SMT107 ทัวร์ทุ่งดอกบัวตอง แม่ฮ่องสอน 3 วัน 2 คืน

SMT107ทัวร์ทุ่งดอกบัวตอง แม่ฮ่องสอน บ้านรักไทย 3 วัน 2 คืน (รับ-ส่ง จากสนามบินแม่ฮ่องสอน)

 เที่ยวแม่ฮ่องสอน ทุ่งดอกบัวตองงามบนดอยแม่อูคอ 

หมายเหตุ* โปรแกรมนี้ออกเดินทางช่วงเดือนพฤศจิกายนเท่านั้นค่ะ    

พักแม่ฮ่องสอน 1 คืน/บ้านรักไทย 1 คืน  

 

ไฮไลท์การเดินทาง 

  • สัมผัส ทุ่งดอกบัวตอง ที่ดอยแม่อูคอ เหลืองอร่ามงามจับใจ
  • เที่ยว บ้านรักไทย หมู่บ้านจีนยูนนานกลางหุบเขาและธรรมชาติที่สวยงาม
  • ล่องแพไม้ไผ่กลางสายหมอกที่ ปางอุ๋ง สวิตเซอร์แลนด์เมืองไทย
  • สัมผัสวิถีชีวิต กะเหรี่ยงคอยาว และ กะเหรี่ยงหูยาว ที่บ้านห้วยเสือเฒ่า
  • บูชาธาตุทั้งสี่ ต่อดวงชะตา ส่งเสริมสุขภาพที่ วัดพระธาตุดอยกองมู
  • เที่ยว วัดจองคำ จองกลาง ชมตุ๊กตาไม้แกะสลัก ศิลปะพม่า
  • เจาะลึก หมู่บ้านผลิตถั่วลายเสือ สินค้าโอทอป 5 ดาวของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันแรก: สนามบินแม่ฮ่องสอน – วัดจองคำ จองกลาง – วัดพระธาตุดอยกองมู – ถนนคนเดิน (-/-/D)

  

  วัดจองคำ

15.45 น. ทีมงาน (Driver Guide) รับท่าน ณ สนามบินแม่ฮ่องสอน จากนั้น นำท่านขึ้นรถตู้ปรับอากาศออกเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองแม่ฮ่องสอน 

16:00 น. ชม วัดจองคำ จองกลาง วัดแฝดที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองแม่ฮ่องสอน สัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเมืองไทใหญ่แห่งนี้ ให้ท่านสักการะ กราบองค์ หลวงพ่อโต ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะพม่าขนาดใหญ่ ชาวแม่ฮ่องสอนนิยมมากราบไหว้ขอพรหลวงพ่อโตเพื่อให้ประสบความสำเร็จในชีวิต ทำมาค้าขายเจริญรุ่งเรือง และเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัย จากนั้นชมวัดจองกลางซึ่งมีการจัดแสดงตุ๊กตาไม้แกะสลัก มีทั้งรูปคนและสัตว์ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระเวชสันดรชาดกโดยฝีมือช่างชาวพม่า 

วัดพระธาตุดอยกองมู

17.00 น.  นำท่านขึ้นไปนมัสการ วัดพระธาตุดอยกองมู ปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดแม่ฮ่องสอน บูชาธาตุทั้งสี่เพื่อให้ร่างกายของเราเกิดความสมดุลของธาตุดิน น้ำ ลม ไฟ ไม่เจ็บป่วยง่าย และชมทัศนียภาพอันงดงามของเมืองสามหมอกจากมุมสูง ผ่อนคลายไปกับสายลมเย็น ถ่ายรูป เช็คอินได้ตามอัธยาศัย   

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 1) หลังอาหารนำท่านเดินเที่ยวชม ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน ชมสินค้าของที่ระลึก และชิมอาหารหรือขนมพื้นเมืองชาวไทใหญ่ สมควรแก่เวลานำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก โรงแรม อิมพีเรียล แม่ฮ่องสอน รีสอร์ท หรือ เฟิร์น รีสอร์ท หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว จากนั้นให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สองทุ่งดอกบัวตอง – อนุสรณ์สถานมิตรภาพไทย ญี่ปุ่น – ชุมชนผลิตถั่วลายเสือ – หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว/หูยาว – สะพานซูตองเป้ (สวนธรรมภูสมะ) – ปางอุ๋ง – ล่องแพไม้ไผ่ – บ้านรักไทย (B/L/D)

 

ทัวร์ทุ่งดอกบัวตอง แม่ฮ่องสอน บ้านรักไทย 3 วัน 2 คืน

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 2) 

