SMT202 ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว บ่อเกลือ ดอยภูคา 4 วัน 3 คืน

SMT202โปรแกรมทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว ดอยภูคา บ่อเกลือ 4 วัน 3 คืน (รับ-ส่ง สนามบินน่าน)  

เที่ยวน่าน ชีวิตเนิบๆ ที่น่าหลงใหล 

เที่ยวสบายๆ แบบกรุ๊ปส่วนตัว เริ่มต้น 4 ท่าน ขึ้นไป

ราคาเริ่มต้น ท่านละ 7,900 บาท

ไฮไลท์การเดินทาง

  • เสริมมงคลชีวิตไหว้ ‘พระธาตุแช่แห้ง’ พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองน่าน
  • หยอกทะเลภูเขาที่ ‘ดอยเสมอดาว’ อัญมณีล้ำค้าจากแดนดินเมืองน่าน
  • กระซิบรักบันลือโลก “ปู่ม่านย่าม่าน” มงคลล้านนาน ณ วัดภูมินทร์
  • นมัสการพระธาตุเก่าแก่ที่ วัดพระธาตุเขาน้อย
  • เส้นทางลอยฟ้า ปัว-บ่อเกลือ ดอยภูคา
  • บ่อเกลือสินเธาว์ ตำนานแห่งขุนเขา
  • Unseen เที่ยวน่าน โฮงเจ้าฟองคำ พิพิธภัณฑ์ บ้านเจ้าล้านนาเก่าแก่
  • พักผ่อนสโลว์ไลฟ์กลางธรรมชาติ ชีวิตเนิบๆ ที่น่าหลงใหล 

โปรแกรมการเดินทาง      

วันแรกสนามบินน่าน จุดชมวิวดอยภูคา 1715 – อำเภอบ่อเกลือ –โรงต้มเกลือสินเธาว์  หมู่บ้านสะปัน – โค้งเลข 3 – ปัว (-/L/D) 

 

ถนนลอยฟ้า น่าน    

08.00 น. ทีมงานรับคณะ ณ สนามบินน่านนคร จากนั้นนำท่านขึ้นรถตู้ปรับอากาศ ออกเดินทางสู่ อำเภอบ่อเกลือ ระหว่างทางแวะชม จุดชมวิวดอยภูคา 1715 จุดแวะพัก ชมวิว ที่อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 1715 เมตร สัมผัสอากาศที่เย็นสบาย ณ จุดสูงสุดของ อุทยานแห่งชาติดอยภูคา   

ที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 1) 

บ่าย นำท่านเที่ยวชม โรงต้มเกลือสินเธาว์ ซึ่งเป็นบ่อเกลือโบราณที่อายุกว่า 800 ปี ถือเป็นต้นกำเนิดเมืองน่าน มาจากบ่อเกลือสินเธาว์บนภูเขาเนื่องจากเกลือในสมัยอดีตเป็นดั่งทองคำขาวและยุทธปัจจัยในการเดินทาง ออกรบ และเครื่องบรรณาการ ท่านจะได้สัมผัสวิถีชาวบ้าน ที่ประกอบ  อาชีพเกลือภูเขาแบบโบราณ นอกจากนั้น ยังมีผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเกลือให้เลือกซื้อมากมาย เช่น ดอกเกลือ เกลือแกง เกลือสปา และยาสีฟันเกลือ เป็นต้น นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านสะปัน ซึ่งเป็นหนึ่งในจุดหมายของใครหลายๆ คน เป็นชุมชนเล็กๆ แสนสงบ ที่ตั้งอยู่กลางธรรมชาติของ    ขุนเขา มีลำธารไหลผ่าน และในช่วงหน้าฝน ฤดูทำนายังสามารถชมวิวทิวทัศน์ของนาข้าวเขียวขจีได้อีกด้วย จากนั้นนำท่านเก็บภาพความประทับใจที่ หยุดเวลา คาเฟ่ สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางกลับสู่ อำเภอปัว โดยใช้เส้นทาง อ. สันติสุข – น้ำยาว ระหว่างทางนำท่านถ่ายรูปที่มุมมหาชน ถนนหมายเลข 3 สุดUNSEEN มีระยะทางประมาณ 300 เมตร ที่ลัดเลาะตามแนวธรรมชาติ เป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่สวยงามและเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวในการแวะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกระหว่างการเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดน่าน

