SMT 304 โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ ดอยอ่างขาง ม่อนแจ่ม คลองแม่ข่า 3 วัน 2 คืน

SMT304โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ ดอยอ่างขาง ม่อนแจ่ม คลองแม่ข่า 3 วัน 2 คืน 

เที่ยวเชียงใหม่ ไปสูดความบริสุทธิ์จากธรรมชาติ  

พักฝาง 1 คืน/เชียงใหม่ 1 คืน   

 ไฮไลท์การเดินทาง

  • สัมผัสอากาศหนาวที่ อ่างขาง ชมโครงการหลวง
  • เที่ยว ฮิโนกิแลนด์ แลนด์มาร์คเมืองญี่ปุ่นกลางหุบเขาในเชียงใหม่
  • เช็คอิน แดนเทวดา ดินแดนแห่งเมืองสวรรค์ สุดอลังการดุจเทพนิยาย
  • พาเที่ยว คลองแม่ข่า โอโตรุเมืองเชียงใหม่
  • ไปสูดความบริสุทธิ์จากธรรมชาติที่ ม่อนแจ่ม ชมทุ่งดอกไม้งาม
  • เช็คอินถ่ายรูปที่ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เพลิดเพลินกับการชมสวนดอกไม้และพันธุ์ไม้นานาชนิดบนทางเดินลอยฟ้า
  • ขอพรหลวงพ่อทันใจ ที่ วัดพระธาตุดอยคำ เที่ยวชม วัดเด่นสะหรีศรีเมืองแกน วัดสวยแปลกตา

 

โปรแกรมการเดินทาง      

วันแรกเชียงใหม่ – แดนเทวดา – วัดบ้านเด่น – ฮิโนกิแลนด์ – ฝาง (-/L/D)           

  

วัดบ้านเด่น เชียงใหม่

07.45 น. ทีมงานรอรับคณะ ณ สนามบินเชียงใหม่ นำสัมภาระขึ้นรถตู้ปรับอากาศ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ แดนเทวดา ชมความอลังการของผาเจ็ดสีและธารน้ำตกสีเขียว ร่มรื่นไปกับบรรยากาศของสวนป่าในสไตล์ทรอปิคอลและแบบญี่ปุ่นท่ามกลางไอหมอกปกคลุม สวยงามเหมือนอยู่ในเทพนิยายรวมทั้งสวนดอกไม้นานาพันธุ์ มุมตกแต่งสไตล์วินเทจย้อนยุค และร้านขายของที่ระลึกให้เดินชมความสวยงามและช้อปสินค้าโอทอปกลับบ้าน จากนั้นเที่ยวชม วัดบ้านเด่นสะหลีศรีเมืองแกน ตั้งอยู่บนเนิน ในเขตเมืองโบราณที่เรียกว่า เมืองแกน ชาวบ้านเลยเรียกวัดนี้ว่า วัดเด่นสะหลีศรีเมืองแกน เป็นวัดที่วิจิตรตระการตาด้วยสถาปัตยกรรมไทยผสมล้านนาประยุกต์ ในวัดเป็นที่นมัสการพระธาตุประจำปีเกิดทั้ง 12ราศี และยังมีอุโบสถ หอไตรวิหารเสาอินทขิล กุฏิไม้สักทองทรงล้านนาพระวิหาร พระสถูปเจดีย์ พระพุทธมหาเศรษฐีนวโกฏิให้กราบไหว้บูชา      

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 1)

โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ ดอยอ่างขาง ม่อนแจ่ม คลองแม่ข่า 3 วัน 2 คืน

บ่าย นำคณะเดินทางสู่สถานที่เช็คอินสุดเก๋ ฮิโนกิแลนด์ (Hinoki Land) อาณาจักรไม้ฮิโนกิแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่จำลองบรรยากาศความเป็นญี่ปุ่นไว้กลางหุบเขาในเชียงใหม่เป็นรูปธรรมในภาพฝันของ คุณอนิรุทธ์ จึงสุดประเสริฐ ผู้ก่อตั้งบ้านไม้หอมฮิโนกิไชยปราการและเป็นผู้นำเข้าไม้สนฮิโนกิในประเทศไทยอย่างเป็นทางการรายแรกๆของประเทศไทย  จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ อำเภอฝาง

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 2) หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พักที่ Sleeping Tree Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย  

 

วันสองดอยอ่างขาง – สวนส้ม – สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง – สวนดอกไม้เมืองหนาว (สวน 80) – ไร่ชา 2000 – ไร่สตรอเบอร์รี่บ้านนอแล –เชียงใหม่ – คลองแม่ข่า (B/L/D)                                              

  

ดอยอ่างขาง

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3) 

