SMT 302 ทัวร์เชียงใหม่ แม่กำปอง ม่อนแจ่ม 3 วัน 2 คืน

SMT302: โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ แม่กำปอง ม่อนแจ่ม 3 วัน 2 คืน (VAN)  

เที่ยวเชียงใหม่ แม่กำปอง ม่อนแจ่ม ไปสูดความบริสุทธิ์จากธรรมชาติ 

ไฮไลท์การเดินทาง

  • เที่ยวแม่กำปอง หมู่บ้านอบอุ่นกลางหุบเขา
  • สัมผัสไอเย็นแสนสดชื่นที่จุดชมวิวดอยล้านกิ่วฝิ่น
  • สัมผัสความบริสุทธิ์ของธรรมชาติที่ม่อนแจ่ม ชมทุ่งดอกไม้งาม
  • เช็คอินถ่ายรูปที่สวนพฤกษศาสตร์สิริกิติ์ เพลิดเพลินกับการชมสวนดอกไม้และพันธุ์ไม้นานาชนิด
  • สนุกสนานกับการนั่งรถไฟจิ๋วที่ ฟีนิกซ์แอดเวนเจอร์พาร์ค 
  • ชมสวนดอกไม้หลากสีสัน สวยสุดอันซีน
  • ขอพรหลวงพ่อทันใจ ที่วัดพระธาตุดอยคำ

 

โปรแกรมการเดินทาง      

วันแรกเชียงใหม่ – อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ – อำเภอแม่ออน – น้ำพุร้อนสันกำแพง – ผาน้ำลอด – โครงการหลวงตีนตก – น้ำตกแม่กำปอง – แม่กำปอง (-/L/D)                                                                                        

  

08.45 น. ทีมงานรอรับ ณ สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ นำสัมภาระขึ้นรถตู้ปรับอากาศ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ สักการะกราบไหว้สามกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่สร้างเมืองเชียงใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคล หากเราหันหน้าเข้าหาอนุสาวรีย์จะพบว่า องค์กลาง คือ พญามังราย องค์ขวาคือ พญาร่วง ส่วนองค์ซ้ายคือ พญางำเมือง กษัตริย์ทั้งสามพระองค์นี้ถือได้ว่าเป็นผู้สร้างอาณาจักรล้านนา และนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ให้มีความเจริญรุ่งเรืองมากว่า 700 ปี จากนั้นเดินทางสู่ อำเภอแม่ออน เมืองแห่งธรรมชาติและขุนเขา ชม บ่อน้ำพุร้อนสันกำแพง เป็นน้ำพุร้อนที่ขึ้นชื่อของจังหวัดเชียงใหม่ สัมผัสความมหัศจรรย์ของธรรมชาติจากใต้ผืนโลก ชมความงามของธรรมชาติที่รายล้อมไปด้วยภูเขาและต้นไม้  มีบ่อให้แช่น้ำร้อน และแช่เท้า ที่นี่เป็นแหล่งสินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและเป็นแหล่งรวมสินค้าของฝากของภาคเหนือมากมาย จากนั้นไปชมความอัศจรรย์ของธรรมชาติที่ ผาน้ำลอด บริเวณผาน้ำลอดมีก้อนหินขนาดใหญ่มีช่องว่างใต้ก้อนหินให้ลำน้ำไหลผ่านได้ 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 1) 

บ่าย ชม โครงการหลวงตีนตก โครงการหลวงเพื่อพัฒนาที่ดิน เป็นแหล่งเกษตรกรรมและเป็นแหล่งพัฒนาอาชีพให้กับชาวบ้าน จากนั้นเดินทางสู่ หมู่บ้านแม่กำปอง ชม น้ำตกแม่กำปอง น้ำตกสุดอลังการกลางขุนเขาแห่งหมู่บ้านแม่กำปอง

นำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พักแบบโฮมสเตย์ที่หมู่บ้านแม่กำปอง จากนั้นเดินเล่นเที่ยวชมหมู่บ้าน ถ่ายรูป เช็คอิน ได้ตามอัธยาศัย  

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ที่พักโฮมสเตย์ (มื้อที่ 2 – อาหารพื้นบ้าน) หลังอาหาร ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ราตรีสวัสดิ์ 

 

วันที่สอง: จุดชมวิวกิ่วฝิ่น – วัดแม่กำปอง – สวนดอกไม้ – ม่อนแจ่ม (-/L/D)                                                                                 

  

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พักโฮมสเตย์ (มื้อที่ 3) 

