SMT404 โปรแกรมทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ 5 วัน 4 คืน

SMT404โปรแกรมทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ 5 วัน 4 คืน  

เที่ยวเชียงราย เชียงใหม่ สัมผัสธรรมชาติและวัฒนธรรมที่น่าหลงใหล (เที่ยวสบายๆ แบบกรุ๊ปส่วนตัว)

จำนวนขั้นต่ำ 6 ท่านขึ้นไป

ไฮไลท์การเดินทาง

  • เที่ยวเชียงราย เชียงใหม่ ครบแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ
  • พิชิตดอยอินทนนท์ ยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทย
  • สัมผัสความบริสุทธิ์ของธรรมชาติที่ม่อนแจ่ม ชมทุ่งดอกไม้งามที่สวนแม่ฟ้าหลวง
  • ชมวิวสามประเทศริมแม่น้ำโขง ณ สามเหลี่ยมทองคำ
  • เที่ยววัดร่องขุ่น สุดยอดวัดสวยที่สุดในโลก
  • สัมผัสเสน่ห์ธรรมชาติพร้อมสักการะพระธาตุดอยสุเทพ   

 

โปรแกรมการเดินทาง      

วันแรก: สนามบินเชียงราย – ดอยตุง สวนแม่ฟ้าหลวง – พระตำหนักดอยตุง – ดอยช้างมูบ หมู่บ้านผาฮี้ พระธาตุดอยตุง ไร่ชาฉุยฟง (-/L/D)                                                                                     

  

 ดอยตุง

08.35 น.  เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับคณะ ณ ประตูขาเข้าหมายเลข 2 ท่านอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย จากนั้นนำท่านขึ้นรถตู้ปรับอากาศเดินทางสู่ ดอยตุง ชม สวนแม่ฟ้าหลวง หรือสวนดอกไม้ดอยตุง ที่จัดสวนได้อย่างสวยงดงามเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) ประกอบไปด้วยสนามหญ้าและสวนดอกไม้ ไม้ประดับลดหลั่นไปตามไหล่เขา บนพื้นที่ราว 30 ไร่ หน้าพระตำหนักดอยตุง จุดเด่นของสวนคือประติมากรรมของนางมิเซียม ยิบอินซอย จากนั้นเยี่ยมชม พระตำหนักดอยตุง ถือเป็นบ้านหลังแรกของสมเด็จย่า โดยใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ มีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบล้านนากับบ้านพื้นเมืองของสวิตเซอร์แลนด์ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ครัวพระตำหนัก (มื้อที่ 1)

บ่าย นำท่านแวะชม จุดชมวิวดอยช้างมูบ ตรงเขตทหารฝั่งไทยบริเวณฐานปฏิบัติการดอยช้างมูบ ซึ่งเป็นจุดที่ชมเทือกเขาฝั่งพม่าจนถึงเส้นขอบฟ้า โดยไม่มีสิ่งใดมาบดบัง จากนั้นชมความงดงามของภูเขาหรือจะเดินเที่ยวชม หมู่บ้านชาวเขาเผ่าอาข่า หมู่บ้านผาฮี้ พร้อมจิบกาแฟห้อยขา จากนั้น นำท่านชมและสักการะ พระธาตุดอยตุง เป็นพระธาตุที่มีชื่อเสียงมากที่สุดใน จ. เชียงราย ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุกระดูกไหปลาร้าของพระพุทธเจ้า เป็นพระธาตุประจำผู้เกิดปีกุน มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี 

ไร่ชาฉุยฟง

เย็น แวะจิบชาที่ ไร่ชาฉุยฟง สวรรค์ของสายชาเขียวตัวจริง เป็นไร่ชาอู่หลงแห่งที่ 2 พื้นที่กว้างและได้บรรยากาศของไร่ชาอันเขียวขจีที่กว้างใหญ่ ปลูกโค้งวนไปตามไหล่เขาด้วยความใส่ใจการดูแลของไร่ นอกจากนี้ยังมีเบเกอรี่มากมายที่ผลิตมาจากชา เช่น โรลชาเขียว และครัวซองไส้ชาเขียว เป็นต้น 

ค่ำ บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 2) จากนั้นนำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก โรงแรมไชนารายณ์/วิลาชา***หรือเทียบเท่า 

 

วันที่สองสามเหลี่ยมทองคำ – เชียงแสน – วัดร่องเสือเต้น – วัดห้วยปลากั้ง – ไร่บุญรอด – ตลาดไนท์บาซ่าร์/ถนนคนเดิน (B/L/D)                                                                         

 

