SMT106 ทัวร์ทุ่งดอกบัวตอง วงกลมแม่ฮ่องสอน 4 วัน 3 คืน

SMT106: ทัวร์ทุ่งดอกบัวตอง เชียงใหม่ ออบหลวง สวนสนบ่อแก้ว แม่ฮ่องสอน ปาย บ้านรักไทย 4 วัน 3 คืน 

เที่ยวแม่ฮ่องสอน ทุ่งดอกบัวตองงามบนดอยแม่อูคอ (รับ-ส่ง จากเชียงใหม่) 

พักโรงแรมดีมีมาตรฐาน + อาหารจัดหนัก จัดเต็ม + ทัวร์แบบพรีเมี่ยม + อิสระเลือกวันเดินทางเอง กี่ท่านก็ได้  

“เราเน้นบริการ สร้างความประทับใจ”

หมายเหตุ* โปรแกรมนี้ออกเดินทางช่วงเดือนพฤศจิกายนเท่านั้นค่ะ  

ไฮไลท์การเดินทาง 

 • สัมผัส ทุ่งดอกบัวตอง ที่ดอยแม่อูคอ เหลืองอร่ามงามจับใจ
 • เที่ยววงกลมแม่ฮ่องสอน ครบแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ
 • มหัศจรรย์ ถ้ำแก้วโกมล 1 ใน 3 ของโลกเท่านั้น
 • เที่ยว บ้านรักไทย หมู่บ้านจีนยูนนานกลางหุบเขาและธรรมชาติที่สวยงาม
 • ล่องแพไม้ไผ่กลางสายหมอกที่ ปางอุ๋ง สวิตเซอร์แลนด์เมืองไทย
 • สัมผัสความลี้ลับของ ถ้ำลอด ถิ่นที่อยู่ของมนุษย์โบราณ อายุ 13,000 ปี
 • ชิลลมหนาว ฟินสายหมอก ที่ ห้วยน้ำดัง และจุดชมวิวม่อน หยุนไหล
 • เที่ยวปาย ชิลธรรมชาติ บรรยากาศโรแมนติก 

 

โปรแกรมการเดินทาง (พรีเมี่ยม)     

วันแรก: เชียงใหม่ – อุทยานแห่งชาติออบหลวง  – สวนสนบ่อแก้ว – แม่ลาน้อย – ถ้ำแก้วโกมล (-/เทียง/เย็น)

  

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ทุ่งบัวตอง 4 วัน 3 คืน

07.45 น. ทีมงานรอรับคณะ ณ สนามบินเชียงใหม่/สถานีรถไฟเชียงใหม่/จุดนัดพบในตัวเมืองเชียงใหม่ จากนั้นนำท่านขึ้นรถตู้ปรับอากาศ ออกเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติออบหลวง ชมประติมากรรมอันน่าอัศจรรย์จากธรรมชาติที่มีลักษณะเป็นช่องแคบเขาขาดที่มีหน้าผาหินขนาบลำน้ำทำให้เกิดหุบผาลึก คำว่า อ๊อบ” หรือ ออบ” เป็นภาษาท้องถิ่นหมายถึงช่องแคบ หลวงหมายถึง ใหญ่  ออบหลวง คือชื่อเฉพาะที่ใช้เรียกช่องแคบหินขนาดยักษ์ที่มีลำน้ำแม่แจ่มบีบตัวแทรกผ่านไป จากนั้นไปชมความงดงามของสวนสนที่ปลูกเรียงรายสวยงามที่ สวนสนบ่อแก้ว หรือ 'นามิเมืองไทยให้ท่านถ่ายรูป เช็คอิน ได้ตามอัธยาศัย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 1) 

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ อำเภอแม่ลาน้อย เมืองเล็กๆ อันแสนสงบที่โอบล้อมด้วยภูเขาและแม่น้ำ ชม วนอุทยานถ้ำแก้วโกมล เป็นถ้ำผลึกแคลไซด์แห่งที่ 2 ของโลกจาก 3 แห่ง (แห่งแรกอยู่ที่ประเทศจีนและแห่งที่สามคือประเทศออสเตรเลีย) ภายในถ้ำจะมีผลึกแคลไซด์ที่มีลักษณะคล้ายเกล็ดหิมะสวยงามมากๆ  

 ถ้ำแก้วโกมล

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร (มื้อที่ 2) หลังอาหารนำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก โรงแรม River House หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สอง: แม่ลาน้อย  – ขุนยวม  –  ทุ่งดอกบัวตอง  –  อนุสรณ์สถานมิตรภาพไทย-ญี่ปุ่น  – ชุมชนทำผลิตถั่วลายเสือ (ของฝากขึ้นชื่อของแม่ฮ่องสอน) - วัดจองคำ จองกลาง - พระธาตุดอยกองมู - หมู่บ้านรักไทย  (เช้า/เที่ยง/เย็น)

