SMT102 ทัวร์วงกลมแม่ฮ่องสอน 4 วัน 3 คืน

SMT102: ทัวร์วงกลมแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ออบหลวง สวนสนบ่อแก้ว แม่ฮ่องสอน ปาย 4 วัน 3 คืน (รับ-ส่ง จากเชียงใหม่) 

เที่ยววงกลมแม่ฮ่องสอน ครบแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ (เที่ยวกับทีมงานทัวร์ท้องถิ่น ที่มีความชำนาญเส้นทางแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่) 

ไฮไลท์การเดินทาง

 • เที่ยววงกลมแม่ฮ่องสอน ครบแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ
 • มหัศจรรย์ถ้ำแก้วโกมล 1 ใน 3 ของโลกเท่านั้น
 • เที่ยวอุทยานแห่งชาติออบหลวง มหัศจรรย์ธรรมชาติ
 • สวนสนบ่อแก้ว นามิเมืองไทย ไม่ไกลเกินเอื้อม
 • เที่ยวบ้านรักไทย หมู่บ้านจีนยูนนานกลางหุบเขาและธรรมชาติที่สวยงาม
 • สัมผัสวิถีชีวิตกะเหรี่ยงคอยาวและกะเหรี่ยงหูยาวที่บ้านห้วยเสือเฒ่า
 • ล่องแพไม้ไผ่กลางสายหมอกที่ปางอุ๋ง สวิตเซอร์แลนด์เมืองไทย
 • สัมผัสความลี้ลับของถ้ำลอด ถิ่นที่อยู่ของมนุษย์โบราณ อายุ 13,000 ปี
 • ชิลลมหนาว ฟินสายหมอก ที่ห้วยน้ำดัง และจุดชมวิวม่อนหยุนไหล
 • เที่ยวปาย ชิลธรรมชาติ บรรยากาศโรแมนติก 

 

หมายเหตุ: ไม่มีราคาเด็ก 

โปรแกรมการเดินทาง      

วันแรก : เชียงใหม่ – อุทยานแห่งชาติออบหลวง  – สวนสนบ่อแก้ว – แม่ลาน้อย – ถ้ำแก้วโกมล (-/L/D)

  

ทัวร์วงกลมแม่ฮ่องสอน

07.45 น. ทีมงานรอรับคณะ ณ สนามบินเชียงใหม่ จากนั้นนำท่านขึ้นรถตู้ปรับอากาศ ออกเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติออบหลวง ชมประติมากรรมอันน่าอัศจรรย์จากธรรมชาติที่มีลักษณะเป็นช่องแคบเขาขาดที่มีหน้าผาหินขนาบลำน้ำทำให้เกิดหุบผาลึก คำว่า อ๊อบ” หรือ ออบ” เป็นภาษาท้องถิ่นหมายถึงช่องแคบ หลวงหมายถึง ใหญ่  ออบหลวง คือชื่อเฉพาะที่ใช้เรียกช่องแคบหินขนาดยักษ์ที่มีลำน้ำแม่แจ่มบีบตัวแทรกผ่านไป จากนั้นไปชมความงดงามของสวนสนที่ปลูกเรียงรายสวยงามที่ สวนสนบ่อแก้ว หรือ 'นามิเมืองไทย' ให้ท่านถ่ายรูป เช็คอิน ได้ตามอัธยาศัย      

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 1)   

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ อำเภอแม่ลาน้อย เมืองเล็กๆ อันแสนสงบที่โอบล้อมด้วยภูเขาและแม่น้ำ ชม วนอุทยานถ้ำแก้วโกมล เป็นถ้ำผลึกแคลไซด์แห่งที่ 2 ของโลกจาก 3 แห่ง (แห่งแรกอยู่ที่ประเทศจีนและแห่งที่สามคือประเทศออสเตรเลีย) ภายในถ้ำจะมีผลึกแคลไซด์ที่มีลักษณะคล้ายเกล็ดหิมะสวยงามมากๆ  

