รีวิวทัวร์วงกลมแม่ฮ่องสอน ทุ่งดอกบัวตอง 4 วัน 3 คืน

รีวิวทัวร์วงกลมแม่ฮ่องสอน ทุ่งดอกบัวตอง 4 วัน 3 คืน

ระหว่างวันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2563

สำหรับทริปนี้ เราออกเดินทางเป็นวงกลม เริ่มต้นจากตัวอำเภอเมืองเชียงใหม่ วิ่งไปตามถนนสาย 108 ผ่านอำเภอฮอด - อำเภอแม่สะเรียง - อำเภอแม่ลาน้อย - อำเภอขุนยวม - อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน และไปเชื่อมกับถนนสาย 1095 จากอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ผ่านอำเภอปางมะผ้า อำเภอปาย และไปบรรจบกับถนนสาย 107 ที่แยกแม่มาลัย อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ หรือที่เรียกว่า 'เส้นทางวงกลมแม่ฮ่องสอน - เชียงใหม่' 

นับเป็นการเดินทางที่สนุกสนาน ผ่านแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญต่างๆ มากมาย และได้สัมผัสกับความงดงามของทุ่งดอกบัวตองสีเหลืองอร่ามเต็มดอยแม่อูคอที่จะบานปีละครั้งในช่วงเดือนพฤศจิกายนเท่านั้น คณะเดินทางเต็มไปด้วยความสุข สนุกสนาน และความประทับใจอย่างมากมาย

Visitors: 78,284