SMT201 ทัวร์น่าน 3 วัน 2 คืน

SMT201โปรแกรมทัวร์น่าน บ่อเกลือ ปัว สะปัน 3 วัน 2 คืน (รับ-ส่ง จากสนามบินน่าน)  

เที่ยวน่านเนิบๆ ในแบบชีวิตที่น่าหลงใหล  

เที่ยวสบายๆ แบบกรุ๊ปส่วนตัว เริ่มต้น 4 ท่าน ขึ้นไป

ราคาเริ่มต้น ท่านละ 6,900 บาท

ไฮไลท์การเดินทาง

 • เที่ยวน่านเป็นวงกลม ครบแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ
 • เส้นทางลอยฟ้า ปัว-บ่อเกลือ ดอยภูคา‘ โค้งเลข 3’ มุมมหาชน
 • ไปเก็บความสุขธรรมชาติที่ปัว
 • เที่ยวสะปัน หมู่บ้านเล็กๆ วิวหลักล้าน
 • กระซิบรักบันลือโลก “ปู่ม่านย่าม่าน” มงคลล้านนา ณ วัดภูมินทร์
 • เสริมมงคลชีวิตไหว้ ‘พระธาตุแช่แห้ง’ พระธาตุประจำปิเกิด ปีเถาะ
 • เที่ยวชมบ่อเกลือสินเธาว์ ตำนานแห่งขุนเขา
 • เช็คอิน ถ่ายรูป ที่ บาหลีน่าน จุดเช็คอินแห่งใหม่ของเมืองน่าน

 

โปรแกรมการเดินทาง (อัพเดท 2567/2024)      

วันแรกสนามบินน่าน อำเภอปัว – หอศิลป์ริมน่านวัดหนองบัว – วัดศรีมงคล (ก๋ง) – ร้านลำดวนผ้าทอ – Coco Valley (-/กลางวัน/เย็น

  

ทัวร์น่าน 3 วัน 2 คืน     

12.55 น. ทีมงานรับคณะ ณ สนามบินน่านนคร จากนั้นนำท่านขึ้นรถตู้ปรับอากาศเดินทางสู่ อำเภอปัว 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 1)

บ่าย นำท่านเที่ยวชม หอศิลป์ริมน่าน เป็นหอแสดงงานศิลปะขนาดใหญ่บนพื้นที่กว่า 13 ไร่ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำน่านเป็นแหล่งรวมศิลปะและวัฒนธรรมของจังหวัดน่าน ก่อตั้งและดำเนินการโดยศิลปินชาวน่าน วินัย ปราบริปู ศิลปินชาวน่านชื่อดังที่รักในศิลปะ ที่ต้องการสร้างหอศิลป์เพื่อรวบรวมงานศิลปะจากมันสมองของศิลปินไทยร่วมสมัยที่มีผลงานการสร้างสรรค์และมีเอกลักษณ์โดดเด่นเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป จากนั้นนำท่านไปเที่ยวชมภาพจิตรกรรมฝาผนังไทลื้อที่หาดูได้ยาก มีอายุเก่าแก่กว่าร้อยปีที่ วัดหนองบัว เป็นวัดไทลื้อเก่าแก่ของหมู่บ้านหนองบัว ซึ่งชาวไทลื้อมีถิ่นเดิมอยู่ในดินแดนสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน ทางตอนใต้ของจีน และอพยพมาอยู่ในไทยเมื่อราว 200 กว่าปีที่แล้ว วัดแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อราวปี พ.ศ. 2405 ในสมัยรัชกาลที่ 4 โดยมีความสวยงามตามแบบสถาปัตยกรรมของชาวไทลื้อและโดดเด่นด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนังจากนั้นนำท่านเข้าชม วัดศรีมงคล (ก๋ง) เป็นวัดเก่าแก่และสวยงามอีกวัดหนึ่งของจังหวัดน่าน โดยมีพระสงฆ์ชื่อดังของวัดนี้อย่าง หลวงปู่ก๋ง เลยเป็นที่มาของชื่อวัดก๋งนั่นเอง ซึ่งนอกจากความสวยงามของวัดแล้ว ด้านหลังวัดก็ยังมีลานชมวิว ท้องทุ่งนาเขียวขจีสวยๆ และทิวเขาของดอยภูคาจากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ ร้านลำดวนผ้าทอ ถ่ายรูปวิวทุ่งนาและวิวดอยภูคา นำท่านผ่อนคลายสบายๆ ณ คาเฟ่ Coco Valley ซึ่งเกิดจากความตั้งใจของพี่นูญ (เจ้าของ) ที่อยากกลับสู่บ้านเกิดที่อำเภอปัว เลยคิดว่ากลับมาจะทำอะไรให้เกิดประโยชน์ ดูยั่งยืนและเป็นสิ่งที่ตัวเองชอบ เลยได้ไอเดียจากการที่ชอบโกโก้ ชอบกินช็อคโกแลต จึงได้มีการเรียนรู้การทำสวนโกโก้ การแปรรูปมาเป็นสินค้าต่างๆ และด้วยความที่อยากให้คนไทยได้กินช็อคโกแลตมีคุณภาพดีๆ จึงทำให้มีคาเฟ่เกิดขึ้น คนที่หลงรักโกโก้ต้องไม่พลาดที่จะมาที่นี่ (ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่ม)             

