วัดพระแก้ว

วัดพระแก้ว เป็นเป็นวัดที่มีการค้นพบ พระแก้วมรกต หรือ พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของไทยที่ปัจจุบัน ประดิษฐานอยู่ ณ วัดพระแก้ว กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ตามประวัติการค้นพบระบุว่า เมื่อปี พ.ศ. 1897 สมัยพระเจ้าสามฝั่งแกนเป็นเจ้าเมืองเชียงใหม่นั้น ได้เกิดฟ้าผ่ามายังเจดีย์ร้างองค์หนึ่ง แล้วพบพระพุทธรูปลงรักปิดทองอยู่ภายในเจดีย์นั้น ต่อมาเมื่อกะเทาะออกจึงได้พบว่าเป็นพระพุทธรูปสีเขียว แกะสลักขึ้นด้วยหยกทั้งองค์ที่มีความสวยงามวิจิตร จึงได้มีการสร้างวัดพระแก้วขึ้นไว้เป็นที่ประดิษฐาน แม้ปัจจุบันองค์จริงได้ย้ายไปประดิษฐานที่ กรุงเทพฯ แต่ชาวเชียงรายได้ร่วมใจกันสร้างองค์จำลองขึ้นมา และทำด้วยหยกเช่นเดิม ประดิษฐานอยู่ในหอพระหยก ที่มีกำแพงด้านในตกแต่งด้วยภาพวาดเล่าขานตำนานพระแก้วมรกตเรื่องราวการสร้างและการอัญเชิญพระหยกเชียงราย

 

นอกจากนี้ภายในพระอุโบสถซึ่งมีสถาปัตยกรรมแบบเชียงแสน ยังมีพระประธานที่ชาวเชียงรายเรียกกันว่า พระเจ้าล้านทอง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปสำริด ขนาดใหญ่ที่มีความงดงามที่สุดในประเทศไทยเป็นที่เลื่อมใสของชาวเชียงรายที่หมั่นแวะมาสักการะกันอยู่เสมอ สำหรับพระเจดีย์ที่โดนฟ้าผ่านั้นก็ยังคงปรากฏให้เห็นอยู่โดยได้รับการบูรณะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และสุดท้ายสิ่งที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งที่ควรเยี่ยมชม คือ พิพิธภัณฑ์โฮงหลวงแสงแก้ว พิพิธภัณฑ์สมัยใหม่ที่จัดแสดงพระพุทธรูปและศิลปวัฒนธรรมอันเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนาในรูปแบบทันสมัย

 

Visitors: 66,914