SMT101 ทัวร์เชียงใหม่ ปาย แม่ฮ่องสอน บ้านรักไทย 3 วัน 2 คืน

SMT101: โปรแกรมทัวร์ แม่ฮ่องสอน ปาย หมู่บ้านรักไทย 3 วัน 2 คืน

เที่ยวแม่ฮ่องสอน ปาย หมู่บ้านรักไทย  (รับ-ส่ง เชียงใหม่) อิสระเลือกวันเดินทางเอง กี่ท่านก็ได้

แพ็คเกจสุดคุ้ม เริ่มต้นเพียง ท่านละ 5,500 บาท

(เที่ยวกับทีมงานทัวร์ท้องถิ่น ที่มีความชำนาญเส้นทางแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เป็นอย่างดี ) 

ไฮไลท์การเดินทาง

 • เที่ยวแม่ฮ่องสอน ดินแดนเมืองสามหมอก
 • สูดกลิ่นไอธรรมชาติกลางหุบเขาแห่งหมู่บ้านจีนยูนนาน ที่บ้านรักไทย
 • เที่ยวปางอุ๋ง ล่องแพไม้ไผ่กลางสายหมอก
 • ชิลลมหนาว ฟินสายหมอก ที่ห้วยน้ำดัง และจุดชมวิวม่อนหยุนไหล
 • บูชาธาตุทั้งสี่ ต่อดวงชะตา ส่งเสริมสุขภาพที่วัดพระธาตุดอยกองมู
 • เที่ยววัดจองคำ จองกลาง ชมตุ๊กตาไม้แกะสลัก ศิลปะพม่า
 • เที่ยวปาย ดินแดนแห่งความโรแมนติก 

 

โปรแกรมการเดินทาง      

วันแรกเชียงใหม่ – สะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย – จุดชมวิวกิ่วลม – พระธาตุดอยกองมู – วัดจองคำ จองกลาง – ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน (-/เที่ยง/เย็น)

 

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย บ้านรักไทย 3 วัน 2 คืน

07.30 น. ทีมงานต้อนรับคณะ ณ สนามบินเชียงใหม่ หรือ สถานีรถไฟเชียงใหม่ หรือ จุดนัดพบในตัวเมืองเชียงใหม่ จากนั้นนำทุกท่านขึ้นรถตู้ปรับอากาศ (เบาะใหญ่ นั่งสะดวก สบาย) ออกเดินทางสู่ อำเภอปาย ไปตามถนนสายร่มรื่น บนเส้นทางสายโรแมนติก (อิสระอาหารเช้า) 

11.30 น. เดินทางถึง อำเภอปาย ชม สะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย สร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทาง'เชียงใหม่-ตองอู' หรือที่เรียกเป็นภาษาญี่ปุ่นว่า 'ฮักโกสุ ไกโด'

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 1)

บ่าย นำทุกท่านเดินทางสู่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ระหว่างทางผ่านจุดชมวิวต่างๆ เช่น จุดชมวิวกิ่วลมจุดชมวิวบ้านลุกข้าวหลาม เป็นต้น แวะถ่ายรูป สูดอากาศบริสุทธิ์ และอุดหนุนสินค้าชาวบ้านที่วางจำหน่ายมากมาย 

