SMT106 ทัวร์ทุ่งดอกบัวตอง วงกลมแม่ฮ่องสอน 4 วัน 3 คืน

SMT106: ทัวร์ทุ่งดอกบัวตอง เชียงใหม่ ออบหลวง สวนสนบ่อแก้ว แม่ลาน้อย ขุนยวม แม่ฮ่องสอน ปาย 4 วัน 3 คืน 

ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 8,900 บาท เท่านั้น!!!

เที่ยวแม่ฮ่องสอน ทุ่งดอกบัวตองงามบนดอยแม่อูคอ 

(เที่ยวกับทีมงานทัวร์ท้องถิ่น ที่มีความชำนาญเส้นทางแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ มากกว่า 15 ปี) 

หมายเหตุ* โปรแกรมนี้ออกเดินทางช่วงเดือนพฤศจิกายนเท่านั้นค่ะ   

พักแม่ลาน้อย หรือ แม่สะเรียง 1 คืน/แม่ฮ่องสอน 1 คืน/ปาย 1 คืน 

แพ็คเกจตั้งแต่ 6 ท่านขึ้นไป เลือกวันเดินทางได้เอง (ช่วงเดือนพฤศจิกายนเท่านั้น) 

ไฮไลท์การเดินทาง 

  • สัมผัส ทุ่งดอกบัวตอง ที่ดอยแม่อูคอ เหลืองอร่ามงามจับใจ
  • เที่ยววงกลมแม่ฮ่องสอน ครบแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ
  • มหัศจรรย์ ถ้ำแก้วโกมล 1 ใน 3 ของโลกเท่านั้น
  • เที่ยว บ้านรักไทย หมู่บ้านจีนยูนนานกลางหุบเขาและธรรมชาติที่สวยงาม
  • ล่องแพไม้ไผ่กลางสายหมอกที่ ปางอุ๋ง สวิตเซอร์แลนด์เมืองไทย
  • สัมผัสความลี้ลับของ ถ้ำลอด ถิ่นที่อยู่ของมนุษย์โบราณ อายุ 13,000 ปี
  • ชิลลมหนาว ฟินสายหมอก ที่ ห้วยน้ำดัง และจุดชมวิวม่อน หยุนไหล
  • เที่ยวปาย ชิลธรรมชาติ บรรยากาศโรแมนติก 

 

โปรแกรมการเดินทาง      

วันแรก: เชียงใหม่ – อุทยานแห่งชาติออบหลวง  – สวนสนบ่อแก้ว – แม่ลาน้อย – ถ้ำแก้วโกมล (-/L/D)

  

07.45 น. ทีมงานรอรับคณะ ณ สนามบินเชียงใหม่ จากนั้นนำท่านขึ้นรถตู้ปรับอากาศ ออกเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติออบหลวง ชมประติมากรรมอันน่าอัศจรรย์จากธรรมชาติที่มีลักษณะเป็นช่องแคบเขาขาดที่มีหน้าผาหินขนาบลำน้ำทำให้เกิดหุบผาลึก คำว่า อ๊อบ” หรือ ออบ” เป็นภาษาท้องถิ่นหมายถึงช่องแคบ หลวงหมายถึง ใหญ่  ออบหลวง คือชื่อเฉพาะที่ใช้เรียกช่องแคบหินขนาดยักษ์ที่มีลำน้ำแม่แจ่มบีบตัวแทรกผ่านไป จากนั้นไปชมความงดงามของสวนสนที่ปลูกเรียงรายสวยงามที่ สวนสนบ่อแก้ว หรือ 'นามิเมืองไทยให้ท่านถ่ายรูป เช็คอิน ได้ตามอัธยาศัย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 1) 

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ อำเภอแม่ลาน้อย เมืองเล็กๆ อันแสนสงบที่โอบล้อมด้วยภูเขาและแม่น้ำ ชม วนอุทยานถ้ำแก้วโกมล เป็นถ้ำผลึกแคลไซด์แห่งที่ 2 ของโลกจาก 3 แห่ง (แห่งแรกอยู่ที่ประเทศจีนและแห่งที่สามคือประเทศออสเตรเลีย) ภายในถ้ำจะมีผลึกแคลไซด์ที่มีลักษณะคล้ายเกล็ดหิมะสวยงามมากๆ  

 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 2) หลังอาหารนำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก โรงแรม River House หรือ เฮินไต รีสอร์ท จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สอง: แม่ลาน้อย  – ขุนยวม  –  ทุ่งดอกบัวตอง  –  อนุสรณ์สถานมิตรภาพไทย-ญี่ปุ่น  – ชุมชนทำผลิตถั่วลายเสือ (ของฝากขึ้นชื่อของแม่ฮ่องสอน) - วัดพระธาตุดอยกองมู - วัดจองคำ จองกลาง - ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน  (B/L/D)

 

ทัวร์ทุ่งดอกบัวตอง วงกลมแม่ฮ่องสอน 4 วัน 3 คืน

06.30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3) พร้อมเช้คเอ้าท์ออกจากที่พัก 