 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 2) หลังอาหารนำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก โรงแรม River House Hotel หรือ เฮินไต รีสอร์ท จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย   

 

วันที่สอง : ขุนยวม – ทุ่งดอกบัวตองอนุสรณ์สถานมิตรภาพไทย ญี่ปุ่น – ชุมชนบ้านผาบ่อง – หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว – วัดจองคำ จองกลาง – วัดพระธาตุดอยกองมู – ถนนคนเดิน (B/L/D)

 

กะเหรี่ยงคอยาว

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3) 

08.00 น. นำท่านเช็คเอ้าท์พร้อมออกเดินทางสู่ แม่ฮ่องสอน ระหว่างทางนำท่านชม อนุสรณ์สถานมิตรภาพไทย - ญี่ปุ่น ภายในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เราจะได้เรียนรู้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างชาวอำเภอขุนยวมและทหารญี่ปุ่นในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 และที่สำคัญที่สุดคือป้ายผ้าไหมญี่ปุ่นขนาด 0.5x2 เมตร ซึ่งมีข้อความลายพระหัตถ์ของสมเด็จพระจักรพรรดิฮิโรฮิโตที่ทรงประทานให้แก่กองทัพญี่ปุ่น มีเนื้อความกล่าวถึงเหตุผลที่ญี่ปุ่นต้องเข้าร่วมสงครามโลก กล่าวกันว่ามีเพียง 5 ผืนในโลกจากนั้นชม ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านผาบ่อง ดูการคั่วถั่วลายเสือ ถั่วเหลือง และถั่วลิสง พร้อมเลือกซื้อสินค้า OTOPได้ตามอัธยาศัย  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 4)  

บ่าย เดินทางสู่ หมู่บ้านห้วยเสือเฒ่า ชม กะเหรี่ยงคอยาว หรือ ชาวกะยันที่ยังคงรักษาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมคือการสวมห่วงทองเหลืองไว้ที่คอ นอกจากนั้นยังมี ชาวกะยอ หรือ ชาวกะเหรี่ยงหูยาว อีกด้วย ชมและเลือกซื้อของที่ระลึกต่างๆ ได้ตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านชม วัดจองคำ จองกลาง วัดแฝดที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองแม่ฮ่องสอน สัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเมืองไทใหญ่แห่งนี้ กราบองค์ หลวงพ่อโต ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะพม่าขนาดใหญ่ ชาวแม่ฮ่องสอนนิยมมากราบไหว้ขอพรหลวงพ่อโตเพื่อให้ประสบความสำเร็จในชีวิต ทำมาค้าขายเจริญรุ่งเรืองและเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัย จากนั้นชมวัดจองกลางซึ่งมีการจัดแสดงตุ๊กตาไม้แกะสลัก มีทั้งรูปคนและสัตว์ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระเวชสันดรชาดกโดยฝีมือช่างชาวพม่า  

 

เย็น นำท่านนมัสการ วัดพระธาตุดอยกองมู ปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดแม่ฮ่องสอน บูชาธาตุทั้งสี่เพื่อให้ร่างกายของเราเกิดความสมดุลของธาตุดิน น้ำ ลม ไฟ ไม่เจ็บป่วยง่าย และชมทัศนียภาพอันงดงามของเมืองสามหมอกจากมุมสูง 

ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 5) หลังอาหารนำท่านเดินเที่ยวชม ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน ชมสินค้าของที่ระลึก และชิมอาหารหรือขนมพื้นเมืองชาวไทใหญ่ สมควรแก่เวลา นำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย 

 

วันที่สาม : สะพานซูตองเป้ (สวนธรรมภูสมะ)  ปางอุ๋ง – หมู่บ้านรักไทย (หมู่บ้านจีนยูนนาน) –  ถ้ำลอด – ปาย –  ถนนคนเดินปาย (B/L/D)

                            

 ทัวร์วงกลมแม่ฮ่องสอน 4 วัน 3 คืน

06.30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร (มื้อที่ 6)  

