SMT110 โปรแกรมทัวร์แม่ฮ่องสอน บ้านรักไทย 3 วัน 2 คืน เครื่องบิน (พักบ้านรักไทย)

SMT110: โปรแกรมทัวร์แม่ฮ่องสอน บ้านรักไทย 3 วัน 2 คืน บินตรง (พักบ้านรักไทย)

เที่ยวแม่ฮ่องสอน พักบ้านรักไทย (รับ-ส่ง จากสนามบินแม่ฮ่องสอน)  

ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 7,500 บาท เท่านั้น!!! 

 ไฮไลท์การเดินทาง

  • เที่ยวแม่ฮ่องสอน ดินแดนเมืองสามหมอก
  • สูดกลิ่นไอธรรมชาติกลางหุบเขาแห่งรักที่บ้านรักไทย
  • เที่ยวปางอุ๋ง ล่องแพไม้ไผ่กลางสายหมอก
  • สัมผัสวิถีชีวิตกะเหรี่ยงคอยาวและกะเหรี่ยงหูยาวที่บ้านห้วยเสือเฒ่า
  • บูชาธาตุทั้งสี่ ต่อดวงชะตา ส่งเสริมสุขภาพที่วัดพระธาตุดอยกองมู
  • เที่ยววัดจองคำ จองกลาง ชมตุ๊กตาไม้แกะสลัก ศิลปะพม่า

 

โปรแกรมการเดินทาง    

วันแรกสนามบินแม่ฮ่องสอน – วัดพระนอน – วัดพระธาตุดอยกองมู – ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน  (-/-/D)

 

15.45 น. ทีมงานรอรับ ณ สนามบินแม่ฮ่องสอน นำท่านขึ้นรถตู้ปรับอากาศ ออกเดินทางสู่ วัดพระนอน นมัสการ พระพุทธไสยาสน์ องค์ใหญ่ ยาว 12 เมตร พุทธลักษณะงดงามด้วยศิลปะแบบไทใหญ่ ชมพิพิธภัณฑ์ ภายในมีพระพุทธรูปและวัตถุโบราณที่ประเมินค่าไม่ได้อยู่มากมาย เช่น พระบัวเข็ม พระสิวลี หนังสือพระไตรปิฎก ถ้วยโถโอชาม และของใช้สอยของทหารญี่ปุ่นสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 

เย็น นำท่านขึ้นไปนมัสการ วัดพระธาตุดอยกองมู ปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ชมพระอาทิตย์ตกดิน ผ่อนคลายไปกับแสงสุดท้ายของวันที่ค่อยๆ ลับแนวเหลี่ยมภูผา จากนั้นนำท่าน บูชาธาตุทั้งสี่ เพื่อให้ร่างกายของเราเกิดความสมดุลของธาตุดิน น้ำ ลม ไฟ ไม่เจ็บป่วยง่ายพร้อมขอพร พระทันใจ และชมทัศนียภาพอันงดงามของเมืองสามหมอกจากมุมสูง ถ่ายรูปเช็คอินได้ตามอัธยาศัย 

วัดพระนอน

รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 1) 

ค่ำ นำท่านเดินเที่ยวชม ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน ชมสินค้าของที่ระลึก และชิมอาหารหรือขนมพื้นเมืองชาวไทใหญ่ สมควรแก่เวลานำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

พักโรงแรม The Imperial Mae Hong Son Resort/Fern Resort หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

 

วันที่สองหมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว/กะเหรี่ยงหูยาว – ชุมชนผลิตถั่วลายเสือ (สินค้าโอทอป 5 ดาวของแม่ฮ่องสอน) –  วัดจองคำ จองกลาง – ชมตุ๊กตาไม้แกะสลัก – สะพานซูตองเป้ – ร้านกาแฟบ้านลุงปาละ  –  ปางอุ๋ง (สวิตเซอร์แลนด์เมืองไทย) – ล่องแพไม้ไผ่ – บ้านรักไทย (B/L/-)

 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 2) 

08.00 น. นำท่านเช็คเอ้าท์พร้อมออกเดินทางสู่ หมู่บ้านห้วยเสือเฒ่า ชมกะเหรี่ยงคอยาว หรือ ชาวกะยันที่ยังคงรักษาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมคือการสวมห่วงทองเหลืองไว้ที่คอ นอกจากนั้นยังมี ชาวกะยอ หรือชาวกะเหรี่ยงหูยาวอีกด้วย ชมและเลือกซื้อของที่ระลึกต่างๆ ได้ตามอัธยาศัย เดินทางสู่ ชุมชนผลิตถั่วลายเสือ ดูการคั่วถั่วลายเสือ สินค้าโอทอป ระดับ 5 ดาวของจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมเลือกซื้อสินค้าโอทอปมากมาย ไม่ว่าจะเป็นถั่วลายเสือ ถั่วเสือซ่อนลาย ถั่วเเปหล่อ ถั่วลูกไก่ และป๊อบคอร์นไทใหญ่ เป็นต้น จากนั้นนำท่านชม วัดจองคำ จองกลาง วัดแฝดที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองแม่ฮ่องสอน สัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเมืองไทใหญ่แห่งนี้ กราบองค์ หลวงพ่อโต ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะพม่าขนาดใหญ่ ชาวแม่ฮ่องสอนนิยมมากราบไหว้ขอพรหลวงพ่อโตเพื่อให้ประสบความสำเร็จในชีวิต ทำมาค้าขายเจริญรุ่งเรืองและเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัย จากนั้นชมวัดจองกลางซึ่งมีการจัดแสดงตุ๊กตาไม้แกะสลัก มีทั้งรูปคนและสัตว์ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระเวชสันดรชาดกโดยฝีมือช่างชาวพม่า 