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 2) หลังอาหารนำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก โรงแรมฮักปัว โฮเท็ล หรือเทียบเท่า จากนั้นให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สองจุดชมวิวดอยภูคา 1715 – อำเภอบ่อเกลือ – หมู่บ้านสะปัน (หยุดเวลา คาเฟ่) โรงต้มเกลือสินเธาว์ถนนหมายเลข 3บาหลีน่าน – เดอะวิว@กิ่วม่วงวัดภูมินทร์ – พระธาตุช้างค้ำ – ถนนคนเดิน (กาดข่วงเมืองน่าน) (เช้า/กลางวัน/-)

  

สะปัน

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 3)

08.00 น. นำท่านเช็คเอ้าท์และออกเดินทางสู่ อำเภอบ่อเกลือ ระหว่างทางแวะเที่ยวชม จุดชมวิวดอยภูคา 1715 จุดแวะพัก ชมวิว ที่อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 1715 เมตร สัมผัสอากาศที่เย็นสบาย ณ จุดสูงสุดของ อุทยานแห่งชาติดอยภูคา จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านสะปัน ซึ่งเป็นหนึ่งในจุดหมายของใครหลายๆ คน เป็นชุมชนเล็กๆ แสนสงบ ที่ตั้งอยู่กลางธรรมชาติของ ขุนเขา มีลำธารไหลผ่าน และในช่วงหน้าฝน ฤดูทำนายังสามารถชมวิวทิวทัศน์ของนาข้าวเขียวขจีได้อีกด้วย จากนั้นนำท่านเก็บภาพความประทับใจที่ หยุดเวลา คาเฟ่ (ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่ม)

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 4) 

บ่าย นำท่านเที่ยวชม โรงต้มเกลือสินเธาว์ ซึ่งเป็นบ่อเกลือโบราณที่อายุกว่า 800 ปี ถือเป็นต้นกำเนิดเมืองน่าน มาจากบ่อเกลือสินเธาว์บนภูเขาเนื่องจากเกลือในสมัยอดีตเป็นดั่งทองคำขาวและยุทธปัจจัยในการเดินทาง ออกรบ และเครื่องบรรณาการ ท่านจะได้สัมผัสวิถีชาวบ้าน ที่ประกอบอาชีพเกลือภูเขาแบบโบราณ นอกจากนั้น ยังมีผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเกลือให้เลือกซื้อมากมาย เช่น ดอกเกลือ เกลือแกง ยาสีฟันเกลือ และเกลือสปา เป็นต้น จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ ถนนหมายเลข 3 ถ่ายรูปมุมมหาชน สุด UNSEEN มีระยะทางประมาณ 300 เมตร ที่ลัดเลาะตามแนวธรรมชาติ เป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่สวยงามและเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวในการแวะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกระหว่างการเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดน่าน นำท่านไปเช็คอิน ถ่ายรูปที่ บาหลีน่าน จุดเช็คอินแห่งใหม่ของเมืองน่าน ตกแต่งด้วยประติมากรรมที่สวยงามและโดดเด่นที่เรียกว่า ประตูสวรรค์ ให้ท่านถ่ายรูป เช็คอิน ได้ตามอัธยาศัย (รวมค่าเข้าชมแต่ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่ม) และไปเช็คอินที่ ร้านเดอะวิว@กิ่วม่วง ร้านกาแฟวิวดีที่ตั้งอยู่ริมทางไหล่เขาบนเส้นทางระหว่าง อ.เมืองน่าน – สันติสุข – บ่อเกลือ จากนั้นนำท่านไปชมจิตรกรรมฝาผนัง ภาพปู่ม่านย่าม่าน หรือ ฮูบแต้ม ที่ได้รับฉายาว่า ภาพกระซิบรักบันลือโลก ที่ วัดภูมินทร์ ที่งดงามด้วยสถาปัตยกรรมผสมผสานทั้งพม่า ล้านนา และอยุธยา จนกลายเป็นเอกลักษณ์น่าน และนำท่านไปไหว้ พระทองคำ ณ หอไตรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่ วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร

บาหลีน่าน 

เย็น นำท่านเดินเที่ยวชม ถนนคนเดินเมืองน่าน หรือ ถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่าน ตามอัธยาศัย (เปิดทุกวันศุกร์ – อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 17:00 น.–22:00 น.เดินชมสินค้า ของที่ระลึก และชิมอาหารพื้นเมือง หรือขนมพื้นเมืองมากมาย (อิสระอาหารเย็น – ให้ท่านเลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่างๆ มากมาย) สมควรแก่เวลานำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก โรงแรมน้ำทอง น่านหรือเทียบเท่า จากนั้นอิสระพักผ่อน      

 

วันที่สามพระธาตุเขาน้อย – พระธาตุแช่แห้ง – วัดมิ่งเมือง – วัดศรีพันต้น – พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน – ซุ้มอุโมงค์ลีลาวดี – ร้านกาแฟเอราบิก้า/เฮือนฮังต่อ – วัดสวนตาล – โฮงเจ้าฟองคำ – ร้านขายของฝาก – สนามบินน่าน (เช้า/กลางวัน/-)

   

วัดพระธาตุเขาน้อย 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร (มื้อที่ 5)

08.00 น. นำท่านเดินทางไปชมวิวเมืองน่านที่ วัดพระธาตุเขาน้อย ตั้งโดดเด่นอยู่บนภูเขาสูง ศิลปะพม่าผสมล้านนา ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า และเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม สามารถมองเห็นทิวทัศน์โดยรอบของตัวเมืองน่านจากนั้นนำชมและสักการะ พระบรมธาตุแช่แห้ง เป็นพระธาตุประจำปีเกิด ปีเถาะ เป็นพระธาตุคู่บ้าน คู่เมืองและปูชนียสถานที่สำคัญของเมืองน่าน มีอายุกว่า 600 ปี บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ได้มาจากกรุงสุโขทัย จากนั้นนำทุกท่านสักการะ เสาหลักเมือง ประจำจังหวัดน่าน ณ วัดมิ่งเมือง ที่ประดิษฐานในศาลาจัตุรมุขด้านหน้าพระอุโบสถของวัด นำท่านกราบสักการะ หลวงพ่อพระศรีมิ่งเมือง องค์พระประธานศิลปะเชียงแสน อายุมากกว่า 400 ปี

 พระบรมธาตุแช่แห้ง  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 6)

บ่าย นำท่านชม วัดศรีพันต้น เป็นวัดที่โดดเด่นสวยสง่ามีสีทองระยิบระยับและมีจิตรกรรมปูนปั้นที่สวยงามโดยเฉพาะพญานาคเจ็ดเศียร เฝ้าบันไดหน้าวิหารวัดสีทองเหลืองอร่ามสวยงามตระการตา ดูอ่อนโยนมีชีวิตชีวา ซึ่งปั้นแต่งโดยช่างชาวน่านชื่อ นายอนุรักษ์ สมศักดิ์ หรือ สล่ารง และภายในวิหารได้มีการเขียนภาพลายเส้นประวัติของพระพุทธเจ้าและประวัติการกำเนิดเมืองน่านโดยช่างชาวน่านเป็นภาพเขียนลายเส้นลงสีธรรมชาติ สวยงามและทรงคุณค่าเป็นอย่างยิ่ง นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน เดิมเป็นที่ประทับของเจ้าผู้ครองนครน่านเรียกว่า หอคำ ภายในจัดแสดงศิลปะโบราณวัตถุต่างๆ ประวัติศาสตร์ และชีวิตความเป็นอยู่ของชาวพื้นเมืองทางภาคเหนือ และชาวเขาเผ่าต่างๆ 

