SMT108 ทัวร์ดอกนางพญาเสือโคร่ง ขุนแม่วาง ขุนช่างเคี่ยน ขุนแม่ยะ ปาย 3 วัน 2 คืน

SMT108ชมดอกพญาเสือโคร่ง ขุนแม่วาง ขุนช้างเคี่ยน ขุนแม่ยะ ปาย 3 วัน 2 คืน 

เที่ยวเชียงใหม่ ปาย ตามล่าหาซากุระเมืองไทย 

ไฮไลท์การเดินทาง 

  • สัมผัสดอกพญาเสือโคร่งบานสะพรั่งที่ดอยขุนแม่วาง ขุนช้างเคี่ยน และขุนแม่ยะ
  • สักการะพระธาตุดอยสุเทพ ปูชนียสถานคู่เมืองเชียงใหม่
  • ปายสุดชิลล์ ดินแดนโรแมนติก
  • สโลว์ไลฟ์ ถ่ายรูป ที่ถนนคนเดินปาย
  • ไหว้พระ รับน้ำมนต์จากเศียร ‘หลวงพ่ออุ่นเมือง’ ที่ ‘วัดน้ำฮู’ อ.ปาย
  • เที่ยวสไตล์จีนยูนนาน ‘หมู่บ้านสันติชล’
  • ชมความงดงามอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง

 

โปรแกรมการเดินทาง      

วันแรก: เชียงใหม่ – จอมทอง  ขุนวาง  ขุนช้างเคี่ยน – พระธาตุดอยสุเทพ (-/L/D)

 

08.00 น. รับคณะ ณ จุดนัดหมาย อ.เมือง จ. เชียงใหม่ ออกเดินทางสู่ศูนย์วิจัยเกษตรขุนวาง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ โดยรถตู้ปรับอากาศ 

09:00 น. เดินทางถึง ศูนย์วิจัยเกษตรขุนวาง ชมความงามของ ดอกพญาเสือโคร่งสีชมพู หรือที่ขนานนามว่า ดอกซากุระเมืองไทย บานสะพรั่งสวยเป็นแนวเรียงยาวต่อกัน อิสระถ่ายภาพประทับใจไม่รู้ลืม จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองเชียงใหม่  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 1)  

13:00 น. นำท่านเปลี่ยนขึ้นรถกระบะท้องถิ่น เดินทางสู่ขุนช้างเคี่ยน ชมดอกซากุระเมืองไทยหรือดอกพญาเสือโคร่ง  

13:45 น. เดินทางถึง สถานีวิจัยและศูนย์ฝึกอบรมเกษตรที่สูงขุนช้างเคี่ยน อิสระถ่ายรูปดอกพญาเสือโคร่งสีชมพูที่บานสะพรั่งดอย ซึ่งหนึ่งปีมีให้ชมแค่ครั้งเดี่ยวเท่านั้น สมควรแก่เวลา นำคณะเดินทางสู่ พระธาตุดอยสุเทพ ปูชนียสถานสำคัญคู่เมืองเชียงใหม่ สักการะองค์พระธาตุเจดีย์พร้อมกับชมวิวตัวเมืองเชียงใหม่ 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 2) นำท่านกลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย  

วันที่สอง: เชียงใหม่  – ห้วยน้ำดัง  –  ปาย - สะพานประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่ 2 - หมู่บ้านสันติชล - วัดน้ำฮู - วัดพระธาตุแม่เย็น - ถนนคนเดินปาย  (B/L/D)

 

 ห้วยน้ำดัง

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร (มื้อที่ 3) 

08.00 น. ออกเดินทางสู่ อ.ปาย ไปตามถนนสายร่มรื่น บนเส้นทางสายโรแมนติก ระหว่างทาง แวะชม อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง สัมผัสไอเย็น ชมทะเลหมอก ณ จุดชมวิวดอยกิ่วลม ให้ท่านอิสระถ่ายรูป ชมวิวทิวทัศน์ และสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติ จากนั้นนำท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ อ. ปาย 

11:00 น. เดินทางถึง อ.ปาย ดินแดนแสนโรแมนติก นำท่านถ่ายรูป สะพานประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่ ข้ามแม่น้ำปาย 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 4) 

บ่าย ชม ศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนนาน ณ หมู่บ้านสันติชล ชมบ้านดิน ชิมชา สนุกสนานกับการโล้ชิงช้า และถ่ายรูปมุมสวยๆ ในบรรยากาศเมืองจีน จากนั้น นมัสการ พระอุ่นเมือง ที่วัดน้ำฮู พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองปาย มีความมหัศจรรย์ตรงพระโมฬี (มวยผม)  สามารถเปิดออกได้ และจะมีน้ำขังอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้ยังมีเจดีย์สมัยอยุธยา ซึ่งสันนิษฐานว่าถูกสร้างในสมัยสมเด็จพระนเรศวรฯ ในขณะเดินทัพผ่านมาทางเมืองปายแห่งนี้ 

เย็น นำท่านขึ้นไปนมัสการ พระพุทธโลกุตระมหามุนี พระพุทธรูปสีขาวองค์ใหญ่บน วัดพระธาตุแม่เย็น พร้อมชมวิวเมืองปายได้แบบ 360 องศา 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 5) จากนั้นนำท่านชมบรรยากาศ ถนนคนเดิน ให้ท่านอิสระเดินชมสินค้าของที่ระลึก และชิมอาหารหรือขนมพื้นเมืองชาวไทยใหญ่ สมควรแก่เวลา นำท่านกลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย 

 

วันที่สาม: ดอยขุนแม่ยะ – ดอกพญาเสือโคร่ง (ดอกซากุระ)  เชียงใหม่ (B/L/-)

 

 

เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้า นำท่านเดินทางไปยัง หน่วยจัดการต้นน้ำขุนแม่ยะ

รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 3)  หลังอาหารเปลี่ยนเป็นรถ 4WD มุ่งหน้าสู่ดอยขุนแม่ยะที่ปกคลุมไปด้วยดอกไม้สีชมพู 

ถึง ดอยขุนแม่ยะ เพลิดเพลินกับดอกพญาเสือโคร่งบานทั้งภูเขา อิสระเก็บภาพพญาเสือโคร่งที่สูงตระหง่านผลิดอกสีชมพูสะพรั่งสวยเป็นแนวเรียงยาวต่อกันซึ่งจะบานให้ชื่นชมความงามเพียงปีละครั้งเท่านั้น  สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางกลับ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร  (มื้อที่ 4) 

บ่าย นำท่านออกเดินทางกลับสู่เชียงใหม่ ลัดเลาะไปตามถนนสุดโรแมนติก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) 

17:00 น. เดินทางถึงเชียงใหม่พร้อมส่งคณะถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพและประทับใจ 

สอบถาม โทร: 082-192-2488 หรือ คุยกับเราทางไลน์ 


Add Friend

รีวิวทริป

โปรแกรมทัวร์แนะนำ

Visitors: 78,284