กะเหรี่ยงคอยาว

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 3) 

บ่าย เที่ยวชม สะพานซูตองเป้ หรือ สะพานอธิษฐานสำเร็จ ซึ่งเป็นสะพานไม้ไผ่สานที่ทอดผ่านกลางทุ่งนาเชื่อมกับหมู่บ้านกุงไม้สักเพื่อให้พระเณรสามารถเดินทางบิณฑบาตได้ กราบขอพร พญาซูตองเป้ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางโปรดพญาชมพูบดีหรือปางทรงเครื่องกษัตริย์ ประดิษฐานอยู่ที่ สวนธรรมวัดภูสมะ จากนั้นออกเดินทางสู่ หมู่บ้านรวมไทย ผ่อนคลายสบายๆ ที่ ร้านกาแฟลุงปาลชิมกาแฟรสดั้งเดิมแบบคั่วมือ กลิ่นหอมกรุ่น รสเข้ม จนคอกาแฟยกให้เป็นตำนานกาแฟสดแห่งปางอุ๋ง จิบกาแฟภายใต้บรรยากาศที่ร่มรื่นท่ามกลางกอไผ่ยักษ์ที่เป็นเอกลัษณ์ของที่นี่ จากนั้นนำท่านไป ล่องแพไม้ไผ่ ชมความงามของ ปางอุ๋ง หรือ โครงการพระราชดำริปางตอง 2 บรรยากาศคล้ายทะเลสาบท่ามกลางทิวสน งดงามเปรียบดั่ง Switzerland เมืองไทย 

ล่องแพปางอุ๋ง

เย็น เดินทางสู่ หมู่บ้านรักไทย หมู่บ้านชาวจีนยูนนานเล็กๆ ที่โอบล้อมไปด้วยขุนเขา ได้บรรยากาศเหมือนไปเที่ยวเมืองจีน นำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พักในหมู่บ้านรักไทย จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย ท่านสามารถถ่ายรูปกับวิวทะเลสาบสวยๆ บ้านดิน ร้านอาหาร หรือ ร้านกาแฟ ซึ่งตกแต่งในไตล์จีนยูนนาน พร้อมชิมชาเลิศรสจากชาพันธุ์ดี เช่น ชาอู่หลง ชายอดน้ำค้างและช้อปปิ้งกันตามอัธยาศัย

บ้านรักไทย

ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารจีนยูนนาน (มื้อที่ 4) หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สามถ้ำปลา – ภูโคลน คันทรี่คลับ – สนามบินแม่ฮ่องสอน (B/L/-)

 

ภูโคลน

08:00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 5)            

09.00 น. นำคณะเช็คเอ้าท์พร้อมเดินทางสู่ ถ้ำปลา ชมความมหัศจรรย์ของเหล่าปลาพลวงหินนับหมื่นๆ ตัวอยู่ในแอ่งน้ำที่ไหลออกมาจากถ้ำ จากนั้นนำท่านไปผ่อนคลายสบายๆ ที่ ภูโคลน คันทรี่คลับ แหล่งสปาชั้นดีของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้บริการด้านสุขภาพและความงามด้วยโคลนและน้ำแร่ จากธรรมชาติ ซึ่งที่นี่คือหนึ่งในสามแหล่งของโลกที่มีการค้นพบโคลนธรรมชาติ ที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุและเป็นประโยชน์กับผิวหนังและระบบไหลเวียนโลหิตของร่างกาย (ไม่รวมค่าแพ็คเกจมาสก์หน้า พอกโคลน เฉพาะแช่เท้าเท่านั้น)

12:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 6) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ สนามบินแม่ฮ่องสอน 

14.00 น. เดินทางถึง สนามบินแม่ฮ่องสอน ส่งคณะเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

สอบถาม โทร: 082-192-2488 หรือ คุยกับเราทางไลน์ 


Add Friend

อัลบั้มลูกค้า 

รีวิวทริป

โปรแกรมทัวร์แนะนำ

Visitors: 53,843