นำท่านไปถ่ายรูป เช็คอินที่ ซุ้มอุโมงค์ลีลาวดี บริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์ที่ขึ้นเป็นแถวเรียงราย แผ่ขยายกิ่งก้านโค้งเข้าหากันราวกับอุโมงค์ต้นไม้ ดูสวยงาม อิสระให้ท่านได้เก็บภาพเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัยจากนั้นให้ท่านผ่อนคลายสบายๆ ณ ร้านกาแฟเฮือนฮังต่อ หรือ ร้านเอราบิก้า คอฟฟี่ร้านกาแฟที่รวบรวมสายพันธ์กาแฟทุกสายพันธุ์ในจังหวัดน่านมาให้ชิม (ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่ม) สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ วัดสวนตาล วัดเก่าแก่ที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองน่านมาร่วม 600 ปี สร้างขึ้นในสมัยพระนางปทุมมาวดีชายาของพญาภูเข็ง เจ้าผู้ครองนครน่านเมื่อราวปี พ.ศ. 1955 โดยสร้างขึ้น ณ บริเวณด้านนอกของกำแพงเมืองน่านด้านทิศเหนือ ซึ่งในอดีตเคยเป็นสวนตาลหลวงมาก่อน และเมื่อสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นมาชื่อวัดจึงถูกเรียกตามชื่อของสวนตาลหลวงนั่นเอง นอกจากนี้วัดสวนตาลยังเป็นที่ประดิษฐานของ พระเจ้าทองทิพย์ ทิพย์แห่งทองพระพุทธรูปสำริดองค์ใหญ่ด้วยขึ้นชื่อ จากนั้นนำท่านชม โฮงเจ้าฟองคำ บ้านไม้โบราณอายุกว่า 190 ปี โดยทายาทได้เปิดบ้านเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับการทอผ้าของราชสำนักน่าน สนุกสานกับการลองปั่นฝ้าย ฟังซอปั่นฝ้าย นำท่านเดินทางสู่ ร้านขายของฝาก ที่ขึ้นชื่อของเมืองน่าน มีสินค้าให้เลือกซื้อหลากหลายและของที่ระลึกต่างๆ มากมาย สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ สนามบินน่าน 

17.30 น. เดินทางถึง สนามบินน่าน นำท่านทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ ส่งท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ

โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยถือประโยชน์ลูกค้าเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการ

4-5 ท่าน ราคาท่านละ 8,900 บาท

6-7 ท่าน ราคาท่านละ 7,900 บาท

8-9 ท่าน ราคาท่านละ 6,900 บาท

พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม ท่านละ 1,500 บาท

อัตรานี้รวม

 1. ค่ารถตู้ Toyota Commuter พร้อมน้ำมันและคนขับผู้เชี่ยวชาญดูแลตลอดการเดินทาง
 2. ค่าที่พัก 2 คืน รวมอาหารเช้า (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
 3. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ (6 มื้อ)
 4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
 5. ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 6. ค่าน้ำดื่มบริการตลอดการเดินทาง
 7. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 8. ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท/ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต

อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน
 2. ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการที่ระบุไว้ในโปรแกรม
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าซักรีด/ ค่าโทรศัพท์/ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
 4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 5. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ (แล้วแต่ความพึงพอใจในการให้บริการ)

เงื่อนไขการจอง

มัดจำท่านละ 3,000 บาท และชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางตามที่ตกลงกัน (กรุณาชำระผ่านบัญชีธนาคารของบริษัทฯ เท่านั้น)

เงื่อนไขการยกเลิกและการคืนค่าทัวร์

 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอเก็บ 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระแล้ว และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี)
 • ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินำเที่ยวและมัคคุเทศก์