ถนนหมายเลข 3  

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 2) หลังอาหารนำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก โรงแรม........หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

 

วันที่สอง: ร้านลำดวนผ้าทอ – Coco Valley วัดศรีมงคล (ก๋ง) หอศิลป์ริมน่าน – พระธาตุแช่แห้ง – พระธาตุช้างค้ำ – วัดภูมินทร์ – ถนนคนเดิน (กาดข่วงเมืองน่าน) (B/L/D)

 

ร้านลำดวนผ้าทอ 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 3)

08.00 น. นำท่านเช็คเอ้าท์และออกเดินทางสู่ ร้านลำดวนผ้าทอ ถ่ายรูปวิวทุ่งนาและวิวดอยภูคา นำท่านผ่อนคลายสบายๆ ณ คาเฟ่ Coco Valley ซึ่งเกิดจากความตั้งใจของพี่นูญ (เจ้าของ) ที่อยากกลับสู่บ้านเกิดที่อำเภอปัว เลยคิดว่ากลับมาจะทำอะไรให้เกิดประโยชน์ ดูยั่งยืนและเป็นสิ่งที่ตัวเองชอบ เลยได้ไอเดียจากการที่ชอบโกโก้ ชอบกินช็อคโกแลต จึงได้มีการเรียนรู้การทำสวนโกโก้ การแปรรูปมาเป็นสินค้าต่างๆ และด้วยความที่อยากให้คนไทยได้กินช็อคโกแลตมีคุณภาพดีๆ จึงทำให้มีคาเฟ่เกิดขึ้น คนที่หลงรักโกโก้ต้องไม่พลาดที่จะมาที่นี่ (ไม่รวมค่าอาหารและ เครื่องดื่ม) สมควรแก่เวลานำทุกท่านเดินทางสู่ วัดศรีมงคล (ก๋ง) เป็นวัดเก่าแก่และสวยงามอีกวัดหนึ่งของจังหวัดน่าน โดยมีพระสงฆ์ชื่อดังของวัดนี้อย่าง หลวงปู่ก๋ง เลยเป็นที่มาของชื่อวัดก๋งนั่นเอง ซึ่งนอกจากความสวยงามของวัดแล้ว ด้านหลังวัดก็ยังมีลานชมวิว ท้องทุ่งนาเขียวขจีสวยๆ และทิวเขาของดอยภูคาจากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ หอศิลป์ริมน่าน เป็นหอแสดงงานศิลปะขนาดใหญ่บนพื้นที่กว่า 13 ไร่ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำน่านเป็นแหล่งรวมศิลปะและวัฒนธรรมของจังหวัดน่าน ก่อตั้งและดำเนินการโดยศิลปินชาวน่าน วินัย ปราบริปู ศิลปินชาวน่านชื่อดังที่รักในศิลปะ ที่ต้องการสร้างหอศิลป์เพื่อรวบรวมงานศิลปะจากมันสมองของศิลปินไทยร่วมสมัยที่มีผลงานการสร้างสรรค์และมีเอกลักษณ์โดดเด่นเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป 

ที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 4) 

บ่าย นำท่านสักการะ พระบรมธาตุแช่แห้ง เป็นพระธาตุประจำปีเกิด ปีเถาะ เป็นพระธาตุคู่บ้าน คู่เมืองและปูชนียสถานที่สำคัญของเมืองน่าน มีอายุกว่า 600 ปี บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ได้มาจากกรุงสุโขทัยจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร ไหว้ พระทองคำ ณ หอไตรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยชมจิตรกรรมฝาผนัง ภาพปู่ม่านย่าม่าน หรือ ฮูบแต้ม ที่ได้รับฉายาว่า ภาพกระซิบรักบันลือโลก ที่ วัดภูมินทร์ ที่งดงามด้วยสถาปัตยกรรมผสมผสานทั้งพม่า ล้านนา และอยุธยา จนกลายเป็นเอกลักษณ์น่าน

