SMT402 โปรแกรมทัวร์เชียงราย ภูชี้ฟ้า ดอยแม่สลอง สามเหลี่ยมทองคำ 4 วัน 3 คืน

SMT402: โปรแกรมทัวร์เชียงราย ภูชี้ฟ้า ดอยแม่สลอง สามเหลี่ยมทองคำ 4 วัน 3 คืน 

เที่ยวเชียงราย เหนือสุดในสยาม (เที่ยวสบายๆ แบบกรุ๊ปส่วนตัว) 

จำนวนขั้นต่ำ 6 ท่านขึ้นไป

ไฮไลท์การเดินทาง

  • พิชิตภูชี้ฟ้า ชมทะเลหมอก เคล้าลมหนาว ท่ามกลางขุนเขา
  • ย้อนรอยหมูป่า งามตรึงตราถ้ำหลวง - ขุนน้ำนางนอน
  • ไปจิบชารับลมหนาวที่ดอยแม่สลอง หนึ่งในแลนด์มาร์คของเมืองเชียงราย
  • ชมวิวสามประเทศริมแม่น้ำโขง ณ สามเหลี่ยมทองคำ
  • เที่ยววัดร่องขุ่น สุดยอดวัดสวยที่สุดในโลก
  • เที่ยวไร่บุญรอด (สิงห์ปาร์ค) ชมไร่ชา ทุ่งคอสมอส
  • สัมผัสสีสันดอกไม้งามกลางสวนแม่ฟ้าหลวง 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันแรก: สนามบินเชียงราย – ดอยตุง – สวนแม่ฟ้าหลวง – พระตำหนักดอยตุง – ดอยช้างมูบ – หมู่บ้านผาฮี้ –พระธาตุดอยตุง – ไร่ชาฉุยฟง (-/L/D-)

 

ดอยตุง

08.00 น. ทีมงานให้การต้อนรับคณะ ณ สนามบินเชียงราย จากนั้นนำท่านขึ้นรถตู้ปรับอากาศเดินทางสู่ ดอยตุง ชม สวนแม่ฟ้าหลวง หรือสวนดอกไม้ดอยตุง ที่จัดสวนได้อย่างสวยงดงามเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) ประกอบไปด้วยสนามหญ้าและสวนดอกไม้ ไม้ประดับลดหลั่นไปตามไหล่เขา บนพื้นที่ราว 30 ไร่ หน้าพระตำหนักดอยตุง จุดเด่นของสวนคือประติมากรรมของนางมิเซียม ยิบอินซอย จากนั้นเยี่ยมชม พระตำหนักดอยตุง ถือเป็นบ้านหลังแรกของสมเด็จย่า โดยใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ มีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบล้านนากับบ้านพื้นเมืองของสวิตเซอร์แลนด์

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ครัวพระตำหนัก (มื้อที่ 1)

บ่าย นำท่านแวะชม จุดชมวิวดอยช้างมูบ ตรงเขตทหารฝั่งไทยบริเวณฐานปฏิบัติการดอยช้างมูบซึ่งเป็นจุดที่ชมเทือกเขาฝั่งพม่าจนถึงเส้นขอบฟ้า โดยไม่มีสิ่งใดมาบดบัง จากนั้นชมความงดงามของภูเขาหรือจะเดินเที่ยวชม หมู่บ้านชาวเขาเผ่าอาข่า หมู่บ้านผาฮี้ พร้อมจิบกาแฟห้อยขาจากนั้น นำท่านชมและสักการะ พระธาตุดอยตุง เป็นพระธาตุที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในจังหวัดเชียงราย ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุกระดูกไหปลาร้าของพระพุทธเจ้า เป็นพระธาตุประจำผู้เกิดปีกุน มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี

ไร่ชาฉุยฟง

เย็น แวะจิบชาที่ ไร่ชาฉุยฟง สวรรค์ของสายชาเขียวตัวจริง เป็นไร่ชาอู่หลงแห่งที่ 2 พื้นที่กว้างและได้บรรยากาศของไร่ชาอันเขียวขจีที่กว้างใหญ่ ปลูกโค้งวนไปตามไหล่เขาด้วยความใส่ใจการดูแลของไร่ นอกจากนี้ยังมีเบเกอรี่มากมายที่ผลิตมาจากชา เช่น โรลชาเขียว และครัวซองไส้ชาเขียว เป็นต้น 

ค่ำ บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 2) จากนั้นนำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก โรงแรมไชนารายณ์***หรือเทียบเท่า

          

วันที่สองพิพิธภัณฑ์บ้านดำ – ดอยแม่สลอง – ไร่ชา 101 – สุสานนายพลต้วน – พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี – ตลาดไนท์บาซ่าร์ (B/L/D)   

 