07.30 น. ออกเดินทางสู่ อ.ขุนยวม ชม ทุ่งดอกบัวตอง บนดอยแม่อูคอ ดอกสีเหลืองอร่ามบานสะพรั่งเต็มท้องทุ่ง บนพื้นที่กว่า 500 ไร่ ความสูงราว 1,600 เมตรจากระดับน้ำทะเล ล้อมด้วยหุบเขาสลับซับซ้อน ให้ท่านได้ชมทิวทัศน์ และถ่ายรูปตามอัธยาศัย   

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร  (มื้อที่ 4)     

บ่าย นำท่านชม อนุสรณ์สถานมิตรภาพไทย - ญี่ปุ่น ภายในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เราจะได้เรียนรู้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างชาวอำเภอขุนยวมและทหารญี่ปุ่นในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 และที่สำคัญที่สุดคือป้ายผ้าไหมญี่ปุ่น ขนาด 0.5X2 เมตร ซึ่งมีข้อความลายพระหัตถ์ของสมเด็จพระจักรพรรดิฮิโรฮิโตที่ทรงประทานให้แก่กองทัพญี่ปุ่น มีเนื้อความกล่าวถึงเหตุผลที่ญี่ปุ่นต้องเข้าร่วมสงครามโลก กล่าวกันว่ามีเพียง 5 ผืนในโลก จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่แม่ฮ่องสอน ระหว่างทางแวะชม ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านผาบ่อง ดูการคั่วถั่วลายเสือ ถั่วเหลือง และถั่วลิสง พร้อมเลือกซื้อสินค้า OTOP ได้ตามอัธยาศัย 

 

เย็น นำท่านขึ้นไปนมัสการ วัดพระธาตุดอยกองมู ปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดแม่ฮ่องสอน บูชาธาตุทั้งสี่เพื่อให้ร่างกายของเราเกิดความสมดุลของธาตุดิน น้ำ ลม ไฟ ไม่เจ็บป่วยง่าย และชมทัศนียภาพอันงดงามของเมืองสามหมอกจากมุมสูง ผ่อนคลายไปกับสายลมเย็น ถ่ายรูป เช็คอินได้ตามอัธยาศัย  จากนั้นชม วัดจองคำ จองกลาง วัดแฝดที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองแม่ฮ่องสอน สัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเมืองไทใหญ่แห่งนี้ กราบองค์ หลวงพ่อโต ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะพม่าขนาดใหญ่ ชาวแม่ฮ่องสอนนิยมมากราบไหว้ขอพรหลวงพ่อโตเพื่อให้ประสบความสำเร็จในชีวิต ทำมาค้าขายเจริญรุ่งเรือง และเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัย จากนั้น ชมวัดจองกลางซึ่งมีการจัดแสดงตุ๊กตาไม้แกะสลัก มีทั้งรูปคนและสัตว์ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระเวชสันดรชาดกโดยฝีมือช่างชาวพม่า 

ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 5) หลังอาหารเดินชมบรรยากาศ ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน ได้เวลานัดหมาย นำท่านกลับสู่ที่พัก ราตรีสวัสดิ์

 

วันที่สามสะพานซูตองเป้ (สวนธรรมภูสมะ) – ปางอุ๋ง หมู่บ้านรักไทย (หมู่บ้านจีนยูนนาน) – ถ้ำลอด – ปาย   กองแลน (ปายแคนยอน)  –  ถนนคนเดินปาย (B/L/D)

                    

 ทัวร์ทุ่งดอกบัวตอง วงกลมแม่ฮ่องสอน 4 วัน 3 คืน

06.30  น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร (มื้อที่ 6)  

07: 30 น.เช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรม เดินทางสู่ ปางอุ๋ง หรือ โครงการพระราชดำริปางตอง 2 ระหว่างทาง เราจะแวะกราบขอพร พญาซูตองเป้ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางโปรดพญาชมพูบดีหรือปางทรงเครื่องกษัตริย์ ประดิษฐานอยู่ที่ สวนธรรมภูสมะ พร้อมเดินชม สะพานซูตองเป้ หรือ สะพานอธิษฐานสำเร็จ ซึ่งเป็นสะพานไม้ไผ่สานที่ทอดผ่านกลางทุ่งนาเชื่อมกับหมู่บ้านกุงไม้สักเพื่อให้พระเณรสามารถเดินทางบิณฑบาตได้ เนื่องจากในช่วงฤดูน้ำหลาก น้ำมักจะท่วมบริเวณพื้นที่แห่งนี้ซึ่งยากต่อการเดินทางเป็นอย่างมากชาวบ้านและพระภิกษุสงฆ์จึงร่วมแรงร่วมใจกันสร้างสะพานไม้ไผ่แห่งนี้ขึ้นมาด้วยแรงศรัทธาอย่างแท้จริง จากนั้นเดินทางสู่ ปางอุ๋ง บรรยากาศคล้ายทะเลสาบท่ามกลางทิวสน งดงามเปรียบดั่ง Switzerland เมืองไทย นำท่าน ล่องแพไม้ไผ่ กลางสายหมอก ผ่อนคลายไปกับธรรมชาติที่สวยงาม อิสระถ่ายรูป จากนั้น นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านรักไทย   