 

ทัวร์ทุ่งดอกบัวตอง วงกลมแม่ฮ่องสอน 4 วัน 3 คืน

06.30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3) พร้อมเช้คเอ้าท์ออกจากที่พัก 

07.30 น. ออกเดินทางสู่ อ.ขุนยวม ชม ทุ่งดอกบัวตอง บนดอยแม่อูคอ ดอกสีเหลืองอร่ามบานสะพรั่งเต็มท้องทุ่ง บนพื้นที่กว่า 500 ไร่ ความสูงราว 1,600 เมตรจากระดับน้ำทะเล ล้อมด้วยหุบเขาสลับซับซ้อน ให้ท่านได้ชมทิวทัศน์ และถ่ายรูปตามอัธยาศัย   

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร  (มื้อที่ 4)     

บ่าย นำท่านชม อนุสรณ์สถานมิตรภาพไทย - ญี่ปุ่น ภายในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เราจะได้เรียนรู้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างชาวอำเภอขุนยวมและทหารญี่ปุ่นในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 และที่สำคัญที่สุดคือป้ายผ้าไหมญี่ปุ่น ขนาด 0.5X2 เมตร ซึ่งมีข้อความลายพระหัตถ์ของสมเด็จพระจักรพรรดิฮิโรฮิโตที่ทรงประทานให้แก่กองทัพญี่ปุ่น มีเนื้อความกล่าวถึงเหตุผลที่ญี่ปุ่นต้องเข้าร่วมสงครามโลก กล่าวกันว่ามีเพียง 5 ผืนในโลก จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่แม่ฮ่องสอน ระหว่างทางแวะชม ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านผาบ่อง ดูการคั่วถั่วลายเสือ ถั่วเหลือง และถั่วลิสง พร้อมเลือกซื้อสินค้า OTOP ได้ตามอัธยาศัย นำท่านเข้าชม วัดจองคำ จองกลาง วัดแฝดที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองแม่ฮ่องสอน สัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเมืองไทใหญ่แห่งนี้ กราบองค์ หลวงพ่อโต ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะพม่าขนาดใหญ่ ชาวแม่ฮ่องสอนนิยมมากราบไหว้ขอพรหลวงพ่อโตเพื่อให้ประสบความสำเร็จในชีวิต ทำมาค้าขายเจริญรุ่งเรือง และเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัย จากนั้น ชม วัดจองกลาง ซึ่งมีการจัดแสดงตุ๊กตาไม้แกะสลัก มีทั้งรูปคนและสัตว์ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระเวชสันดรชาดกโดยฝีมือช่างชาวพม่า นำท่านขึ้นไปนมัสการ วัดพระธาตุดอยกองมู ปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดแม่ฮ่องสอน บูชาธาตุทั้งสี่เพื่อให้ร่างกายของเราเกิดความสมดุลของธาตุดิน น้ำ ลม ไฟ ไม่เจ็บป่วยง่าย และชมทัศนียภาพอันงดงามของเมืองสามหมอกจากมุมสูง ผ่อนคลายไปกับสายลมเย็น ถ่ายรูป เช็คอินได้ตามอัธยาศัย  จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านรักไทย 

บ้านรักไทย

เย็น เดินทางถึง หมู่บ้านรักไทย หมู่บ้านชาวจีนยูนนานเล็กๆ ที่โอบล้อมไปด้วยขุนเขา ได้บรรยากาศเหมือนไปเที่ยวเมืองจีน นำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พักในหมู่บ้านรักไทย จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย ท่านสามารถนั่งเรือแบบจีนยูนนาน จิบชาร้อนๆ อุ่นๆ ท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็น (ไม่รวมอยู่ในแพ็คเกจ) หรือจะไปถ่ายรูปกับวิวทะเลสาบสวยๆ บ้านดิน ร้านอาหาร และร้านกาแฟ ซึ่งตกแต่งในสไตล์จีนยูนนาน พร้อมชิมชาเลิศรสจากชาพันธุ์ดี เช่น ชาอู่หลง ชายอดน้ำค้างและช้อป ปิ้งกันตามอัธยาศัย 

ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารจีนยูนนาน (มื้อที่ 5) หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย  

 

วันที่สามปางอุ๋ง – สะพานซูตองเป้ (สวนธรรมภูสมะ) –  ถ้ำลอด – ปาย –  สะพานประวัตศาสตร์ท่าปาย  ถนนคนเดินปาย (เช้า/เที่ยง/เย็น)

 

