บ้านเมืองปอน

บ้านเมืองปอน ตั้งอยู่ในเขตตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยใหญ่ (ชาวไต) ดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่าย ทำสวน ทำไร่ ปลูกข้าว กระเทียม และถั่วลิสงเป็นพืชหลัก ชาวบ้านยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี และคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของความเป็นไทยใหญ่อยู่ไม่น้อย พื้นที่เมืองปอนมีความชุ่มชื้นและสวยงามแวดล้อมไปด้วยภูเขาและปกคลุมด้วยพื้นที่ป่า 

 

บ้านเมืองปอน คำว่า ปอน นั้นมาจากคำว่า พร หมายความว่า เป็นเมืองที่มีสิริมงคล บางความเชื่อให้ความหมาย ปอน ว่าหมายถึง พญา หรือ เป็นเมืองใหญ่ หรือ ผู้ปกครองเป็นพญาที่ยิ่งใหญ่ ชุมชนเมืองปอนยังคงวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของชาวไทยใหญ่เอาไว้ มีการเฉลิมฉลองประเพณีดั้งเดิมและศิลปะการแสดงของชนชาวไทยใหญ่เอาไว้อย่างเหนียวแน่น ชนชาวไทยใหญ่ส่วนใหญ่ยังคงยึดถือปฏิบัติตามคำสอนของพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการยึดถือปฏิบัติตามประเพณีทางศาสนาตามปฏิทิน ๑๒ เดือนตลอดปี เมืองปอนเป็นที่รู้จักกันในเรื่องการรักษาสถาปัตยกรรมของไทยใหญ่เอาไว้อย่างเยี่ยมยอด ผู้มาเยือนแม่ฮ่องสอนสามารถชื่นชมกับความงามของ สถาปัตยกรรมบ้านไม้ หลังคามุงด้วยใบตองตึงซึ่งเป็นทรัพยากรนำมาจากป่า ชาวไทยใหญ่ยังใช้พื้นที่สวนรอบบ้าน เป็นที่ปลูกผักกินได้ สมุนไพรและเลี้ยงสัตว์

 

Photo Credit: Shutterstock

ในหมู่บ้านมีบ้านเรือนเก่าแก่ให้ได้เดินเที่ยวชมกันแบบเพลิน ๆ ยามเช้าก็ไปเดินเลือกซื้ออาหารพื้นเมืองอร่อย ๆ ที่ตลาดเช้า ของกินท้องถิ่นที่นี่ที่อยากแนะนำนักท่องเที่ยวก็คือคือ ข้าวปุ๊ก ขนมท้องถิ่นที่มีวิธีทำง่ายๆ โดยใช้แป้งจากข้าวนำมาตำนวดให้เหนียวเหมือนโมจิ โรยงาดำลงไปในขณะที่ตำให้เป็นเนื้อเดียวกัน เมื่อตำได้ที่แล้วนำมาจิ้มกินคู่น้ำตาลอ้อย รสหวานอร่อยเป็นขนมที่น่าลิ้มลองอย่างยิ่ง จากนั้นก็ไปชมสถาปัตยกรรมอันสวยงามภายในวัดเมืองปอน และเรือนเฮินไตที่อยู่ไม่ไกลกัน พร้อมกับไหว้ขอพรเสริมสิริมงคลที่ศาลเจ้าเมืองปอน จากนั้นก็ไปถ่ายรูปสวย ๆ เก็บความประทับใจกับนาข้าวกว้างใหญ่ที่อยู่รอบ ๆ หมู่บ้าน สูดอากาศบริสุทธิ์ได้แบบเต็มปอด เป็นการเที่ยวที่ได้พักผ่อนกับธรรมชาติอย่างแท้จริง


 

 

Visitors: 78,285