SMT 303 ทัวร์เชียงใหม่ อ่างขาง ม่อนแจ่ม ดอยอินทนนท์ 4 วัน 3 คืน

SMT303โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ อ่างขาง ม่อนแจ่ม ดอยอินทนนท์ 4 วัน 3 คืน  

เที่ยวเชียงใหม่ มนต์เสน่ห์แห่งล้านนา  

พักเชียงใหม่ 1 คืน/ม่อนแจ่ม 1 คืน/ฝาง 1 คืน 

ไฮไลท์การเดินทาง

  • สัมผัสอากาศหนาวที่อ่างขาง ชมโครงการหลวง
  • เที่ยวฮิโนกิแลนด์ แลนด์มาร์คเมืองญี่ปุ่นกลางหุบเขาในเชียงใหม่
  • เช็คอินแดนเทวดา ดินแดนแห่งเมืองสวรรค์ สุดอลังการดุจเทพนิยาย
  • ไปสูดความบริสุทธิ์จากธรรมชาติที่ม่อนแจ่ม ชมทุ่งดอกไม้งาม
  • เช็คอินถ่ายรูปที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เพลิดเพลินกับการชมสวนดอกไม้และพันธุ์ไม้นานาชนิดบนทางเดินลอยฟ้า
  • ขอพรหลวงพ่อทันใจ ที่วัดพระธาตุดอยคำ
  • เที่ยวชมวัดเด่นสะหรีศรีเมืองแกน วัดสวยแปลกตา
  • พิชิตดอยอินทนนท์ ยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทย

 

โปรแกรมการเดินทาง      

 วันแรก: เชียงใหม่ – แดนเทวดา – วัดบ้านเด่น – ฮิโนกิแลนด์ – ฝาง (-/L/D)                                                                           

 

  แดนเทวดา

 08.45 น. ทีมงานรับคณะจาก สนามบินเชียงใหม่ นำสัมภาระขึ้นรถตู้ปรับอากาศ นำท่านเดินทางสู่ แดนเทวดา ชมความอลังการของผาเจ็ดสีและธารน้ำตกสีเขียว ร่มรื่นไปกับบรรยากาศของสวนป่าในสไตล์ทรอปิคอลและแบบญี่ปุ่นท่ามกลางไอหมอกปกคลุม สวยงามเหมือนอยู่ในเทพนิยาย รวมทั้งสวนดอกไม้นานาพันธุ์ มุมตกแต่งสไตล์วินเทจย้อนยุค และร้านขายของที่ระลึกให้เดินชมความสวยงามและช้อปสินค้าโอทอปกลับบ้าน จากนั้นเที่ยวชม วัดบ้านเด่นสะหลีศรีเมืองแกน ตั้งอยู่บนเนิน ในเขตเมืองโบราณที่เรียกว่า เมืองแกน’ ชาวบ้านเลยเรียกวัดนี้ว่า วัดเด่นสะหลีศรีเมืองแกน’ เป็นวัดที่วิจิตรตระการตาด้วยสถาปัตยกรรมไทยผสมล้านนาประยุกต์ ในวัดเป็นที่นมัสการพระธาตุประจำปีเกิดทั้ง 12 ราศี และยังมีอุโบสถ หอไตร วิหารเสาอินทขิล กุฏิไม้สักทองทรงล้านนา พระวิหาร พระสถูปเจดีย์ พระพุทธมหาเศรษฐีนวโกฏิ ให้กราบไหว้บูชา     

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 1)

โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ อ่างขาง ม่อนแจ่ม ดอยอินทนนท์ 4 วัน 3 คืน

บ่าย นำคณะเดินทางสู่สถานที่เช็คอินสุดเก๋ ฮิโนกิแลนด์ (Hinoki Land) อาณาจักรไม้ฮิโนกิแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่จำลองบรรยากาศความเป็นญี่ปุ่นไว้กลางหุบเขาในเชียงใหม่ เป็นรูปธรรมในภาพฝันของ คุณอนิรุทธ์ จึงสุดประเสริฐ ผู้ก่อตั้งบ้านไม้หอมฮิโนกิ ไชยปราการ และเป็นผู้นำเข้าไม้สนฮิโนกิในประเทศไทยอย่างเป็นทางการรายแรกๆ ของประเทศไทย  จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ อำเภอฝาง