หมายเหตุ

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง หรือสลับรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย หรือเหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นหลัก
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดเหตุการณ์สุดวิสัย เช่น ความล่าช้าจากสายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน การเมือง การประท้วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล ปัญหาจราจร อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ หรือทรัพย์สินสูญหายอันเนื่องมาจากความประมาทของตัวท่านเอง หรือจากการโจรกรรม โรคระบาดที่ไม่สามารถควบคุมได้ และอุบัติเหตุจากความประมาทของตัวท่านเอง
 • กรณีที่สถานที่ท่องเที่ยวใดๆ ที่ไม่สามารถเข้าชมได้เนื่องจากเหตุสุดวิสัย สภาพอากาศ เหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ เป็นต้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีที่ท่านสละสิทธิ์ในการใช้บริการใดๆ หรือไม่เข้าชมสถานที่ใดๆ ก็ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรุณาอ่านทำความเข้าใจให้ถี่ถ้วน เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด

หจก. โอเพ่น สไมล์ ทราเวล แอนด์ เซอร์วิส เป็นทีมงานทัวร์ท้องถิ่น (Local Tour) ที่มีความเชี่ยวชาญด้านทัวร์และการท่องเที่ยวภาคเหนือทุกที่ ทุกจังหวัด ทั้งทัวร์เชียงใหม่ ทัวร์เชียงราย ทัวร์แม่ฮ่องสอน ทัวร์น่าน และทุกจังหวัดในภาคเหนือ โดยมีเว็บไซต์ชื่อ www.maehongsongreentravel.com

เหตุผลดีดี ที่ควรเลือกเดินทางกับเรา 

 • มีประสบการณ์ในการบริการจัดทัวร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศมากกว่า 10 ปี
 • จดทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวอย่างถูกต้องจากกรมการท่องเที่ยว ใบอนุญาตเลขที่ 11/11647
 • ทีมงานเป็นคนในพื้นที่ มีความเชี่ยวชาญและชำนาญเส้นทางเป็นอย่างดี
 • จัดโปรแกรมทัวร์ตามความต้องการของลูกค้าในราคาที่เหมาะสม
 • ทีมงานมีความใส่ใจในทุกรายละเอียดและทำงานอย่างมีเหตุผล
 • ดูแลท่านประดุจดั่งบุคคลพิเศษและคนสำคัญภายในครอบครัว
 • มีบริการหลังการขาย สอบถามความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาคุณภาพในด้านการบริการ   

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว (TAT License) : 11/11647

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (TAX ID): 0713562001081

สอบถาม โทร: 082-192-2488 หรือ คุยกับเราทางไลน์ 


Add Friend

อัลบั้มลูกค้า

โปรแกรมทัวร์แนะนำ


 • ทัวร์น่าน 4 วัน 3 คืน
  SMT202:โปรแกรมทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว ดอยภูคา บ่อเกลือ 4 วัน 3 คืน (รับ-ส่ง สนามบินน่าน) เที่ยวน่านชีวิตเนิบๆ ที่น่าหลงใหล เที่ยวสบายๆ แบบกรุ๊ปส่วนตัว เริ่มต้น 4 ท่าน ขึ้นไป ราคาเริ่ม...

 • สะปัน น่าน
  SMT206: โปรแกรมทัวร์น่าน 3 วัน 2 คืน เที่ยวน่านชีวิตเนิบๆ ที่น่าหลงใหล เที่ยวสบายๆ แบบกรุ๊ปส่วนตัวเริ่มต้น 4 ท่านขึ้นไป ไฮไลท์การเดินทาง เที่ยวน่านเป็นวงกลม ครบแหล่งท่องเที่ยวสำคั...

 • โปรแกรมทัวร์น่าน หลวงพระบาง ด่านห้วยโก๋น 4 วัน 3 คืน
  โปรแกรมทัวร์หลวงพระบาง ด่านห้วยโก๋น3 วัน 2 คืน เที่ยวหลวงพระบาง เส้นทางน่าน (ด่านห้วยโก๋น) – หงสา–เชียงแมน – หลวงพระบาง รับ-ส่ง จากด่านห้วยโก๋น เที่ยวแบบสบายๆ กับกรุ๊ปส่วนตัว ใช้พา...
Visitors: 78,283