SMT202 ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว บ่อเกลือ ดอยภูคา 4 วัน 3 คืน

SMT202โปรแกรมทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว ดอยภูคา บ่อเกลือ 4 วัน 3 คืน (VAN)  

เที่ยวน่าน ชีวิตเนิบๆ ที่น่าหลงใหล 

ไฮไลท์การเดินทาง

  • เสริมมงคลชีวิตไหว้ ‘พระธาตุแช่แห้ง’ พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองน่าน
  • หยอกทะเลภูเขาที่ ‘ดอยเสมอดาว’ อัญมณีล้ำค้าจากแดนดินเมืองน่าน
  • กระซิบรักบันลือโลก “ปู่ม่านย่าม่าน” มงคลล้านนาน ณ วัดภูมินทร์
  • นมัสการพระธาตุเก่าแก่ที่ วัดพระธาตุเขาน้อย
  • เส้นทางลอยฟ้า ปัว-บ่อเกลือ ดอยภูคา
  • บ่อเกลือสินเธาว์ ตำนานแห่งขุนเขา
  • Unseen เที่ยวน่าน โฮงเจ้าฟองคำ พิพิธภัณฑ์ บ้านเจ้าล้านนาเก่าแก่
  • พักผ่อนสโลว์ไลฟ์กลางธรรมชาติ ชีวิตเนิบๆ ที่น่าหลงใหล

 

โปรแกรมการเดินทาง      

วันแรก:  สนามบินน่าน – หอศิลป์ริมน่าน – หมู่บ้านสกาด – ร้านลำดวนผ้าทอและกาแฟไทลื้อ  – อุทยานแห่งชาติดอยภูคา  จุดชมวิว 1715 – บ่อเกลือ – โรงต้มเกลือสินเธาว์ (-/L/D) 

 

  กาแฟไทลื้อ    

เช้า รับคณะ ณ สนามบินน่าน จากนั้นนำท่านขึ้นรถตู้ปรับอากาศ เดินทางสู่น่านเหนือ ชมงานศิลป์ หอศิลป์ริมน่าน เป็นสถานที่จัดแสดงผลงานศิลปะ มีการผลัดเปลี่ยนการแสดงผลงานทุกๆ เดือนแบบไม่ซ้ำกัน จากนั้นพาทุกท่านไป หมู่บ้านสกาด เพื่อชมธรรมชาติและวิวภูเขาที่สลับซับซ้อนสวยงาม ตามสโลกแกน "จิบชา ชมวิว ดริฟกาแฟ ที่ดอยสกาด" ได้เวลาสมควร เดินทางสู่ อ.ท่าวังผา พาท่านไปชม ร้านลำดวนผ้าทอ และ กาแฟไทลื้อ เพลิดเพลินไปกับการเดินเล่น ถ่ายรูปกับสะพานไม้ไผ่ อุโมงค์ผ้าซิ่น ทุ่งนา และวิวของดอยภูคา   

ที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 1) 

บ่าย เดินทางไปยัง อ.บ่อเกลือ ผ่านเส้นทางอุทยานแห่งชาติดอยภูคา แวะถ่ายรูปที่ จุดชมวิว 1715 ถึงตัว อ.บ่อเกลือ เที่ยวชม โรงต้มเกลือสินเธาว์ ซึ่งเป็นบ่อเกลือโบราณที่อายุกว่า 800 ปี ถือเป็นต้นกำเนิดเมืองน่าน มาจากบ่อเกลือสินเธาว์บนภูเขา เนื่องจากเกลือในสมัยอดีตเป็นดั่งทองคำขาวและยุทธปัจจัยในการเดินทางออกรบ และเครื่องบรรณาการ 

 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 2) หลังอาหาร นำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก อ.บ่อเกลือ อิสระพักผ่อน

 

