SMT 305 ทัวร์เชียงใหม่ เชียงราย 4 วัน 3 คืน

SMT305โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ เชียงราย 4 วัน 3 คืน   

เที่ยวเชียงใหม่ เชียงราย มนต์เสน่ห์แห่งล้านนา 

พักเชียงใหม่ 2 คืน/เชียงราย 1 คืน   

ไฮไลท์การเดินทาง

  • พิชิตดอยอินทนนท์ ยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทย        
  • เที่ยวผาช่อมหัศจรรย์ธรรมชาติ แกรนด์แคนยอนเชียงใหม่
  • สัมผัสความบริสุทธิ์ของธรรมชาติที่ม่อนแจ่ม ชมทุ่งดอกไม้งาม
  • เช็คอินถ่ายรูปที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เพลิดเพลินกับการชมสวนดอกไม้และพันธุ์ไม้นานาชนิดบนทางเดินลอยฟ้า
  • พาเที่ยวคลองแม่ข่าโอโตรุเมืองเชียงใหม่
  • เที่ยว วัดร่องขุ่น สุดยอดวัดสวยที่สุดในโลก
  • เที่ยวไร่บุญรอด (สิงห์ปาร์ค) ชมไร่ชา ทุ่งคอสมอส
  • ไปจิบชารับลมหนาว ที่ไร่ชาฉุยฟง หนึ่งในแลนด์มาร์คของเมืองเชียงราย 

 

โปรแกรมการเดินทาง      

วันแรกเชียงใหม่ –  ดอยอินทนนท์ – พระมหาธาตุนภเมทนีดล – พระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ – ผาช่อ – วัดพระธาตุดอยคำ (-/L/D)                                                                                        

  

โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ เชียงราย 4 วัน 3 คืน

08.45 น. ทีมงานรับคณะจาก สนามบินเชียงใหม่ นำสัมภาระขึ้นรถตู้ปรับอากาศ จากนั้นนำท่านเดินทางขึ้นสู่จุดสูงสุดแดนสยามบน ยอดดอยอินทนนท์ ที่ระดับความสูง 2,565 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลางดอยอินทนนท์เป็นยอดดอยที่สูงที่สุดของเมืองไทยมีสภาพอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี ให้ท่านอิสระถ่ายรูปและชมความงามของธรรมชาติตามอัธยาศัยจากนั้นนำท่านลงจากดอยแวะนมัสการ พระมหาธาตุนภเมทนีดล และ พระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ ถ่ายรูปวิวสวยๆดอกไม้งามๆ กับบรรยากาศยามเช้าที่สดชื่น

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 1) 

ผาช่อ

บ่าย นำคณะออกเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติแม่วาง ชมความมหัศจรรย์ของ ผาช่อ หน้าผาอัศจรรย์ที่เกิดจากการกัดเซาะของลมฝนมีลวดลายที่สวยงามสูงราว 30 เมตรให้สมาชิกถ่ายรูปและพักผ่อนตามอัธยาศัย จากนั้นนำทุกท่านเดินทางไปกราบสักการะ หลวงพ่อทันใจ วัดพระธาตุดอยคำ สร้างขึ้นในรัชสมัยพญากือนากษัตริย์แห่งอาณาจักรล้านนา ปัจจุบันมีชื่อเสียงอย่างมากในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ หลายต่อหลายครั้งที่มีผู้เดินทางมาขอพร บนบาน แล้วประสบความสำเร็จ และได้เดินทางกลับมาถวายดอกมะลิเพื่อแก้บน (ความเชื่อส่วนบุคคล)

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 2) หลังอาหารนำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก โรงแรมAsia Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว พักผ่อนตามอัธยาศัย  

 

วันที่สองม่อนแจ่ม – จุดชมวิวม่อนแจ่ม – สกายวอล์คม่อนแจ่ม – สวนพฤกษศาสตร์สิริกิติ์ – ฟีนิกซ์แอดเวนเจอร์พาร์ค – วัดบ้านเด่น – คลองแม่ข่า (B/L/D)                                                                               

 

 ฟีนิกซ์แอดเวนเจอร์พาร์ค

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร (มื้อที่ 3)  