เย็น เดินทางถึง แม่ฮ่องสอน หรือ เมืองสามหมอก เมืองเล็กๆ ที่เต็มไปด้วยธรรมชาติที่สวยงาม วัดวาอารามที่เป็นเอกลักษณ์ และมีชาติพันธุ์ที่หลากหลายนำทุกท่านขึ้นไปนมัสการ พระธาตุดอยกองมู ปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดแม่ฮ่องสอน บูชาธาตุทั้งสี่เพื่อให้ร่างกายของเราเกิดความสมดุลของธาตุดิน น้ำ ลม ไฟ ไม่เจ็บป่วยง่าย และชมทัศนียภาพอันงดงามของเมืองสามหมอกจากมุมสูง ผ่อนคลายไปกับสายลมเย็น ถ่ายรูป เช็คอินได้ตามอัธยาศัย จากนั้นชม วัดจองคำ จองกลาง วัดแฝดที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองแม่ฮ่องสอน สัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเมืองไทใหญ่แห่งนี้ กราบองค์ หลวงพ่อโต ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะพม่าขนาดใหญ่ ชาวแม่ฮ่องสอนนิยมมากราบไหว้ขอพรหลวงพ่อโตเพื่อให้ประสบความสำเร็จในชีวิต ทำมาค้าขายเจริญรุ่งเรืองและเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัย จากนั้นชม วัดจองกลาง ซึ่งมีการจัดแสดงตุ๊กตาไม้แกะสลัก มีทั้งรูปคนและสัตว์ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระเวชสันดรชาดกโดยฝีมือช่างชาวพม่า จากวัดจองคำ จองกลาง ท่านสามารถเดินมาเที่ยวชมบรรยากาศ ถนนคนแม่ฮ่องสอน ที่มีสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกจำหน่ายมากมาย รวมทั้งขนมและอาหารต่างๆ ให้เลือกชิม เลือกทาน 

วัดจองคำ จองกลาง

ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมเฟิร์น รีสอร์ท หรือ อิมพีเรียล แม่ฮ่องสอน รีสอร์ท จากนั้นให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย 

วันที่สอง:  สะพานซูตองเป้ (สวนธรรมภูสมะ)ปางอุ๋ง (ล่องแพไม้ไผ่) – หมู่บ้านรักไทย – ปาย – วัดน้ำฮู (หลวงพ่ออุ่นเมือง) – หมู่บ้านสันติชล – ถนนคนเดินปาย (เช้า/เที่ยง/-)

 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 2)  

08.00 น. นำท่านเช็คเอ้าท์และออกเดินทางสู่ สะพานซูตองเป้ หรือ สะพานอธิษฐานสำเร็จ สวนธรรมภูสมะ สะพานแห่งนี้สร้างด้วยไม้ไผ่สานทอดผ่านกลางทุ่งนาเชื่อมกับหมู่บ้านกุงไม้สักเพื่อให้พระเณรสามารถเดินทางบิณฑบาตได้ ท่านสามารถเขียนชื่อและข้อความลงบนแผ่นไม้ไผ่แล้วนำไปอธิษฐานที่ พญาซูตองเป้ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางโปรดพญาชมพูบดีหรือปางทรงเครื่องกษัตริย์ จากนั้นนำไปผูกไว้ตามจุดที่ทางวัดจัดไว้ให้ ซึ่งเชื่อกันว่าหากได้อธิษฐานขอพรกับพญาซูตองเป้แล้วจะสำเร็จสมดังชื่อ ซูตองเป้’ ที่แปลว่า ความสำเร็จ’ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ปางอุ๋ หรือ โครงการพระราชดำริปางตอง 2 บรรยากาศคล้ายทะเลสาบท่ามกลางทิวสน งดงามเปรียบดั่ง Switzerland เมืองไทย นำท่านล่องแพไม้ไผ่ (รวมอยู่ในแพ็คเกจ) กลางสายหมอก ผ่อนคลายไปกับธรรมชาติที่สวยงาม อิสระถ่ายรูป จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ หมู่บ้านรักไทย 

หมู่บ้านรักไทย

12.00 น. เดินทางถึง หมู่บ้านรักไทย หมู่บ้านชาวจีนยูนนานเล็กๆ ที่โอบล้อมไปด้วยขุนเขา ได้บรรยากาศเหมือนไปเที่ยวเมืองจีน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีนยูนนาน (มื้อที่ 3) หลังอาหารท่านสามารถถ่ายรูปกับวิวทะเลสาบสวยๆ บ้านดิน ร้านอาหาร หรือ ร้านกาแฟ ซึ่งตกแต่งในสไตล์จีนยูนนาน พร้อมชิมชาเลิศรสจากชาพันธุ์ดี เช่น ชาอู่หลง ชายอดน้ำค้างและช้อปปิ้งกันตามอัธยาศัย

