บ่อน้ำพุร้อนฝาง

ตั้งอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก เกิดจากพลังงานความร้อนใต้ผิวโลก น้ำมีอุณหภูมิสูงถึง 90-130 องศาเซลเซียส มีน้ำแร่ทั้งปี บริเวณกว้างโปร่งตา ที่นี่มีห้องบริการอาบน้ำแร่ ทั้งห้องอาบน้ำและอบไอน้ำ รวมทั้งบ่ออาบน้ำร้อนกลางแจ้ง เปิด 07.00-19.00 น. นอกจากนี้จากที่ทำการอุทยานฯ ยังมีเส้นทางเดินขึ้นเขาผ่านป่าเบญจพรรณมาถึงน้ำพุร้อนระยะทางประมาณ 1.2 กิโลเมตร ห่างจากบ่อน้ำร้อนประมาณ 300 เมตร จะมีห้วยแม่ใจ ซึ่งมีน้ำไหลมากตลอดปี

Visitors: 53,846