หมู่บ้านแม่ละอูบ (หมู่บ้านละว้า)

หมู่บ้านแม่ละอูบ ตั้งอยู่ในตำบลห้วยห้อม อำเภอแม่ลาน้อย เป็นหมู่บ้านของชาวเขาเผ่าลัวะหรือละว้า ตัวหมู่บ้านตั้งอยู่ท่ามกลางภูเขาน้อยใหญ่ เต็มไปด้วยธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ อีกทั้งชาวบ้านยังคงใช้วิถีชีวิตสุดเรียบง่าย มีวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ หาชมได้ยาก และที่นี่ยังเป็นแหล่งผลิตเครื่องเงินที่ดีที่สุดในแม่ฮ่องสอนอีกด้วย  

 

หมุ่บ้านแม่ละอูบเดิมมีชื่อว่า โมซัมเบียง ซึ่งแปลว่า ภูเขาโมซัมเบียง ส่วนชื่อหมู่บ้านละอูบนั้น ได้มาจากในสมัยที่มีเจ้าหน้าที่จากภาครัฐเข้ามาสำรวจหมู่บ้านแล้วลืมหรือทิ้งอูบเอาไว้ (คำว่า ละ ภาษาเหนือหมายถึง ทิ้งไว้) จึงเป็นที่มาของชื่อบ้านละอูบนั่นเอง ชาวลัวะบ้านละอูบมีวัฒนธรรมการสร้างที่อยู่อาศัย การแต่งกายที่แตกต่างจากชาวไทยภูเขาเผ่าอื่น ๆ แต่เดิมนั้นชาวลัวะจะนับถือผี เชื่อในเรื่องไสยศาสตร์ แต่ปัจจุบันเมื่อความเจริญเข้ามาแทนที่ ความเชื่อต่าง ๆ เหล่านั้นก็ลดน้อยถอยลงไปตามกาลเวลาและการเปลี่ยนแปลง แต่ก็ยังคงวิถีชีวิตอันเรียบง่ายที่ใครก็ตามได้สัมผัสแล้วจะต้องรู้สึกประทับใจ 

Visitors: 53,816