05:30 น. วันนี้ตื่นเช้า ล้อหมุนออกจากที่พักเพื่อเดินทางสู่ ปางอุ๋ง หรือ โครงการพระราชดำริปางตองบรรยากาศคล้ายทะเลสาบท่ามกลางทิวสน งดงามเปรียบดั่ง Switzerlandเมืองไทย นำท่าน ล่องแพไม้ไผ่ กลางสายหมอก ผ่อนคลายไปกับธรรมชาติที่สวยงาม อิสระถ่ายรูป จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่หมู่บ้านรักไทย

ล่องแพไม้ไผ่

08:00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารที่พัก (มื้อที่ 6) 

09:00 น. นำท่านเช็คเอ้าท์ออกจากที่พัก จากนั้นเดินทางสู่ สะพานซูตองเป้ หรือ สะพานอธิษฐานสำเร็จ  สวนธรรมภูสมะ ซึ่งเป็นสะพานไม้ไผ่สานที่ทอดผ่านกลางทุ่งนาเชื่อมกับหมู่บ้านกุงไม้สักเพื่อให้พระเณรสามารถเดินทางบิณฑบาตได้ เนื่องจากในช่วงฤดูน้ำหลาก น้ำมักจะท่วมบริเวณพื้นที่แห่งนี้ซึ่งยากต่อการเดินทางเป็นอย่างมาก ชาวบ้านและพระภิกษุสงฆ์จึงร่วมแรงร่วมใจกันสร้างสะพานไม้ไผ่แห่งนี้ขึ้นมาด้วยแรงศรัทธาอย่างแท้จริง ท่านสามารถเขียนชื่อและข้อความลงบนแผ่นไม้ไผ่แล้วนำไปอธิษฐานที่ พญาซูตองเป้ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางโปรดพญาชมพูบดีหรือปางทรงเครื่องกษัตริย์ จากนั้นนำไปผูกไว้ตามจุดที่ทางวัดจัดไว้ให้ ซึ่งเชื่อกันว่าหากได้อธิษฐานขอพรกับพญาซูตองเป้แล้วจะสำเร็จสมดังชื่อ ซูตองเป้’ ที่แปลว่า ความสำเร็จ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 7) 

ถ้ำลอด

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ ถ้ำ(น้ำ)ลอด สัมผัสความลี้ลับของแหล่งโบราณคดีสำคัญและเป็นที่อยู่ของมนุษย์โบราณ อายุ 13,000 ปี นำท่านล่องแพไม้ไผ่เข้าชมภายในถ้ำ ชมธรรมชาติสุดงดงาม จากนั้นเดินทางสู่ อำเภอปาย ระหว่างทางแวะ จุดชมวิวกิ่วลม ถ่ายรูป สูดอากาศบริสุทธิ์และอุดหนุนสินค้าชาวบ้าน

เย็น เดินทางถึง อำเภอปาย ชม สะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย สร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทาง 'เชียงใหม่-ตองอู' หรือที่เรียกเป็นภาษาญี่ปุ่นว่า 'ฮักโกสุ ไกโด' 

ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 8) จากนั้นนำท่านเที่ยวชมบรรยากาศ ถนนคนเดินปาย เดินชมสินค้าของที่ระลึก และชิมอาหารหรือขนมพื้นเมืองชาวไทใหญ่ สมควรแก่เวลานำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมเบลล์ วิลล่า รีสอร์ท หรือ เทียบเท่าระดับเดียวกัน 

  

วันที่สี่จุดชมวิวทะเลหมอกหยุนไหล   วัดศรีดอนชัย – วัดน้ำฮู (พระอุ่นเมือง) – หมู่บ้านจีนยูนนานสันติชล – สะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย – ห้วยน้ำดัง –  เชียงใหม่ (เช้า/เที่ยง/-)

 

ม่อนหยุนไหล

05.30 น. ตื่นแต่เช้าเพื่อสัมผัส จุดชมวิวทะเลหมอกหยุนไหล ชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกในมุมมองกว่า 180 องศาที่ปกคลุมเมืองปาย 

07.30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 9)  

08.30 น. นำท่านเดินทางสู่ วัดศรีดอนชัย วัดเก่าแก่อายุมากกว่า 700 ปี ประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์แบบสิงห์หนึ่ง ศิลปะเชียงแสน และเป็นวัดที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเคยมากราบนมัสการเมื่อครั้งเสด็จมาที่เมืองปายแห่งนี้ จากนั้นนำท่านกราบสักการะ พระอุ่นเมือง ที่ วัดน้ำฮู พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองปายเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต พระพุทธรูปองค์นี้มีความมหัศจรรย์ตรงพระโมฬี (มวยผม) สามารถเปิดออกได้ และมีน้ำขังอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้ยังมีเจดีย์สมัยอยุธยา ซึ่งสันนิษฐานว่าถูกสร้างในสมัยสมเด็จพระนเรศวรฯ ในขณะเดินทัพผ่านมาทางเมืองปายแห่งนี้ จากนั้น เที่ยวเพลินๆ เดินช้าๆ ชม หมู่บ้านจีนยูนนาน ที่ ศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนนานหมู่บ้านสันติชล ชมบ้านดิน ชิมชา สนุกสนานกับการโล้ชิงช้า และถ่ายรูปมุมสวยๆ ในบรรยากาศเมืองจีน 