10: 00 น. เดินทางถึง หมู่บ้านรักไทย ถ่ายรูปกับวิวทะเลสาบสวยๆ บ้านดิน ร้านอาหาร หรือ ร้านกาแฟ ซึ่งตกแต่งในสไตล์จีนยูนนาน พร้อมชิมชาเลิศรสจากชาพันธุ์ดี เช่น ชาอู่หลง ชายอดน้ำค้าง และช้อปปิ้งกันตามอัธยาศัย  

12:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีนยูนนาน (มื้อที่ 7)  

 

บ่าย ออกเดินทางสู่ อ.ปาย  ระหว่างทางเราจะแวะตรงจุดชมวิวต่างๆ เช่น จุดชมวิวบ้านลุกข้าวหลามจุดชมวิวกิ่วลม  เป็นต้น แวะถ่ายรูป สูดอากาศบริสุทธิ์ และอุดหนุนสินค้าชาวบ้านที่วางจำหน่ายมากมาย นำท่านไปสัมผัสความลี้ลับของ ถ้ำลอด แหล่งโบราณคดีสำคัญ และเป็นที่อยู่ของมนุษย์โบราณ อายุ 13,000 ปี นำท่านล่องแพไม้ไผ่เข้าชมภายในถ้ำ ชมธรรมชาติสุดงดงาม  

เย็น เดินทางสู่ กองแลน หรือ ปายแคนยอน ซึ่งเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยที่สุดของเมืองปาย 

ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 8) (เมนูพิเศษ : ปลาน้ำปาย) จากนั้นเราจะไปชมบรรยากาศ ถนนคนเดินเมืองปาย เดินชมสินค้าของที่ระลึก และชิมอาหารหรือขนมพื้นเมืองชาวไทใหญ่ สมควรแก่เวลา นำท่านกลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย                     

 

วันที่สี่จุดชมวิวทะเลหมอกหยุนไหล   วัดน้ำฮู (พระอุ่นเมือง) – หมู่บ้านจีนยูนนานสันติชล – สะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย – ห้วยน้ำดัง –  เชียงใหม่ (B/L/-)

 

05.30 น. ตื่นแต่เช้าเพื่อสัมผัส จุดชมวิวทะเลหมอกหยุนไหล ชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกในมุมมองกว่า 180 องศาที่ปกคลุมเมืองปาย 

07.30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 9)  

08.30 น. นำท่านเดินทางสู่ วัดศรีดอนชัย วัดเก่าแก่อายุมากกว่า 700 ปี ประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์แบบสิงห์หนึ่ง ศิลปะเชียงแสน และเป็นวัดที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเคยมากราบนมัสการเมื่อครั้งเสด็จมาที่เมืองปายแห่งนี้ นำท่านกราบสักการะ พระอุ่นเมือง ที่ วัดน้ำฮู พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองปายเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต พระพุทธรูปองค์นี้มีความมหัศจรรย์ตรงพระโมฬี (มวยผม) สามารถเปิดออกได้ และมีน้ำขังอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้ยังมีเจดีย์สมัยอยุธยา ซึ่งสันนิษฐานว่าถูกสร้างในสมัยสมเด็จพระนเรศวรฯ ในขณะเดินทัพผ่านมาทางเมืองปายแห่งนี้ จากนั้น เที่ยวเพลินๆ เดินช้าๆ ชม หมู่บ้านจีนยูนนาน ที่ ศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนนานหมู่บ้านสันติชล ชมบ้านดิน ชิมชา สนุกสนานกับการโล้ชิงช้า และถ่ายรูปมุมสวยๆ ในบรรยากาศเมืองจีน 

12:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 10)

 

บ่าย ชม สะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย สร้างขึ้นในสมัยสงครมโลกครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทาง 'เชียงใหม่ - ตองอู' หรือที่เรียกเป็นภาษาญี่ปุ่นว่า 'ฮักโกสุ ไกโด' จากนั้น ออกเดินทางสู่เชียงใหม่ ระหว่างทางแวะชม อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดั สัมผัสไอเย็นชมทะเลหมอก ณ จุดชมวิวดอยกิ่วลม อิสระถ่ายรูป ชมวิวทิวทัศน์ และสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติ ทีนี่อากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีครับ มองเห็นดอยหลวงเชียงดาวตั้งตระหง่านเป็นฉากหลัง สวยงามมากๆ จากนั้นออกเดินทางต่อสู่เชียงใหม่ 

เย็น เดินทางถึง จ.เชียงใหม่ นำท่านแวะซื้อของฝากที่ ร้านวนัสนันท์เชียงใหม่ ให้ท่านเลือกซื้อของฝากมากมาย สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่สนามบินเชียงใหม่

18:30 น.  เดินทางถึง สนามบินเชียงใหม่ ส่งคณะเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

สอบถาม โทร: 082-192-2488 หรือ คุยกับเราทางไลน์ 


Add Friend

อัลบั้มลูกค้า

รีวิวทริป

โปรแกรมทัวร์แนะนำ

Visitors: 53,831