เย็น เดินทางถึงอำเภอฝาง รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 2) หลังอาหารนำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Sleeping Tree Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

     

วันที่สองดอยอ่างขาง – สวนส้ม – สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง – สวนดอกไม้เมืองหนาว (สวน 80) – ไร่ชา 2000 – ไร่สตรอเบอร์รี่บ้านนอแล –ม่อนแจ่ม   (B/L/D)                                   

  

ดอยอ่างขาง

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารที่พัก (มื้อที่ 3)

08.00 น. นำคณะเดินทางสู่ ดอยอ่างขาง ตั้งอยู่บนทิวเขาแดนลาว ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,400 เมตร และมียอดดอยสูงถึง 1,928 เมตร เป็นที่ตั้งของสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ระหว่างทางนำท่านแวะเที่ยวชม สวนส้ม จากนั้นชม สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง หรือเรียกว่า โครงการหลวงดอยอ่างขาง ภายในมีแปลงปลูกพืชเมืองหนาวมีทั้งไม้ดอกและไม้ผลและพืชผักชนิดต่างๆผลไม้ที่ขึ้นชื่อที่สุดจะเป็นสตรอเบอร์รี่พันธุ์ 80ที่มีรสชาติดีรสหวานจากนั้นชม สวน 80 เป็นสวนดอกไม้เมืองหนาวที่รวบรวมไม้ดอกเมืองหนาวปลูกลงบนแปลงไว้ให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชมและยังมีต้นซากุระจากญี่ปุ่นให้ชื่นชมอีกด้วยซึ่งออกดอกสวยงามในช่วงฤดูหนาวของทุกปีส่วนไม้ดอกเมืองหนาวที่ปลูกลงบนแปลงชนิดอื่นมีการปลูกสับเปลี่ยนกันตลอดเพื่อให้มีดอกสวยงามตลอดทั้งปีจากนั้นพาท่านชม ไร่ชา 2000 ดอยอ่างขาง ซึ่งตั้งอยู่ทางซ้ายมือก่อนถึงบ้านนอแลให้ท่านเช็คอินถ่ายรูปกับจุดชมวิวสวยๆ ตามอัธยาศัยซึ่งมี 2จุดคือด้านบนตรงบริเวณกังหันลมแคนนอนและตรงแปลงชาด้านล่างนอกจากนี้มีร้านชาบริการให้นักท่องเที่ยว ดื่มด่ำไปกับบรรยากาศที่สวยงาม

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 4)

บ้านนอแล

บ่าย นำคณะเดินทางสู่  ไร่สตรอเบอร์รี่บ้านนอแล ต้นสตรอเบอร์รี่ถูกปลูกลดหลั่นตามความลาดเทของภูเขาให้วิวที่สวยงามเหมาะแก่การถ่ายรูปสมาชิกสามารถเข้าชมแปลงปลูกได้แต่ไม่สามารถเก็บสตรอเบอร์รี่เองได้และสามารถเลือกซื้อแบบสดๆที่ชาวบ้านมาขายได้อีกด้วย จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ ม่อนแจ่ม

เย็น เดินทางถึง ม่อนแจ่ม หรือ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย ซึ่งเป็นโครงการที่เน้นในการทำแปลงผักและวิจัยพืชเมืองหนาว นำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พักรีสอร์ทบนดอยม่อนแจ่ม

รับประทานอาหารเย็นที่พัก (เซ็ทหมูกระทะ – มื้อที่ 5) หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย  

 