 วัดห้วยปลากั้ง

07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร (มื้อที่ 3) 

08.00 น. นำคณะเดินทาง อำเภอเชียงแสน (ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง) ถึงจุดชมวิว สามเหลี่ยมทองคำ หรือ สบรวก เป็นบริเวณที่แม่น้ำโขงและแม่น้ำรวกมาบรรจบกัน ใช้เป็นพรมแดนแดนกั้นระหว่างไทย-ลาว-พม่า พาท่านไหว้พระพุทธนวล้านตื้อบริเวณริมแม่น้ำโขง และขึ้นชมจุดชมวิว 3 ประเทศที่สวยงาม  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 4)

บ่าย นำท่านชม วัดร่องเสือเต้น วัดสีฟ้าอันสวยงามและกำลังได้รับความนิยม สร้างโดยสล่านก (ลูกศิษย์ อ.เฉลิมชัย) จากนั้นชม วัดห้วยปลากั้ง พาเข้าชม พบโชคธรรมเจดีย์ มีความสูง 9 ชั้นซึ่งภายในเป็นที่ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมขนาดใหญ่ที่แกะสลักจากไม้จันหอม จากนั้นพาเข้าไหว้พระในอุโบสถสีขาว ส่วนสุดท้ายที่อยู่ด้านนอกที่เห็นแต่ไกลตั้งแต่อยู่บนเครื่องบินก็คือ รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมสีขาวขนาดสุดอลังการ สูงถึง 79 เมตร หรือประมาณตึก 26 ชั้น (ท่านสามารถขึ้นลิฟท์ไปชมวิวได้) จากนั้นเดินทางไป ไร่บุญรอด หรือ สิงค์ปาร์ค พาชมลานสิงค์ทองบริเวณด้านหน้า, จุดชมวิวไร่ชาและดอกไม้ 360 องศา บนพื้นที่กว่า 8,000ไร่ ศูนย์กีฬาและสันทนาการหรือบ้านแดง (ไม่รวมค่านั่งรถรางเข้าชมภายในไร่ ราคาท่านละ 100 บาท) จากนั้นนำท่านเดินเที่ยวชม ตลาดไนท์บาซาร์  

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 5) หลังอาหารนำท่านกลับเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สามวัดร่องขุ่น – วัดแสงแก้วโพธิญาณ – บ่อน้ำร้อนแม่ขะจาน – เชียงใหม่ – ดอยสุเทพ – ดอยปุย – หมู่บ้านชาวม้ง (B/L/D)                                                     

 

 วัดร่องขุ่น

07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร (มื้อที่ 6)

08.00 น. นำท่านเดินทางไปยัง วัดร่องขุ่น สร้างโดย อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ จากนั้นชม วัดแสงแก้วโพธิญาณ ตั้งอยู่บนดอยม่อนแสงแก้ว ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย โดยมีทัศนียภาพที่สวยงามตระการตานับเป็นวัดที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งที่มีสถาปัตยกรรมงดงามภายในวัดจะมีการผสมผสานระหว่างศิลปะล้านนา ศิลปะไทยใหญ่ และศิลปะพม่า

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 7) 

บ่าย นำท่านชม บ่อน้ำร้อนแม่ขะจาน ตั้งอยู่ในบริเวณ บ้านโป่งป่าตอง ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ซึ่งความร้อนของน้ำพุร้อนจะอยู่ระหว่าง 50-100 องศาเซลเซียสโดยบ่อน้ำร้อนแห่งนี้เกิดจากที่ราบริมแม่น้ำและบริเวณท้องน้ำของแม่น้ำลาว ทำให้บ่อน้ำร้อนมีน้ำไหลกันตลอดทั้งปีเลยโดยจะนิยมมาแช่เท้า ต้มไข่ ในบ่อน้ำร้อน (ไม่รวมค่าต้มไข่ มีค่าบริการ 20 บาท/ตะกร้อ) จากนั้นนำท่านเดินทางต่อยังจังหวัดเชียงใหม่ (ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 30 นาที) 

 

โปรแกรมทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ 5 วัน 4 คืน

เดินทางถึง จังหวัดเชียงใหม่ นำท่านขึ้นสู่ ดอยสุเทพ เป็นภูเขาทางทิศตะวันตกของจังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย มีความสูง 1,676 เมตร และเป็นหนึ่งในยอดคู่ของภูเขาหินแกรนิต มีอีกยอดหนึ่งที่เรียกว่าดอยปุยและสูงกว่าเล็กน้อย สถานที่ท่องเที่ยวในดอยสุเทพมีมากมาย เช่น วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร, ยอดดอยปุย และหมู่บ้านชาวเขา เป็นต้น 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 8) จากนั้นนำท่านเช็คอินสู่ที่พัก โรงแรม The Y Boutique/Le Cannes Hotel***หรือเทียบเท่า