วันที่สอง: หมู่บ้านสะปัน – หยุดเวลาคาเฟ่ – ถนนลอยฟ้า (ถนนหมายเลข 3) – พระธาตุแช่แห้ง  โฮงเจ้าฟองคำ – วัดพระธาตุเขาน้อย  (B/L/D)

 

 เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร (มื้อที่ 3) หลังอาหารนำคณะเดินทางไปยัง หมู่บ้านสะปัน ชม จุดชมวิวสะพานบ้านสะปัน ชมบรรยากาศโดยรอบ สูดอากาศบริสุทธิ์ ให้ท่านชมวิว ถ่ายรูปตามอัธยาศัย จากนั้นชมวิวธรรมชาติกลางป่าเขาที่ หยุดเวลาคาเฟ่   

ที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 4) 

บ่าย เดินทางเข้าตัวเมืองน่าน โดยใช้เส้นทาง อ.สันติสุข - บ่อเกลือ แวะถ่ายรูปที่ โค้งพับผ้า ถนนหมายเลข 0 และที่มุมมหาชน ถนนหมายเลข 3 ระหว่างทางแวะพักจิบกาแฟ ชมวิวที่ เดอะวิว@กิ่วม่วง ชมวิวทิวทัศน์ภูเขาเขียวขจี และถ่ายรูปที่มุมมหาชน จากนั้นเดินทางไปนมัสการ พระธาตุแช่แห้ง เป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวน่านที่มีความวิจิตรงดงาม ชาวเมืองล้านนามีความเชื่อกันว่าการได้เดินทางไปสักการะองค์พระธาตุแช่แห้ง หรือชาวล้านนาจะเรียกกันว่า การชูธาตุ แล้วนั้นจะได้รับอานิสงค์อย่างแรงกล้า ทำให้ชีวิตอยู่ดีมีสุข ปราศจากโรคภัยต่างๆ มาเบียดเบียน หน้าที่การงานเจริญก้าวหน้าพระธาตุแช่แห้งเป็นพระธาตุประจำปีเถาะและประจำในหลวงรัชกาลที่ 9 เที่ยวชม โฮงเจ้าฟองคำ บ้านไม้โบราณ อายุมากกว่า 190 ปี โดยทายาทได้เปิดบ้านเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับการทอผ้าของราชสำนักน่าน สนุกสนานกับการลองปั่นฝ้าย ฟังซอปั่นฝ้าย จากนั้นขึ้นไปชมวิวเมืองน่านที่ วัดพระธาตุเขาน้อย  ปูชนียสถานที่สำคัญและเก่าแก่สันนิษฐานว่ามีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับพระธาตุแช่แห้ง ตรงบริเวณลานปูนพระพุทธรูปปางลีลาองค์ใหญ่คือ พระพุทธมหาอุตมงคลนันทบุรีศรีเมืองน่าน ถือเป็นจุดเดียวที่เห็นเมืองน่านจากมุมสูง 

 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 5) จากนั้นนำท่านกลับเข้าสู่ที่พักในตัวเมืองน่าน (ศุกร์/เสาร์/อาทิตย์ มีถนนคนเดิน/ขนมหวานป้านิ่ม) 

 

วันที่สาม: ตักบาตรเช้า – วัดพระธาตุช้างค้ำ  วัดภูมินทร์ – พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่าน – วัดน้อย – อุโมงค์ลีลาวดี – วัดศรีพันต้น – วัดมิ่งเมือง – วัดบุญยืน – ร้านกาแฟจ๊างน่าน (B/L/D) 

 

เช้า พาทุกท่านไป ตักบาตรเช้า และพาชม ตลาดเช้า ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนน่าน จากนั้นพาท่านกลับสู่โรงแรม  

