อำเภอขุนยวม


 • ทุ่งดอกบัวตอง แม่ฮ่องสอน.jpg
  ทุ่งดอกบัวตอง ดอยแม่อูคอถือเป็นทุ่งดอกบัวตองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งมีพื้นที่กว่า 500 ไร่ จึงกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดแม่ฮ่อ...

 • อนุสรณ์สถานมิตรภาพ ไทย ญีปุ่น.jpg
  นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ มองขุนยวมเป็นแค่เมืองผ่าน แต่เมืองนี้มีแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติ วัดวาอารามที่สวยงาม และที่น่าสนใจยิ่งไปกว่านั้นคือแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์สมัยสงค...

 • วัดต่อแพ.jpg
  วัดต่อแพเป็นวัดเก่าแก่อายุมากกว่า 100 ปี ตั้งอยู่ทางฝั่งขวาของลำน้ำยวม เป็นวัดร้าง สันนิษฐานว่าเป็นวัดของชาวลัวะ หรือละว้า ที่สร้างขึ้นมาเป็นเวลานานแล้ว โดยวัดเหลือเพียงแค่ซากเจดีย...

 • วัดม่วยต่อ.jpg
  วัดม่วยต่อตั้งอยู่ที่ตำบลขุนยวม ไม่ไกลจากอนุสรณ์สถานมิตรภาพไทย-ญี่ปุ่น มีอายุมากกว่า 100 ปี สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2432 โดยเจ้านางเมียะ ซึ่งเป็นเจ้าเมืองแม่ฮ่องสอนในสมัยนั้น วัดนี้ม...

 • บ้านเมืองปอน.jpg
  บ้านเมืองปอนตั้งอยู่ในเขตตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยใหญ่ (ชาวไต) ดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่าย ทำสวน ทำไร่ปลูกข้าว กระเทียม และถั่วลิสงเป็นพืชหลัก ช...

 • อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์.jpg
  อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ตั้งอยู่ในพื้นที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ที่มีเนื้อที่ประมาณ 396.60 ตารางกิโลเมตร หรือ 247,875 ไร่ อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ครอบคลุมพื...
Visitors: 74,886