SMT112 โปรแกรมทัวร์แม่ฮ่องสอน บ้านรักไทย ปาย 4 วัน 3 คืน เครื่องบิน พักบ้านรักไทย

SMT112: โปรแกรมทัวร์แม่ฮ่องสอน บ้านรักไทย ปาย (บินตรง) 4 วัน 3 คืน

เที่ยวแม่ฮ่องสอน ปาย หมู่บ้านรักไทย  (รับ-ส่ง จากสนามบินแม่ฮ่องสอน)   

 ไฮไลท์การเดินทาง

  • สูดกลิ่นไอธรรมชาติกลางหุบเขาแห่งหมู่บ้านจีนยูนนานที่บ้านรักไทย
  • เที่ยวปางอุ๋ง ล่องแพไม้ไผ่กลางสายหมอก
  • สัมผัสวิถีชีวิตกะเหรี่ยงคอยาวและกะเหรี่ยงหูยาวที่บ้านห้วยเสือเฒ่า
  • บูชาธาตุทั้งสี่ ต่อดวงชะตา ส่งเสริมสุขภาพที่วัดพระธาตุดอยกองมู
  • เที่ยววัดจองคำ จองกลาง ชมตุ๊กตาไม้แกะสลัก ศิลปะพม่า
  • สักการะพระพุทธสิหิงค์ อายุ 700 ปี ณ วัดศรีดอนชัย
  • เที่ยวปาย ดินแดนแห่งความโรแมนติก

 

โปรแกรมการเดินทาง    

วันแรกสนามบินแม่ฮ่องสอน – หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว – วัดจองคำ จองกลาง – พระธาตุดอยกองมู – ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน  (-/-/D)

 

วัดจองคำ จองกลาง

15.20 น. ทีมงาน (Driver Guide) รอรับ ณ สนามบินแม่ฮ่องสอน จากนั้นนำท่านขึ้นรถตู้ปรับอากาศ ออกเดินทางสู่ หมู่บ้านห้วยเสือเฒ่า ชม กะเหรี่ยงคอยาว หรือ ชาวกะยันที่ยังคงรักษาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมคือการสวมห่วงทองเหลืองไว้ที่คอ นอกจากนั้นยังมี ชาวกะยอ หรือ ชาวกะเหรี่ยงหูยาว อีกด้วย ชมและเลือกซื้อของที่ระลึกต่างๆ ได้ตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านชม วัดจองคำ จองกลาง วัดแฝดที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองแม่ฮ่องสอน สัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเมืองไทใหญ่แห่งนี้ กราบองค์ หลวงพ่อโต ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะพม่าขนาดใหญ่ ชาวแม่ฮ่องสอนนิยมมากราบไหว้ขอพรหลวงพ่อโตเพื่อให้ประสบความสำเร็จในชีวิตทำมาค้าขายเจริญรุ่งเรือง และเดินทางแคล้วคลาด ปลอดภัย จากนั้น ชมวัดจองกลางซึ่งมีการจัดแสดงตุ๊กตาไม้แกะสลัก มีทั้งรูปคนและสัตว์ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระเวชสันดรชาดกโดยฝีมือช่างชาวพม่า 

พระธาตุดอยกองมู

เย็น นำท่านขึ้นไปนมัสการ พระธาตุดอยกองมู ปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ชมพระอาทิตย์ตกดิน ผ่อนคลายไปกับแสงสุดท้ายของวันที่ค่อยๆ ลับแนวเหลี่ยมภูผา จากนั้น บูชาธาตุทั้งสี่ เพื่อให้ร่างกายของเราเกิดความสมดุลของธาตุดิน น้ำ ลม ไฟ ไม่เจ็บป่วยง่าย พร้อมขอพร พระทันใจ และชมทัศนียภาพอันงดงามของเมืองสามหมอกจากมุมสูง ถ่ายรูปเช็คอินได้ตามอัธยาศัย         

รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 1)

ค่ำ นำท่านเดินเที่ยวชม ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน ชมสินค้าของที่ระลึก และชิมอาหารหรือขนมพื้นเมืองชาวไทใหญ่ สมควรแก่เวลานำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