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร (มื้อที่ 6) นำคณะเที่ยวชม ข่วงเมืองน่าน นมัสการพระเจ้าหลวงที่ วัดพระธาตุช้างค้ำ ไหว้พระทองคำ ณ หอไตรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ชมจิตรกรรมฝาผนัง หรือ ฮูบแต้ม ที่ วัดภูมินทร์ ภาพที่มีชื่อเสียงมากคือ ภาพจิตรกรรมปู่ม่านย่าม่าน หรือ กระซิบรัก ผลงานของหนานบัวผัน จิตรกรพื้นถิ่นเชื้อสายไทลื้อ เดินชมสถาปัตยกรรมผสมผสานทั้งพม่า ล้านนา และอยุธยา จนกลายเป็นเอกลักษณ์น่าน ชมงาช้างดำ ซึมซับบรรยากาศเมืองเก่าน่านที่ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่าน จากนั้นเที่ยวชม วัดน้อย วัดที่เล็กที่สุดในประเทศไทย, เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปและเดินลอด อุโมงค์ลีลาวดี ชมและนมัสการ วัดศรีพันต้น (วัดทอง) และ วัดมิ่งเมือง (วัดเงิน)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 7) 

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ อ.เวียงสา ชม วัดบุญยืน ซึ่งเป็นวัดที่มีความสำคัญอีกวัดหนึ่งใน จ.น่าน และเป็นวัดเดียวที่มีพระประธานปางเปิดโลกที่สวยงาม จากนั้นนำท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ณ ร้านกาแฟจ๊างน่าน ร้านกาแฟรสอร่อย เบเกอรี่ดี เป็นร้านกาแฟที่ตั้งอยู่ในบ้านตึกแถวไม้เก่าขนาด 3 คูหาซึ่งเคยเป็นอู่รถเมล์มาก่อนปัจจุบันได้รับการปรับปรุงให้เป็นร้านค้าร้านกาแฟและแกลเลอรี่

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 8) หลังอาหาร นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก อ.นาน้อย

 

วันที่สี่ดอยเสมอดาว  เสาดินนาน้อย (คอกเสือ) ร้านขายของฝาก – สนามบินน่าน (B/L/-)

  

เช้า เดินทางไปยัง ดอยเสมอดาว ชมพระอาทิตย์ขึ้น สัมผัสลมหนาวและสนุกสนานกับการถ่ายรูปวิวสวยทั้งแบบเดี่ยวและหมู่คณะ แล้วเดินทางย้อนอดีตสัมผัสร่องรอยมนุษย์โบราณยุคหินที่ฮ่อมจ้อมหรือ เสาดินนาน้อย หรือ คอกเสือ อิสระถ่ายรูปพร้อมสัมผัสแสงสวยยามเช้า สมควรแก่เวลา นำท่านกลับสู่โรงแรม

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร (มื้อที่ 9) หลังอาหาร นำคณะเช็คเอ้าท์พร้อมเดินทางสู่ตัวเมืองน่าน แวะซื้อของฝาก ของที่ระลึกที่ร้าน จางตระกูล หรือ ศูนย์โอทอปน่าน หรือ ร้านต้นน่าน ชิมกาแฟที่ร้าน เฮือนฮังต่อ หรือ เอราบิก้า ร้านกาแฟที่รวบรวมสายพันธุ์กาแฟทุกสายพันธุ์ใน จ.น่านมาให้ชิม

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 10) 

บ่าย พาท่านไป ร้านไอศกรีมสเวนเซ่นกาดน่าน ซึ่งเป็นการผสมผสานวัฒนธรรมท้องถิ่นในรูปแบบสถาปัตยกรรมไทลื้อ หนึ่งเดียวในประเทศไทยพร้อมเมนูพิเศษไอศครีมกะทิบัวลอย มีเฉพาะสาขานี้เท่านั้น จากนั้นนำคณะออกเดินทางสู่ สนามบินน่าน เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

 

ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ

 

สอบถาม โทร: 082-192-2488 หรือ คุยกับเราทางไลน์ 


Add Friend

อัลบั้มลูกค้า

โปรแกรมทัวร์แนะนำ

Visitors: 53,841