08.00 น. นำทุกท่านดินทางสู่ ม่อนแจ่ม แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรยอดนิยมของนักเดินทางหลายคน ม่อนแจ่ม ตั้งอยู่ในพื้นที่ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย ที่นี่อากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของภูเขาที่สลับเรียงตัวอย่างสวยงาม ชม จุดชมวิวม่อนแจ่ม และ Skywalk ม่อนแจ่ม จุดเช็คอินแห่งใหม่เป็นทางเดินชมธรรมชาติดอกไม้ภูเขาและทะเลหมอกในมุมมองแบบ 360 องศา จากนั้นชม สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ สถานที่อนุรักษ์และรวบรวมพรรณไม้เป็นหมวดหมู่ตามวงศ์สกุลต่างๆโดยจัดปลูกให้สอดคล้องกับธรรมชาติมากที่สุดให้ท่านเพลิดเพลินไปกับการชมสวนดอกไม้และพันธุ์ไม้นานาชนิด จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ฟีนิกซ์แอดเวนเจอร์พาร์คสนุกสนานกับการนั่งรถไฟเล็กย่อส่วนเหมือนของจริงแห่งแรกในไทย

วัดบ้านเด่น

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ วัดบ้านเด่นสะหลีศรีเมืองแกน วัดสวยแห่งเมืองเชียงใหม่ แวดล้อมด้วยภูมิทัศน์ที่สวยงาม และมีสิ่งปลูกสร้างที่วิจิตรตระการตา ไม่ว่าจะเป็น อุโบสถ หอไตร หอกลอง วิหารเสาอินทขิล กุฏิไม้สักทองทรงล้านนา พระวิหาร สถูปเจดีย์ และศาลาที่ประดิษฐานพระสำคัญๆ ของไทย (องค์จำลอง)จากนั้นนำคณะเดินทางกลับเข้าสู่ ตัวเมืองเชียงใหม่ เที่ยวชม คลองแม่ข่า หรือ โอโตรุเมืองเชียงใหม่ แลนด์มาร์คสุดฮิต ที่นักท่องเที่ยวจะต้องแวะมาปักหมุดเช็คอิน คลองแม่ข่าเป็นคลองสายเล็กๆ ระยะทางประมาณ 750 เมตร ที่ได้รับการรีโนเวทปรับปรุงคลองให้สะอาดตา จนคล้ายกับคลองโอตารุที่ญี่ปุ่น รวมทั้งมีการสนับสนุนให้คนในชุมชนรีโนเวทบ้านใหม่เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศ บางหลังเปลี่ยนเป็นร้านค้า ร้านขายเครื่องดื่มร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก ในสไตล์ชิคแบบญี่ปุ่น ถ่ายรูปออกมานึกว่าเดินเล่นอยู่ที่หมู่บ้านโบราณของญี่ปุ่น

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 5) หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ที่พัก

 

วันที่สาม: เชียงใหม่ – เชียงราย – น้ำพุร้อนแม่ขะจาน – วัดแสงแก้วโพธิญาณ – วัดร่องขุ่น – ไร่บุญรอด (B/L/D)                                                        

 

 

07:00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 6) หลังอาหารเก็บสัมภาระ เช้คเอ้าท์

08:30 น. นำคณะเดินทางสู่ จังหวัดเชียงราย ระหว่างทาง แวะชม น้ำพุร้อนขะจาน เป็นจุดพักรถระหว่างทางจากเชียงใหม่ไปสู่เชียงราย หรือจากเชียงใหม่ไปสู่พะเยา  ภายในมีบ่อน้ำร้อนธรรมชาติ ที่มีอุณหภูมิสูงถึง 90 องศาเซียลเซียส ซึ่งสามารถต้มไข่ได้เลย น้ำพุร้อนแม่ขะจานเป็นบ่อน้ำร้อนที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 7)   