08.00 น. นำคณะเดินทางสู่ ดอยอ่างขาง ตั้งอยู่บนทิวเขาแดนลาว ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,400 เมตร และมียอดดอยสูงถึง 1,928 เมตร เป็นที่ตั้งของสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ระหว่างทางนำท่านแวะเที่ยวชม สวนส้ม จากนั้นชม สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง หรือเรียกว่า โครงการหลวงดอยอ่างขาง ภายในมีแปลงปลูกพืชเมืองหนาวมีทั้งไม้ดอกและไม้ผลและพืชผักชนิดต่างๆ ผลไม้ที่ขึ้นชื่อที่สุดจะเป็นสตรอเบอร์รี่พันธุ์ 80 ที่มีรสชาติดีรสหวานจากนั้นชม สวน 80 เป็นสวนดอกไม้เมืองหนาวที่รวบรวมไม้ดอกเมืองหนาวปลูกลงบนแปลงไว้ให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชมและยังมีต้นซากุระจากญี่ปุ่นให้ชื่นชมอีกด้วยซึ่งออกดอกสวยงามในช่วงฤดูหนาวของทุกปีส่วนไม้ดอกเมืองหนาวที่ปลูกลงบนแปลงชนิดอื่นมีการปลูกสับเปลี่ยนกันตลอดเพื่อให้มีดอกสวยงามตลอดทั้งปี จากนั้นพาท่านชม ไร่ชา 2000 ดอยอ่างขาง ซึ่งตั้งอยู่ทางซ้ายมือก่อนถึงบ้านนอแลให้ท่านเช็คอินถ่ายรูปกับจุดชมวิวสวยๆ ตามอัธยาศัยซึ่งมี 2 จุด คือด้านบนตรงบริเวณกังหันลมแคนนอนและตรงแปลงชาด้านล่าง นอกจากนี้มีร้านชาบริการให้นักท่องเที่ยว ดื่มด่ำไปกับบรรยากาศที่สวยงาม

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 4)

คลองแม่ข่า

บ่าย นำคณะเดินทางสู่  ไร่สตรอเบอร์รี่บ้านนอแล ต้นสตรอเบอร์รี่ถูกปลูกลดหลั่นตามความลาดเทของภูเขาให้วิวที่สวยงามเหมาะแก่การถ่ายรูป สมาชิกสามารถเข้าชมแปลงปลูกได้แต่ไม่สามารถเก็บสตรอเบอร์รี่เองได้ และสามารถเลือกซื้อแบบสดๆ ที่ชาวบ้านมาขายได้อีกด้วย จากนั้นนำทุกท่านเดินทางกลับเข้าสู่ ตัวเมืองเชียงใหม่ เที่ยวชม คลองแม่ข่า หรือ โอโตรุเมืองเชียงใหม่ แลนด์มาร์คสุดฮิต ที่นักท่องเที่ยวจะต้องแวะมาปักหมุดเช็คอิน คลองแม่ข่าเป็นคลองสายเล็กๆ ระยะทางประมาณ 750 เมตร ที่ได้รับการรีโนเวทปรับปรุงคลองให้สะอาดตา จนคล้ายกับคลองโอตารุที่ญี่ปุ่น รวมทั้งมีการสนับสนุนให้คนในชุมชนรีโนเวทบ้านใหม่เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศ บางหลังเปลี่ยนเป็นร้านค้า ร้านขายเครื่องดื่ม ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก ในสไตล์ชิคแบบญี่ปุ่นถ่ายรูปออกมานึกว่าเดินเล่นอยู่ที่หมู่บ้านโบราณของญี่ปุ่น

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 5) หลังอาหารนำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Asia Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย ราตรีสวัสดิ์  

 

วันที่สามสวนดอกไม้ป้านกเอี้ยง – ม่อนแจ่ม – Skywalkม่อนแจ่ม – สวนพฤกษศาสตร์สิริกิติ์ – วัดพระสิงห์ – วัดพระธาตุดอยคำ – ร้านขายของฝาก – สนามบินเชียงใหม่ (B/L/-)                                      

  

สวนดอกไม้ป้านกเอี้ยง

07.00 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 6)

08.00 นำคณะเดินทางสู่ สวนดอกไม้ป้านกเอี้ยง เป็นสวนดอกไม้บรรยากาศโล่งสบายเต็มไปด้วยดอกมาร์กาเร็ตสีม่วงกลางหุบเขาแห่งเมืองเชียงใหม่ ล้อมรอบด้วยบรรยากาศธรรมชาติที่สวยงาม จากนั้นเดินทางสู่ ม่อนแจ่ม หรือศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย ซึ่งเป็นโครงการที่เน้นในการทำแปลงผักและวิจัยพืชเมืองหนาว ชม Skywalk ม่อนแจ่ม จุดเช็คอินแห่งใหม่เป็นทางเดินชมธรรมชาติ ดอกไม้ภูเขาและทะเลหมอกในมุมมองแบบ 360 องศา จากนั้นชม สวนพฤกศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ สถานที่อนุรักษ์และรวบรวมพรรณไม้เป็นหมวดหมู่ตามวงศ์สกุลต่างๆ โดยจัดปลูกให้สอดคล้องกับธรรมชาติมากที่สุดให้ท่านเพลิดเพลินไปกับการชมสวนดอกไม้และพันธุ์ไม้นานาชนิด

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 7)   

ม่อนแจ่ม

บ่าย นำคณะเดินทางสู่ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ชมพระอารามหลวงชั้นเอก สร้างขึ้นเมือปี พ.ศ. 1888 โดยพญาผายู กษัตริย์เชียงใหม่องค์ที่ 5 ของราชวงศ์มังราย นำท่านไปสักการะ พระธาตุดอยคำ เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่สร้างขึ้นในสมัยพญากือนากษัตริย์แห่งอาณาจักรล้านนาให้ท่านอธิษฐานขอพร หลวงพ่อทันใจ ที่มีชื่อเสียงโด่งดังด้านให้โชคลาภ จากนั้นนำคณะแวะ ร้านขายของฝาก ในตัวเมืองเชียงใหม่ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินเชียงใหม่ 

พระธาตุดอยคำ

18:00 น. เดินทางถึง สนามบินเชียงใหม่ ส่งคณะเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

สอบถาม โทร: 082-192-2488 หรือ คุยกับเราทางไลน์ 


Add Friend

อัลบั้มลูกค้า

โปรแกรมทัวร์แนะนำ

Visitors: 53,841