SMT206 ทัวร์น่าน 3 วัน 2 คืน (เดินทางแบบอิสระส่วนตัว)

SMT206: โปรแกรมทัวร์น่าน  3 วัน 2 คืน (เดินทางแบบอิสระส่วนตัว)

 เที่ยวน่าน ชีวิตเนิบๆ ที่น่าหลงใหล     

ไฮไลท์การเดินทาง

  • เที่ยวน่านเป็นวงกลม ครบแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ
  • เส้นทางลอยฟ้า ปัว-บ่อเกลือ ดอยภูคา‘โค้งเลข 3’ มุมมหาชน
  • ไปเก็บความสุขธรรมชาติที่ปัว
  • เที่ยวสะปัน หมู่บ้านเล็กๆ วิวหลักล้าน
  • เสริมมงคลชีวิตไหว้ ‘พระธาตุแช่แห้ง’ พระธาตุประจำปีเกิด ปีเถาะ
  • กระซิบรักบันลือโลก “ปู่ม่านย่าม่าน” มงคลล้านนาน ณ วัดภูมินทร์
  • นมัสการพระธาตุเก่าแก่ที่ วัดพระธาตุเขาน้อย
  • บ่อเกลือสินเธาว์ ตำนานแห่งขุนเขา
  • เช็คอิน ถ่ายรูป อุโมงค์ต้นไม้ลีลาวดี ซุ้มลีลาวดีที่สวยที่สุดในประเทศไทย

 

โปรแกรมการเดินทาง      

วันแรก:  สนามบินน่าน – วัดศรีพันต้น – วัดพระบรมธาตุแช่แห้ง –วัดมิ่งเมือง –พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน – อุโมงค์ลีลาวดี – วัดพระธาตุช้างค้ำ – วัดภูมินทร์ –ถนนคนเดิน (-/L/D) 

  

         

09.00 น. ทีมงานรับท่าน ณ สนามบินน่านนคร จากนั้นนำท่านขึ้นรถตู้ปรับอากาศ เดินทางสู่ วัดศรีพันต้น เป็นวัดที่โดดเด่นสวยสง่ามีสีทองระยิบระยับ และมีจิตรกรรมปูนปั้นที่สวยงาม โดยเฉพาะพญานาคเจ็ดเศียรเฝ้าบันไดหน้าวิหารวัดสีทองเหลืองอร่ามสวยงามตระการตา ดูอ่อนโยนมีชีวิตชีวา ซึ่งปั้นแต่งโดยช่างชาวน่านชื่อ นายอนุรักษ์ สมศักดิ์ หรือ สล่ารง และภายในวิหารได้มีการเขียนภาพลายเส้นประวัติของพระพุทธเจ้าและประวัติการกำเนิดเมืองน่านโดยช่างชาวน่านเป็นภาพเขียนลายเส้นลงสีธรรมชาติ สวยงามและทรงคุณค่าเป็นอย่างยิ่ง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดพระบรมธาตุแช่แห้ง เป็นพระธาตุประจำปีเกิด ปีเถาะ เป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองและปูชนียสถานที่สำคัญของเมืองน่าน มีอายุกว่า 600 ปี และเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ได้มาจากกรุงสุโขทัย 

ที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านข้าวซอยขึ้นชื่อเมืองน่าน (มื้อที่ 1) 

บ่าย นำท่านสักการะ เสาหลักเมือง ประจำจังหวัดน่าน ณ วัดมิ่งเมือง ที่ประดิษฐานในศาลาจัตุรมุขด้านหน้าพระอุโบสถของวัด นำท่านกราบสักการะ หลวงพ่อพระศรีมิ่งเมือง องค์พระประธานศิลปะเชียงแสน อายุมากกว่า 400 ปี จากนั้นนำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน เดิมเป็นที่ประทับของเจ้าผู้ครองนครน่าน เรียกว่า ‘หอคำ’ภายในจัดแสดงศิลปะโบราณวัตถุต่างๆ ประวัติศาสตร์ และชีวิตความเป็นอยู่ของชาวพื้นเมืองทางภาคเหนือ และชาวเขาเผ่าต่างๆ จากนั้นนำท่านถ่ายภาพที่ระลึกกับ ซุ้มอุโมงค์ลีลาวดี บริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์ ที่ขึ้นเป็นแถวเรียงราย แผ่ขยายกิ่งก้านโค้งเข้าหากันราวกับอุโมงค์ต้นไม้ ดูสวยงาม อิสระให้ท่านได้เก็บภาพเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร ไหว้ พระทองคำ ณ หอไตรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ชมจิตรกรรมฝาผนัง หรือ ฮูบแต้ม ที่ วัดภูมินทร์ ที่งดงามด้วยสถาปัตยกรรมผสมผสานทั้งพม่า ล้านนา และอยุธยา จนกลายเป็นเอกลักษณ์น่าน  