บ่าย นำท่านดินทางสู่ อำเภอปาย วิ่งลัดเลาะไปตามเส้นทางสายร่มรื่น

หมู่บ้านสันติชล

เย็น เดินทางถึง อำเภอปาย จากนั้นนำท่านไปกราบสักการะ พระอุ่นเมือง ที่ วัดน้ำฮู พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองปายเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต พระพุทธรูปองค์นี้มีความมหัศจรรย์ตรงพระโมฬี (มวยผม) สามารถเปิดออกได้ และมีน้ำขังอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้ยังมีเจดีย์สมัยอยุธยา ซึ่งสันนิษฐานว่าถูกสร้างในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในขณะเดินทัพผ่านมาทางเมืองปายแห่งนี้ และเป็นสถานที่บรรจุอัฐิของพระนางสุพรรณกัลยา พระพี่นางของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เที่ยวเพลินๆ เดินช้าๆ ชม ชุมชนจีนยูนนาน ที่ หมู่บ้านสันติชล ชมบ้านดิน ชิมชา สนุกสนานกับการโล้ชิงช้า และถ่ายรูปมุมสวยๆ ในบรรยากาศเมืองจีน 

ค่ำ อิสระอาหารค่ำ ณ ถนนคนเดินปาย ท่านสามารถเดินชมสินค้าของที่ระลึก และชิมอาหารหรือขนมพื้นเมืองมากมาย สมควรแก่เวลานำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมปายไอยรา รีสอร์ท หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน จากนั้นให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สามจุดชมวิวทะเลหมอกหยุนไหล ปาย คอฟฟี่ อิน เลิฟ – ห้วยน้ำดัง – เชียงใหม่ – สนามบินเชียงใหม่/สถานีรถไฟเชียงใหม่/ขนส่งอาเขต (เช้า/เที่ยง/-)

 

05.30 น.  ตื่นแต่เช้าเพื่อไปรับอากาศดีๆ สัมผัสทะเลหมอกและชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ ม่อนหยุนไหล ท่านสามารถมองเห็นทัศนียภาพบ้านเรือนของเมืองปายที่ถูกปกคลุมด้วยสายหมอกคำว่าหยุนไหลเป็นภาษาจีนกลางหมายถึงแหล่งที่เมฆไหลมารวมกันซึ่งเปรียบเสมือนคนจีนยูนานที่อพยพมาจากเมืองจีนแต่ในที่สุดก็อพยพย้ายถิ่นฐานมารวมกัน

ม่อนหยุนไหล

07.30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 4) 

09.00 น. นำท่านแวะถ่ายรูป เช็คอิน ที่ ร้าน Pai Coffee In Love ร้านกาแฟ สวยเก๋ บนยอดเขาที่สามารถดื่มด่ำกับบรรยากาศวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ท่ามกลางความโรแมนติกของการตกแต่งร้าน จากนั้นออกเดินทางกลับเข้าสู่ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างทางแวะเที่ยวชม อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง สัมผัสไอเย็น ชมทะเลหมอก ณ จุดชมวิวดอยกิ่วลม อิสระถ่ายรูป ชมวิวทิวทัศน์และสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติ ที่นี่อากาศเย็นตลอดทั้งปี

อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง

13:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 5)       

17.00 น. เดินทางถึง จังหวัดเชียงใหม่ จากนั้น นำท่านไปซื้อของฝาก สินค้าพื้นเมืองมากมาย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินเชียงใหม่/สถานีรถไฟเชียงใหม่/สถานีขนส่งอาเขต ส่งท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 

ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ 

โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยถือประโยชน์ลูกค้าเป็นสำคัญ

 

เงื่อนไขการจอง  

มัดจำท่านละ 3,000 บาท และชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางตามที่ตกลงกัน 

อัตรานี้รวม  

 1. ค่ารถปรับอากาศพร้อมน้ำมันและคนขับผู้เชี่ยวชาญตลอดการเดินทาง
 2. ค่าที่พัก 2 คืน รวมอาหารเช้า (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
 3. ค่าอาหารเที่ยง-เย็น ตามที่ระบุในโปรแกรม (5 มื้อ)
 4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
 5. ค่าล่องแพที่ปางอุ๋ง (ลำละ 2 ท่าน)
 6. ค่าไกด์ดูแลคณะตลอดการเดินทาง
 7. ค่าน้ำดื่มแบริการตลอดการเดินทาง
 8. ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท/ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิตที่บริษัทฯ ทำไว้ (ไม่คลอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

อัตรานี้ไม่รวม  

 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน /ค่าตั๋วรถไฟ
 2. ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการที่ระบุไว้ในโปรแกรม
 3. ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และอาหารสำหรับมุสลิม (ฮาลาล)
 4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าซักรีด/ ค่าโทรศัพท์/ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
 5. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีที่ขอใบกำกับภาษี)
 7. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ (แล้วแต่ความพึงพอใจในการให้บริการ) 

สำคัญที่สุด! ชำระเงินผ่านบัญชีบริษัทฯ เท่านั้น

 

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ แม่ฮ่องสอน กรีน ทราเวล โดย โอเพ่น สไมล์ ทัวร์ 

หจก. โอเพ่น สไมล์ ทราเวล แอนด์ เซอร์วิส เป็นทีมงานทัวร์ท้องถิ่น (Local Tour) ที่มีความเชี่ยวชาญด้านทัวร์และการท่องเที่ยวภาคเหนือทุกที่ ทุกจังหวัด ทั้งทัวร์เชียงใหม่ ทัวร์เชียงราย ทัวร์แม่ฮ่องสอน ทัวร์น่าน และทุกจังหวัดในภาคเหนือ โดยมีเว็บไซต์ชื่อ www.maehongsongreentravel.com 

เหตุผลดีดี ที่ควรเลือกเดินทางกับเรา  

 •  มีประสบการณ์ในการบริการจัดทัวร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศมากกว่า 10 ปี
 • จดทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวอย่างถูกต้องจากกรมการท่องเที่ยว ใบอนุญาตเลขที่ 11/11647
 • ทีมงานเป็นคนในพื้นที่ มีความเชี่ยวชาญและชำนาญเส้นทางเป็นอย่างดี
 • จัดโปรแกรมทัวร์ตามความต้องการของลูกค้าในราคาที่เหมาะสม
 • ทีมงานมีความใส่ใจในทุกรายละเอียดและทำงานอย่างมีเหตุผล
 • ดูแลท่านประดุจดั่งบุคคลพิเศษและคนสำคัญภายในครอบครัว
 • มีบริการหลังการขาย สอบถามความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาคุณภาพในด้านการบริการ     

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว (TAT License) : 11/11647  

Tax ID: 0713562001081 

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว

 

ภพ.20

สอบถาม โทร: 082-192-2488 หรือ คุยกับเราทางไลน์ 


Add Friend

 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทัวร์ดี ไม่มีเท มั่นใจได้ 100% แม่ฮ่องสอน กรีน ทราเวล โดย โอเพ่น สไมล์ ทราเวล แอนด์ เซอร์วิส จดทะเบียนและได้รับอนุญาตประกอบธุรกท่องเที่ยวจากกรมการท่องเที่ยว ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยว เลขที่ 11/11647

อัลบั้มลูกค้า

รีวิวทริป

โปรแกรมทัวร์แนะนำ

Visitors: 77,159