SMT109 โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน บ้านรักไทย ปาย 3 วัน 2 คืน (พักบ้านรักไทย)

SMT109: โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน บ้านรักไทย ปาย 3 วัน 2 คืน (พักบ้านรักไทย)

เที่ยวปาย แม่ฮ่องสอน พักบ้านรักไทย (รับ-ส่ง จากสนามบินเชียงใหม่)  อิสระเลือกวันเดินทางเอง กี่ท่านก็ได้

พักโรงแรมดีมีมาตรฐาน + อาหารจัดหนัก จัดเต็ม + ทัวร์แบบพรีเมี่ยม 

“เราเน้นบริการ สร้างความประทับใจ”  

ไฮไลท์การเดินทาง

 • เที่ยวแม่ฮ่องสอน ดินแดนเมืองสามหมอก
 • สูดกลิ่นไอธรรมชาติกลางหุบเขาแห่งหมู่บ้านจีนยูนนานที่ บ้านรักไทย
 • เที่ยวปางอุ๋ง ล่องแพไม้ไผ่กลางสายหมอก
 • ชิลลมหนาว ฟินสายหมอก ที่ ห้วยน้ำดัง และจุดชมวิว ม่อนหยุนไหล
 • สักการะพระพุทธสิหิงค์ อายุ 700 ปี ณ วัดศรีดอนชัย
 • บูชาธาตุทั้งสี่ ต่อดวงชะตา ส่งเสริมสุขภาพที่ วัดพระธาตุดอยกองมู
 • เที่ยว วัดจองคำ จองกลาง ชมตุ๊กตาไม้แกะสลัก ศิลปะพม่า 
 • เที่ยวปาย ดินแดนแห่งความโรแมนติก 

โปรแกรมการเดินทาง (พรีเมี่ยม)    

วันแรกเชียงใหม่ – ห้วยน้ำดัง – สะพานฯ ท่าปาย – หมู่บ้านสันติชล – วัดน้ำฮู – วัดศรีดอนชัย –  Pai Coffee In Love – กองแลน (ปายแคนยอน) – ถนนคนเดินปาย (-/เที่ยง/เย็น)

 

07.30 น. ทีมงานรับคณะ ณ สนามบินเชียงใหม่ หรือ สถานีรถไฟรถไฟ หรือจุดนัดรับในตัวเมืองเชียงใหม่ จากนั้นนำทุกท่านขึ้นรถตู้ปรับอากาศ ออกเดินทางสู่ อำเภอปาย ไปตามถนนสายร่มรื่น บนเส้นทางสายโรแมนติก นำท่านชม อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง สัมผัสไอเย็น ชมทะเลหมอก ณ จุดชมวิวดอยกิ่วลม อิสระถ่ายรูป ชมวิวทิวทัศน์และสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติ ที่นี่อากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี 

โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน บ้านรักไทย ปาย 3 วัน 2 คืน (พักบ้านรักไทย)

11.30 น. เดินทางถึง อำเภอปาย ชม สะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย สร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทาง 'เชียงใหม่-ตองอู' หรือที่เรียกเป็นภาษาญี่ปุ่นว่า 'ฮักโกสุ ไกโด' 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 1)

หมู่บ้านจีนยูนนาน สันติชล

บ่าย เที่ยวเพลินๆ เดินช้าๆ ชม ชุมชนจีนยูนนาน ที่ หมู่บ้านสันติชล ชมบ้านดิน ชิมชา สนุกสนานกับการโล้ชิงช้า และถ่ายรูปมุมสวยๆ ในบรรยากาศเมืองจีน จากนั้นนำคณะไปกราบสักการะ พระอุ่นเมือง ที่ วัดน้ำฮู พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองปายเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต พระพุทธรูปองค์นี้มีความมหัศจรรย์ตรงพระโมฬี (มวยผม) สามารถเปิดออกได้ และมีน้ำขังอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้ยังมีเจดีย์สมัยอยุธยา ซึ่งสันนิษฐานว่าถูกสร้างในสมัยสมเด็จพระนเรศวรฯ ในขณะเดินทัพผ่านมาทางเมืองปายแห่งนี้ และเป็นสถานที่บรรจุอัฐิของพระนางสุพรรณกัลยา พระพี่นางของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดศรีดอนชัย วัดเก่าแก่อายุมากกว่า 700 ปี ประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์ แบบสิงห์หนึ่ง ศิลปะเชียงแสน และเป็นวัดที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเคยมากราบนมัสการเมื่อครั้งเสด็จมาที่เมืองปายแห่งนี้  นำท่านไปผ่อนคลายสบายๆ ที่ ร้าน Pai Coffee In Love ร้านกาแฟ สวยเก๋ บนยอดเขาที่สามารถดื่มด่ำกับบรรยากาศวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ท่ามกลางความโรแมนติกของการตกแต่งร้าน ถ่ายรูปเช็คอินตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่ม)

กองแลน ปายแคนยอน

เย็น เดินทางสู่ กองแลน หรือ ปายแคนยอน ซึ่งเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยที่สุดของเมืองปาย          

ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 2) จากนั้นนำท่านเที่ยวชมบรรยากาศ ถนนคนเดินปาย เดินชมสินค้าของที่ระลึก และชิมอาหารหรือขนมพื้นเมืองชาวไทใหญ่ สมควรแก่เวลานำท่านเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สองจุดชมวิวทะเลหมอกหยุนไหล –  วัดจองคำ จองกลาง – พระธาตุดอยกองมู – สะพานซูตองเป้ (สวนธรรมภูสมะ) - บ้านรักไทย (เช้า/เที่ยง/เย็น)

 

05.30 น. ตื่นแต่เช้าเพื่อไปรับอากาศดีๆ สัมผัสทะเลหมอกและชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ ม่อนหยุนไหล ท่านสามารถมองเห็นทัศนียภาพบ้านเรือนของเมืองปายที่ถูกปกคลุมด้วยสายหมอกคำว่าหยุนไหลเป็นภาษาจีนกลางหมายถึงแหล่งที่เมฆไหลมารวมกันซึ่งเปรียบเสมือนคนจีนยูนานที่อพยพมาจากเมืองจีนแต่ในที่สุดก็อพยพย้ายถิ่นฐานมารวมกัน

07.30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3) 

ม่อนหยุนไหล ปาย

08.30 น. นำทุกท่านเดินทางสู่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ระหว่างทางผ่านจุดชมวิวต่างๆ เช่น จุดชมวิวกิ่วลม, จุดชมวิวบ้านลุกข้าวหลาม เป็นต้น แวะถ่ายรูป สูดอากาศบริสุทธิ์ และอุดหนุนสินค้าชาวบ้านที่วางจำหน่ายมากมาย

เที่ยง เดินทางถึง แม่ฮ่องสอน หรือ เมืองสามหมอก เมืองเล็กๆ ที่เต็มไปด้วยธรรมชาติที่สวยงาม วัดวาอารามที่เป็นเอกลักษณ์ และมีชาติพันธุ์ที่หลากหลาย 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 4) 

บ่าย นำท่านชม วัดจองคำ จองกลาง วัดแฝดที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองแม่ฮ่องสอน สัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเมืองไทใหญ่แห่งนี้ กราบองค์ หลวงพ่อโต ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะพม่าขนาดใหญ่ ชาวแม่ฮ่องสอนนิยมมากราบไหว้ขอพรหลวงพ่อโตเพื่อให้ประสบความสำเร็จในชีวิต ทำมาค้าขายเจริญรุ่งเรืองและเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัย จากนั้นชม วัดจองกลาง ซึ่งมีการจัดแสดงตุ๊กตาไม้แกะสลัก มีทั้งรูปคนและสัตว์ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระเวชสันดรชาดกโดยฝีมือช่างชาวพม่านำทุกท่านขึ้นไปนมัสการ พระธาตุดอยกองมู ปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดแม่ฮ่องสอน บูชาธาตุทั้งสี่เพื่อให้ร่างกายของเราเกิดความสมดุลของธาตุดิน น้ำ ลม ไฟ ไม่เจ็บป่วยง่าย และชมทัศนียภาพอันงดงามของเมืองสามหมอกจากมุมสูง ผ่อนคลายไปกับสายลมเย็น ถ่ายรูป เช็คอินได้ตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเที่ยวชม สะพานซูตองเป้ หรือ สะพานอธิษฐานสำเร็จ สวนธรรมภูสมะ สะพานแห่งนี้สร้างด้วยไม้ไผ่สานทอดผ่านกลางทุ่งนาเชื่อมกับหมู่บ้านกุงไม้สักเพื่อให้พระเณร สามารถเดินทางบิณฑบาตได้ ท่านสามารถเขียนชื่อและข้อความลงบนแผ่นไม้ไผ่แล้วนำไปอธิษฐานที่ พญาซูตองเป้ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางโปรดพญาชมพูบดีหรือปางทรงเครื่องกษัตริย์ จากนั้นนำไปผูกไว้ตามจุดที่ทางวัดจัดไว้ให้ ซึ่งเชื่อกันว่าหากได้อธิษฐานขอพรกับพญาซูตองเป้แล้วจะสำเร็จสมดังชื่อ ซูตองเป้’ ที่แปลว่า ความสำเร็จ

 

วัดจองคำ จองกลาง

เย็น เดินทางถึง หมู่บ้านรักไทย หมู่บ้านชาวจีนยูนนานเล็กๆ ที่โอบล้อมไปด้วยขุนเขา ได้บรรยากาศเหมือนไปเที่ยวเมืองจีน นำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พักในหมู่บ้านรักไทย จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย ท่านสามารถนั่งเรือแบบจีนยูนนาน จิบชาร้อนๆ อุ่นๆ ท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็น (ไม่รวมอยู่ในแพ็คเกจ) หรือจะไปถ่ายรูปกับวิวทะเลสาบสวยๆ บ้านดิน ร้านอาหาร และร้านกาแฟ ซึ่งตกแต่งในสไตล์จีนยูนนาน พร้อมชิมชาเลิศรสจากชาพันธุ์ดี เช่น ชาอู่หลง ชายอดน้ำค้างและช้อป ปิ้งกันตามอัธยาศัย 

