SMT112 โปรแกรมทัวร์แม่ฮ่องสอน บ้านรักไทย ปาย 4 วัน 3 คืน บินตรง พักบ้านรักไทย

SMT112: โปรแกรมทัวร์แม่ฮ่องสอน บ้านรักไทย ปาย (บินตรง) 4 วัน 3 คืน

เที่ยวแม่ฮ่องสอน ปาย หมู่บ้านรักไทย  (รับ-ส่ง จากสนามบินแม่ฮ่องสอน)   

พักโรงแรมดีมีมาตรฐาน + อาหารจัดหนัก จัดเต็ม + อิสระเลือกวันเดินทางเอง กี่ท่านก็ได้ 

“เราเน้นบริการ สร้างความประทับใจ”  

 ไฮไลท์การเดินทาง

 • สูดกลิ่นไอธรรมชาติกลางหุบเขาแห่งหมู่บ้านจีนยูนนานที่บ้านรักไทย
 • เที่ยวปางอุ๋ง ล่องแพไม้ไผ่กลางสายหมอก
 • สัมผัสวิถีชีวิตกะเหรี่ยงคอยาวและกะเหรี่ยงหูยาวที่บ้านห้วยเสือเฒ่า
 • บูชาธาตุทั้งสี่ ต่อดวงชะตา ส่งเสริมสุขภาพที่วัดพระธาตุดอยกองมู
 • เที่ยววัดจองคำ จองกลาง ชมตุ๊กตาไม้แกะสลัก ศิลปะพม่า
 • สักการะพระพุทธสิหิงค์ อายุ 700 ปี ณ วัดศรีดอนชัย
 • เที่ยวปาย ดินแดนแห่งความโรแมนติก

 

โปรแกรมการเดินทาง (พรีเมี่ยม)   

วันแรกสนามบินแม่ฮ่องสอน – หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว – วัดจองคำ จองกลาง – พระธาตุดอยกองมู – ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน  (-/-/เย็น)

 

ทัวร์แม่ฮ่องสอน บ้านรักไทย ปาย (บินตรง) 4 วัน 3 คืน

15.20 น. ทีมงานซึ่งเป็น ไกด์ไดร์เว่อร์ (มีความชำนาญและเชี่ยวชาญเส้นทางทัวร์เป็นอย่างดี) รอรับท่าน ณ สนามบินแม่ฮ่องสอน จากนั้นนำท่านขึ้นรถตู้ปรับอากาศ ออกเดินทางสู่ หมู่บ้านห้วยเสือเฒ่า ชม กะเหรี่ยงคอยาว หรือ ชาวกะยันที่ยังคงรักษาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมคือการสวมห่วงทองเหลืองไว้ที่คอ นอกจากนั้นยังมี ชาวกะยอ หรือ ชาวกะเหรี่ยงหูยาว อีกด้วย ชมและเลือกซื้อของที่ระลึกต่างๆ ได้ตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านชม วัดจองคำ จองกลาง วัดแฝดที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองแม่ฮ่องสอน สัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเมืองไทใหญ่แห่งนี้ กราบองค์ หลวงพ่อโต ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะพม่าขนาดใหญ่ ชาวแม่ฮ่องสอนนิยมมากราบไหว้ขอพรหลวงพ่อโตเพื่อให้ประสบความสำเร็จในชีวิตทำมาค้าขายเจริญรุ่งเรือง และเดินทางแคล้วคลาด ปลอดภัย จากนั้น ชมวัดจองกลางซึ่งมีการจัดแสดงตุ๊กตาไม้แกะสลัก มีทั้งรูปคนและสัตว์ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระเวชสันดรชาดกโดยฝีมือช่างชาวพม่า 

วัดจองคำ จองกลาง

เย็น นำท่านขึ้นไปนมัสการ พระธาตุดอยกองมู ปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ชมพระอาทิตย์ตกดิน ผ่อนคลายไปกับแสงสุดท้ายของวันที่ค่อยๆ ลับแนวเหลี่ยมภูผา จากนั้น บูชาธาตุทั้งสี่ เพื่อให้ร่างกายของเราเกิดความสมดุลของธาตุดิน น้ำ ลม ไฟ ไม่เจ็บป่วยง่าย พร้อมขอพร พระทันใจ และชมทัศนียภาพอันงดงามของเมืองสามหมอกจากมุมสูง ถ่ายรูปเช็คอินได้ตามอัธยาศัย         

รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 1)

ค่ำ นำท่านเดินเที่ยวชม ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน ชมสินค้าของที่ระลึก และชิมอาหารหรือขนมพื้นเมืองชาวไทใหญ่ สมควรแก่เวลานำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

พักโรงแรม Fern Resort/Imperial Mae Hong Son Resort 

วันที่สองปางมะผ้า – ถ้ำลอด – ปาย – วัดศรีดอนชัย –Pai Coffee In Love – สะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย – ปายแคนยอน – ถนนคนเดินปาย (เช้า/เที่ยง/เย็น)

 

ถ้ำลอด

07:00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารที่พัก (มื้อที่ 2)

08.00 น. นำท่านเดินทางสู่ อำเภอปางมะผ้า ระหว่างทางแวะชม จุดชมวิวบ้านลุกข้าวหลาม ให้ท่านถ่ายรูป สูดอากาศบริสุทธิ์ และอุดหนุนสินค้าชาวบ้าน จากนั้นนำท่านไปสัมผัสความลี้ลับของ ถ้ำลอด แหล่งโบราณคดีสำคัญและเป็นที่อยู่ของมนุษย์โบราณ อายุ 13,000 ปี นำท่านล่องแพไม้ไผ่เข้าชมภายในถ้ำ ชมธรรมชาติสุดงดงาม  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 3) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ อำเภอปาย ระหว่างทางแวะชม จุดชมวิวกิ่วลม  

บ่าย เดินทางถึง อำเภอปาย นำท่านชมและสักการะ วัดศรีดอนชัย วัดเก่าแก่คู่เมืองปาย อายุ 700 ปีนำท่านไปผ่อนคลายสบายๆ ที่ ร้าน Pai Coffee In Love ร้านกาแฟ สวยเก๋ บนยอดเขาที่สามารถดื่มด่ำกับบรรยากาศวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ท่ามกลางความโรแมนติกของการตกแต่งร้าน ถ่ายรูปเช็คอินตามอัธยาศัย นำท่านไปถ่ายรูป เช็คอินที่ สะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย สร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทาง 'เชียงใหม่ - ตองอู' หรือที่เรียกเป็นภาษาญี่ปุ่นว่า 'ฮักโกสุ ไกโด' 

กองแลน

เย็น เดินทางสู่ กองแลน หรือ ปายแคนยอน ซึ่งเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยที่สุดของเมืองปาย

ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 4) จากนั้นนำท่านเที่ยวชมบรรยากาศ ถนนคนเดินปาย เดินชมสินค้าของที่ระลึก และชิมอาหารหรือขนมพื้นเมืองชาวไทใหญ่ สมควรแก่เวลานำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมเบลล์ วิลล่า ปาย รีสอร์ท หรือเทียบเท่า จากนั้นให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สามจุดชมวิวทะเลหมอกหยุนไหล – หมู่บ้านสันติชล – วัดน้ำฮู (พระอุ่นเมือง) – ถ้ำปลา  – หมู่บ้านรักไทย (เช้า/เที่ยง/เย็น)

 

ม่อนหยุนไหล

05.30 น. ตื่นแต่เช้าเพื่อไปรับอากาศดีๆ สัมผัสทะเลหมอกและชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ ม่อนหยุนไหล ท่านสามารถมองเห็นทัศนียภาพบ้านเรือนของเมืองปายที่ถูกปกคลุมด้วยสายหมอกคำว่า หยุนไหล เป็นภาษาจีนกลางหมายถึง แหล่งที่เมฆไหลมารวมกัน ซึ่งเปรียบเสมือนคนจีนยูนานที่อพยพมาจากเมืองจีนแต่ในที่สุดก็อพยพย้ายถิ่นฐานมารวมกัน 

07:30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 5) 

