SMT405: โปรแกรมทัวร์เชียงราย สามเหลี่ยมทองคำ 3 วัน 2 คืน

SMT405: ปรแกรมทัวร์เชียงราย สามเหลี่ยมทองคำ 3 วัน 2 คืน

เที่ยวเชียงราย สัมผัสธรรมชาติและวัฒนธรรมที่น่าหลงใหล (กรุ๊ปส่วนตัว เที่ยวสบายๆ)

จำนวนขั้นต่ำ 6 ท่านขึ้นไป

ไฮไลท์การเดินทาง

  • เที่ยวเชียงราย เหนือสุดแดนสยาม
  • ชมวิวสามประเทศริมแม่น้ำโขง ณ สามเหลี่ยมทองคำพร้อมล่องเรือชมวิวสามแผ่นดิน
  • เที่ยววัดร่องขุ่น สุดยอดวัดสวยที่สุดในโลก
  • เที่ยวไร่บุญรอด (สิงห์ปาร์ค) ชมไร่ชา ทุ่งคอสมอส
  • สัมผัสสีสันดอกไม้งามกลางสวนแม่ฟ้าหลวง     

 

โปรแกรมการเดินทาง      

วันแรกสนามบินเชียงราย – เชียงแสน – พระธาตุผาเงา – สกายวอล์คสามแผ่นดิน – สามเหลี่ยมทองคำ – ล่องเรือแม่น้ำโขง – พิพิธภัณฑ์บ้านฝิ่น (-/L/D)                                                              

 

วัดพระธาตุผาเงา

08.00 น. ทีมงานให้การต้อนรับคณะ ณ สนามบินเชียงราย จากนั้นนำท่านขึ้นรถตู้ปรับอากาศ เดินทางสู่ อำเภอเชียงแสน ชมและสักการะพระธาตุผาเงา ณ วัดพระธาตุผาเงา วัดคู่บ้านคู่เมืองเชียงแสน เป็นเมืองเก่าแก่อายุกว่า 800 ปี พร้อมขึ้นชมวิวบน สะพานกระจกสามแผ่นดิน (Sky Walk) แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของอำเภอเชียงแสน มีความสูงราว 30 เมตร ทางเดินกระจกกว้าง 3.20 เมตร และยาว 100 เมตร 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 1) 

สามเหลี่ยมทองคำ

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ สามเหลี่ยมทองคำ หรือ สบรวก เป็นบริเวณที่แม่น้ำโขงและแม่น้ำรวกมาบรรจบกัน ใช้เป็นพรมแดนกั้นระหว่างไทย-ลาว-พม่า พาท่านไหว้ พระพุทธนวล้านตื้อ บริเวณริมแม่น้ำโขงและขึ้นชมจุดชมวิว 3 ประเทศที่สวยงาม นำท่าน ล่องเรือแม่น้ำโขง ชมทัศนียภาพสามแผ่นดิน ไทย ลาว และพม่า จากนั้นนำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์บ้านฝิ่น เป็นสถานที่บอกเล่าเรื่องราวความรู้เกี่ยวกับฝิ่นในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำผ่านโบราณวัตถุอันประณีตงดงาม อาทิ มีดกรีดฝิ่น ตาชั่ง กล้องสูบฝิ่น เสื่อ และหมอนนอนสูบ   

ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 2) จากนั้นนำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก โรงแรมวิลาซา*** หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน 

 

วันสองดอยตุง – สวนแม่ฟ้าหลวง – ผาฮี้ – ไร่ชาฉุยฟง – แม่สาย (B/L/D)                                                  

 

สวนแม่ฟ้าหลวง

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร (มื้อที่ 3) 

08.00 น. นำท่านเดินทางสู่ ดอยตุง ชม สวนแม่ฟ้าหลวง หรือสวนดอกไม้ดอยตุง ที่จัดสวนได้อย่างสวยงดงาม เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) ประกอบไปด้วยสนามหญ้าและสวนดอกไม้ ไม้ประดับลดหลั่นไปตามไหล่เขา บนพื้นที่ราว 30 ไร่ หน้าพระตำหนักดอยตุง จุดเด่นของสวนคือประติมากรรมของนางมิเซียม ยิบอินซอย จากนั้นเดินเที่ยวชม หมู่บ้านผาฮี้ เป็นหมู่บ้านเล็กๆ กลางหุบเขาของชาวเขาเผ่าอาข่า ซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกรรมทั้งการปลูกใบชาและกาแฟ ให้ท่านผ่อนคลายกับการจิบกาแฟพร้อมชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม (ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่ม)          

หมู่บ้านผาฮี้

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 4)

