น้ำตกแม่สวรรค์น้อย

น้ำตกแม่สวรรค์น้อย ตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 ตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยวมฝั่งซ้ายตอนล่าง มีเนื้อที่ประมาณ 2,812 ไร่ กรมป่าไม้ได้ประกาศจัดตั้งเป็นวนอุทยานเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2541

ลักษณะภูมิประเทศ

มีลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาหุบเขาที่สูงสลับซับซ้อนแนวเทือกเขาจะทอดยาวตามแนวใต้เหนือ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารของห้วยแม่สวรรค์น้อย แม่น้ำสะเรียง บริเวณน้ำตกแม่สวรรค์น้อยมีธารน้ำตกไหลไปรวมกับลำห้วยแม่สวรรค์หลวงและไหลลงสู่แม่น้ำสะเรียง น้ำในลำห้วยทุกสายในบริเวณนี้จะเป็นน้ำใสไหลอยู่ตลอดทั้งปี เนื่องจากส่วนใหญ่ของพื้นที่เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อนตามร่องห้วยต่าง ๆ ยังคงเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด สภาพพื้นที่โดยทั่วไปส่วนใหญ่จะมีความลาดชันมากกว่า 30% ขึ้นไป มียอดเขาสูงสุดถึง 1,098 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง 
 
พืชพรรณและสัตว์ป่า

ป่าดงดิบแล้ง พบตามร่องห้วยที่ชื้นจัดในระดับที่ค่อนข้างสูงและบริเวณชายห้วยที่เป็นที่ราบอันเป็นแหล่งรวมของดินตะกอน เป็นป่าที่แปรสภาพมาจากป่าดงดิบชื้น ดินมีความชุ่มชื้น พื้นที่ป่ารกทึบประกอบด้วย ไม้พุ่ม ไม้ล้มลุก เถาวัลย์ หวาย กล้วยป่า ไผ่ชนิดต่าง ๆ และมีเฟิร์น กล้วยไม้เกาะอยู่ทั่วไป มีพันธุ์ไม้ที่ไม่ผลัดใบขึ้นผสมกับพันธุ์ไม้ที่ผลัดใบ พันธุ์ไม้ที่พบในเรือนยอดชั้นบนได้แก่ ไม้ตระกูลยาง ตะเคียนทอง ยมหิน ตาเสือ กระทุ่มและไทร เป็นต้น ไม้ในเรือนยอดชั้นรองและพุ่มไม้ขนาดกลางได้แก่ ขะเจ๊าะ ค้างคาว ชมพู่ป่า มะไฟป่า เสลา สมพง เป็นต้น
ป่าเบญจพรรณ เป็นป่าผลัดใบค่อนข้างโปร่ง พบบริเวณตีนเขาขึ้นไปตามเชิงเขาประกอบด้วยไม้หลายชนิดขึ้นปะปนกัน เป็นไม้ขนาดเล็กถึงไม้ขนาดกลาง พื้นป่าไม่รกทึบจึงถูกมนุษย์รบกวนอยู่เสมอ ไม้เด่นที่พบ ได้แก่ ไม้สัก แดง รกฟ้า กระพี้จั่น กระพี้เขาควาย ซ้อ ทองหลาง เป็นต้น ไม้พื้นล่าง ได้แก่ ไผ่ป่า ไผ่ซาง ไผ่บง เป็นต้น

นอกจากนี้ในพื้นที่ป่าโดยรอบน้ำตกแม่สวรรค์น้อย มีสมุนไพรที่มีค่าและหายากหลายชนิด ได้แก่ ชะพลู สะบ้า สะค้าน ส้มป่อย ดอกดิน บอระเพ็ด มะเกลือ เปล้าน้อย กระทือ เพกา ข่าป่าว่านนกคุ้ม กระชายป่า โด่ไม่รู้ล้ม ฟ้าทะลายโจร ข่อย ดีหมี มะแว้งเครือ มะแว้งต้น มะกล่ำตาแดง เป็นต้น
ในอดีตพื้นที่ป่าโดยรอบน้ำตกแม่สวรรค์น้อยเคยมีสัตว์ป่าขนาดใหญ่และขนาดเล็กอาศัยอยู่อย่างชุกชุม ต่อมาประชาชนเข้ามาบุกรุกแผ้วถางป่าเพื่อทำไร่เลื่อนลอยและอยู่อาศัยจะมีการ ล่าสัตว์กันมากขึ้น มีผลทำให้สัตว์ป่าขนาดใหญ่และสัตว์ป่าบางชนิดต้องอพยพเคลื่อนย้ายหรือสูญพันธุ์ไปจากพื้นที่ แต่ในปัจจุบันก็ยังมีสัตว์ป่าอีกหลาย ๆ ชนิดที่อาศัยอยู่ในผืนป่าแห่งนี้ ได้แก่ ไก่ป่า เก้ง ชะนี หมูป่า ตะกวด อีเห็น นิ่ม กระรอก กระแต เต่าบก นกนานาชนิด หนู ตุ่น อ้น บ่าง ค้างคาว งูชนิดต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งสัตว์ป่าเหล่านี้ก็ยังคงอยู่ในสภาพที่ถูกมนุษย์คุกคามทั้งสิ้น

 

การเดินทาง

รถยนต์
1. เดินทางเข้าจากอำเภอแม่สะเรียง ตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 (สายแม่สะเรียง - ฮอด) เป็นระยะทาง 18 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าหมู่บ้านแม่สวรรค์น้อย เข้าไปจนถึงน้ำตก 3.5 กิโลเมตร รวมระยะทางการเดินทางจากอำเภอแม่สะเรียงถึงน้ำตกแม่สวรรค์น้อยเป็นระยะทาง 21.5 กิโลเมตร
2. เดินทางมาจากอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ตามเส้นทางหลวง 108 แยกเลี้ยวขวาที่กิโลเมตรที่ 85 เข้าหมู่บ้านแม่สวรรค์น้อย รวมระยะทางจากอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ เป็นระยะทางประมาณ 88.5 กิโลเมตร
 
 
ขอขอบคุณข้อมูลจาก สำนักอุทยานแห่งชาติ,  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
Visitors: 53,843