 

วันที่สี่ดอยอินทนนท์ – พระมหาธาตุนภเมทนีดล – พระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ – วัดพระธาตุศรีจอมทอง  วัดพระธาตุดอยคำ (B/L/-)                                         

 

 ดอยอินทนนท์

07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร (มื้อที่ 9)

08.00 น. นำท่านเดินทางขึ้นสู่จุดสูงสุดแดนสยามบน ยอดดอยอินทนนท์ ที่ระดับความสูง 2,565 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางดอยอินทนนท์เป็นยอดดอยที่สูงที่สุดของเมืองไทยมีสภาพอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปีให้ท่านอิสระถ่ายรูปและชมความงามของธรรมชาติตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านลงจากดอยแวะนมัสการ พระมหาธาตุนภเมทนีดล และ พระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ ถ่ายรูปวิวสวยๆดอกไม้งามๆกับบรรยากาศยามเช้าที่สดชื่น

เที่ยง บริการอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ ณ โครงการอินทนนท์  (มื้อที่ 10)

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยคำ (ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 30 นาที) ระหว่างทางแวะชมและสักการะ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร เป็นพระธาตุประจำปีชวด เป็นวัดที่สร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 20 แต่จากลักษณะทางศิลปกรรมของสิ่งก่อสร้างต่างๆ ภายในวัดปรากฏเป็นลักษณะของศิลปกรรมในสมัยหลังพุทธศตวรรษที่ 24 และเป็นวัดสำคัญอีกหนึ่งวัดในจังหวัดเชียงใหม่ 

เดินทางถึง วัดพระธาตุดอยคำ เป็นวัดสำคัญในจังหวัดเชียงใหม่ อายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี ตั้งอยู่บริเวณดอยคำวัดพระธาตุดอยคำมีความสูงจากระดับที่ราบเชียงใหม่ราว 140 เมตร และมีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 465 เมตร วัดพระธาตุดอยคำมีลานชมวิวที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์รอบเมืองเชียงใหม่ และยังเป็นที่ประดิษฐานพระเจ้าทันใจซึ่งมีอายุเก่าแก่กว่าห้าร้อยปี 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 11) จากนั้นนำท่านกลับเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่ห้าม่อนแจ่ม – วัดบ้านเด่น – ร้านขายของฝาก – สนามบินเชียงใหม่ (B/L/-)                                         

 

ม่อนแจ่ม 

07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร (มื้อที่ 12)

08.00 น. นำท่านเดินทางไปยัง ม่อนแจ่ม ตั้งอยู่บริเวณหมู่บ้านม้งหนองหอย ที่อำเภอแม่ริม เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของเชียงใหม่ที่ทุกคนต้องเดินทางไปชื่นชม สัมผัสลมหนาว ชมวิวธรรมชาติภูเขาสีเขียวพร้อมเก็บภาพกับสวนดอกไม้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชาวดอย พืชผักผลไม้เมืองหนาวม่อนแจ่มสามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี  

อิสระชม สวนดอกไม้สวนส้มปางฮวา และ สวนสานนา หน้าวัด (ค่าเข้าชมสวน 50 บาท/ท่าน/สถานที่ ไม่รวมในโปรแกรมทัวร์)  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 13)

บ่าย เดินทางไปยัง วัดบ้านเด่นสะหลีศรีเมืองแกน วัดสวยแห่งเมืองเชียงใหม่ แวดล้อมด้วยภูมิทัศน์ที่สวยงาม และมีสิ่งปลูกสร้างที่วิจิตรตระการตา ไม่ว่าจะเป็น อุโบสถ หอไตร หอกลองวิหารเสาอินทขิล กุฏิไม้สักทองทรงล้านนา พระวิหาร สถูปเจดีย์ และศาลาที่ประดิษฐานพระสำคัญๆ ของไทย (องค์จำลอง)จากนั้นเดินทางสู่ ร้านขายของฝาก ให้ท่านเลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึก ตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเชียงใหม่ 

15:00 น. เดินทางถึง สนามบินเชียงใหม่ นำท่านเช็คอิน ณ เค้าน์เตอร์สายการบินเพื่อส่งท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพและประทับใจ

สอบถาม โทร: 082-192-2488 หรือ คุยกับเราทางไลน์ 


Add Friend

โปรแกรมทัวร์แนะนำ

Visitors: 78,283