ภาพกระซิบรัก 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 5) หลังอาหารให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย ณ ถนนคนเดินเมืองน่าน หรือ ถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่าน เปิดทุกวันศุกร์ – อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 17:00 น.–22:00 น. เดินชมสินค้า ของที่ระลึก และชิมอาหารพื้นเมือง หรือขนมพื้นเมืองมากมาย สมควรแก่เวลานำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก โรงแรม............อิสระพักผ่อน 

 

วันที่สามพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน – ซุ้มอุโมงค์ลีลาวดี – วัดมิ่งเมือง – วัดศรีพันต้น – พระธาตุเขาน้อย – เวียงสา – นาน้อย – ร้านกาแฟจ๊างน่าน – วัดบุญยืน – เสาดินนาน้อย (B/L/D) 

 

วัดพระธาตุเขาน้อย 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร (มื้อที่ 6) 

08.00 น. นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน เดิมเป็นที่ประทับของเจ้าผู้ครองนครน่านเรียกว่า หอคำ’ ภายในจัดแสดงศิลปะโบราณวัตถุต่างๆ ประวัติศาสตร์ และชีวิตความเป็นอยู่ของชาวพื้นเมืองทางภาคเหนือ และชาวเขาเผ่าต่างๆ นำท่านไปถ่ายรูป เช็คอินที่ ซุ้มอุโมงค์ลีลาวดี บริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์ที่ขึ้นเป็นแถวเรียงราย แผ่ขยายกิ่งก้านโค้งเข้าหากันราวกับอุโมงค์ต้นไม้ ดูสวยงาม อิสระให้ท่านได้เก็บภาพเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัยจากนั้นนำทุกท่านสักการะ เสาหลักเมือง ประจำจังหวัดน่าน ณ วัดมิ่งเมือง ที่ประดิษฐานในศาลาจัตุรมุขด้านหน้าพระอุโบสถของวัด นำท่านกราบสักการะ หลวงพ่อพระศรีมิ่งเมือง องค์พระประธานศิลปะเชียงแสน อายุมากกว่า 400 ปี จากนั้นนำท่านชม วัดศรีพันต้น เป็นวัดที่โดดเด่นสวยสง่ามีสีทองระยิบระยับและมีจิตรกรรมปูนปั้นที่สวยงามโดยเฉพาะพญานาคเจ็ดเศียร เฝ้าบันไดหน้าวิหารวัดสีทองเหลืองอร่ามสวยงามตระการตา ดูอ่อนโยนมีชีวิตชีวา ซึ่งปั้นแต่งโดยช่างชาวน่านชื่อ นายอนุรักษ์ สมศักดิ์ หรือ สล่ารง และภายในวิหารได้มีการเขียนภาพลายเส้นประวัติของพระพุทธเจ้าและประวัติการกำเนิดเมืองน่านโดยช่างชาวน่านเป็นภาพเขียนลายเส้นลงสีธรรมชาติ สวยงามและทรงคุณค่าเป็นอย่างยิ่ง นำท่านเดินทางไปชมวิวเมืองน่านที่ วัดพระธาตุเขาน้อย ตั้งโดดเด่นอยู่บนภูเขาสูง ศิลปะพม่าผสมล้านนา ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า และเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม สามารถมองเห็นทิวทัศน์โดยรอบของตัวเมืองน่าน 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 7)

บ่าย นำคณะเดินทางไปสักการะพระพุทธรูปไม้ยืนที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดน่าน ที่ วัดบุญยืน เป็นวัดประจำอำเภอเวียงสา มีความสำคัญต่อความมั่นคงของจังหวัดน่าน เมื่อบ้านเมืองเกิดความไม่สงบหรือเกิดภัยธรรมชาติ ในเมืองน่านคราใด เจ้าผู้ครองนครน่านและประชาชนจะประกอบพิธีบวงสรวงสักการะบูชาพระธาตุเจดีย์วัดบุญยืน ซึ่งก่อให้เกิดขวัญกำลังใจต่อประชาชนได้เป็นอย่างดี จากนั้นนำท่านผ่อนคลายสบายๆ ณ ร้านกาแฟจ๊างน่าน หรือ ร้านเพื่อน (ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่ม) จากนั้นนำท่านชม เสาดินนาน้อย หรือ คอกเสือ มีลักษณะคล้ายกับแพะเมืองผีที่จังหวัดแพร่เกิดจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกในยุคเทอร์เชียรีตอนปลาย(Late Tertian) ประกอบกับการกัดเซาะของพลังน้ำและลมตามธรรมชาติซึ่งนักธรณีวิทยาได้สันนิษฐานว่าที่นี่มีอายุประมาณ 10,000 – 30,000 ปีมาแล้ว และเคยเป็นก้นทะเลมาก่อน ให้ท่านอิสระถ่ายรูป     

