SMT403: โปรแกรมทัวร์เชียงราย ภูชี้ฟ้า ถ้ำหลวง- ขุนน้ำนางนอน 3 วัน 2 คืน

SMT403: โปรแกรมทัวร์เชียงราย ภูชี้ฟ้า ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน 3 วัน 2 คื

เที่ยวเชียงราย เหนือสุดในสยาม (กรุ๊ปส่วนตัว เที่ยวแบบสบายๆ)

จำนวนขั้นต่ำ 6 ท่านขึ้นไป

ไฮไลท์การเดินทาง

  • พิชิตภูชี้ฟ้า ชมทะเลหมอก เคล้าลมหนาว ท่ามกลางขุนเขา
  • ย้อนรอยหมูป่า งามตรึงตราถ้ำหลวง - ขุนน้ำนางนอน
  • เที่ยววัดร่องขุ่น สุดยอดวัดสวยที่สุดในโลก
  • เที่ยวไร่บุญรอด (สิงห์ปาร์ค) ชมไร่ชา ทุ่งคอสมอส
  • ไปจิบชารับลมหนาวที่ไร่ชาฉุยฟง หนึ่งในแลนด์มาร์คของเมืองเชียงราย
  • สัมผัสสีสันดอกไม้งามกลางสวนแม่ฟ้าหลวง   

 

โปรแกรมการเดินทาง       

วันแรกท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง – ดอยตุง – สวนแม่ฟ้าหลวง – พระตำหนักดอยตุง – ดอยช้างมูบ – หมู่บ้านผาฮี้ –พระธาตุดอยตุง – ไร่ชาฉุยฟง (-/L/D)                                                                               

  

ดอยตุง

08.00 น. ทีมงานให้การต้อนรับคณะ ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จากนั้นนำท่านขึ้นรถตู้ปรับอากาศเดินทางสู่ ดอยตุง ชม สวนแม่ฟ้าหลวงหรือสวนดอกไม้ดอยตุง ที่จัดสวนได้อย่างสวยงดงามเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) ประกอบไปด้วยสนามหญ้าและสวนดอกไม้ ไม้ประดับลดหลั่นไปตามไหล่เขา บนพื้นที่ราว 30 ไร่ หน้าพระตำหนักดอยตุง จุดเด่นของสวนคือประติมากรรมของนางมิเซียม ยิบอินซอย จากนั้นเยี่ยมชม พระตำหนักดอยตุง ถือเป็นบ้านหลังแรกของสมเด็จย่า โดยใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ มีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบล้านนากับบ้านพื้นเมืองของสวิตเซอร์แลนด์ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ครัวพระตำหนัก (มื้อที่ 1) 

ผาฮี้ เชียงราย

บ่าย นำท่านแวะชม จุดชมวิวดอยช้างมูบ ตรงเขตทหารฝั่งไทยบริเวณฐานปฏิบัติการดอยช้างมูบซึ่งเป็นจุดที่ชมเทือกเขาฝั่งพม่าจนถึงเส้นขอบฟ้า โดยไม่มีสิ่งใดมาบดบัง จากนั้นชมความงดงามของภูเขาหรือจะเดินเที่ยวชม หมู่บ้านชาวเขาเผ่าอาข่า หมู่บ้านผาฮี้ พร้อมจิบกาแฟห้อยขาจากนั้น นำท่านชมและสักการะ พระธาตุดอยตุง เป็นพระธาตุที่มีชื่อเสียงมากที่สุดใน จ. เชียงราย ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุกระดูกไหปลาร้าของพระพุทธเจ้า เป็นพระธาตุประจำผู้เกิดปีกุน มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี 