เย็น ให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย ณ ถนนคนเดินเมืองน่าน หรือ ถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่าน เปิดทุกวันศุกร์–อาทิตย์ ตั้งแต่ 17:00 น.–22:00 น. เดินชมสินค้า ของที่ระลึก และชิมอาหารพื้นเมืองหรือขนมพื้นเมืองมากมาย อิสระให้ท่านเดินเล่นตามอัธยาศัย (อิสระอาหารเย็น) 

หมายเหตุ:กรณีไม่มีถนนคนเดินขอเปลี่ยนเป็นถนนคนเมืองแทน จากนั้นนำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก อิสระพักผ่อน

พักที่ โรงแรมน้ำทอง น่าน หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน 

 

วันที่สองร้านกาแฟเดอะวิว@กิ่วม่วง – โค้งเลข 3 หมู่บ้านสะปัน โรงต้มเกลือสินเธาว์ จุดชมวิวดอยภูคา 1715 – อ.ปัว – วัดภูเก็ต (B/L/D)

  

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร (มื้อที่ 2) 

08.00 น. นำท่านเช็คเอ้าท์พร้อมเดินทางสู่ อ.บ่อเกลือ โดยใช้เส้นทาง อ. สันติสุข–บ่อเกลือ ระหว่างทางแวะพักจิบกาแฟชมวิวที่ เดอะวิว@กิ่วม่วง เป็นคาเฟ่บนเชิงเขาที่มองเห็นวิวทิวทัศน์สวยงามภูเขาเขียวขจี เหมาะกับการนั่งจิบเครื่องดื่ม ชมบรรยากาศสวยๆ พร้อมสูดอากาศบริสุทธิ์ เติมความสดชื่นให้เต็มที่ (ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่ม) จากนั้นเดินทางผ่าน เส้นทางหลวงหมายเลข 1081 นำท่านถ่ายรูปที่มุมมหาชน ถนนหมายเลข 3 สุด UNSEEN มีระยะทางประมาณ 300 เมตร ที่ลัดเลาะตามแนวธรรมชาติ เป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่สวยงามและเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวในการแวะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกระหว่างการเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดน่าน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านสะปัน ซึ่งเป็นหนึ่งในจุดหมายของใครหลายๆ คน เป็นชุมชนเล็กๆ แสนสงบ ที่ตั้งอยู่กลางธรรมชาติของขุนเขา มีลำธารไหลผ่าน และในช่วงหน้าฝน ฤดูทำนายังสามารถชมวิวทิวทัศน์ของนาข้าวเขียวขจีได้อีกด้วย จากนั้นนำท่านเก็บภาพความประทับใจที่ สะพานหมู่บ้านสะปัน

ถนนหมายเลข 3

ที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 3) 

บ่าย นำท่านเที่ยวชม โรงต้มเกลือสินเธาว์ ซึ่งเป็นบ่อเกลือโบราณที่อายุกว่า 800 ปี ถือเป็นต้นกำเนิดเมืองน่าน มาจากบ่อเกลือสินเธาว์บนภูเขาเนื่องจากเกลือในสมัยอดีตเป็นดั่งทองคำขาวและยุทธปัจจัยในการเดินทาง ออกรบ และเครื่องบรรณาการ ท่านจะได้สัมผัสวิถีชาวบ้าน ที่ประกอบอาชีพเกลือภูเขาแบบโบราณ นอกจากนั้น ยังมีผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเกลือให้เลือกซื้อมากมาย เช่น ดอกเกลือ เกลือแกง เกลือสปา และยาสีฟันเกลือ เป็นต้น