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ ไร่ชาฉุยฟง สวรรค์ของสายชาเขียวตัวจริง เป็นไร่ชาอู่หลงแห่งที่ 2 พื้นที่กว้างและได้บรรยากาศของไร่ชาอันเขียวขจีที่กว้างใหญ่ ปลูกโค้งวนไปตามไหล่เขาด้วยความใส่ใจการดูแลของไร่ นอกจากนี้ยังมีเบเกอรี่มากมายที่ผลิตมาจากชา เช่น โรลชาเขียว และครัวซองไส้ชาเขียว เป็นต้น จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อำเภอแม่สาย เที่ยวชม ตลาดชายแดนแม่สาย ที่มีสินค้าจำหน่ายมากมายหลายชนิดด้วยกันตั้งแต่ ประเภทอัญมณี ทั้ง พลอยสี ทับทิม หยก หรือจะ เครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้าแฟชั่น เครื่องประดับ รองเท้า กระเป๋าต่างๆ ไปจนถึง อาหารทะเลแห้ง ของกิน ก็มีให้เลือกกันนับไม่ถ้วน 

ตลาดชายแดนแม่สาย

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 5) หลังอาหารท่านสามารถเดินเที่ยวชม ตลาดไนท์บาซาร์ หรือ ถนนคนเดิน (เปิดเฉพาะวันเสาร์เท่านั้น) จากนั้นนำท่านกลับเข้าสู่ที่พัก  

 

วันที่สามวัดร่องขุ่น – ไร่สิงห์ – วัดห้วยปลากั้ง – วัดร่องเสือเต้น – สนามบินเชียงราย (B/L/-)                                                    

 

วัดร่องขุ่น

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร (มื้อที่ 6)

08.00 น. นำท่านเดินทางไปยัง วัดร่องขุ่น ออกแบบและสร้างโดย อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินที่มีชื่อเสียงของไทย สร้างขึ้นด้วยแรงปณิธานที่มุ่งมั่นรังสรรค์งานศิลปะที่งดงามแปลกตา ผสานวัฒนธรรมล้านนาได้อย่างกลมกลืน ทั้งลวดลายปูนปั้นแระดับกระจกสีเงินแวววาวและลวดลายปูนปั้นอันวิจิตรเป็นเอกลักษณ์ รวมถึงประดับด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนังที่งดงามประณีตที่เห็นแล้วต้องตะลึง จากนั้นนำท่านเที่ยวชม ไร่บุญรอด หรือ สิงห์ปาร์ค พาชมลานสิงค์ทองบริเวณด้านหน้า, จุดชมวิวไร่ชาและดอกไม้ 360 องศา บนพื้นที่กว่า 8,000 ไร่ ศูนย์กีฬาและสันทนาการหรือบ้านแดง (ไม่รวมนั่งรถรางฟาร์มทัวร์) 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร (มื้อที่ 4)

วัดห้วยปลากั้ง

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ วัดห้วยปลากั้ง เป็นอีกวัดหนึ่งของจังหวัดเชียงรายที่สวยงามตั้งอยู่บนเขาเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม สิ่งที่โดดเด่นของวัดนี้คือ พบโชคธรรมเจดีย์ ลักษณะเป็นทรงแหลมผสมผสานระหว่างศิลปะจีนและล้านนา ภายในเจดีย์ประดิษฐานพระพุทธรูปและพระอรหันต์ต่างๆ และเป็นที่ประดิษฐาน เจ้าแม่กวนอิมแกะสลักจากไม้จันทร์หอม รวมทั้ง รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมสีขาวองค์ใหญ่ และโบสถ์สีขาวที่งดงามด้วยลวดลายปูนปั้นสุดอลังการ จากนั้นชมความงามของ วัดร่องเสือเต้น เพลิดเพลินความงามของพระอุโบสถสีน้ำเงิน สร้างขึ้นด้วยศิลปะแบบไทยประยุกต์ที่มีความสวยงดงามแปลกตา จากฝีมือการรังสรรค์ของ นายพุทธา กาบแก้ว หรือ สล่านก ศิลปินท้องถิ่นชาวเชียงราย ซึ่งเคยเป็นลูกศิษย์ของ อ.เฉลิมชัย เอกลักษณ์คือใช้เฉดสีเป็นสีน้ำเงินฟ้าตัดกับสีทอง ลวดลายต่างๆ ที่พลิ้วไหวจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินเชียงราย  

18.30 น. เดินทางถึง สนามบินเชียงราย นำท่านทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ ส่งท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ

โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยถือประโยชน์ลูกค้าเป็นสำคัญ

สอบถาม โทร: 082-192-2488 หรือ คุยกับเราทางไลน์ 


Add Friend

โปรแกรมทัวร์แนะนำ

Visitors: 78,282