ดอยแม่สลอง

ดอยแม่สลอง เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านสันติคิรี ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย การเดินทางไปดอยแม่สลองในปัจจุบันค่อนข้างสะดวก ถนนหนทางต่าง ๆ ไม่มีปัญหาต่อการเดินทางแต่อย่างใด ระหว่างทางมีวิวสวย ๆ ของภูเขาที่สลับซับซ้อน ส่วนบนดอยมีสถานที่สวย ๆ ให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปหลายจุด และมีร้านอาหาร ที่พัก รองรับนักท่องเที่ยวอย่างเพียงพอ ตอนเช้าจะมีตลาดนัดเล็ก ๆ ที่ชาวบ้านนำผลิตผลทางการเกษตร ผัก ผลไม้ อาหารต่าง มาขาย และมีขนมแปลก ๆ ที่หากินที่อื่นได้ยากให้ลองชิมกันด้วย สินค้าที่นักท่องเที่ยวมักซื้อไปฝากคนรู้จักก็คือบรรดาชาต่าง ๆ นอกจากนั้นก็มีพวกผลไม้อบแห้ง แช่อิ่ม บ๊วยเค็ม ฯลฯ

สถานที่่ท่องเที่ยวบนดอยแม่สลอง

1. พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี ตั้งอยู่บนสุดของดอยแม่สลอง รถยนต์ขึ้นไปได้ถึงบริเวณพระบรมธาตุ สร้างเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จย่า เป็นเจดีย์แบบล้านนาประยุกต์ มีหลายชั้น แต่ละชั้นสามารถชมวิวได้อย่างสะดวก

2. อนุสรณ์สถานอดีตทหารจีนคณะชาติภาคเหนือประเทศไทย ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ระลึกถึงประวัติศาสตร์ว่าที่ บ้านสันติคีรี เป็นหมู่บ้านของอดีตทหารจีนคณะชาติ ได้ช่วยราชการไทยต่อสู้และปราบปรามคอมมิวนิสต์

3. สุสานนายพลต้วน ซี เหวิน อดีตผู้นำทหารจีนฮ่อแห่งกองพันที่ 5 กองพล 93 บริเวณที่ตั้งสุสานยังเป็นจุดชมทิวทัศน์ของดอยแม่สลองด้วย

4. ทุ่งดอกบัวตอง ดอยหัวแม่คำ ตั้งอยู่ในเขตตำบลแม่สลองในที่อยู่ในใกล้กับดอยแม่สลอง เป็นที่ชมทุ่งดอกบัวตองขนาดใหญ่ของเมืองไทย ในช่วงปลายปี

5. ไร่ชา 101 ไร่ชาชื่อดังของดอยแม่สลอง สามารถเข้าไปชมวิวไร่ชาขั้นบันได ชมขั้นตอนการเก็บและการผลิตชา ชมการสาธิตการชงชา ลองชิมชา และเลือกซื้อชาเป็นของฝาก

6. ไร่ชาวังพุฒตาล บริเวณทางเข้าไร่ชาแห่งนี้มีรูปปั้นสิงโต และกาน้ำชาขนาดใหญ่ที่กำลังรินชาใส่ถ้วย นักท่องเที่ยวจึงนิยมมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันบริเวณนี้

Visitors: 53,845