อำเภอสบเมย


 • ดอยพุยโค.jpg
  ดอยพุยโคหรือที่เรียกกันว่าดอยพุยภาษาท้องถิ่นของชาวกะเหรี่ยง ตั้งอยู่ที่บ้านอุมดาเหนือ ตำบลแม่คะตวน อำเภอสบเมย จ.แม่ฮ่องสอน มีความสูงจากระดับทะเลปานกลาง 1,406 เมตรการขึ้นไปบนดอยนั้น...

 • บ้านแม่สามแลบ.jpg
  บ้านแม่สามแลบตั้งอยู่ริมน้ำสาละวินหรือที่คนที่นี่เรียกว่า'แม่น้ำคง'อยู่ในตำบลแม่สามแลบ ห่างจากอำเภอสบเมยประมาณ 62 กิโลเมตร ตามเส้นทางหมายเลข 1086 เป็นแหล่งที่นักท่องเที่ยวยอดนิยมสำ...

 • อุทยานแห่งชาติแม่เงา.jpg
  อุทยานแห่งชาติแม่เงาเป็นเพียงอุทยานขนาดเล็กที่มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 257,650 ไร่ หรือประมาณ 412 ตารางกิโลเมตรเท่านั้น โดยครอบคลุมพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอ...

 • น้ำตกห้วยแม่แสด.jpg
  น้ำตกห้วยแม่แสดได้รับประกาศเป็นวนอุทยานน้ำตกห้วยแม่แสดเมื่อวันที่22 มิถุนายน 2549 มีเนื้อที่ประมาณ 17,553 ไร่ ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยวมฝั่งขวา แหล่งท่องเที่ยว/สิ่งที่น่...

 • กลอเซโล สบเมย.jpg
  กลอเซโลเป็นสถานที่ชมทะเลหมอกแห่งใหม่ที่น้อยคนจะเคยได้ยินชื่อ อยู่สุดชายแดนติดประเทศเมียนมากลอเซโลเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่เงียบสงบ ตั้งอยู่ที่ ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอนเป็นหมู่บ...
Visitors: 53,841