SMT109 โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน บ้านรักไทย ปาย 3 วัน 2 คืน (พักบ้านรักไทย)

SMT109: โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน บ้านรักไทย ปาย 3 วัน 2 คืน (พักบ้านรักไทย)

เที่ยวปาย แม่ฮ่องสอน พักบ้านรักไทย (รับ-ส่ง จากสนามบินเชียงใหม่)  

ราคาเริ่มต้นเพียง ท่านละ 7,500 บาท เท่านั้น!!! (กรุ๊ปส่วนตัว)

(เที่ยวกับทีมงานทัวร์ท้องถิ่น ที่มีความชำนาญเส้นทางแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ มากกว่า 15 ปี) 

 ไฮไลท์การเดินทาง

  • เที่ยวแม่ฮ่องสอน ดินแดนเมืองสามหมอก
  • สูดกลิ่นไอธรรมชาติกลางหุบเขาแห่งหมู่บ้านจีนยูนนานที่ บ้านรักไทย
  • เที่ยวปางอุ๋ง ล่องแพไม้ไผ่กลางสายหมอก
  • ชิลลมหนาว ฟินสายหมอก ที่ ห้วยน้ำดัง และจุดชมวิว ม่อนหยุนไหล
  • สักการะพระพุทธสิหิงค์ อายุ 700 ปี ณ วัดศรีดอนชัย
  • บูชาธาตุทั้งสี่ ต่อดวงชะตา ส่งเสริมสุขภาพที่ วัดพระธาตุดอยกองมู
  • เที่ยว วัดจองคำ จองกลาง ชมตุ๊กตาไม้แกะสลัก ศิลปะพม่า 
  • เที่ยวปาย ดินแดนแห่งความโรแมนติก 

 

โปรแกรมการเดินทาง     

วันแรกเชียงใหม่ – ห้วยน้ำดัง – สะพานฯ ท่าปาย – หมู่บ้านสันติชล – วัดน้ำฮู – วัดศรีดอนชัย –  Pai Coffee In Love – กองแลน (ปายแคนยอน) – ถนนคนเดินปาย (-/L/D)

 

07.30 น. ทีมงานรับคณะ ณ สนามบินเชียงใหม่ จากนั้นนำทุกท่านขึ้นรถตู้ปรับอากาศ ออกเดินทางสู่ อำเภอปาย ไปตามถนนสายร่มรื่น บนเส้นทางสายโรแมนติก (อิสระอาหารเช้า) นำท่านชม อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง สัมผัสไอเย็น ชมทะเลหมอก ณ จุดชมวิวดอยกิ่วลม อิสระถ่ายรูป ชมวิวทิวทัศน์และสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติ ที่นี่อากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี มองเห็นดอยหลวงเชียงดาว ตั้งตระหง่านเป็นฉากหลัง สวยงามมากๆ 

โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน บ้านรักไทย ปาย 3 วัน 2 คืน (พักบ้านรักไทย)

11.30 น. เดินทางถึง อำเภอปาย ชม สะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย สร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทาง 'เชียงใหม่-ตองอู' หรือที่เรียกเป็นภาษาญี่ปุ่นว่า 'ฮักโกสุ ไกโด' 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 1)

หมู่บ้านจีนยูนนาน สันติชล

บ่าย เที่ยวเพลินๆ เดินช้าๆ ชม ชุมชนจีนยูนนาน ที่ หมู่บ้านสันติชล ชมบ้านดิน ชิมชา สนุกสนานกับการโล้ชิงช้า และถ่ายรูปมุมสวยๆ ในบรรยากาศเมืองจีน จากนั้นนำคณะไปกราบสักการะ พระอุ่นเมือง ที่ วัดน้ำฮู พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองปายเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต พระพุทธรูปองค์นี้มีความมหัศจรรย์ตรงพระโมฬี (มวยผม) สามารถเปิดออกได้ และมีน้ำขังอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้ยังมีเจดีย์สมัยอยุธยา ซึ่งสันนิษฐานว่าถูกสร้างในสมัยสมเด็จพระนเรศวรฯ ในขณะเดินทัพผ่านมาทางเมืองปายแห่งนี้ และเป็นสถานที่บรรจุอัฐิของพระนางสุพรรณกัลยา พระพี่นางของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดศรีดอนชัย วัดเก่าแก่อายุมากกว่า 700ปี ประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์ แบบสิงห์หนึ่ง ศิลปะเชียงแสน และเป็นวัดที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเคยมากราบนมัสการเมื่อครั้งเสด็จมาที่เมืองปายแห่งนี้  นำท่านไปผ่อนคลายสบายๆ ที่ ร้าน Pai Coffee In Love ร้านกาแฟ สวยเก๋ บนยอดเขาที่สามารถดื่มด่ำกับบรรยากาศวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ท่ามกลางความโรแมนติกของการตกแต่งร้าน ถ่ายรูปเช็คอินตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่ม)

กองแลน ปายแคนยอน

เย็น เดินทางสู่ กองแลน หรือ ปายแคนยอน ซึ่งเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยที่สุดของเมืองปาย          

ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 2) จากนั้นนำท่านเที่ยวชมบรรยากาศ ถนนคนเดินปาย เดินชมสินค้าของที่ระลึก และชิมอาหารหรือขนมพื้นเมืองชาวไทใหญ่ สมควรแก่เวลานำท่านเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สองจุดชมวิวทะเลหมอกหยุนไหล –  วัดจองคำ จองกลาง – พระธาตุดอยกองมู – สะพานซูตองเป้ (สวนธรรมภูสมะ) - บ้านรักไทย (B/L/D)

 