08:30 น. นำท่านเที่ยวเพลินๆ เดินช้าๆ ชม หมู่บ้านจีนยูนนาน ที่ ศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนนานหมู่บ้านสันติชล ชมบ้านดิน ชิมชา สนุกสนานกับการโล้ชิงช้าและถ่ายรูปมุมสวยๆ ในบรรยากาศเมืองจีน จากนั้นชมและสักการะ พระอุ่นเมือง ที่ วัดน้ำฮู พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองปายเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตพระพุทธรูปองค์นี้มีความมหัศจรรย์ตรงพระโมฬี (มวยผม) สามารถเปิดออกได้และมีน้ำขังอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้ยังมีเจดีย์สมัยอยุธยา ซึ่งสันนิษฐานว่าถูกสร้างในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในขณะเดินทัพผ่านมาทางเมืองปายแห่งนี้ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านรักไทย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 6) 

บ่าย นำท่านเที่ยวชม ถ้ำปลา ชมความมหัศจรรย์ของหมู่ปลาพลวงที่มาอาศัยอยู่ในถ้ำ จากนั้นออกเดินทางสู่หมู่บ้านรักไทย

หมู่บ้านรักไทย

เย็น เดินทางถึง หมู่บ้านรักไทย หมู่บ้านชาวจีนยูนนานเล็กๆ ที่โอบล้อมไปด้วยขุนเขา ได้บรรยากาศเหมือนไปเที่ยวเมืองจีน นำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก ในหมู่บ้านรักไทย จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย ท่านสามารถถ่ายรูปกับวิวทะเลสาบสวยๆ บ้านดิน ร้านอาหาร หรือ ร้านกาแฟ ซึ่งตกแต่งในสไตล์จีนยูนนาน พร้อมชิมชาเลิศรสจากชาพันธุ์ดี เช่น ชาอู่หลง ชายอดน้ำค้างและช้อปปิ้งกันตามอัธยาศัย

 รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารจีนยูนนาน (มื้อที่ 7) หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย 

วันที่สี่ปางอุ๋ง – ล่องแพไม้ไผ่ – สะพานซูตองเป้ (สวนธรรมภูสมะ) – ภูโคลน คันทรี่คลับ – สนามบินแม่ฮ่องสอน (เช้า/เที่ยง/-)

 

ปางอุ๋ง

05:30 น. วันนี้ตื่นเช้า ล้อหมุนออกจากที่พักเพื่อเดินทางสู่ ปางอุ๋ง หรือ โครงการพระราชดำริปางตอง 2 บรรยากาศคล้ายทะเลสาบท่ามกลางทิวสน งดงามเปรียบดั่ง Switzerlandเมืองไทย นำท่าน ล่องแพไม้ไผ่ กลางสายหมอก ผ่อนคลายไปกับธรรมชาติที่สวยงาม อิสระถ่ายรูป จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่หมู่บ้านรักไทย 

08:00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารที่พัก (มื้อที่ 8) 

09:00 น. นำทุกท่านเช็คเอ้าท์และออกเดินทางสู่ สะพานซูตองเป้ หรือ สะพานอธิษฐานสำเร็จ ซึ่งเป็นสะพานไม้ไผ่สานที่ทอดผ่านกลางทุ่งนาเชื่อมกับหมู่บ้านกุงไม้สักเพื่อให้พระเณรสามารถเดินทางบิณฑบาตได้ นำท่านกราบขอพร พญาซูตองเป้ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางโปรดพญาชมพูบดี หรือ ปางทรงเครื่องกษัตริย์ ประดิษฐานอยู่ที่ สวนธรรมภูสมะ จากนั้นนำท่านไปผ่อนคลายสบายๆ ที่ ภูโคลน คันทรี่คลับ แหล่งสปาชั้นดีของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้บริการด้านสุขภาพและความงามด้วยโคลนและน้ำแร่จากธรรมชาติ ซึ่งที่นี่คือหนึ่งในสามแหล่งของโลกที่มีการค้นพบโคลนธรรมชาติ ที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุและเป็นประโยชน์กับผิวหนังและระบบไหลเวียนโลหิตของร่างกาย (ไม่รวมค่าแพ็คเกจมาสก์หน้า พอกโคลน เฉพาะแช่เท้าเท่านั้น)

