SMT 302 ทัวร์เชียงใหม่ แม่กำปอง ม่อนแจ่ม 3 วัน 2 คืน

SMT302: โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ แม่กำปอง ม่อนแจ่ม 3 วัน 2 คืน   

เที่ยวเชียงใหม่ แม่กำปอง ม่อนแจ่ม ไปสูดความบริสุทธิ์จากธรรมชาติ  

พักแม่กำปอง 1 คืน/ม่อนแจ่ม 1 คืน  

ไฮไลท์การเดินทาง

  • เที่ยว แม่กำปอง หมู่บ้านอบอุ่นกลางหุบเขา
  • สัมผัสความบริสุทธิ์ของธรรมชาติที่ ม่อนแจ่ม ชมทุ่งดอกไม้งาม
  • ชม สวนดอกไม้ หลากสีสัน สวยสุดอันซีน
  • ถ่ายรูป เช็คอิน ร้านกาแฟบนต้นไม้ สุดชิล ที่ The Giant Chiangmai
  • นั่งรถไฟชมสวนที่ ฟีนิกซ์แอดเวนเจอร์พาร์ค
  • เช็คอินถ่ายรูปที่ สวนพฤกษศาสตร์สิริกิติ์ เพลิดเพลินกับการชมสวนดอกไม้และพันธุ์ไม้นานาชนิด
  • ขอพรหลวงพ่อทันใจ ที่ พระธาตุดอยคำ 

 

โปรแกรมการเดินทาง      

วันแรกเชียงใหม่ – อำเภอแม่ออน – น้ำพุร้อนสันกำแพง – ผาน้ำลอด – โครงการหลวงตีนตก – The Giant Chiangmai – น้ำตกแม่กำปอง – แม่กำปอง (-/L/D)                                                                                    

  

โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ แม่กำปอง ม่อนแจ่ม 3 วัน 2 คืน

08.45 น. ทีมงานรอรับคณะ ณ สนามบินเชียงใหม่ นำสัมภาระขึ้นรถตู้ปรับอากาศ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อำเภอแม่ออ เมืองแห่งธรรมชาติและขุนเขา ชม บ่อน้ำพุร้อนสันกำแพง เป็นน้ำพุร้อนที่ขึ้นชื่อของจังหวัดเชียงใหม่ สัมผัสความมหัศจรรย์ของธรรมชาติจากใต้ผืนโลก ชมความงามของธรรมชาติที่รายล้อมไปด้วยภูเขาและต้นไม้  มีบ่อให้แช่น้ำร้อน และแช่เท้า ที่นี่เป็นแหล่งสินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและเป็นแหล่งรวมสินค้าของฝากของภาคเหนือมากมาย จากนั้นไปชมความอัศจรรย์ของธรรมชาติที่ ผาน้ำลอด บริเวณผาน้ำลอดมีก้อนหินขนาดใหญ่มีช่องว่างใต้ก้อนหินให้ลำน้ำไหลผ่านได้ 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 1) 

บ่าย ชม โครงการหลวงตีนตก โครงการหลวงเพื่อพัฒนาที่ดิน เป็นแหล่งเกษตรกรรมและเป็นแหล่งพัฒนาอาชีพให้กับชาวบ้าน นำท่านไปผ่อนคลายสบายๆ ที่ ร้าน The Giant Chiangmai ร้านกาแฟบนต้นไม้สุดฮิต (ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่ม) สมควรแก่เวลา นำทุกท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านแม่กำปอง ชม น้ำตกแม่กำปอง น้ำตกสุดอลังการกลางขุนเขาแห่งหมู่บ้านแม่กำปอง นำท่านเช็คอินเข้าสู่ ที่พักแบบโฮมสเตย์ ในหมู่บ้านแม่กำปอง จากนั้นอิสระเดินเล่นเที่ยวชมหมู่บ้าน ถ่ายรูป เช็คอิน ได้ตามอัธยาศัย 

หมู่บ้านแม่กำปอง

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ที่พักโฮมสเตย์ (มื้อที่ 2 – อาหารพื้นบ้าน) หลังอาหาร ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ราตรีสวัสดิ์

 

วันที่สองจุดชมวิวกิ่วฝิ่น – วัดแม่กำปอง – สวนดอกไม้ – วัดป่าดาราภิรมย์ – สวนส้ม My Garden – ม่อนแจ่ม (B/L/D)                                                                             

  

จุดชมวิวกิ่วฝิ่น

เช้า นำท่านขึ้นรถท้องถิ่นเพื่อเดินทางสู่ จุดชมวิวกิ่วฝิ่น ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน (ดอยล้าน) อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,528 เมตร ซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างจังหวัดลำปางกับจังหวัดเชียงใหม่ จากจุดชมวิวสามารถมองเห็นได้ทั้งจังหวัดลำปางและจังหวัดเชียงใหม่ ป่าเขาเขียวขจีอากาศสดชื่นเย็นสบาย 

รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พักโฮมสเตย์ (มื้อที่ 3) หลังอาหารนำท่านไปชมความงดงามของวิหารไม้สักทองที่ วัดแม่กำปอง หรือ วัดคันธาพฤกษา วัดนี้โดดเด่นด้วยวิหารที่ทำจากไม้สักทอง แกะสลักลวดลายวิจิตรงดงาม และมีโบสถ์กลางน้ำใช้สำหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนา นำท่านเดินทางไปยัง สวนดอกไม้ป้านกเอี้ยง ชมทุ่งดอกมากาเร็ตสีม่วงสุดอันซีนที่จัดเป็นมุมสวยๆ ปลูกเรียงเป็นแถวบนเนื้อที่โล่งกว้างกว่า 20 ไร่บรรยากาศโปร่งโล่งสบายไม่แออัด            

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 4)   

สวนดอกไม้

บ่าย นำท่านเยี่ยมชม วัดป่าดาราภิรมย์ เป็นวัดที่มีความสวยงามอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่สิ่งก่อสร้างล้วนมีความวิจิตรสวยงามด้วยสถาปัตยกรรมแบบล้านนา วัดป่าดาราภิรมย์มีความสำคัญเป็นพระอารามหลวงแห่งที่ 7 ในจังหวัดเชียงใหม่ จากนั้นนำท่านดินทางสู่ สวนส้ม My Garden สวนส้มที่มีพื้นที่กว้างขวาง ปลูกลดหลั่นลงไปตามเนินเขา มีการจัดพร็อพถ่ายภาพน่ารักไว้หลายมุม มีพร็อพให้ยืมถ่ายรูป ทั้งหมวก ร่มใส ตะกร้าสะพายหลัง รองเท้าบูทยาง จากนั้นนำท่านเดินทางขึ้นสู่ ม่อนแจ่ม แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรยอดนิยมของนักเดินทางหลายคน ม่อนแจ่มตั้งอยู่ในพื้นที่ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย ที่นี่อากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของภูเขาที่สลับเรียงตัวอย่างสวยงาม 

ที่พักม่อนแจ่ม

เย็น เช็คอินเข้าสู่ที่พักม่อนแจ่ม รับประทานอาหารเย็น ณ ที่พักรีสอร์ท (มื้อที่ 5 – เซ็ทหมูกระทะ) หลังอาหารอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย           

วันที่สามจุดชมวิวม่อนแจ่ม – Skywalkม่อนแจ่ม – สวนพฤกษศาสตร์สิริกิติ์ – ฟีนิกซ์แอดเวนเจอร์พาร์ค – วัดบ้านเด่นสะหลีศรีเมืองแกน – ร้านขายของฝาก – วัดพระธาตุดอยคำ – สนามบินเชียงใหม่ (B/L/-)                                            

  

ม่อนแจ่ม

07.00 รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พักรีสอร์ท (มื้อที่ 6)

08.00 ชม จุดชมวิวม่อนแจ่ม และ Skywalk ม่อนแจ่ม จุดเช็คอินแห่งใหม่เป็นทางเดินชมธรรมชาติ ดอกไม้ภูเขา และทะเลหมอกในมุมมองแบบ 360 องศา จากนั้นชม สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ สถานที่อนุรักษ์และรวบรวมพรรณไม้เป็นหมวดหมู่ตามวงศ์สกุลต่างๆโดยจัดปลูกให้สอดคล้องกับธรรมชาติมากที่สุดให้ท่านเพลิดเพลินไปกับการชมสวนดอกไม้และพันธุ์ไม้นานาชนิด จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ฟีนิกซ์แอดเวนเจอร์พาร์ค สนุกสนานกับการนั่งรถไฟเล็กย่อส่วนเหมือนของจริงแห่งแรกในไทย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 7)   

พระธาตุดอยคำ

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ วัดบ้านเด่นสะหลีศรีเมืองแกน วัดสวยแห่งเมืองเชียงใหม่ แวดล้อมด้วยภูมิทัศน์ที่สวยงาม และมีสิ่งปลูกสร้างที่วิจิตรตระการตา ไม่ว่าจะเป็น อุโบสถ หอไตร หอกลองวิหารเสาอินทขิล กุฏิไม้สักทองทรงล้านนา พระวิหาร สถูปเจดีย์ และศาลาที่ประดิษฐานพระสำคัญๆ ของไทย (องค์จำลอง) จากนั้นเดินทางสู่ ร้านวนัสนันท์ ให้ท่านเลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึก ตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยคำ ไหว้ขอพร พระเจ้าทันใจ เพื่อความเป็นสิริมงคล บังเกิดโชคลาภ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินเชียงใหม่

18:30 น. เดินทางถึง สนามบินเชียงใหม่ ส่งคณะเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

สอบถาม โทร: 082-192-2488 หรือ คุยกับเราทางไลน์ 


Add Friend

อัลบั้มลูกค้า

รีวิวทริป

โปรแกรมทัวร์แนะนำ

Visitors: 77,170