บ้านรักไทย

ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารจีนยูนนาน (มื้อที่ 5) หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย   

 

วันที่สามปางอุ๋ง ล่องแพไม้ไผ่ – เชียงใหม่ – ร้านขายของฝาก – สนามบินเชียงใหม่ (เช้า/เที่ยง/-)

 

05:30 น. วันนี้ตื่นเช้า ล้อหมุนออกจากที่พักเพื่อเดินทางสู่ ปางอุ๋ง หรือ โครงการพระราชดำริปางตอง 2 บรรยากาศคล้ายทะเลสาบท่ามกลางทิวสน งดงามเปรียบดั่ง Switzerlandเมืองไทย นำท่าน ล่องแพไม้ไผ่ กลางสายหมอก ผ่อนคลายไปกับธรรมชาติที่สวยงาม อิสระถ่ายรูป จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่หมู่บ้านรักไทย

ปางอุ๋ง

08:00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก (มื้อที่ 6)

09.00 น. นำคณะเช็คเอ้าท์และออกเดินทางกลับสู่ จังหวัดเชียงใหม่ วิ่งลัดเลาะไปตามเส้นทางสายร่มรื่น

12:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 7) 

17.00 น. เดินทางถึง จังหวัดเชียงใหม่ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินเชียงใหม่

17:30 น. เดินทางถึง สนามบินเชียงใหม่ ส่งคณะเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 

ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ

โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยถือประโยชน์ลูกค้าเป็นสำคัญ

อัตรานี้รวม 

 1. ค่ารถปรับอากาศพร้อมน้ำมันและคนขับผู้เชี่ยวชาญตลอดการเดินทาง
 2. ค่าที่พัก 2 คืน รวมอาหารเช้า (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
 3. ค่าอาหารเที่ยง-เย็น ตามที่ระบุในโปรแกรม (7 มื้อ)
 4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
 5. ค่าล่องแพที่ปางอุ๋ง (ลำละ 2 ท่าน)
 6. ค่ามัคคุเทศก์ (ภาษาไทย) ดูแลตลอดการเดินทาง
 7. ค่าน้ำดื่มและผ้าเย็น
 8. ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท/ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิตที่บริษัทฯ ทำไว้ (ไม่คลอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

อัตรานี้ไม่รวม 

 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน (ไป-กลับ)  
 2. ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการที่ระบุไว้ในโปรแกรม
 3. ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และอาหารสำหรับมุสลิม (ฮาลาล)
 4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าซักรีด/ ค่าโทรศัพท์/ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
 5. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 6. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ (แล้วแต่ความพึงพอใจในการให้บริการ) 

เงื่อนไขการจอง

มัดจำท่านละ 3,000 บาท และชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางตามที่ตกลงกัน

สำคัญที่สุด! ชำระเงินผ่านบัญชีบริษัทฯ เท่านั้น

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ แม่ฮ่องสอน กรีน ทราเวล โดย โอเพ่น สไมล์ ทัวร์

หจก. โอเพ่น สไมล์ ทราเวล แอนด์ เซอร์วิส เป็นทีมงานทัวร์ท้องถิ่น (Local Tour) ที่มีความเชี่ยวชาญด้านทัวร์และการท่องเที่ยวภาคเหนือทุกที่ ทุกจังหวัด ทั้งทัวร์เชียงใหม่ ทัวร์เชียงราย ทัวร์แม่ฮ่องสอน ทัวร์น่าน และทุกจังหวัดในภาคเหนือ โดยมีเว็บไซต์ชื่อ www.maehongsongreentravel.com

เหตุผลดีดี ที่ควรเลือกเดินทางกับเรา 

 •  มีประสบการณ์ในการบริการจัดทัวร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศมากกว่า 10 ปี
 • จดทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวอย่างถูกต้องจากกรมการท่องเที่ยว ใบอนุญาตเลขที่ 11/11647
 • ทีมงานเป็นคนในพื้นที่ มีความเชี่ยวชาญและชำนาญเส้นทางเป็นอย่างดี
 • จัดโปรแกรมทัวร์ตามความต้องการของลูกค้าในราคาที่เหมาะสม
 • ทีมงานมีความใส่ใจในทุกรายละเอียดและทำงานอย่างมีเหตุผล
 • ดูแลท่านประดุจดั่งบุคคลพิเศษและคนสำคัญภายในครอบครัว
 • มีบริการหลังการขาย สอบถามความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาคุณภาพในด้านการบริการ    

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว (TAT License) : 11/11647 

Tax ID: 0713562001081

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว

ภพ.20

สอบถาม โทร: 082-192-2488 หรือ คุยกับเราทางไลน์ 


Add Friend

อัลบั้มลูกค้า 

รีวิวทริป

โปรแกรมทัวร์แนะนำ

Visitors: 78,284