ไร่ชาฉุยฟง

เย็น แวะจิบชาที่ ไร่ชาฉุยฟง สวรรค์ของสายชาเขียวตัวจริง เป็นไร่ชาอู่หลงแห่งที่ 2 พื้นที่กว้างและได้บรรยากาศของไร่ชาอันเขียวขจีที่กว้างใหญ่ ปลูกโค้งวนไปตามไหล่เขาด้วยความใส่ใจการดูแลของไร่ นอกจากนี้ยังมีเบเกอรี่มากมายที่ผลิตมาจากชา เช่น โรลชาเขียว และครัวซองไส้ชาเขียว เป็นต้น 

ค่ำ บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหารหลู้ลำ (มื้อที่ 2) จากนั้นนำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Hi Chiangrai Hotel*** หรือเทียบเท่า

 

วันที่สองไร่บุญรอด – วัดร่องขุ่น – วัดพระแก้ว – พิพิธภัณฑ์โฮงหลวงแสงแก้ว – วัดห้วยปลากั้ง – วัดร่องเสือเต้น – อำเภอเทิง – ภูชีฟ้า (B/L/D)                    

 

วัดร่องขุ่น

07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร (มื้อที่ 3)

08.00 น. นำคณะเดินทางสู่ ไร่บุญรอด หรือ สิงค์ปาร์ค พาชมลานสิงค์ทองบริเวณด้านหน้า, จุดชมวิวไร่ชาและดอกไม้ 360 องศา บนพื้นที่กว่า 8,000 ไร่ ศูนย์กีฬาและสันทนาการหรือบ้านแดง จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง วัดร่องขุ่น ออกแบบและสร้างโดย อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินที่มีชื่อเสียงของไทย สร้างขึ้นด้วยแรงปณิธานที่มุ่งมั่นรังสรรค์งานศิลปะที่งดงามแปลกตา ผสานวัฒนธรรมล้านนาได้อย่างกลมกลืน ทั้งลวดลายปูนปั้นแระดับกระจกสีเงินแวววาวและลวดลายปูนปั้นอันวิจิตรเป็นเอกลัษณ์ รวมถึงประดับด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนังที่งดงามประณีตที่เห็นแล้วต้องตะลึง 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 4)

วัดห้วยปลากั้ง

บ่าย กราบสักการะบูชาพระแก้วมรกตจำลอง ณ วัดพระแก้ว สถานที่ค้นพบพระแก้วมรกต ไหว้พระหยกเชียงราย ชม พิพิธภัณฑ์โฮงหลวงแสงแก้ว เป็นพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับศาสนาและวัฒนธรรมล้านนา รูปแบบอาคารเป็นทรงล้านนาประยุกต์ 2 ชั้น ผสมผสานศิลปะระหว่างอยุธยาและศิลปะล้านนา ออกแบบโดยสล่าชาวเชียงราย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดห้วยปลากั้ง เป็นอีกวัดหนึ่งของจังหวัดเชียงรายที่สวยงามตั้งอยู่บนเขาเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม สิ่งที่โดดเด่นของวัดนี้คือ พบโชคธรรมเจดีย์ ลักษณะเป็นทรงแหลมผสมผสานระหว่างศิลปะจีนและล้านนา ภายในเจดีย์ประดิษฐานพระพุทธรูปและพระอรหันต์ต่างๆ และเป็นที่ประดิษฐาน เจ้าแม่กวนอิมแกะสลักจากไม้จันทร์หอม รวมทั้ง รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมสีขาวองค์ใหญ่ และโบสถ์สีขาวที่งดงามด้วยลวดลายปูนปั้นสุดอลังการ จากนั้นชมความงามของ วัดร่องเสือเต้น เพลิดเพลินความงามของพระอุโบสถสีน้ำเงิน สร้างขึ้นด้วยศิลปะแบบไทยประยุกต์ที่มีความสวยงดงามแปลกตา จากฝีมือการรังสรรค์ของ นายพุทธา กาบแก้ว หรือ สล่านก ศิลปินท้องถิ่นชาวเชียงราย ซึ่งเคยเป็นลูกศิษย์ของ อ.เฉลิมชัย เอกลักษณ์ คือใช้เฉดสีเป็นสีน้ำเงินฟ้าตัดกับสีทอง ลวดลายต่างๆ ที่พลิ้วไหว จากนั้นเดินทางไปยัง ภูชี้ฟ้า ตั้งอยู่ที่ อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย (ใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง)