08.00 น. นำท่านขึ้นรถท้องถิ่นเพื่อเดินทางสู่ จุดชมวิวกิ่วฝิ่น ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน (ดอยล้าน) อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,528 เมตรซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างจังหวัดลำปางกับจังหวัดเชียงใหม่ จากจุดชมวิวสามารถมองเห็นได้ทั้งจังหวัดลำปางและจังหวัดเชียงใหม่ ป่าเขาเขียวขจีอากาศสดชื่นเย็นสบาย จากนั้นนำท่านไปชมความงดงามของวิหารไม้สักทองที่ วัดแม่กำปอง หรือ วัดคันธาพฤกษา วัดนี้โดดเด่นด้วยวิหารที่ทำจากไม้สักทอง แกะสลักลวดลายวิจิตรงดงามและมีโบสถ์กลางน้ำใช้สำหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนา สมควรแก่เวลา นำคณะออกเดินทางสู่ม่อนแจ่ม

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 4)  

บ่าย นำท่านเดินทางไปยัง สวนดอกไม้ป้านกเอี้ยง ชมทุ่งดอกมากาเร็ตสีม่วงสุดอันซีนที่จัดเป็นมุมสวยๆ ปลูกเรียงเป็นแถวบนเนื้อที่โล่งกว้างกว่า 20 ไร่ บรรยากาศโปร่งโล่งสบายไม่แออัด

(หมายเหตุ: ในกรณีที่ปิด เปลี่ยนเป็นสวนดอกไม้ลุงรนแทน)

จากนั้นนำท่านดินทางสู่ ม่อนแจ่ม แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรยอดนิยมของนักเดินทางหลายคนม่อนแจ่มตั้งอยู่ในพื้นที่ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย ที่นี่อากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของภูเขาที่สลับเรียงตัวอย่างสวยงาม   

เย็น เช็คอินเข้าสู่ที่พักม่อนแจ่ม 

ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ที่พักรีสอร์ท (มื้อที่ 5) หลังอาหารอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย           

 

วันที่สามจุดชมวิวม่อนแจ่ม – Skywalkม่อนแจ่ม – สวนพฤกษศาสตร์สิริกิติ์ – ฟีนิกซ์แอดเวนเจอร์พาร์ค – วัดบ้านเด่นสะหลีศรีเมืองแกน – ตลาดวโรรส (กาดหลวง) – วัดพระธาตุดอยคำ – สนามบินเชียงใหม่ (B/L/-)                                                    

  

07.00 รับประทานอาหารเช้าที่พักรีสอร์ท (มื้อที่ 6)

08.00 ชม จุดชมวิวม่อนแจ่ม และ Skywalk ม่อนแจ่ม จุดเช็คอินแห่งใหม่เป็นทางเดินชมธรรมชาติ ดอกไม้ ภูเขา และทะเลหมอกในมุมมองแบบ 360 องศา จากนั้นชม สวนพฤกศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ สถานที่อนุรักษ์และรวบรวมพรรณไม้เป็นหมวดหมู่ตามวงศ์สกุลต่างๆ โดยจัดปลูกให้สอดคล้องกับธรรมชาติมากที่สุดให้ท่านเพลิดเพลินไปกับการชมสวนดอกไม้และพันธุ์ไม้นานาชนิด จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ฟีนิกซ์แอดเวนเจอร์พาร์ค สนุกสนานกับการนั่งรถไฟเล็กย่อส่วนเหมือนของจริงแห่งแรกในไทย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันร้านอาหารฟีนิกซ์ (มื้อที่ 7)   

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ วัดบ้านเด่นสะหลีศรีเมืองแกน วัดสวยแห่งเมืองเชียงใหม่ แวดล้อมด้วยภูมิทัศน์ที่สวยงาม และมีสิ่งปลูกสร้างที่วิจิตรตระการตา ไม่ว่าจะเป็น อุโบสถ หอไตร หอกลองวิหารเสาอินทขิล กุฏิไม้สักทองทรงล้านนา พระวิหาร สถูปเจดีย์ และศาลาที่ประดิษฐานพระสำคัญๆ ของไทย (องค์จำลอง)จากนั้นเดินทางสู่ ตลาดวโรรส หรือ กาดหลวง เดินชมบรรยากาศของตลาดพร้อมซื้อของฝาก ของที่ระลึก สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยคำ ไหว้ขอพร พระเจ้าทันใจ เพื่อความเป็นสิริมงคล บังเกิดโชคลาภ

18:00 น. นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเชียงใหม่

18:30 น. เดินทางถึง สนามบินเชียงใหม่ ส่งคณะเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

สอบถาม โทร: 082-192-2488 หรือ คุยกับเราทางไลน์ 


Add Friend

อัลบั้มลูกค้า

รีวิวทริป

โปรแกรมทัวร์แนะนำ

Visitors: 36,190