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 9) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ สนามบินแม่ฮ่องสอน 

14.00 น. เดินทางถึง สนามบินแม่ฮ่องสอน ส่งคณะเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 

ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ 

โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยถือประโยชน์ลูกค้าเป็นสำคัญ

อัตรานี้รวม 

 1. ค่ารถปรับอากาศพร้อมน้ำมันและคนขับผู้เชี่ยวชาญตลอดการเดินทาง
 2. ค่าที่พัก 3 คืน รวมอาหารเช้า (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
 3. ค่าอาหารเที่ยง-เย็น ตามที่ระบุในโปรแกรม (9 มื้อ)
 4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
 5. ค่าล่องแพที่ปางอุ๋ง และที่ถ้ำลอด
 6. ค่ามัคคุเทศก์ (ภาษาไทย) ดูแลตลอดการเดินทาง
 7. ค่าน้ำดื่มแบริการตลอดการเดินทาง
 8. ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท/ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิตที่บริษัทฯ ทำไว้ (ไม่คลอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

อัตรานี้ไม่รวม 

 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน (ไป-กลับ)  
 2. ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการที่ระบุไว้ในโปรแกรม
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าซักรีด/ ค่าโทรศัพท์/ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
 4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 5. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ (แล้วแต่ความพึงพอใจในการให้บริการ)  

เงื่อนไขการจอง 

มัดจำท่านละ 3,000 บาท และชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางตามที่ตกลงกัน 

สำคัญที่สุดชำระเงินผ่านบัญชีบริษัทฯ เท่านั้น 

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ แม่ฮ่องสอน กรีน ทราเวล โดย โอเพ่น สไมล์ ทัวร์ 

หจก. โอเพ่น สไมล์ ทราเวล แอนด์ เซอร์วิส เป็นทีมงานทัวร์ท้องถิ่น (Local Tour) ที่มีความเชี่ยวชาญด้านทัวร์และการท่องเที่ยวภาคเหนือทุกที่ ทุกจังหวัด ทั้งทัวร์เชียงใหม่ ทัวร์เชียงราย ทัวร์แม่ฮ่องสอน ทัวร์น่าน และทุกจังหวัดในภาคเหนือ โดยมีเว็บไซต์ชื่อ www.maehongsongreentravel.com 

เหตุผลดีดี ที่ควรเลือกเดินทางกับเรา  

 • มีประสบการณ์ในการบริการจัดทัวร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศมากกว่า 10 ปี
 • จดทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวอย่างถูกต้องจากกรมการท่องเที่ยว ใบอนุญาตเลขที่ 11/11647
 • ทีมงานเป็นคนในพื้นที่ มีความเชี่ยวชาญและชำนาญเส้นทางเป็นอย่างดี
 • จัดโปรแกรมทัวร์ตามความต้องการของลูกค้าในราคาที่เหมาะสม
 • ทีมงานมีความใส่ใจในทุกรายละเอียดและทำงานอย่างมีเหตุผล
 • ดูแลท่านประดุจดั่งบุคคลพิเศษและคนสำคัญภายในครอบครัว
 • มีบริการหลังการขาย สอบถามความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาคุณภาพในด้านการบริการ    

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว (TAT License) : 11/11647  

Tax ID: 0713562001081 

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว

 

ภพ.20

สอบถาม โทร: 098-990-4925 หรือ คุยกับเราทางไลน์ 


Add Friend

 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทัวร์ดี ไม่มีเท มั่นใจได้ 100% แม่ฮ่องสอน กรีน ทราเวล โดย โอเพ่น สไมล์ ทราเวล แอนด์ เซอร์วิส จดทะเบียนและได้รับอนุญาตประกอบธุรกท่องเที่ยวจากกรมการท่องเที่ยว ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยว เลขที่ 11/11647

รีวิวทริป

โปรแกรมทัวร์แนะนำ

Visitors: 78,287