ดอยช้าง ดอยวาวี ดอยกาดผี

หากพูดถึงดอยช้างก็ต้องมีดอยวาวี และดอยกาดผี เพราะทั้ง 3 ดอย แห่งอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย เป็นมิตรสหายของการท่องเที่ยวที่ต้องเอื้ออาศัยกัน  นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวดอยช้างจะแวะจิบกาแฟอาราบีก้าอันลือชื่อ  ชมแปลงปลูกดอกไม้และผลไม้เมืองหนาว เที่ยวบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ชมพระอาทิตย์ขึ้น และชมทะเลหมอกยามเช้าอันแสงงดงามที่ดอยกาดผี 

Visitors: 78,284