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ วัดแสงแก้วโพธิญาณ ตั้งอยู่บนดอยม่อนแสงแก้ว ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย โดยมีทัศนียภาพที่สวยงามตระการตา นับเป็นวันที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งที่มีสถาปัตยกรรมงดงาม ภายในวัดจะมีการผสมผสานระหว่างศิลปะล้านนา ศิลปะไทใหญ่ และศิลปะพม่า นำท่านเดินทางสู่ วัดร่องขุ่น ออกแบบและสร้างโดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินที่มีชื่อเสียงของไทยสร้างขึ้นด้วยแรงปณิธานที่มุ่งมั่นรังสรรค์งานศิลปะที่งดงาม แปลกตา ผสานวัฒนะธรรมล้านนาอย่างกลมกลืน ทั้งลวดลายปูนปั้นประดับกระจกและจิตรกรรรมฝาผนัง ขนาดใหญ่ ลักษณะเด่นของวัด คือพระอุโบสถถูกแต่งด้วยโทนสีขาว ลวดลายกระจกสีเงินแวววาวเป็นเชิงชั้นลดหลั่นกันไป หน้าบันประดับ ด้วยพญานาคมีงวงงาดูแปลกตาเพื่อชื่นชมสถาปัตยกรรมที่สวยงามและเป็นเอกลักษณ์ จากนั้นพาสมาชิกออกเดินทางไป ไร่บุญรอด หรือ สิงห์ปาร์ค สวยงามด้วยไร่ชากว้างใหญ่สุดสายตา โอบล้อมด้วยภูเขากว้างใหญ่ และอากาศดีตลอดทั้งปี เที่ยวชมผลผลิตทางการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นพุทรา มะเฟือง  ไร่ชาอู่หลง และพืชผักผลไม้อีกหลากหลายชนิด และยังมีพรรณไม้ดอกหน้าหนาวสวยงามมากมายที่รอให้คุณไปชื่นชมอีกด้วย 

ไร่บุญรอด

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร(มื้อที่ 8) หลังอาหารนำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก โรงแรมวิลาซา หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว พักผ่อนตามอัธยาศัย 

 

วันที่สี่: สวนแม่ฟ้าหลวงดอยตุง – ไร่ชาฉุยฟง – วัดห้วยปลากั้ง – สนามบินเชียงราย (B/L/-)                                               

 

 

07:00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 9) หลังอาหารเก็บสัมภาระ เช้คเอ้าท์

08:30 น. นำท่านไปชม สวนแม่ฟ้าหลวง หรือ สวนดอยตุง เป็นสวนไม้ดอกไม่ประดับเมืองหนาว จากนั้นชม ไร่ชาฉุยฟง เป็นไร่ชาคุณภาพอันดับต้น ๆ ของไทย บรรยากาศโดยรอบเต็มไปด้วยไร่ชาสีเขียวขจีสุดลูกหูลูกตา มีร้านชาจำหน่ายสารพัดชา

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 10)   

บ่าย เดินทางไป วัดห้วยปลากั้ง เป็นอีกวัดหนึ่งของจังหวัดเชียงรายที่สวยงามตั้งอยู่บนเขา และมีเนินเขารายรอบวัด สามารถเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามสิ่งที่โดดเด่นของวัดนี้ คือ "พบโชคธรรมเจดีย์" ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สูงถึง 9 ชั้น รูปทรงแปลกตาลักษณะเป็นทรงแหลม ศิลปะจีนผสมล้านนา หลังคาสีแดงมีรูปปั้นมังกรทอดยาวทั้งสองข้างบันได ล้อมรอบด้วยเจดีย์ เล็กๆ 12 ราศี วัดห้วยปลากั้งเป็นวัดซึ่งชาวบ้านนับถือและเชื่อกันว่าหากใครได้มาเยือนเหมือนกับได้ขึ้นสวรรค์ ภายในเจดีย์ ประดิษฐานพระพุทธรูปและพระอรหันต์ต่างๆ ภายในเจดีย์เป็นที่ประดิษฐาน เจ้าแม่กวนอิมแกะสลักจากไม้จันหอมองค์ใหญ่

วัดห้วยปลากั้ง

 

17:00 น. เดินทางสู่ สนามบินเชียงราย  เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ ส่งท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

สอบถาม โทร: 082-192-2488 หรือ คุยกับเราทางไลน์ 


Add Friend

โปรแกรมทัวร์แนะนำ

Visitors: 53,845