07.30 น. เช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรมเดินทางสู่ สะพานซูตองเป้ หรือ สะพานอธิษฐานสำเร็จ ซึ่งเป็นสะพานไม้ไผ่สานที่ทอดผ่านกลางทุ่งนาเชื่อมกับหมู่บ้านกุงไม้สักเพื่อให้พระเณรสามารถเดินทางบิณฑบาตได้ เนื่องจากในช่วงฤดูน้ำหลาก น้ำมักจะท่วมบริเวณพื้นที่แห่งนี้ซึ่งยากต่อการเดินทางเป็นอย่างมาก ชาวบ้านและพระภิกษุสงฆ์จึงร่วมแรงร่วมใจกันสร้างสะพานไม้ไผ่แห่งนี้ขึ้นมาด้วยแรงศรัทธาอย่างแท้จริง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ปางอุ๋ง หรือ โครงการพระราชดำริปางตอง 2 บรรยากาศคล้ายทะเลสาบท่ามกลางทิวสน งดงามเปรียบดั่ง Switzerlandเมืองไทย นำท่าน ล่องแพไม้ไผ่ กลางสายหมอก ผ่อนคลายไปกับธรรมชาติที่สวยงาม อิสระถ่ายรูป จากนั้นนำท่านเดินทาง หมู่บ้านรักไทย หมู่บ้านชาวจีนยูนนานเล็กๆ ที่โอบล้อมไปด้วยขุนเขา ได้บรรยากาศเหมือนไปเที่ยวเมืองจีน 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีนยูนนาน (มื้อที่ 7) 

 

บ่าย ออกเดินทางสู่ อ.ปาย  ระหว่างทางเราจะแวะตรงจุดชมวิวต่างๆ เช่น จุดชมวิวบ้านลุกข้าวหลามจุดชมวิวกิ่วลม  เป็นต้น แวะถ่ายรูป สูดอากาศบริสุทธิ์ และอุดหนุนสินค้าชาวบ้านที่วางจำหน่ายมากมาย นำท่านไปสัมผัสความลี้ลับของ ถ้ำลอด แหล่งโบราณคดีสำคัญ และเป็นที่อยู่ของมนุษย์โบราณ อายุ 13,000 ปี  

เย็น เดินทางถึง อำเภอปาย นำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก เก็บสัมภาระต่างๆ ให้เรียบร้อย จากนั้น รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 8) หลังอาหารนำท่านเที่ยวชมบรรยากาศ ถนนคนเดินปาย เดินชมสินค้าของที่ระลึก และชิมอาหารหรือขนมพื้นเมืองชาวไทใหญ่ สมควรแก่เวลานำท่านกลับเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สี่ : จุดชมวิวม่อนหยุนไหล วัดศรีดอนชัย – หมู่บ้านสันติชล – วัดน้ำฮู (หลวงพ่ออุ่นเมือง) – ห้วยน้ำดัง – เชียงใหม่ – ร้านขายของฝาก – สนามบินเชียงใหม่ (B/L/-) 

 

 

05.30 น. ตื่นแต่เช้าเพื่อสัมผัส จุดชมวิวทะเลหมอกหยุนไหล ชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกในมุมมองกว่า 180 องศาที่ปกคลุมเมืองปาย 

07.30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 9)  

08.30 น. นำท่านเดินทางสู่ วัดศรีดอนชัย วัดเก่าแก่อายุมากกว่า 700 ปี ประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์แบบสิงห์หนึ่ง ศิลปะเชียงแสน และเป็นวัดที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเคยมากราบนมัสการเมื่อครั้งเสด็จมาที่เมืองปายแห่งนี้ จากนั้นนำท่านกราบสักการะ พระอุ่นเมือง ที่ วัดน้ำฮู พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองปายเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต พระพุทธรูปองค์นี้มีความมหัศจรรย์ตรงพระโมฬี (มวยผม) สามารถเปิดออกได้ และมีน้ำขังอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้ยังมีเจดีย์สมัยอยุธยา ซึ่งสันนิษฐานว่าถูกสร้างในสมัยสมเด็จพระนเรศวรฯ ในขณะเดินทัพผ่านมาทางเมืองปายแห่งนี้ จากนั้น เที่ยวเพลินๆ เดินช้าๆ ชม หมู่บ้านจีนยูนนาน ที่ ศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนนานหมู่บ้านสันติชล ชมบ้านดิน ชิมชา สนุกสนานกับการโล้ชิงช้า และถ่ายรูปมุมสวยๆ ในบรรยากาศเมืองจีน 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 10)