05.30 น. ตื่นแต่เช้าเพื่อไปรับอากาศดีๆ สัมผัสทะเลหมอกและชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ ม่อนหยุนไหล ท่านสามารถมองเห็นทัศนียภาพบ้านเรือนของเมืองปายที่ถูกปกคลุมด้วยสายหมอกคำว่าหยุนไหลเป็นภาษาจีนกลางหมายถึงแหล่งที่เมฆไหลมารวมกันซึ่งเปรียบเสมือนคนจีนยูนานที่อพยพมาจากเมืองจีนแต่ในที่สุดก็อพยพย้ายถิ่นฐานมารวมกัน

07.30น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3) 

ม่อนหยุนไหล ปาย

08.30 น. นำทุกท่านเดินทางสู่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ระหว่างทางผ่านจุดชมวิวต่างๆ เช่น จุดชมวิวกิ่วลม, จุดชมวิวบ้านลุกข้าวหลาม เป็นต้น แวะถ่ายรูป สูดอากาศบริสุทธิ์ และอุดหนุนสินค้าชาวบ้านที่วางจำหน่ายมากมาย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 4) 

บ่าย นำท่านชม วัดจองคำ จองกลาง วัดแฝดที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองแม่ฮ่องสอน สัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเมืองไทใหญ่แห่งนี้ กราบองค์ หลวงพ่อโต ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะพม่าขนาดใหญ่ ชาวแม่ฮ่องสอนนิยมมากราบไหว้ขอพรหลวงพ่อโตเพื่อให้ประสบความสำเร็จในชีวิต ทำมาค้าขายเจริญรุ่งเรืองและเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัย จากนั้นชมวัดจองกลางซึ่งมีการจัดแสดงตุ๊กตาไม้แกะสลัก มีทั้งรูปคนและสัตว์ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระเวชสันดรชาดกโดยฝีมือช่างชาวพม่านำทุกท่านขึ้นไปนมัสการ พระธาตุดอยกองมู ปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดแม่ฮ่องสอน บูชาธาตุทั้งสี่เพื่อให้ร่างกายของเราเกิดความสมดุลของธาตุดิน น้ำ ลม ไฟ ไม่เจ็บป่วยง่าย และชมทัศนียภาพอันงดงามของเมืองสามหมอกจากมุมสูง ผ่อนคลายไปกับสายลมเย็น ถ่ายรูป เช็คอินได้ตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเที่ยวชม สะพานซูตองเป้ หรือ สะพานอธิษฐานสำเร็จ สวนธรรมภูสมะ สะพานแห่งนี้สร้างด้วยไม้ไผ่สานทอดผ่านกลางทุ่งนาเชื่อมกับหมู่บ้านกุงไม้สักเพื่อให้พระเณร สามารถเดินทางบิณฑบาตได้ ท่านสามารถเขียนชื่อและข้อความลงบนแผ่นไม้ไผ่แล้วนำไปอธิษฐานที่ พญาซูตองเป้ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางโปรดพญาชมพูบดีหรือปางทรงเครื่องกษัตริย์ จากนั้นนำไปผูกไว้ตามจุดที่ทางวัดจัดไว้ให้ ซึ่งเชื่อกันว่าหากได้อธิษฐานขอพรกับพญาซูตองเป้แล้วจะสำเร็จสมดังชื่อ ซูตองเป้ที่แปลว่า ความสำเร็จ

 

วัดจองคำ จองกลาง

เย็น เดินทางถึง หมู่บ้านรักไทย หมู่บ้านชาวจีนยูนนานเล็กๆ ที่โอบล้อมไปด้วยขุนเขา ได้บรรยากาศเหมือนไปเที่ยวเมืองจีน นำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พักในหมู่บ้านรักไทย จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย ท่านสามารถถ่ายรูปกับวิวทะเลสาบสวยๆ บ้านดิน ร้านอาหาร หรือ ร้านกาแฟ ซึ่งตกแต่งในสไตล์จีนยูนนาน พร้อมชิมชาเลิศรสจากชาพันธุ์ดี เช่น ชาอู่หลง ชายอดน้ำค้างและช้อปปิ้งกันตามอัธยาศัย 

บ้านรักไทย

ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารจีนยูนนาน (มื้อที่ 5) หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย   

 

วันที่สามปางอุ๋ง ล่องแพไม้ไผ่ – เชียงใหม่ – ร้านขายของฝาก – สนามบินเชียงใหม่ (B/L/-)

 

05:30 น. วันนี้ตื่นเช้า ล้อหมุนออกจากที่พักเพื่อเดินทางสู่ ปางอุ๋ง หรือ โครงการพระราชดำริปางตอง 2 บรรยากาศคล้ายทะเลสาบท่ามกลางทิวสน งดงามเปรียบดั่ง Switzerlandเมืองไทย นำท่าน ล่องแพไม้ไผ่ กลางสายหมอก ผ่อนคลายไปกับธรรมชาติที่สวยงาม อิสระถ่ายรูป จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่หมู่บ้านรักไทย

ปางอุ๋ง

08:00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก (มื้อที่ 6)

09.00 น. นำคณะเช็คเอ้าท์และออกเดินทางกลับสู่ จังหวัดเชียงใหม่ วิ่งลัดเลาะไปตามเส้นทางสายร่มรื่น

12:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 7) 

15.00 น. เดินทางถึง จังหวัดเชียงใหม่ นำท่านซื้อของฝากที่ ร้านวนัสนันท์เชียงใหม่ ให้ท่านเลือกซื้อของฝากมากมาย สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่สนามบินเชียงใหม่

18:30 น. เดินทางถึง สนามบินเชียงใหม่ ส่งคณะเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

สอบถาม โทร: 082-192-2488 หรือ คุยกับเราทางไลน์ 


Add Friend

อัลบั้มลูกค้า 

รีวิวทริป

โปรแกรมทัวร์แนะนำ

Visitors: 53,840