ไร่บุญรอด (สิงห์ปาร์ค)

ไร่บุญรอด หรือ สิงห์ ปาร์ค เชียงราย เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบผสมผสาน มีไร่ชา แปลงสตรอว์เบอร์รี แปลงพืชผักผลไม้ต่างๆ และแปลงข้าวบาร์เลย์ที่ปลูกไว้เพื่อความสวยงามและรักษาสายพันธุ์ มีโรงงานผลิตชาเชียวมาตรฐานญี่ปุ่น นักท่องเที่ยวสามารถทำกิจกรรมที่น่าสนใจได้หลากหลาย อาทิ นั่งรถฟาร์มทัวร์หรือปั่นจักรยานชมบรรยากาศรอบไร่ เก็บผลไม้สดตามฤดูกาล ให้อาหารสัตว์อย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ ยังมีงานสำคัญต่างๆ เช่น งานฟาร์มเฟสติวัลออนเดอะฮิลล์ และงานบอลลูนเฟียสต้า ซึ่งเป็นงานเทศกาลบอลลูนนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน โดยเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้ชมความสวยงามของไร่จากมุมสูง

Visitors: 53,846