พักโรงแรม Fern Resort/Imperial Mae Hong Son Resort/Sib-Lan Buri Resort 

 

วันที่สองชุมชนผลิตถั่วลายเสือ – หมู่บ้านจ่าโบ่ – ปาย – วัดศรีดอนชัย –Pai Coffee In Love – สะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย – ปายแคนยอน – ถนนคนเดินปาย (B/L/D)

 

วัดศรีดอนชัย 

07:00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารที่พัก (มื้อที่ 2)

08.00 น. นำท่านเดินทางสู่ ชุมชนผลิตถั่วลายเสือ ดูการคั่วถั่วลายเสือ สินค้าโอทอป ระดับ 5 ดาวของจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมเลือกซื้อสินค้าโอทอปมากมาย ไม่วาจะเป็นถั่วลายเสือ ถั่วเสือซ่อนลาย ถั่วเเปหล่อ ถั่วลูกไก่ และป๊อบคอร์นไทใหญ่ เป็นต้น จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านจ่าโบ่

11.00 น. เดินทางถึง หมู่บ้านจ่าโบ่ ตั้งอยู่บนเขาสูงประมาณ 900เมตร มีจุดชมวิวที่สวยงาม ชาวบ้านเป็นชาวลาหู่หรือมูเซอที่ยังรักษาวิถีชีวิตดั้งเดิมไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายและความเป็นอยู่ไว้อย่างดี 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 3) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ อำเภอปาย

13.00 น. เดินทางถึง อำเภอปาย นำท่านชมและสักการะ วัดศรีดอนชั วัดเก่าแก่คู่เมืองปาย อายุ 700 ปี นำท่านไปผ่อนคลายสบายๆ ที่ ร้าน Pai Coffee In Love ร้านกาแฟ สวยเก๋ บนยอดเขาที่สามารถดื่มด่ำกับบรรยากาศวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ท่ามกลางความโรแมนติกของการตกแต่งร้าน ถ่ายรูปเช็คอินตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่ม) นำท่านไปถ่ายรูป เช็คอินที่ สะพานประวัติศาสตร์ท่าปา สร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทาง 'เชียงใหม่ - ตองอู' หรือที่เรียกเป็นภาษาญี่ปุ่นว่า 'ฮักโกสุ ไกโด'  

กองแลน

เย็น เดินทางสู่ กองแลน หรือ ปายแคนยอน ซึ่งเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยที่สุดของเมืองปาย

รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 4) 

ค่ำ นำท่านเที่ยวชมบรรยากาศ ถนนคนเดินปาย เดินชมสินค้าของที่ระลึก และชิมอาหารหรือขนมพื้นเมืองชาวไทใหญ่ สมควรแก่เวลา นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม เบลล์วิลล่า รีสอร์ท ปาย จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย    

วันที่สามจุดชมวิวทะเลหมอกหยุนไหล – หมู่บ้านสันติชล – วัดน้ำฮู (พระอุ่นเมือง) – ถ้ำปลา  – หมู่บ้านรักไทย (B/L/D)

 

ม่อนหยุนไหล

05.30 น. ตื่นแต่เช้าเพื่อไปรับอากาศดีๆ สัมผัสทะเลหมอกและชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ ม่อนหยุนไหล ท่านสามารถมองเห็นทัศนียภาพบ้านเรือนของเมืองปายที่ถูกปกคลุมด้วยสายหมอกคำว่า หยุนไหล เป็นภาษาจีนกลางหมายถึง แหล่งที่เมฆไหลมารวมกัน ซึ่งเปรียบเสมือนคนจีนยูนานที่อพยพมาจากเมืองจีนแต่ในที่สุดก็อพยพย้ายถิ่นฐานมารวมกัน 

07:30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 5) 

08:30 น. นำท่านเที่ยวเพลินๆ เดินช้าๆ ชม หมู่บ้านจีนยูนนาน ที่ ศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนนานหมู่บ้านสันติชล ชมบ้านดิน ชิมชา สนุกสนานกับการโล้ชิงช้าและถ่ายรูปมุมสวยๆ ในบรรยากาศเมืองจีน จากนั้นชมและสักการะ พระอุ่นเมือง ที่ วัดน้ำฮู พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองปายเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตพระพุทธรูปองค์นี้มีความมหัศจรรย์ตรงพระโมฬี (มวยผม) สามารถเปิดออกได้และมีน้ำขังอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้ยังมีเจดีย์สมัยอยุธยา ซึ่งสันนิษฐานว่าถูกสร้างในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในขณะเดินทัพผ่านมาทางเมืองปายแห่งนี้ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านรักไทย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 6) 

