831