SMT101 ทัวร์เชียงใหม่ ปาย แม่ฮ่องสอน บ้านรักไทย 3 วัน 2 คืน

SMT101: โปรแกรมทัวร์ แม่ฮ่องสอน ปาย หมู่บ้านรักไทย 3 วัน 2 คืน

เที่ยวแม่ฮ่องสอน ปาย หมู่บ้านรักไทย (พักปาย 1 คืน, แม่ฮ่องสอน 1 คืน)  

ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 6,500 บาท เท่านั้น!!! 

(เที่ยวกับทีมงานทัวร์ท้องถิ่น ที่มีความชำนาญเส้นทางแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ มากกว่า 15 ปี) 

ไฮไลท์การเดินทาง

  • เที่ยวแม่ฮ่องสอน ดินแดนเมืองสามหมอก
  • สูดกลิ่นไอธรรมชาติกลางหุบเขาแห่งหมู่บ้านจีนยูนนาน ที่บ้านรักไทย
  • เที่ยวปางอุ๋ง ล่องแพไม้ไผ่กลางสายหมอก
  • ชิลลมหนาว ฟินสายหมอก ที่ห้วยน้ำดัง และจุดชมวิวม่อนหยุนไหล
  • สักการะพระพุทธสิหิงค์ อายุ 700 ปี ณ วัดศรีดอนชัย
  • บูชาธาตุทั้งสี่ ต่อดวงชะตา ส่งเสริมสุขภาพที่วัดพระธาตุดอยกองมู
  • เที่ยววัดจองคำ จองกลาง ชมตุ๊กตาไม้แกะสลัก ศิลปะพม่า
  • เที่ยวปาย ดินแดนแห่งความโรแมนติก 

 โปรแกรมการเดินทาง      

วันแรก: เชียงใหม่ – ห้วยน้ำดัง  – สะพานฯ ท่าปาย – หมู่บ้านสันติชล – วัดน้ำฮู – วัดศรีดอนชัย  กองแลน (ปายแคนยอน) – ถนนคนเดินปาย (-/L/D)

 

ทัวร์เชียงใหม่ ปาย แม่ฮ่องสอน บ้านรักไทย 3 วัน 2 คืน

07.30 น. รับคณะ ณ สนามบินเชียงใหม่ นำท่านขึ้นรถตู้ปรับอากาศ ออกเดินทางสู่ อ.ปาย ไปตามถนนสายร่มรื่น บนเส้นทางสายโรแมนติก ระหว่างทาง นำท่านแวะชม อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง สัมผัสไอเย็น ชมทะเลหมอก ณ จุดชมวิวดอยกิ่วลม ให้ท่านอิสระถ่ายรูป ชมวิวทิวทัศน์ และสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติ ที่นี่อากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี มองเห็น ดอยหลวงเชียงดาว ตั้งตระหง่านเป็นฉากหลัง สวยงามมากๆ จากนั้นนำท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ อ. ปาย 

11:00 น. เดินทางถึง อ.ปาย ชม สะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย สร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทาง 'เชียงใหม่ - ตองอู' หรือที่เรียกเป็นภาษาญี่ปุ่นว่า 'ฮักโกสุ ไกโด' 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 1)

 

