อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์

อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ ตั้งอยู่ในพื้นที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ที่มีเนื้อที่ประมาณ 396.60 ตารางกิโลเมตร หรือ 247,875 ไร่ 

อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ครอบคลุมพื้นที่อำเภอขุนยวมและอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน มีสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าเขาสลับซับซ้อน มีภูเขาหินและหน้าผาน้อยใหญ่สูงชันในลักษณะทั้งที่แตกต่างกันและคล้ายกันหลายแห่ง โดยเฉพาะที่ดอยวิดจา ดอยปุงถุ่น มีหน้าผาสูงชันมาก ได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2524 จัดเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 37 ของประเทศ ไฮไลต์แห่งอุทยานฯ โครงการอนุรักษ์สัตว์ป่า-รักษาพันธุ์ไม้ ติดกับที่ทำการอุทยานฯ เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ประกอบด้วยกรงเพาะเลี้ยงและอนุบาลสัตว์ป่า การรวบรวมพันธุ์ไม้ประจำถิ่นเพื่อการศึกษา และเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน

อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ประกอบไปด้วย

น้ำตกดำข่อน หรือ น้ำตกผาบ่อง เป็นน้ำตกที่ไหลลงมาจากห้วยดำข่อน มีลักษณะเป็นหน้าผาสูงชันเป็นชั้น ๆ ลดหลั่นลงมาถึง 3 ชั้น ความสูงประมาณ 40 เมตร และด้านซ้ายของน้ำตกนี้ยังแยกเป็นน้ำตกเล็ก ๆ อีกหลายสาย หนองเขียว ที่ราบลุ่มบนสันเขากว้างประมาณ 200 ไร่ ท่ามกลางป่าสนเขา และมีแอ่งน้ำขนาดใหญ่ตามธรรมชาติ มีหญ้าปกคลุมเต็มพื้นที่ 

 

น้ำตกแม่สุรินทร์ เป็นน้ำตกชั้นเดียวที่ไหลลงมาจากหน้าผาสูงชัน ความสูงประมาณ 80 เมตร และนับเป็นน้ำตกที่สูงที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทย น้ำตกสายนี้มีแม่น้ำสุรินทร์เป็นแหล่งต้นน้ำ และมีน้ำไหลตลอดทั้งปี 

  

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

 

ยอดดอยปุย ยอดเขารูปร่างคล้ายฝาชี ข้างบนยอดแบนราบ เป็นยอดเขาที่สูงมากถึง 1,722 เมตร จากระดับทะเลปานกลาง มีลักษณะเป็นที่ราบปกคลุมด้วยทุ่งหญ้าป่าสนเขาและป่าดิบเขาคล้ายบนยอดภูกระดึง ในฤดูร้อนดอกไม้ตามทุ่งหญ้าออกดอกสวยงาม บนนี้มีสภาพอากาศหนาวจัด ทำให้มีพันธุ์ไม้เมืองหนาวขึ้นอยู่ทั่วไป มีเส้นทางเดินป่าห้วยแม่สะกึดทอดขนานไปกับลำน้ำเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของนกนานาชนิด เงียบสงบร่มรื่นมาก 

Visitors: 71,341