(หมายเหตุ: งดสาธิตวิธีทำเกลือในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา เนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝนทำให้ไม่สามารถตากเกลือได้)

ากนั้นนำท่านชม จุดชมวิวดอยภูคา 1715 จุดแวะพักชมวิวที่อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 1715 เมตร สัมผัสอากาศที่เย็นสบาย ณ จุดสูงสุดของ อุทยานแห่งชาติดอยภูคา จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดภูเก็ต หมายถึงวัดบ้านเก็ตที่อยู่บนภู หรือ ดอย เป็นวัดที่มีภูมิทัศน์และวิวที่สวยงาม มีระเบียงชมวิวด้านหลังของวัด ติดกับทุ่งนาที่กว้างไกลพร้อมด้วยฉากหลังเป็นภูเขาของวนอุทยานดอยภูคา            

เย็น เดินทางถึง อ. ปัว อำเภอเล็กๆ ในจังหวัดน่านที่แสนโรแมนติก เรียบง่าย และเงียบสงบ นำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก โรงแรม ฮัก ปัว โฮเทล หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน 

ปัว

ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 4) จากนั้นให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดภูเก็ต หมายถึงวัดบ้านเก็ตที่อยู่บนภู หรือ ดอย เป็นวัดที่มีภูมิทัศน์และวิวที่สวยงาม มีระเบียงชมวิวด้านหลังของวัด ติดกับทุ่งนาที่กว้างไกลพร้อมด้วยฉากหลังเป็นภูเขาของวนอุทยานดอยภูคา        

 

วันที่สามบ้านไทลื้อหนองบัว หอศิลป์ริมน่าน – วัดพระธาตุเขาน้อย – ร้านขายของฝา – สนามบินน่าน (B/L/-) 

   

พระธาตุเขาน้อย น่าน

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร (มื้อที่ 5)

08.00 น. นำท่านเช็คเอ้าท์พร้อมเดินทางสู่ หมู่บ้านไทลื้อ ที่ บ้านหนองบัว อ.ท่าวังผา ซึ่งอพยพมาจากสิบสองปันนา เลือกซื้อผ้าทอพื้นเมืองที่มีชื่อเสียง ชมจิตรกรรมไทลื้ออันงดงามภายในวิหารวัดหนองบัว หมู่บ้านแห่งนี้มีฝีมือในการทอผ้าพื้นเมืองที่สวยงาม เรียกว่า ผ้าลายน้ำไหล ซึ่งเป็นแหล่งใหญ่ที่สุดในจังหวัดน่าน นับเป็นหัตถกรรมที่ตกทอดมาหลายยุคหลายสมัย หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หอศิลป์ริมน่าน เป็นหอแสดงงานศิลปะขนาดใหญ่บนพื้นที่กว่า 13 ไร่ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำน่าน เป็นแหล่งรวมศิลปะและวัฒนธรรมของจังหวัดน่าน ก่อตั้งและดำเนินการโดยศิลปินชาวน่าน วินัย ปราบริปู ศิลปินชาวน่านชื่อดังที่รักในศิลปะ ที่ต้องการสร้างหอศิลป์เพื่อรวบรวมงานศิลปะจากมันสมองของศิลปินไทยร่วมสมัยที่มีผลงานการสร้างสรรค์และมีเอกลักษณ์โดดเด่นเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 6) 

บ่าย นำท่านเดินทางไปชมวิวเมืองน่านที่ วัดพระธาตุเขาน้อย ตั้งโดดเด่นอยู่บนภูเขาสูง ศิลปะพม่าผสมล้านนา ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า และเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามสามารถมองเห็นทิวทัศน์โดยรอบของตัวเมืองน่านจากนั้นนำท่านแวะ ร้านขายของฝาก ที่ขึ้นชื่อของเมืองน่าน มีสินค้าให้เลือกซื้อหลากหลาย และของที่ระลึกต่างๆ มากมาย สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ สนามบินน่านนคร เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

สอบถาม โทร: 082-192-2488 หรือ คุยกับเราทางไลน์ 


Add Friend

อัลบั้มลูกค้า

โปรแกรมทัวร์แนะนำ

Visitors: 53,844