 

บ่าย ชม สะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย สร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทาง ‘เชียงใหม่-ตองอู’ หรือที่เรียกเป็นภาษาญี่ปุ่นว่า ‘ฮักโกสุ ไกโด’ นำท่านเที่ยวชม อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง สัมผัสไอเย็น ชมทะเลหมอก ณ จุดชมวิวดอยกิ่วลม อิสระถ่ายรูป ชมวิวทิวทัศน์และสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติ ที่นี่อากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีมองเห็นดอยหลวงเชียงดาว ตั้งตระหง่านเป็นฉากหลัง สวยงามมากๆ จากนั้นนำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ จังหวัดเชียงใหม่ วิ่งลัดเลาะไปตามเส้นทางสายร่มรื่น 

17.00 น. เดินทางถึง จังหวัดเชียงใหม่ นำท่านแวะซื้อของฝากที่ ร้านวนัสนันท์เชียงใหม่ ให้ท่านเลือกซื้อของฝากมากมาย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินเชียงใหม่

18:00 น. เดินทางถึง สนามบินเชียงใหม่ ส่งคณะเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 

ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ  

โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยถือประโยชน์ลูกค้าเป็นสำคัญ 

อัตรานี้รวม

 1. ค่ารถปรับอากาศพร้อมน้ำมันและคนขับผู้เชี่ยวชาญตลอดการเดินทาง
 2. ค่าที่พัก 3 คืน รวมอาหารเช้า (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
 3. ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม (10 มื้อ)
 4. ค่าธรรมเนียม/บัตรเข้าชมสถานที่ต่างๆ
 5. ค่าล่องแพที่ปางอุ๋ง/ถ้ำลอด
 6. ค่ารถท้องถิ่นขึ้นชมจุดชมวิวม่อนหยุนไหล/ถ้ำแก้วโกมล
 7. ค่ามัคคุเทศก์ (ภาษาไทย) ดูแลตลอดการเดินทาง
 8. ค่าน้ำดื่มและผ้าเย็น
 9. ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท/ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิตที่บริษัทฯ ทำไว้ (ไม่คลอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

อัตรานี้ไม่รวม 

 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน (ไป-กลับ) กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ – กรุงเทพฯ
 2. ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการที่ระบุไว้ในโปรแกรม
 3. ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และอาหารสำหรับมุสลิม (ฮาลาล)
 4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าซักรีด/ ค่าโทรศัพท์/ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
 5. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีที่ขอใบกำกับภาษี)
 7. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ (แล้วแต่ความพึงพอใจในการให้บริการ)

เงื่อนไขการจอง 

มัดจำท่านละ 3,000 บาท และชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางตามที่ตกลงกัน 

สำคัญที่สุด! ชำระเงินผ่านบัญชีบริษัทฯ เท่านั้น

สอบถาม โทร: 082-192-2488 หรือ คุยกับเราทางไลน์ 


Add Friend

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทัวร์ดี ไม่มีเท มั่นใจได้ 100% แม่ฮ่องสอน กรีน ทราเวล โดย โอเพ่น สไมล์ ทราเวล แอนด์ เซอร์วิส จดทะเบียนและได้รับอนุญาตประกอบธุรกท่องเที่ยวจากกรมการท่องเที่ยว ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยว เลขที่ 11/11647

อัลบั้มลูกค้า

รีวิวทริป

โปรแกรมทัวร์แนะนำ

Visitors: 66,906