วัดจอมทอง

วัดจอมทอง หรือ พระธาตุจอมทอง ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 ตำบลแม่สะเรียง ห่างจากอำเภอแม่สะเรียง 1 กิโลเมตร ตามเส้นทางสายแม่สะเรียง- สบเมย แยกทางซ้ายมือบริเวณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อมาเที่ยววัดจอมทอง ต้องไปนมัสการหลวงพ่อโตองค์ใหญ่ และชมอนุสาวรีย์ครูบาอินสม วัดพระธาตุจอมทองประดิษฐานพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองแม่สะเรียงคือพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตามตำนานเล่าว่าสร้างโดยพระฤาษีสี่พี่น้อง ประมาณ พ.ศ.1000 กว่า เป็นพระธาตุหนึ่งในสี่จอมคู่บ้านคู่เมืองยวม (ชื่อดั้งเดิมของ อ.แม่สะเรียง) คอยปกป้องชาวเมืองยวม การก่อสร้างด้านสถาปัตยกรรม เป็นศิลปะล้านนาโดยแท้ 

 

วัดนี้มีจุดเด่นที่พระพุทธรูปขนาดใหญ่ซึ่งประดิษฐานอยู่บนยอดเขาและบนลานพระพุทธรูปนี้สามารถชมทิวทัศน์อันสวยงามของอำเภอแม่สะเรียงได้ โดยเฉพาะบรรยากาศยามพระอาทิตย์ตกในช่วงเย็น

 

ดอยจอมทอง เป็นภูเขาสูงต่อเนื่องยาวเป็นพืด อยู่ทางทิศตะวันออกของตลาดแม่สะเรียง เดิมเล่ากันว่ามีถ้ำสมบัติอยู่ด้านล่างบนหลังถ้ำเป็นเนินมีเนื้อที่ราว 10 ไร่ มีพรรณไม้มีค่ามากมาย ปัจจุบันเป็นที่กักเก็บน้ำสำหรับประปาดอยหรือประปาหมู่บ้าน  อำเภอแม่สะเรียง เดิมชื่อ เมืองยวม พม่าเรียก ไมลองยี หมายถึงเมืองหินแร่ใหญ่ เคยมีการทำเหมืองแร่หลายชนิด มีการค้าไม้สักกับคนในบังคับอังกฤษเช่นไทยใหญ่ มอญ พม่า นำส่งทางประเทศพม่า มีการปกครองเป็นแขวงเมือง ขึ้นกับผู้ครองนครฝ่ายเหนือ คือมณฑลพายัพ (เชียงใหม่)

Visitors: 77,161