08.00 น. นำท่านเช็คเอ้าท์พร้อมออกเดินทางสู่ อ.ขุนยวม ชม ทุ่งดอกบัวตอง บนดอยแม่อูคอ ดอกสีเหลืองอร่ามบานสะพรั่งเต็มท้องทุ่ง บนพื้นที่กว่า 500 ไร่ ความสูงราว 1,600 เมตร จากระดับน้ำทะเล ล้อมด้วยหุบเขาสลับซับซ้อน ให้ท่านได้ชมทิวทัศน์ และถ่ายรูปตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านชม อนุสรณ์สถานมิตรภาพไทย - ญี่ปุ่น ภายในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เราจะได้เรียนรู้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างชาวอำเภอขุนยวมและทหารญี่ปุ่นในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 และที่สำคัญที่สุดคือป้ายผ้าไหมญี่ปุ่น ขนาด 0.5x2 เมตร ซึ่งมีข้อความลายพระหัตถ์ของสมเด็จพระจักรพรรดิฮิโรฮิโตที่ทรงประทานให้แก่กองทัพญี่ปุ่น มีเนื้อความกล่าวถึงเหตุผลที่ญี่ปุ่นต้องเข้าร่วมสงครามโลก กล่าวกันว่ามีเพียง 5 ผืนในโลก 

12:00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 3)  

กะเหรี่ยงคอยาว

บ่าย นำท่านเดินทางกลับสู่แม่ฮ่องสอน ระหว่างทางแวะชม ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านผาบ่อง ดูการคั่วถั่วลายเสือ ถั่วเหลือง และถั่วลิสง พร้อมเลือกซื้อสินค้า OTOPได้ตามอัธยาศัย จากนั้นเดินทางสู่ หมู่บ้านห้วยเสือเฒ่า ชม กะเหรี่ยงคอยาว หรือ ชาวกะยันที่ยังคงรักษาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมคือการสวมห่วงทองเหลืองไว้ที่คอ นอกจากนั้นยังมี ชาวกะยอ’ หรือ ชาวกะเหรี่ยงหูยาว อีกด้วย ชมและเลือกซื้อของที่ระลึกต่างๆ ได้ตามอัธยาศัย เที่ยวชม สะพานซูตองเป้ หรือ สะพานอธิษฐานสำเร็จ สะพานแห่งนี้สร้างด้วยไม้ไผ่สานทอดผ่านกลางทุ่งนาเชื่อมกับหมู่บ้านกุงไม้สักเพื่อให้พระเณรสามารถเดินทางบิณฑบาตได้ ท่านสามารถเขียนชื่อและข้อความลงบนแผ่นไม้ไผ่แล้วนำไปอธิษฐานที่ พญาซูตองเป้ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางโปรดพญาชมพูบดีหรือปางทรงเครื่องกษัตริย์ จากนั้นนำไปผูกไว้ตามจุดที่ทางวัดจัดไว้ให้ ซึ่งเชื่อกันว่าหากได้อธิษฐานขอพรกับพญาซูตองเป้แล้วจะสำเร็จสมดังชื่อ ‘ซูตองเป้’ ที่แปลว่า ‘ความสำเร็จ’ จากนั้นออกเดินทางสู่ หมู่บ้านรวมไทย นำท่าน ล่องแพไม้ไผ่ ชมความงามของ ปางอุ๋ง หรือ โครงการพระราชดำริปางตอง 2 บรรยากาศคล้ายทะเลสาบท่ามกลางทิวสน งดงามเปรียบดั่ง Switzerland เมืองไทย          

บ้านรักไทย

เย็น เดินทางสู่ หมู่บ้านรักไทย หมู่บ้านชาวจีนยูนนานเล็กๆ ที่โอบล้อมไปด้วยขุนเขา ได้บรรยากาศเหมือนไปเที่ยวเมืองจีน นำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พักในหมู่บ้านรักไทย จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย ท่านสามารถถ่ายรูปกับวิวทะเลสาบสวยๆ บ้านดิน ร้านอาหาร หรือ ร้านกาแฟ ซึ่งตกแต่งในสไตล์จีนยูนนาน พร้อมชิมชาเลิศรสจากชาพันธุ์ดี เช่น ชาอู่หลง ชายอดน้ำค้างและช้อปปิ้งกันตามอัธยาศัย

 

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารจีนยูนนาน (มื้อที่ 4) ลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สามถ้ำปลา ภูโคลน สปา สนามบินแม่ฮ่องสอน (B/L/-)

                                                         

บ้านรักไทย

08:00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 5)            

09.00 น. นำคณะเช็คเอ้าท์พร้อมเดินทาง ถ้ำปลา ชมความมหัศจรรย์ของเหล่าปลาพลวงหินนับหมื่นๆ ตัวอยู่ในแอ่งน้ำที่ไหลออกมาจากถ้ำ จากนั้นนำท่านไปผ่อนคลายสบายๆ ที่ ภูโคลน คันทรี่คลับ แหล่งสปาชั้นดีของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้บริการด้านสุขภาพและความงามด้วยโคลนและน้ำแร่ จากธรรมชาติ ซึ่งที่นี่คือหนึ่งในสามแหล่งของโลกที่มีการค้นพบโคลนธรรมชาติ ที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุและเป็นประโยชน์กับผิวหนังและระบบไหลเวียนโลหิตของร่างกาย (ไม่รวมค่าแพ็คเกจมาสก์หน้า พอกโคลน เฉพาะแช่เท้าเท่านั้น)

12:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 6) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ สนามบินแม่ฮ่องสอน 

14.00 น. เดินทางถึง สนามบินแม่ฮ่องสอน ส่งคณะเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

สอบถาม โทร: 082-192-2488 หรือ คุยกับเราทางไลน์ 


Add Friend

โปรแกรมทัวร์แนะนำ

Visitors: 78,288