บ้านแม่สามแลบ

บ้านแม่สามแลบ ตั้งอยู่ริมน้ำสาละวินหรือที่คนที่นี่เรียกว่า 'แม่น้ำคง' อยู่ในตำบลแม่สามแลบ ห่างจากอำเภอสบเมยประมาณ 62 กิโลเมตร ตามเส้นทางหมายเลข 1086 เป็นแหล่งที่นักท่องเที่ยวยอดนิยมสำหรับการล่องเรือตามลำน้ำสาละวิน ซึ่งมีลักษณะ เป็นหุบเขาสูงชัน ฝั่งตรงข้ามเป็นเขตประเทศสหภาพเมียนมา 

ความยิ่งใหญ่ของแม่น้ำสาละวิน ไม่เพียงเป็นพรมแดนกั้นระหว่างไทยกับเมียนมาเท่านั้น หากยังมีเรื่องราวของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมริมฝั่งน้ำ ท่ามกลางขุนเขาลำเนาไพรที่น่าหลงใหล ดึงดูดนักเดินทางให้เข้ามาเก็บประสบการณ์จากสายน้ำอันยิ่งใหญ่แห่งนี้กันอยู่เสมอ แม่น้ำสาละวินมีต้นกำเนิดมาจากเทือกเขาหิมาลัยของประเทศทิเบต ซึ่งปกคลุมด้วยหิมะไหลผ่านประเทศจีน พม่า ไทย แล้วไหลวกกลับเข้าพม่าไหลลงอ่าวเมาะตะมะก่อนที่จะลงไปสู่มหาสมุทรอินเดีย รวมความยาวของแม่น้ำสาละวินได้ถึง 3,151 กิโลเมตร และเป็นแม่น้ำที่กั้นพรมแดนระหว่างเมียนมากับไทย ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยไหลผ่านอำเภอแม่ลาน้อย อำเภอแม่สะเรียง และอำเภอสบเมย เป็นระยะทางทั้งสิ้น 120 กิโลเมตร

 

แม่น้ำสาละวินเป็นสายน้ำที่งดงาม ในฤดูหนาวแม่น้ำสายนี้จะไหลผ่านกลางป่าผลัดใบที่กำลังเริ่มเปลี่ยนสี และมีสายหมอกปกคลุมไปตลอดลำน้ำ ในฤดูร้อนระดับของน้ำจะลดต่ำลงแต่ยังคงความใสสะอาดจนเห็นพื้นทรายใต้น้ำ เนื่องจากหิมะที่อยู่บนภูเขาบนที่ราบสูงธิเบตละลายลงสู่แม่น้ำ ขณะเดียวกัน เมื่อระดับน้ำลดลงจะเห็นหาดทรายขาวละเอียดทั้งสองฝั่งสลับกับโขดหินใหญ่ที่โผล่พ้นน้ำขึ้นมา กลายเป็นความงามที่แตกต่างจากหน้าหนาว

Visitors: 78,284