วัดพระสิงห์

วัดพระสิงห์เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดเชียงราย ประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์ และมีรอยพระพุทธบาทจำลองบนแผ่นศิลา สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยพระเจ้าเม็งรายมหาราช

ชื่อวัดพระสิงห์นั้นได้มาจากพระสิงห์ อันเป็นชื่อของพระพุทธสิหิงค์ พระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะล้านนา ที่คนไทยนับถือกันแพร่หลาย โดยในอดีตเมื่อราว ๆ พ.ศ. 1924 เจ้าพรหมผู้ครองเมืองเชียงรายได้อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์องค์จริงมาใช้เป็นแบบหล่อองค์จำลองขึ้น แล้วประดิษฐานไว้ที่วัดพระสิงห์แห่งนี้ และปัจจุบันวัดพระสิงห์ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ นอกจากเรื่องราวของพระสิงห์แล้ว สถาปัตยกรรมของวัดเองก็มีความโดดเด่นและน่าสนใจไม่แพ้กัน โดยตัวอุโบสถนั้นสร้างด้วยไม้ทั้งหลัง ตกแต่งสไตล์ล้านนาที่สวยงาม โดยเฉพาะบานประตูขนาดใหญ่ที่แกะสลักเป็นเรื่องราวปริศนาธรรมแทนธาตุทั้ง 4 โดยปรากฏเป็นรูปสัตว์ทั้ง 4 ชนิด คือ ช้างแทนธาตุดิน นากแทนธาตุน้ำ ครุฑแทน ธาตุลม และสิงโตแทนธาตุไฟ ออกแบบโดย ถวัลย์ ดัชนี และแกะสลักโดยสล่าอำนวย บัวงาม ศิลปินมากฝีมือ ส่วนทางทิศตะวันตกด้านหลังพระอุโบสถมีพระเจดีย์เก่าแก่ที่ได้รับการบูรณะด้วยการทาสีทองอร่ามตา อีกทั้งยังมีรอยพระพุทธบาทจำลองบนแผ่นศิลาซึ่งสันนิษฐานว่าสร้างในสมัยพระเจ้าเม็งรายมหาราช ที่มีจารึกอักษรขอมโบราณ ว่า "กุสลา ธมฺมา อกุสลา ธมฺมา อพยากตา ธมฺมา" ไว้ให้สักการะบูชา ที่นี่เปิดทุกวัน เวลา 08.00-17.00 น.

Visitors: 53,831