น้ำตกห้วยแม่แสด

น้ำตกห้วยแม่แสด ได้รับประกาศเป็นวนอุทยานน้ำตกห้วยแม่แสดเมื่อวันที่ 22  มิถุนายน  2549 มีเนื้อที่ประมาณ 17,553 ไร่ ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยวมฝั่งขวา 

แหล่งท่องเที่ยว/สิ่งที่น่าสนใจ
 
น้ำตกห้วยแม่แสด  
 
เป็นน้ำตกที่ไหลลัดเลาะตามลำห้วยแม่แสด  มีน้ำตก  รวม  15  ชั้น  โดยชั้นที่สูงสุดไหลลงมาตามหน้าผามีความสูงประมาณ  10  เมตร  มีน้ำไหลตลอดปี
 
น้ำตกห้วยกองมูล  
 
เป็นน้ำตกที่ไหลลัดเลาะตามห้วยกองมูล  มีน้ำตกรวม  10  ชั้น  ไหลลัดเลาะตามลำห้วยกองมูล  โดยมีชั้นสูงสุดประมาณ  12  เมตร  มีน้ำไหลตลอดปีและมีช่วงน้ำมุดใต้พื้นดินยาวประมาณ 300 เมตร ซึ่งเป็นรูหลาวอยู่กลางลำห้วยเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ  ไหลลัดเลาะรวมกับน้ำตกห้วยแม่แสด
 
จุดชมวิว  
 
เป็นจุดที่เหมาะแก่การพักผ่อนเนื่องจากเป็นยอดเขาลักษณะหินผา  มองเห็นภูมิประเทศในมุมกว้าง  มีความสมบูรณ์ของป่าตามธรรมชาติ
 
ถ้ำ  
 
ถ้ำที่มีในเขตวนอุทยานมีความสวยงามตามธรรมชาติ
 
ขอขอบคุณข้อมูลจาก สำนักบริหารพื้ันที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง
Visitors: 53,838