SMT401 โปรแกรมทัวร์เชียงราย ภูชี้ฟ้า 3 วัน 2 คืน

SMT401ปรแกรมทัวร์เชียงราย ภูชี้ฟ้า 3 วัน 2 คืน

เที่ยวเชียงราย สัมผัสธรรมชาติและวัฒนธรรมที่น่าหลงใหล (กรุ๊ปส่วนตัว เที่ยวสบายๆ)

จำนวนขั้นต่ำ 6 ท่านขึ้นไป

ไฮไลท์การเดินทาง

  • พิชิตภูชี้ฟ้า ชมทะเลหมอก เคล้าลมหนาว ท่ามกลางขุนเขา
  • เที่ยววัดร่องขุ่น สุดยอดวัดสวยที่สุดในโลกเที่ยวไร่บุญรอด (สิงห์ปาร์ค) ชมไร่ชา ทุ่งคอสมอส
  • ไปจิบชารับลมหนาวที่ไร่ชาฉุยฟง หนึ่งในแลนด์มาร์คของเมืองเชียงราย
  • ชมวิว 3 ประเทศริมแม่น้ำโขง ณ สามเหลี่ยมทองคำ
  • ไปช้อปปิ้งซื้อของฝากที่ตลาดชายแดนแม่สาย
  • สัมผัสสีสันดอกไม้งามกลางสวนแม่ฟ้าหลวง

 

โปรแกรมการเดินทาง      

 วันแรก: สนามบินเชียงราย – ดอยตุง – ดอยช้างมูบ – ดอยผาฮี้ – พระธาตุดอยตุง – ไร่ชาฉุยฟง – ตลาดไนท์บาซ่าร์/ถนนคนเดิน  (-/L/D)                                                                     

 

 ดอยตุง  

08.00 น. ทีมงานให้การต้อนรับคณะ ณ สนามบินเชียงราย จากนั้นนำท่านขึ้นรถตู้ปรับอากาศ ออกเดินทางสู่ ดอยตุง ชม สวนแม่ฟ้าหลวง หรือสวนดอกไม้ดอยตุง ที่จัดสวนได้อย่างสวยงามมาก ต่อด้วย จุดชมวิวดอยช้างมูบ ตรงเขตทหารฝั่งไทยบริเวณฐานปฏิบัติการดอยช้างมูบ ซึ่งเป็นจุดที่ชมเทือกเขาฝั่งพม่าจนถึงเส้นขอบฟ้า โดยไม่มีสิ่งใดมาบดบัง 

เที่ยง นำท่านเดินทางสู่ ดอยผาฮี้ บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) พร้อมจิบกาแฟห้อยขา ชมความงดงามของภูเขา ต่อด้วยการเดินเที่ยวชมหมู่บ้านชาวเขาเผ่าอาข่า ชมประเพณีโล้ชิงช้า (มีเป็นบางวัน)

ไร่ชาฉุยฟง

บ่าย ชมและสักการะ พระธาตุดอยตุง เป็นพระธาตุที่มีชื่อเสียงมากที่สุดใน จ.เชียงราย ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุกระดูกไหปลาร้า ของพระพุทธเจ้า เป็นพระธาตุประจำผู้เกิดปีกุน มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี พาชม ไร่ชาฉุยฟง ไร่ชาขนาดใหญ่ เป็นไร่ชาที่สวยที่สุดใน จ. เชียงราย ปลูกลดหลั่นตามไหล่เขาเป็นขั้นบันได 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 2) หลังอาหารท่านสามารถเดินเที่ยวชม ตลาดไนท์บาซ่าร์ หรือ ถนนคนเดิน (เปิดเฉพาะวันเสาร์เท่านั้น) จากนั้นนำนักท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก   

 

วันสองไร่บุญรอด – วัดร่องขุ่น – วัดพระแก้ว – พิพิธภัณฑ์โฮงหลวงแสงแก้ว – ไร่เชิญตะวัน – ภูชี้ฟ้า (B/L/D)                                                        

    

วัดร่องขุ่น 

07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร (มื้อที่ 3) 