ภูชี้ฟ้า 

เย็น เดินทางถึง ภูชี้ฟ้า นำท่านเช็คอินเข้าที่พัก ร้อยรักภูชี้ฟ้า รีสอร์ท หรือเทียบเท่า

บริการอาหารเย็นชุดเซ็ตหมูกระทะ (มื้อที่ 5) พร้อมชมพระอาทิตย์ตก และวิวภูเขาสวยๆ หลังอาหาร พักผ่อนตามอัธยาศัย

   

วันที่สามภูชี้ฟ้า – เชียงแสน – วัดพระธาตุผาเงา – สามเหลี่ยมทองคำ – แม่สาย – ตลาดอินโดไชน่า – ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน – ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง (B/L/-)                                                                            

 

โปรแกรมทัวร์เชียงราย ภูชี้ฟ้า ถ้ำหลวง 3 วัน 2 คืน

05.30 น. นำท่านขึ้นสู่ ยอดภูชี้ฟ้าโดยรถสองแถวท้องถิ่น ชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอก ความสูง 1,628 เมตรสัมผัสความงดงามของวิวทิวทัศน์และอากาศที่เย็นสบาย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร (มื้อที่ 6) 

08.30 น. นำท่านเช็คเอ้าท์เพื่อเดินทางสู่ อำเภอเชียงแสน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ระหว่างทางท่านจะได้เห็นวิวแม่น้ำโขงที่แบ่งระหว่างประเทศไทยและประเทศลาว นำท่านสักการะพระธาตุผาเงา ณ วัดพระธาตุผาเงา วัดคู่บ้านคู่เมืองเชียงแสน เป็นเมืองเก่าแก่อายุกว่า 800 ปี

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 7) 

ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน

บ่าย นำท่านเที่ยวชม สามเหลี่ยมทองคำ หรือ สบรวก เป็นบริเวณที่แม่น้ำโขงและแม่น้ำรวกมาบรรจบกัน ใช้เป็นพรมแดนกั้นระหว่างไทย-ลาว-พม่า พาท่านไหว้ พระพุทธนวล้านตื้อ บริเวณริมแม่น้ำโขง และขึ้นชมจุดชมวิว 3 ประเทศที่สวยงาม จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดชายแดนอินโดไชน่า จากนั้นเดินทางไปยัง ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน ย้อนรอยการช่วยเหลือ 13 ทีมหมูป่า ถ้ำหลวงเป็นถ้ำหินปูนขนาดใหญ่ ยาวถึง 7 กิโลเมตร เชื่อว่าเป็นถ้ำที่มีความยาวที่สุดในประเทศไทย ปากถ้ำเป็นห้องโถงกว้างมาก ภายในถ้ำจะพบกับความงามของเกล็ดหินสะท้อนแสง หินงอก หินย้อย และมีธารน้ำไหลตลอดทั้งปีเทือกเขาขนาดใหญ่ที่มีรูปร่างคล้ายสตรีนอนเหยียดยาว ซึ่งบริเวณเทือกเขาแห่งนี้ก็มีตำนานหลายเรื่องที่บอกเล่าถึงที่มาที่แตกต่างกัน แต่สิ่งที่คล้ายคลึงกันก็คือตอนจบอันแสนเศร้านั่นเอง 

 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 8) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง นำท่านเช็คอินที่เคาน์เตอร์สายการบิน ส่งท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพและประทับใจ

สอบถาม โทร: 082-192-2488 หรือ คุยกับเราทางไลน์ 


Add Friend

อัลบั้มลูกค้า 

โปรแกรมทัวร์แนะนำ

Visitors: 53,841