เสาดินนาน้อย           

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 8) นำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก โรงแรม........จากนั้นให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย 

วันที่สี่ดอยเสมอดาว – รอยพระบาทแรกบนแผ่นดินน่าน – โฮงเจ้าฟองคำ – ร้านกาแฟเอราบิก้า/เฮือนฮังต่อ – วัดสวนตาล – ร้านขายของฝาก – สนามบินน่าน (B/L/-)

  

ดอยเสมอดาว 

05.00 น. นำท่านเดินทางสู่ ดอยเสมอดาว ชมพระอาทิตย์ขึ้น สัมผัสลมหนาวและสนุกสนานกับการถ่ายรูปวิวสวยทั้งแบบเดี่ยวและหมู่คณะ สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางกลับสู่ที่พัก 

07.30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารที่พัก (มื้อที่ 9)

09.30 น. นำท่านเช็คเอ้าท์พร้อมเดินทางกลับเข้าสู่ ตัวเมืองน่าน ระหว่างทางแวะเที่ยวชม อนุสรณ์รอยพระบาทแรกแห่งแผ่นดินน่าน ที่อำเภอเวียงสา เป็นอาคารไม้ประวัติศาสตร์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ได้เสด็จเยือนจังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 16มีนาคม พ.ศ. 2501โดยได้มาประทับให้ประชาชนชาวน่านเข้าเฝ้าชมพระบารมีที่หน้ามุขของอาคารที่ว่าการอำเภอเวียงสาในขณะนั้น จากนั้นนำท่านชม โฮงเจ้าฟองคำบ้านไม้โบราณอายุกว่า 190 ปี โดยทายาทได้เปิดบ้านเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับการทอผ้าของราชสำนักน่าน สนุกสานกับการลองปั่นฝ้าย ฟังซอปั่นฝ้าย 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 10) 

บ่าย นำท่านผ่อนคลายสบายๆ ณ ร้านกาแฟเฮือนฮังต่อ หรือ ร้านเอราบิก้า คอฟฟี่ ร้านกาแฟที่รวบรวมสายพันธ์กาแฟทุกสายพันธุ์ในจังหวัดน่านมาให้ชิม (ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่ม) สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ วัดสวนตาล วัดเก่าแก่ที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองน่านมาร่วม 600 ปี สร้างขึ้นในสมัยพระนางปทุมมาวดีชายาของพญาภูเข็ง เจ้าผู้ครองนครน่านเมื่อราวปี พ.ศ. 1955โดยสร้างขึ้น ณ บริเวณด้านนอกของกำแพงเมืองน่านด้านทิศเหนือ ซึ่งในอดีตเคยเป็นสวนตาลหลวงมาก่อน และเมื่อสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นมาชื่อวัดจึงถูกเรียกตามชื่อของสวนตาลหลวงนั่นเอง           นอกจากนี้วัดสวนตาลยังเป็นที่ประดิษฐานของ พระเจ้าทองทิพย์ ทิพย์แห่งทองพระพุทธรูปสำริดองค์ใหญ่ด้วยขึ้นชื่อ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ร้านขายของฝาก ที่ขึ้นชื่อของเมืองน่าน มีสินค้าให้เลือกซื้อหลากหลายและของที่ระลึกต่างๆ มากมาย สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ สนามบินน่าน 

16.00 น. เดินทางถึง สนามบินน่าน นำท่านทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ ส่งท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ

โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยถือประโยชน์ลูกค้าเป็นสำคัญ

 

สอบถาม โทร: 082-192-2488 หรือ คุยกับเราทางไลน์ 


Add Friend

อัลบั้มลูกค้า

โปรแกรมทัวร์แนะนำ

Visitors: 77,171