พระพุทธสิหิงค์ วัดศรีดอนชัย

 บ่าย เที่ยวเพลินๆ เดินช้าๆ ชม หมู่บ้านจีนยูนนาน ที่ ศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนนานหมู่บ้านสันติชล ชมบ้านดิน ชิมชา สนุกสนานกับการโล้ชิงช้า และถ่ายรูปมุมสวยๆ ในบรรยากาศเมืองจีน จากนั้น เราจะไปกราบสักการะ พระอุ่นเมือง ที่ วัดน้ำฮู พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองปายเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต พระพุทธรูปองค์นี้มีความมหัศจรรย์ตรงพระโมฬี (มวยผม) สามารถเปิดออกได้ และมีน้ำขังอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้ยังมีเจดีย์สมัยอยุธยา ซึ่งสันนิษฐานว่าถูกสร้างในสมัยสมเด็จพระนเรศวรฯ ในขณะเดินทัพผ่านมาทางเมืองปายแห่งนี้ จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ วัดศรีดอนชัย วัดเก่าแก่อายุมากกว่า 700 ปี ประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์ แบบสิงห์หนึ่ง ศิลปะเชียงแสน และเป็นวัดที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเคยมากราบนมัสการเมื่อครั้งเสด็จมาที่เมืองปายแห่งนี้  นำท่านไป ผ่อนคลายสบายๆ ที่ ร้าน Pai Coffee In Love ร้านกาแฟ สวยเก๋ บนยอดเขาที่สามารถดื่มด่ำกับบรรยากาศวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ท่ามกลางความโรแมนติกของการตกแต่งร้าน ถ่ายรูปเช็คอินตามอัธยาศัย

 

กองแลน ปายแคนยอน

เย็น เดินทางสู่ กองแลน หรือ ปายแคนยอน ซึ่งเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยที่สุดของเมืองปาย 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 2) (เมนูพิเศษ : ปลาน้ำปาย) จากนั้นเราจะไปชมบรรยากาศ ถนนคนเดินเมืองปาย เดินชมสินค้าของที่ระลึก และชิมอาหารหรือขนมพื้นเมืองชาวไทยใหญ่ สมควรแก่เวลา นำท่านกลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สอง:  จุดชมวิวทะเลหมอกหยุนไหล  – หมู่บ้านรักไทย – ปางอุ๋ง – ล่องแพไม้ไผ่ – สะพานซูตองเป้ (สวนธรรมภูสมะ) – พระธาตุดอยกองมู – ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน (B/L/D)

 

ทัวร์เชียงใหม่ ปาย แม่ฮ่องสอน บ้านรักไทย 3 วัน 2 คืน

05.30 น. ตื่นแต่เช้าเพื่อไปชมทะเลหมอกและสัมผัสพระอาทิตย์แรกแย้มที่ ม่อนหยุนไหล อากาศที่นี่ดีมากๆ สายหมอกลอยอ้อยอิ่งปกคลุมทั่วเมืองปาย ราวคลื่นในทะเล 

07.30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3) 

08.30 น. นำทุกท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านรักไทย ระหว่างทางผ่านจุดชมวิวต่างๆ เช่น จุดชมวิวกิ่วลม, จุดชมวิวบ้านลุกข้าวหลาม เป็นต้น แวะถ่ายรูป สูดอากาศบริสุทธิ์ และอุดหนุนสินค้าชาวบ้านที่วางจำหน่ายมากมาย 

หมู่บ้านรักไทย

12.30 น. เดินทางถึง หมู่บ้านรักไทย หมู่บ้านชาวจีนยูนนานเล็กๆ ที่โอบล้อมไปด้วยขุนเขา ได้บรรยากาศเหมือนไปเที่ยวเมืองจีน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีนยูนนาน(มื้อที่ 4) หลังอาหารท่านสามารถถ่ายรูปกับวิวทะเลสาบสวยๆ บ้านดิน ร้านอาหาร หรือ ร้านกาแฟ ซึ่งตกแต่งในสไตล์จีนยูนนาน พร้อมชิมชาเลิศรสจากชาพันธุ์ดี เช่น ชาอู่หลง ชายอดน้ำค้างและช้อปปิ้งกันตามอัธยาศัย 

14.00 น. นำท่านดินทางสู่ ปางอุ๋ง หรือ โครงการพระราชดำริปางตอง 2 บรรยากาศคล้ายทะเลสาบท่ามกลางทิวสน งดงามเปรียบดั่ง Switzerlandเมืองไทย นำท่าน ล่องแพไม้ไผ่ ผ่อนคลายไปกับธรรมชาติที่สวยงาม อิสระถ่ายรูปตามอัธยาศัย 