โปรแกรมทัวร์เชียงราย ภูชี้ฟ้า ดอยแม่สลอง สามเหลี่ยมทองคำ 4 วัน 3 คืน

07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร (มื้อที่ 3) 

08.00 น. นำคณะเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์บ้านดำ เที่ยวชมศิลปะที่มีความโดดเด่นสวยงาม ส่วนใหญ่สร้างเป็นสีดำ บ้านไม้กาแล ไม้แกะสลัก หนังสัตว์ เขาสัตว์ต่างๆ ที่จัดแสดงไว้ภายในพิพิธภัณฑ์สร้างขึ้นโดย อาจารย์ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ดอยแม่สลอง ซึ่งเป็นดอยที่มีชื่อเสียงด้านการปลูกชา และเป็นที่ตั้งของชุมชนจีนยูนนานอีกแห่งหนึ่งทางภาคเหนือของประเทศไทย

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีนยูนนาน (มื้อที่ 4) 

บ่าย นำท่านชม ไร่ชา 101 เป็นไร่ชาขนาดใหญ่บนดอยแม่สลอง เป็นแหล่งปลูกชาที่ใหญ่และมีชื่อเสียง โดยเฉพาะชาพันธุ์อู่หลงก้านอ่อนที่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดงานเทศกาลชาระดับโลกมาแล้ว จากนั้นนำท่านเดินชม ตลาดชา ให้เลือกชมและชิมชา รวมทั้งเดินดูวิถีชีวิตของชาวจีนยูนนานได้อีกด้วย จากนั้นนำสมาชิกไปชม สุสานนายพลต้วน ผู้นำกองพล 93 ที่นำชาวจีนยูนนานอพยพเข้ามาอาศัยอยู่บนดอยแม่สลอง นำท่านชมและสักการะ พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี ตั้งอยู่บนยอดดอยแม่สลอง มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,500 เมตร และตั้งอยู่ห่างจากหมู่บ้านสันติคีรี 4 กิโลเมตรสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2539 โดยสร้างเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า)ในวโรกาสที่พระองค์ทรงเจริญพระพระชนมพรรษาครบ 90 พรรษา 

ไร่ชา 101

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 5) หลังอาหารท่านสามารถเดินเที่ยวชม ตลาดไนท์บาซาร์ หรือ ถนนคนเดิน (เปิดเฉพาะวันเสาร์เท่านั้น) จากนั้นนำท่านกลับเข้าสู่ที่พัก           

 

วันที่สามไร่บุญรอด – วัดร่องขุ่น – วัดพระแก้ว – พิพิธภัณฑ์โฮงหลวงแสงแก้ว – วัดห้วยปลากั้ง –วัดร่องเสือเต้น – ภูชี้ฟ้า (B/L/-)

 

วัดร่องขุ่น

07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร (มื้อที่ 6)

08.00 น. นำท่านชม ไร่บุญรอด หรือ สิงค์ปาร์ค พาชมลานสิงค์ทองบริเวณด้านหน้า, จุดชมวิวไร่ชาและดอกไม้ 360 องศา บนพื้นที่กว่า 8,000 ไร่ ศูนย์กีฬาและสันทนาการหรือบ้านแดง จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง วัดร่องขุ่น ออกแบบและสร้างโดย อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินที่มีชื่อเสียงของไทย สร้างขึ้นด้วยแรงปณิธานที่มุ่งมั่นรังสรรค์งานศิลปะที่งดงามแปลกตา ผสานวัฒนธรรมล้านนาได้อย่างกลมกลืน ทั้งลวดลายปูนปั้นแระดับกระจกสีเงินแวววาวและลวดลายปูนปั้นอันวิจิตรเป็นเอกลักษณ์ รวมถึงประดับด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนังที่งดงามประณีตที่เห็นแล้วต้องตะลึง จากนั้นนำท่านกราบสักการบูชาพระแก้วมรกตจำลอง ณ วัดพระแก้ว สถานที่ค้นพบพระแก้วมรกต ไหว้พระหยกเชียงราย ชม พิพิธภัณฑ์โฮงหลวงแสงแก้ว ป็นพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับศาสนาและวัฒนธรรมล้านนา รูปแบบอาคารเป็นทรงล้านนาประยุกต์ 2 ชั้น ผสมผสานศิลปะระหว่างอยุธยาและศิลปะล้านนา ออกแบบโดยสล่าชาวเชียงราย 

 วัดร่องเสือเต้น

เที่ยง ริการอาหารกลางวัน ณ ร้านข้าวซอยเฒ่าแก่เอก (มื้อที่ 7)

