อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา - น้ำตกผาเสื่อ

อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา น้ำตกผาเสื่อ มีเนื้อที่ประมาณ 305,000 ไร่ เป็นแนวเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนยาวต่อเนื่องไปจนจรดชายแดนไทย-พม่า ทำให้มีความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้เป็นอย่างมาก และเป็นแหล่งต้นน้ำทำให้มีน้ำตกหลายสายที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากมาย

 

น้ำตกผาเสื่อ ตั้งอยู่ในเส้นทางไปยังบ้านรักไทย จัดเป็นน้ำตกขนาดกลาง ที่มีความสูงประมาณ 10 เมตร กว้าง 15 เมตร และมีน้ำให้นักท่องเที่ยวได้ชุ่มฉ่ำกันตลอดทั้งปี ช่วงฤดูน้ำหลาก น้ำตกสายนี้ก็จะไหลเต็มหน้าผากว้างจนดูคล้ายเสื่อที่ปูลาดลงมา และกลายเป็นที่มาของชื่อน้ำตกผาเสื่อ ครั้นช่วงหน้าแล้งเมื่อน้ำลดน้อยลง ก้อนหินน้อยใหญ่ที่หลบซ่อนอยู่ใต้สายน้ำมานานก็จะเผยตัวออกมาอวด อย่างไรก็ตาม ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการมาเที่ยวน้ำตกผาเสื่อ เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-กันยายน ซึ่งเป็นช่วงฤดูฝน ที่ไม่เพียงได้ชื่นใจกับสายน้ำ ยังจะได้ตื่นตากับฝูงปลาที่ว่ายเวียนอยู่ในสายธาร 

 

Photo Credit: TAT

ถ้ำปลา เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถ้ำปลาเป็นถ้ำใต้เชิงเขาซึ่งมีลำธารไหลลอดผ่านใต้ถ้ำตลอดปี และเป็นที่อยู่อาศัยของปลาพลวงหรือปลามุงจำนวนมาก มีลำธารไหลลอดผ่านตลอดปี 

Visitors: 53,816