 หมู่บ้านจีนยูนนานสันติชล

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 10) หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง สัมผัสไอเย็น ชมทะเลหมอก ณ จุดชมวิวดอยกิ่วลมอิสระถ่ายรูป ชมวิวทิวทัศน์และสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติ ที่นี่อากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีจากนั้นนำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ จังหวัดเชียงใหม่ วิ่งลัดเลาะไปตามเส้นทางสายร่มรื่น  

17.00 น. เดินทางถึง จังหวัดเชียงใหม่ นำท่านแวะซื้อของฝาก ของที่ระลึกต่างๆ มากมาย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินเชียงใหม่ 

18:00 น. เดินทางถึง สนามบินเชียงใหม่/สถานีรถไฟ ส่งคณะเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 

                     ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ 

โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยถือประโยชน์ลูกค้าเป็นสำคัญ 

อัตรานี้รวม 

 1. ค่ารถปรับอากาศพร้อมน้ำมันและคนขับผู้เชี่ยวชาญตลอดการเดินทาง
 2. ค่าที่พัก 3 คืน รวมอาหารเช้า (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
 3. ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม (10 มื้อ)
 4. ค่าธรรมเนียม/บัตรเข้าชมสถานที่ต่างๆ
 5. ค่าล่องแพที่ปางอุ๋ง/ถ้ำลอด
 6. ค่ารถท้องถิ่นขึ้นชมจุดชมวิวม่อนหยุนไหล/ถ้ำแก้วโกมล
 7. ค่ามัคคุเทศก์ (ภาษาไทย) ดูแลตลอดการเดินทาง
 8. ค่าน้ำดื่มบริการตลอดการเดินทาง
 9. ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท/ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิตที่บริษัทฯ ทำไว้ (ไม่คลอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

อัตรานี้ไม่รวม  

 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน/ค่าตั๋วรถไฟ
 2. ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการที่ระบุไว้ในโปรแกรม
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าซักรีด/ ค่าโทรศัพท์/ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
 4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 5. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ (แล้วแต่ความพึงพอใจในการให้บริการ) 

เงื่อนไขการจอง  

มัดจำท่านละ 3,000 บาท และชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางตามที่ตกลงกัน  

สำคัญที่สุด! ชำระเงินผ่านบัญชีบริษัทฯ เท่านั้น  

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ แม่ฮ่องสอน กรีน ทราเวล โดย โอเพ่น สไมล์ ทัวร์ 

หจก. โอเพ่น สไมล์ ทราเวล แอนด์ เซอร์วิส เป็นทีมงานทัวร์ท้องถิ่น (Local Tour) ที่มีความเชี่ยวชาญด้านทัวร์และการท่องเที่ยวภาคเหนือทุกที่ ทุกจังหวัด ทั้งทัวร์เชียงใหม่ ทัวร์เชียงราย ทัวร์แม่ฮ่องสอน ทัวร์น่าน และทุกจังหวัดในภาคเหนือ โดยมีเว็บไซต์ชื่อ www.maehongsongreentravel.com    

เหตุผลดีดี ที่ควรเลือกเดินทางกับเรา    

 •  มีประสบการณ์ในการบริการจัดทัวร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศมากกว่า 10 ปี
 • จดทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวอย่างถูกต้องจากกรมการท่องเที่ยว ใบอนุญาตเลขที่ 11/11647
 • ทีมงานเป็นคนในพื้นที่ มีความเชี่ยวชาญและชำนาญเส้นทางเป็นอย่างดี
 • จัดโปรแกรมทัวร์ตามความต้องการของลูกค้าในราคาที่เหมาะสม
 • ทีมงานมีความใส่ใจในทุกรายละเอียดและทำงานอย่างมีเหตุผล
 • ดูแลท่านประดุจดั่งบุคคลพิเศษและคนสำคัญภายในครอบครัว
 • มีบริการหลังการขาย สอบถามความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาคุณภาพในด้านการบริการ      

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว (TAT License) : 11/11647    

Tax ID: 0713562001081   

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว

 

 ภพ.20

สอบถาม โทร: 082-192-2488 หรือ คุยกับเราทางไลน์ 


Add Friend

อัลบั้มลูกค้า

รีวิวทริป

โปรแกรมทัวร์แนะนำ

Visitors: 78,282