สามเหลี่ยมทองคำ

สามเหลี่ยมทองคำอยู่ห่างจากอำเภอแม่สาย 28 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 1290 เป็นบริเวณที่แม่น้ำโขงและแม่น้ำรวกมาบรรจบกัน หรือที่เรียกว่า สบรวก

นักท่องเที่ยวสามารถชมวิวได้สามประเทศ ได้แก่ ไทย ลาว และเมียนมา ตรงบริเวณสบรวก สามเหลี่ยมทองคำในอดีตนั้นคือแหล่งค้ายาเสพติดระดับโลก แต่ปัจจุบันได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม ที่แต่ละปีมีนักท่องเที่ยวไปเยือนกันมากมาย

กิจกรรมที่น่าสนใจ

1. นมัสการพระเชียงแสนสี่แผ่นดิน หรือ พระพุทธนวล้านตื้อ ประทับนั่งบนเรือแก้วกุศลธรรมขนาดใหญ่ ประดิษฐานกลางแจ้ง องค์พระนั้นสร้างขึ้นด้วยทองสัมฤทธิ์ขนาดใหญ่

2. ชมวิวสามประเทศบริเวณสบรวก

3. นั่งเรือหางยาว ล่องไปตามลำน้ำเพื่อชมทิวทัศน์สามเหลี่ยมทองคำในอีกมุมมอง โดยใช้เวลาประมาณ 20 นาที อีกทั้งยังสามารถเช่าเรือจากสบรวกไปเชียงแสนและเชียงของได้ โดยใช้เวลา 40 นาที และ 1 ชั่วโมงครึ่ง ตามลำดับ

3. ถ่ายภาพที่ระลึกกับซุ้มซึ่งมีฉากหลังที่สวยงาม

4. ช็อปปิ้ง ในร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึกที่ตั้งเรียงรายตลอดแนวทั้งเสื้อผ้า เครื่องประดับ ของที่ระลึก และสินค้าจากประเทศจีน

Visitors: 53,818