บ่าย นำท่านเที่ยวชม ถ้ำปลา ชมความมหัศจรรย์ของหมู่ปลาพลวงที่มาอาศัยอยู่ในถ้ำ จากนั้นออกเดินทางสู่หมู่บ้านรักไทย

เย็น เดินทางถึง หมู่บ้านรักไทย หมู่บ้านชาวจีนยูนนานเล็กๆ ที่โอบล้อมไปด้วยขุนเขา ได้บรรยากาศเหมือนไปเที่ยวเมืองจีน นำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก ในหมู่บ้านรักไทย จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย ท่านสามารถถ่ายรูปกับวิวทะเลสาบสวยๆ บ้านดิน ร้านอาหาร หรือ ร้านกาแฟ ซึ่งตกแต่งในสไตล์จีนยูนนาน พร้อมชิมชาเลิศรสจากชาพันธุ์ดี เช่น ชาอู่หลง ชายอดน้ำค้างและช้อปปิ้งกันตามอัธยาศัย

 รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารจีนยูนนาน (มื้อที่ 7) หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สี่ปางอุ๋ง – ล่องแพไม้ไผ่ – สะพานซูตองเป้ (สวนธรรมภูสมะ) – ภูโคลน คันทรี่คลับ – สนามบินแม่ฮ่องสอน (B/L/-)

 

ปางอุ๋ง

05:30 น. วันนี้ตื่นเช้า ล้อหมุนออกจากที่พักเพื่อเดินทางสู่ ปางอุ๋ง หรือ โครงการพระราชดำริปางตอง 2 บรรยากาศคล้ายทะเลสาบท่ามกลางทิวสน งดงามเปรียบดั่ง Switzerlandเมืองไทย นำท่าน ล่องแพไม้ไผ่ กลางสายหมอก ผ่อนคลายไปกับธรรมชาติที่สวยงาม อิสระถ่ายรูป จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่หมู่บ้านรักไทย 

08:00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารที่พัก (มื้อที่ 8) 

09:00 น. นำทุกท่านเช็คเอ้าท์และออกเดินทางสู่ สะพานซูตองเป้ หรือ สะพานอธิษฐานสำเร็จ ซึ่งเป็นสะพานไม้ไผ่สานที่ทอดผ่านกลางทุ่งนาเชื่อมกับหมู่บ้านกุงไม้สักเพื่อให้พระเณรสามารถเดินทางบิณฑบาตได้ นำท่านกราบขอพร พญาซูตองเป้ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางโปรดพญาชมพูบดี หรือ ปางทรงเครื่องกษัตริย์ ประดิษฐานอยู่ที่ สวนธรรมภูสมะ จากนั้นนำท่านไปผ่อนคลายสบายๆ ที่ ภูโคลน คันทรี่คลับ แหล่งสปาชั้นดีของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้บริการด้านสุขภาพและความงามด้วยโคลนและน้ำแร่จากธรรมชาติ ซึ่งที่นี่คือหนึ่งในสามแหล่งของโลกที่มีการค้นพบโคลนธรรมชาติ ที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุและเป็นประโยชน์กับผิวหนังและระบบไหลเวียนโลหิตของร่างกาย

สะพานซูตองเป้

(ไม่รวมค่าแพ็คเกจมาสก์หน้า พอกโคลน เฉพาะแช่เท้าเท่านั้น)

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 9) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ สนามบินแม่ฮ่องสอน 

14.00 น. เดินทางถึง สนามบินแม่ฮ่องสอน ส่งคณะเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

สอบถาม โทร: 082-192-2488 หรือ คุยกับเราทางไลน์ 


Add Friend

รีวิวทริป

โปรแกรมทัวร์แนะนำ

Visitors: 53,837