วันที่สามม่อนแจ่ม – Skywalk ม่อนแจ่ม – สวนพฤกษศาสตร์สิริกิติ์ – สวนดอกไม้ป้านกเอี้ยง – วัดอุโมงค์ – วัดพระสิงห์ – ตลาดไนท์บาซ่าร์ (B/L/-)                                                         

  

สกายวอล์คม่อนแจ่ม

07.00 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารที่พัก (มื้อที่ 6)

08.00 . นำท่านชม จุดชมวิวม่อนแจ่ม และ Skywalk ม่อนแจ่ม จุดเช็คอินแห่งใหม่ เป็นทางเดินชมธรรมชาติดอกไม้ ภูเขา และทะเลหมอก ในมุมมองแบบ 360 องศา จากนั้นชม สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ สถานที่อนุรักษ์และรวบรวมพรรณไม้เป็นหมวดหมู่ตามวงศ์สกุลต่างๆ โดยจัดปลูกให้สอดคล้องกับธรรมชาติมากที่สุด ให้ท่านเพลิดเพลินไปกับการชมสวนดอกไม้และพันธุ์ไม้นานาชนิด นำคณะเดินทางสู่ สวนดอกไม้ป้านกเอี้ยง เป็นสวนดอกไม้บรรยากาศโล่งสบายเต็มไปด้วยดอกมาร์กาเร็ตสีม่วงกลางหุบเขาแห่งเมืองเชียงใหม่ ล้อมรอบด้วยบรรยากาศธรรมชาติที่สวยงาม

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 7)   

บ่าย นำคณะเดินทางสู่ วัดอุโมงค์ วัดสำคัญอีกวัดหนึ่งของเมืองเชียงใหม่ บรรยากาศสงบ ร่มรื่น มีจุดเด่นที่น่าสนใจคือมีอุโมงค์ลักษณะเป็นกำแพง ภายในเป็นทางเดินหลายช่องทะลุกันได้ ด้านบนอุโมงค์เป็นเจดีย์ที่มีอายุเก่าแก่ของล้านนาจากนั้นชม วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ชมพระอารามหลวงชั้นเอก สร้างขึ้นเมือปี พ.ศ. 1888 โดยพญาผายู กษัตริย์เชียงใหม่องค์ที่ 5 ของราชวงศ์มังราย 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 8) หลังอาหารนำคณะเที่ยวชม ตลาดไนท์บาซ่าร์ สมควรแก่เวลา นำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Asia Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย  

 

วันที่สี่ดอยอินทนนท์ – พระมหาธาตุนภเมทนีดล – พระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ – พระธาตุดอยคำ– ร้านขายของฝาก – สนามบินเชียงใหม่ (B/L/-)                                                             

  

ดอยอินทนนท์ 

06.30 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารที่พัก (มื้อที่ 9)

07.30 นำท่านเดินทางขึ้นสู่ ดอยอินทนนท์ ยอดดอยที่สูงที่สุดของเมืองไทย มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี ให้ท่านอิสระถ่ายรูปและชมความงามของธรรมชาติตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านลงจากดอย แวะนมัสการ พระมหาธาตุนภเมทนีดล และ พระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ ถ่ายรูปวิวสวยๆ ดอกไม้งามๆ กับบรรยากาศยามเช้าที่สดชื่น 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 10) 

พระธาตุดอยคำ

 บ่าย นำคณะไปสักการะ พระธาตุดอยคำ เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่สร้างขึ้นในสมัยพญากือนากษัตริย์แห่งอาณาจักรล้านนา ให้ท่านอธิษฐานขอพร หลวงพ่อทันใจ ที่มีชื่อเสียงโด่งดังด้านให้โชคลาภจากนั้นเดินทางสู่ ร้านขายของฝาก ให้ท่านเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินเชียงใหม่ 

18:00 น. เดินทางถึง สนามบินเชียงใหม่ ส่งคณะเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

สอบถาม โทร: 082-192-2488 หรือ คุยกับเราทางไลน์ 


Add Friend

อัลบั้มลูกค้า

โปรแกรมทัวร์แนะนำ

Visitors: 53,835