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ วัดห้วยปลากั้ง เป็นอีกวัดหนึ่งของจังหวัดเชียงรายที่สวยงามตั้งอยู่บนเขาเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม สิ่งที่โดดเด่นของวัดนี้คือ พบโชคธรรมเจดีย์ ลักษณะเป็นทรงแหลมผสมผสานระหว่างศิลปะจีนและล้านนา ภายในเจดีย์ประดิษฐานพระพุทธรูปและพระอรหันต์ต่างๆ และเป็นที่ประดิษฐาน เจ้าแม่กวนอิมแกะสลักจากไม้จันทร์หอม รวมทั้ง รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมสีขาวองค์ใหญ่ และโบสถ์สีขาวที่งดงามด้วยลวดลายปูนปั้นสุดอลังการ จากนั้นชมความงามของ วัดร่องเสือเต้น เพลิดเพลินความงามของพระอุโบสถสีน้ำเงิน สร้างขึ้นด้วยศิลปะแบบไทยประยุกต์ที่มีความสวยงดงามแปลกตา จากฝีมือการรังสรรค์ของ นายพุทธากาบแก้ว หรือ สล่านก ศิลปินท้องถิ่นชาวเชียงราย ซึ่งเคยเป็นลูกศิษย์ของ อ.เฉลิมชัย เอกลักษณ์ของวัดนนี้คือใช้เฉดสีเป็นสีน้ำเงินฟ้าตัดกับสีทอง ลวดลายต่างๆ ที่พลิ้วไหว จากนั้นเดินทางไปยัง ภูชี้ฟ้า ตั้งอยู่ที่ อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย (ใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง) 

ภูชี้ฟ้า

เย็น เดินทางถึง ภูชี้ฟ้า นำท่านเช็คอินเข้าที่พัก ร้อยรักภูชี้ฟ้า รีสอร์ท หรือเทียบเท่า

บริการอาหารเย็นชุดเซ็ตหมูกระทะ (มื้อที่ 8) พร้อมชมพระอาทิตย์ตก และวิวภูเขาสวยๆ หลังอาหาร พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สี่ภูชี้ฟ้า – เชียงแสน – วัดพระธาตุผาเงา – สามเหลี่ยมทองคำ – แม่สาย – ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน – สนามบินเชียงราย (B/L/-)

 

ภูชี้ฟ้า

05.30 น. นำท่านขึ้นสู่ ยอดภูชี้ฟ้า โดยรถสองแถวท้องถิ่น ชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอก ความสูง 1,628 เมตรสัมผัสความงดงามของวิวทิวทัศน์และอากาศที่เย็นสบาย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร (มื้อที่ 9)

08.30 น. นำท่านเช็คเอ้าท์เพื่อเดินทางสู่ อำเภอเชียงแสน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ระหว่างทางท่านจะได้เห็นวิวแม่น้ำโขงที่แบ่งระหว่างประเทศไทยและประเทศลาว นำท่านสักการะพระธาตุผาเงา ณ วัดพระธาตุผาเงา วัดคู่บ้านคู่เมืองเชียงแสน เป็นเมืองเก่าแก่อายุกว่า 800 ปี

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 10)

ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน

บ่าย นำท่านเที่ยวชม สามเหลี่ยมทองคำ หรือ สบรวก เป็นบริเวณที่แม่น้ำโขงและแม่น้ำรวกมาบรรจบกัน ใช้เป็นพรมแดนกั้นระหว่างไทย-ลาว-พม่า พาท่านไหว้ พระพุทธนวล้านตื้อ บริเวณริมแม่น้ำโขง และขึ้นชมจุดชมวิว 3 ประเทศที่สวยงาม จากนั้นนำเดินทางสู่ อำเภอแม่สาย ชม ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน ย้อนรอยการช่วยเหลือ 13 ทีมหมูป่า ถ้ำหลวงเป็นถ้ำหินปูนขนาดใหญ่ ยาวถึง 7 กิโลเมตร เชื่อว่าเป็นถ้ำที่มีความยาวที่สุดในประเทศไทย ปากถ้ำเป็นห้องโถงกว้างมาก ภายในถ้ำจะพบกับความงามของเกล็ดหินสะท้อนแสง หินงอก หินย้อย และมีธารน้ำไหลตลอดทั้งปีเทือกเขาขนาดใหญ่ที่มีรูปร่างคล้ายสตรีนอนเหยียดยาว ซึ่งบริเวณเทือกเขาแห่งนี้ก็มีตำนานหลายเรื่องที่บอกเล่าถึงที่มาที่แตกต่างกัน แต่สิ่งที่คล้ายคลึงกันก็คือตอนจบอันแสนเศร้านั่นเอง 

17:00 น. เดินทางถึง สนามบินเชียงราย นำท่านเช็คอินที่เคาน์เตอร์สายการบิน ส่งท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพและประทับใจ 

สอบถาม โทร: 082-192-2488 หรือ คุยกับเราทางไลน์ 


Add Friend

โปรแกรมทัวร์แนะนำ

Visitors: 53,839