SMT307 ทัวร์เชียงใหม่ สะเมิง อำเภอกัลยาณิวัฒนา ปาย 3 วัน 2 คืน

SMT307ปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ สะเมิง อำเภอกัลยาณิวัฒนา ปาย 3 วัน 2 คืน  (VAN)  

เที่ยวเชียงใหม่ ปายมนต์เสน่ห์แห่งล้านนา 

ไฮไลท์การเดินทาง

  • เที่ยวอำเภอกัลยาณิวัฒนา เรียบง่าย สงบ มากล้นด้วยเสน่ห์
  • เที่ยวโครงการหลวงวัดจันทร์ สัมผัสอากาศหนาว ดอกไม้งามหลากสี
  • ถ้ำหลวงแม่สาบ แหล่งท่องเที่ยว Unseen แห่งอำเภอสะเมิง
  • ชิลลมหนาว ฟินสายหมอกที่ ‘ห้วยน้ำดัง’ และ 'จุดชมวิวทะเลหมอกหยุนไหล’
  • ชมวัดเด่นสะหรีศรีเมืองแกน (วัดบ้านเด่น) วัดสวยแปลกตา
  • สโลว์ไลฟ์ ถ่ายรูป ที่ถนนคนเดินปาย
  • เที่ยววัดน้ำฮู สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองปาย
  • สัมผัสชุมชนชาวจีนยูนนานที่หมู่บ้านสันติชล

 

โปรแกรมการเดินทาง      

วันแรก: เชียงใหม่ – สะเมิง – ถ้ำหลวงแม่สาบ – อำเภอกัลยาณิวัฒนา – โครงการหลวงวัดจันทร์ – วิหารใส่แว่น (-/L/-)                                                                                 

  

 

 เช้า รับคณะ ณ จุดนัดหมาย อ.เมืองเชียงใหม่ โดยมีทีมงานให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก นำสัมภาระขึ้นรถตู้ปรับอากาศ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่  อ.กัลยาณิวัฒนา  ไปตามเส้นทางสายสะเมิง –บ้านวัดจันทร์ ระหว่างทาง ชม ถ้ำหลวงแม่สาบ ภายในมีหินงอกหินย้อยที่งดงาม จากนั้นเดินทางต่อมุ่งสู่ อ.กัลยาณิวัฒนา  

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร  (มื้อที่ 1)

บ่าย เที่ยวชม โครงการหลวงวัดจันทร์ มีทิวทัศน์ที่สวยงาม ชมไม้ดอกไม้ประดับนานาชนิด มีมุมถ่ายรูปสวยๆ มากมาย และแหล่งปลูกพืชผักเมืองหนาวปลอดสารพิษ เลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึก เช่น ผ้าปัก ผ้าทอ จากชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงปะกาญอ จากนั้นชม วิหารใส่แว่น ในวัดจันทร์ ซึ่งมีความวิจิตรงดงามแปลกตา โดยมีลักษณะเป็นแว่นตาขนาดใหญ่อยู่หน้าโบสถ์แห่งเดียวในประเทศไทย

เย็น อิสระอาหารเย็น หลังอาหาร นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย ราตรีสวัสดิ์ 

    

วันที่สอง: บ้านวัดจันทร์ – ปาย – สะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย – หมู่บ้านจีนยูนนาน – วัดน้ำฮู – วัดพระธาตุแม่เย็น – ถนนคนเดินปาย (B/L/D)                                                       

  

 เช้า เดินชม วิถีชีวิตชุมชนบ้านวัดจันทร์ จากนั้น รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 2) หลังอาหารเก็บสัมภาระพร้อมเช็คเอ้าท์เดินทางสู่ อ.ปาย

 

11:00 น. เดินทางถึง อ.ปาย ชมและถ่ายรูป สะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย สร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทาง ‘เชียงใหม่-ตองอู’ หรือที่เรียกเป็นภาษาญี่ปุ่นว่า ‘ฮักโกสุ ไกโด’

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารชุมชนจีนยูนนาน (มื้อที่ 3)

 

