วัดจอมกิตติ

วัดจอมกิตติ หรือ พระธาตุจอมกิตติ เป็นหนึ่งในพระธาตุทั้ง 4 จอม ที่มีลักษณะรูปทรงศิลปกรรมแบบล้านนา ภายนอกองค์เป็นสีขาว ส่วนยอดเจดีย์มีสีทอง ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุคู่บ้านคู่เมืองของอำเภอแม่สะเรียง

 

วัดจอมกิตติสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2256 ตามตำนานเล่าว่า มีพระฤๅษี 4 ตนซึ่งเป็นพี่น้องกัน ได้สร้างพระธาตุสี่มุมของเมืองยวมขึ้น (เมืองยวมเป็นชื่อดั้งเดิมของอำเภอแม่สะเรียง) ประกอบไปด้วย พระธาตุจอมมอญ พระธาตุจอมแจ้ง พระธาตุจอมทอง และพระธาตุจอมกิตติ พระฤๅษีทั้งสี่พี่น้องเป็นผู้มีตบะเดชะ มีวิทยาคมแก่กล้ามาก ได้ศึกษาเล่าเรียนเพียรปฏิบัติจากพระฤๅษีอีกองค์หนึ่งผู้เป็นอาจารย์ซึ่งมีฤทธิ์มากและมีอายุมากแล้ว ได้บำเพ็ญเพียรอยู่ในถ้ำแห่งหนึ่งทางเหนือของเมืองยวม กล่าวกันว่าถ้ำนั้นชื่อถ้ำเหง้า หลังจากท่านฤๅษีทั้งสี่ตนพี่น้องเรียนศิลปศาสตร์ต่าง ๆ จนจบแล้ว จึงกราบลาอาจารย์ไปบำเพ็ญเพียรสร้างบารมีต่อ ฤๅษีทั้งสี่ตนนั้นมีความเก่งไปคนละด้าน กล่าวคือ ฤๅษีผู้พี่เก่งในทางรักษาโรค สามารถปรุงยาชุบชีวิตคนตายให้ฟื้นคืนชีพได้ ตั้งสำนักอยู่ ณ "ดอยจอมกิตติ" พระฤๅษีผู้น้องรองลงมาเก่งในทางเล่นแร่แปรธาตุ สามารถแปรเปลี่ยนธาตุหรือซัดตะกั่วให้เป็นทองก็ทำได้ ตั้งสำนักอยู่ชื่อว่าดอยจอมทอง พระฤๅษีผู้น้องที่สามเก่งในทางอาคมไสยศาสตร์พำนักอยู่ที่ดอยจอมแจ้ง ฝ่ายฤๅษีผู้น้องท้ายสุดเก่งในทางเรียกฝนเรียกลมด้วยอำนาจแห่งพลังจิตสำเร็จกสิณอภิญญา สามารถเดินเหินบนน้ำหรือเหาะขึ้นไปบนอากาศ และพระฤๅษีตนสุดท้ายนี้พำนักอยู่ ณ ดอยจอมมอญ พระธาตุจอมกิตติจึงดูเหมือนจะเป็นพี่ใหญ่และเป็นที่เคารพสักการะมาถึงปัจจุบัน 

 

Photo Credit: TAT

ทุกวันขึ้น 8 ค่ำ เดือนมิถุนายนของทุกปี พระธาตุจอมกิตติจะมีงานฉลองประจำปีที่ยิ่งใหญ่ และบนวัดจอมกิตติแห่งนี้ นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองแม่สะเรียงที่สวยงามอีกด้วย

Visitors: 77,159