ล่องแพปางอุ๋ง

16.00 น. นำท่านเที่ยวชม สะพานซูตองเป้ หรือ สะพานอธิษฐานสำเร็จ สวนธรรมภูสมะ สะพานแห่งนี้สร้างด้วยไม้ไผ่สานทอดผ่านกลางทุ่งนาเชื่อมกับหมู่บ้านกุงไม้สักเพื่อให้พระเณรสามารถเดินทางบิณฑบาตได้ ท่านสามารถเขียนชื่อและข้อความลงบนแผ่นไม้ไผ่แล้วนำไปอธิษฐานที่ พญาซูตองเป้ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางโปรดพญาชมพูบดีหรือปางทรงเครื่องกษัตริย์ จากนั้นนำไปผูกไว้ตามจุดที่ทางวัดจัดไว้ให้ ซึ่งเชื่อกันว่าหากได้อธิษฐานขอพรกับพญาซูตองเป้แล้วจะสำเร็จสมดังชื่อ ซูตองเป้’ ที่แปลว่า ความสำเร็จ

17.30 น. นำท่านนมัสการ พระธาตุดอยกองมู ปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดแม่ฮ่องสอน บูชาธาตุทั้งสี่เพื่อให้ร่างกายของเราเกิดความสมดุลของธาตุดิน น้ำ ลม ไฟ ไม่เจ็บป่วยง่าย และชมทัศนียภาพอันงดงามของเมืองสามหมอกจากมุมสูง ผ่อนคลายไปกับสายลมเย็น ถ่ายรูป เช็คอินได้ตามอัธยาศัย   

พระธาตุดอยกองมู

19.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 5) หลังอาหารนำท่านเดินเที่ยวชม ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน เดินชมสินค้าของที่ระลึก และชิมอาหารหรือขนมพื้นเมืองชาวไทใหญ่ สมควรแก่เวลานำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สามวัดจองคำ จองกลาง ชุมชนผลิตถั่วลายเสือ – เชียงใหม่ – สนามบินเชียง     (B/L/-)

 

วัดจองคำ จองกลาง

06:30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 6)

07:30 น. นำท่านเที่ยวชม ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านผาบ่อง ดูการคั่วถั่วลายเสือ ถั่วเหลืองและถั่วลิสงพร้อมเลือกซื้อสินค้า OTOPได้ตามอัธยาศัย จากนั้นเดินทางสู่ วัดจองคำ จองกลาง วัดแฝดที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองแม่ฮ่องสอน สัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเมืองไทใหญ่แห่งนี้กราบองค์ หลวงพ่อโต ซึ่งเป็นพระพุทธ รูปปางมารวิชัย ศิลปะพม่าขนาดใหญ่ ชาวแม่ฮ่องสอนนิยมมากราบไหว้ขอพรหลวงพ่อโตเพื่อให้ประสบความสำเร็จในชีวิต ทำมาค้าขายเจริญรุ่งเรือง และเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัย จากนั้นชม วัดจองกลาง ซึ่งมีการจัดแสดงตุ๊กตาไม้แกะสลัก มีทั้งรูปคนและสัตว์ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระเวชสันดรชาดกโดยฝีมือช่างชาวพม่า นำทุกท่านออกเดินทางกลับสู่ จังหวัดเชียงใหม่ วิ่งลัดเลาะไปตามเส้นทางสายร่มรื่น

12:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 7)  

18:30 น. เดินทางถึง จังหวัดเชียงใหม่ จากนั้นเดินทางสู่ สนามบินเชียงใหม่ ส่งทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

สอบถาม โทร: 082-192-2488 หรือ คุยกับเราทางไลน์ 


Add Friend

อัลบั้มลูกค้า

รีวิวทริป

โปรแกรมทัวร์แนะนำ

Visitors: 53,841