บ่าย เที่ยวเพลินๆ เดินช้าๆ ชม หมู่บ้านจีนยูนนาน ที่ ศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนนานหมู่บ้านสันติชล ชมบ้านดินชิมชา สนุกสนานกับการโล้ชิงช้า และถ่ายรูปมุมสวยๆ ในบรรยากาศเมืองจีน จากนั้น นำคณะเดินทางสู่ วัดน้ำฮู กราบสักการะ พระอุ่นเมือง หรือ หลวงพ่ออุ่นเมือง พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองปายเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต พระพุทธรูปองค์นี้มีความมหัศจรรย์ตรงพระโมฬี (มวยผม) สามารถเปิดออกได้ และมีน้ำขังอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้ยังมีเจดีย์สมัยอยุธยา ซึ่งสันนิษฐานว่าสร้างในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในขณะเดินทัพผ่านมาทางเมืองปายแห่งนี้

 

เย็น ชมพระอาทิตย์ตก ณ วัดพระธาตุแม่เย็น ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่คู่เมืองปายพร้อมสักการะ พระพุทธโลกุตระมหามุนี องค์ใหญ่สีขาวที่ประดิษฐานอยู่บนยอดเขาสูง สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์เมืองปายได้แบบ 360 องศา

 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 4) (เมนูพิเศษ: ปลาน้ำปาย) จากนั้นเดินชมบรรยากาศ ถนนคนเดินเมืองปาย ชมสินค้าของที่ระลึกและชิมอาหารหรือขนมพื้นเมือง สมควรแก่เวลา นำท่านกลับเข้าที่พักอิสระพักผ่อน

 

วันที่สามทะเลหมอกหยุนไหล – ห้วยน้ำดัง – เชียงใหม่ – วัดเด่นสะหรีศรีเมืองแกน – ร้านขายของฝาก  –  สนามบินเชียงใหม่   (B/L/-)                                                  

  

 

05.30 น. ตื่นแต่เช้าเพื่อสัมผัส จุดชมวิวทะเลหมอกหยุนไหล ชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกในมุมมองกว่า 180 องศาที่ปกคลุมเมืองปาย

 

07:30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โฮมสเตย์ (มื้อที่ 5) 

08:30 น. ออกเดินทางสู่เชียงใหม่ ระหว่างทางแวะชม อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง สัมผัสไอเย็นชมทะเลหมอก ณ จุดชมวิวดอยกิ่วลม อิสระถ่ายรูป ชมวิวทิวทัศน์ และสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติ ทีนี่อากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีมองเห็นดอยหลวงเชียงดาวตั้งตระหง่านเป็นฉากหลัง สวยงามมากๆ จากนั้นเราจะออกเดินทางต่อสู่เชียงใหม่

 

เที่ยง ริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร  (มื้อที่ 6)          

บ่าย ชมความสวยงามของ วัดบ้านเด่น ตั้งอยู่บนเนิน ในเขตเมืองโบราณที่เรียกว่า ‘เมืองแกน’ ชาวบ้านเลยเรียกวัดนี้ว่า ‘วัดเด่นสะหรีศรีเมืองแกน’ เป็นวัดที่วิจิตรตระการตาด้วยสถาปัตยกรรมไทยผสมล้านนาประยุกต์ ในวัดเป็นที่นมัสการพระธาตุประจำปีเกิดทั้ง 12 ราศี และยังมีอุโบสถ หอไตร วิหารเสาอินทขิล กุฏิไม้สักทองทรงล้านนา พระวิหาร พระสถูปเจดีย์ พระพุทธมหาเศรษฐีนวโกฏิ ให้กราบไหว้บูชา จากนั้นพาคณะกลับเข้าตัวเมืองเชียงใหม่

 

17:00 น. เดินทางถึง เชียงใหม่ นำท่านไปช็อปปิ้งที่ ร้านขายของฝาก ขึ้นชื่อของเมืองเชียงใหม่ และส่งคณะถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพและประทับใจ

สอบถาม โทร: 082-192-2488 หรือ คุยกับเราทางไลน์ 


Add Friend

โปรแกรมทัวร์แนะนำ

Visitors: 78,288