08.00 น. นำคณะเดินทางสู่ ไร่บุญรอด หรือ สิงค์ปาร์ค พาชมลานสิงค์ทองบริเวณด้านหน้า, จุดชมวิวไร่ชาและดอกไม้ 360 องศา บนพื้นที่กว่า 8,000ไร่ ศูนย์กีฬาและสันทนาการหรือบ้านแดง (ท่านสามารถเช่าจักรยาน หรือเล่นโหนตัว Zip Line ชมไร่ชาและดอกไม้จากมุมสูงได้ ตามอัธยาศัย) จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง วัดร่องขุ่น สร้างโดย อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์และชม วัดพระแก้ว สถานที่ค้นพบพระแก้วมรกต ไหว้พระหยกเชียงราย ชม พิพิธภัณฑ์โฮงหลวงแสงแก้ว เป็นพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับศาสนาและวัฒนธรรมล้านนา รูปแบบอาคารเป็นทรงล้านนาประยุกต์ 2 ชั้น ผสมผสานศิลปะระหว่างอยุธยาและศิลปะล้านนา ออกแบบโดยสล่าชาวเชียงราย

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 4) 

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ ไร่เชิญตะวัน ศูนย์วิปัสสนาสากลหรือสถานปฏิบัติธรรมของท่าน ว.วชิรเมธี จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ภูชี้ฟ้า (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) 

ภูชี้ฟ้า

17.00 น. เดินทางถึง ภูชี้ฟ้า นำท่านเช็คอินเข้าที่ บ้านพักภูชี้ฟ้ารีสอร์ท สาขา 2 (ระดับความสูง 1,600 เมตร) ซึ่งเป็นรีสอร์ทที่มีห้องพักแบบได้วิวสวยมาก อยู่ในโซนใกล้ยอดภูชี้ฟ้าที่สุด (ใช้เวลาขับรถเพียง 5 นาที) 

บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร (มื้อที่ 5) พร้อมชมพระอาทิตย์ตก และวิวภูเขาสวยๆ หลังอาหาร พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สามภูชี้ฟ้า – เชียงแสน – วัดเจดีย์หลวง – สามเหลี่ยมทองคำ – แม่สาย – สนามบินเชียงราย (B/L/-)                                                       

 

โปรแกรมทัวร์เชียงราย ภูชี้ฟ้า 3 วัน 2 คืน

05.30 น. นำท่านขึ้นสู่ ยอดภูชี้ฟ้า โดยรถสองแถวท้องถิ่น ชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอก ความสูง 1,628 เมตรสัมผัสความงดงามของวิวทิวทัศน์และอากาศที่เย็นสบาย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร (มื้อที่ 6)

08.30 น. นำท่านเช็คเอ้าท์เพื่อเดินทางสู่ เชียงแสน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) 

11.30 น. เดินทางถึง อำเภอเชียงแสน เมืองเก่าอายุกว่า 800 ปี นำท่านชม วัดเจดีย์หลวง สักการะ พระธาตุเจดีย์ทรงระฆังแบบล้านน ซึ่งสูงใหญ่และสมบูรณ์ที่สุดในจังหวัดเชียงราย       

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 7)

สามเหลี่ยมทองคำ

บ่าย นำท่านเที่ยวชม สามเหลี่ยมทองคำ หรือ สบรวก เป็นบริเวณที่แม่น้ำโขงและแม่น้ำรวกมาบรรจบกัน ใช้เป็นพรมแดนกั้นระหว่างไทย-ลาว-พม่า พาท่านไหว้ พระพุทธนวล้านตื้อ บริเวณริมแม่น้ำโขง และขึ้นชมจุดชมวิว 3 ประเทศที่สวยงาม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อำเภอแม่สาย ชม ตลาดแม่สาย ซึ่งเป็นตลาดการค้าชายแดนที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงราย ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าชายแดนตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลา นำคณะเดินทางสู่ ร้านนันทวัน ให้ท่านเลือกซื้อของฝากพื้นเมืองมากมาย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินเชียงราย 

17:00 น. เดินทางถึง สนามบินเชียงราย นำท่านเช็คอินที่เคาน์เตอร์สายการบิน ส่งท่านกลับโดยสวัสดิภาพและประทับใจ 

สอบถาม โทร: 082-192-2488 หรือ คุยกับเราทางไลน์ 


Add Friend

อัลบั้มลูกค้า 

โปรแกรมทัวร์แนะนำ

Visitors: 78,283