SMT105 ทัวร์กะเหรี่ยงคอยาว แม่ฮ่องสอน 3 วัน 2 คืน

SMT105กะเหรี่ยงคอยาว เชียงใหม่ ปาย แม่ฮ่องสอน 3 วัน 2 คืน 

 เที่ยวแม่ฮ่องสอน...ชมกะเหรี่ยงคอยาว

 ไฮไลท์การเดินทาง

  • สัมผัสวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยงคอยาว ‘บ้านห้วยเสือเฒ่า’
  • ปายสุดชิลล์ ดินแดนโรแมนติก
  • ชิลลมหนาว ฟินสายหมอกที่ ‘ห้วยน้ำดัง’ และ 'จุดชมวิวทะเลหมอกหยุนไหล' 
  • นมัสการพระเจดีย์คู่ปูชนียสถานกลางเมืองสามหมอก
  • ปล่อยชีวิตไหลไปช้าๆ แล้วลืมการมีอยู่ของเวลาที่บ้านรักไทย
  • สูดกลิ่นไอธรรมชาติกลางหุบเขาแห่งรักที่ปางอุ๋ง
  • สะพานซูตองเป้ มหัศจรรย์แห่งศรัทธาของชาวเมืองสามหมอก 

โปรแกรมการเดินทาง      

วันแรก: เชียงใหม่ – ห้วยน้ำดัง  – สะพานฯ ท่าปาย – หมู่บ้านสันติชล – วัดน้ำฮู –   วัดศรีดอนชัย – กองแลน (ปายแคนยอน) – ถนนคนเดินปาย (-B/L/D)

 

                                                                                                              

08.00 น. ทีมงานรอรับท่าน ณ จุดนัดหมาย อ.เมือง จ. เชียงใหม่ จากนั้นออกเดินทางสู่ อ.ปาย โดยรถตู้ Toyota Commuter ปรับอากาศ นั่งสะดวก สบาย บนรถมีบริการน้ำดื่ม และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ตามแนววิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 

10:00 น.  แวะชม อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง สัมผัสไอเย็นชมทะเลหมอก ณ จุดชมวิวดอยกิ่วลม อิสระถ่ายรูป ชมวิวทิวทัศน์ และสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติ ทีนี่อากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีครับ มองเห็นดอยหลวงเชียงดาวตั้งตระหง่านเป็นฉากหลัง สวยงามมากๆ จากนั้นเราจะออกเดินทางต่อสู่ อ. ปาย 

11:00 น. เดินทางถึง อ.ปาย ชม สะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย สร้างขึ้นในสมัยสงครมโลกครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทาง 'เชียงใหม่ - ตองอู' หรือที่เรียกเป็นภาษาญี่ปุ่นว่า 'ฮักโกสุ ไกโด' 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารชุมชนจีนยูนนาน (มื้อที่ 1) 

บ่าย เที่ยวเพลินๆ เดินช้าๆ ชม หมู่บ้านจีนยูนนาน ที่ ศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนนานหมู่บ้านสันติชล ชมบ้านดิน ชิมชา สนุกสนานกับการโล้ชิงช้า และถ่ายรูปมุมสวยๆ ในบรรยากาศเมืองจีน จากนั้น เราจะไปกราบสักการะ พระอุ่นเมือง ที่ วัดน้ำฮู พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองปายเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต พระพุทธรูปองค์นี้มีความมหัศจรรย์ตรงพระโมฬี (มวยผม) สามารถเปิดออกได้ และมีน้ำขังอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้ยังมีเจดีย์สมัยอยุธยา ซึ่งสันนิษฐานว่าถูกสร้างในสมัยสมเด็จพระนเรศวรฯ ในขณะเดินทัพผ่านมาทางเมืองปายแห่งนี้ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดศรีดอนชัย วัดเก่าแก่อายุมากกว่า 700 ปี ประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์ แบบสิงห์หนึ่ง ศิลปะเชียงแสน และเป็นวัดที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเคยมากราบนมัสการเมื่อครั้งเสด็จมาที่เมืองปายแห่งนี้  นำท่านไป ผ่อนคลายสบายๆ ที่ร้านกาแฟ Coffee In Love ร้านกาแฟ สวยเก๋ บนยอดเขาที่สามารถดื่มด่ำกับบรรยากาศวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ท่ามกลางความโรแมนติกของการตกแต่งร้าน ถ่ายรูปเช็คอินตามอัธยาศัย 

 

 

เย็น เดินทางสู่ กองแลน หรือ ปายแคนยอน ซึ่งเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยที่สุดของเมืองปาย

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 2) (เมนูพิเศษ : ปลาน้ำปาย) จากนั้นเราจะไปชมบรรยากาศ ถนนคนเดินเมืองปาย เดินชมสินค้าของที่ระลึก และชิมอาหารหรือขนมพื้นเมืองชาวไทยใหญ่ สมควรแก่เวลา นำท่านกลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย 

  

วันที่สองจุดชมวิวทะเลหมอกหยุนไหล    –  สะพานซูตองเป้  – หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว  – วัดจองคำ จองกลาง  –  วัดพระธาตุดอยกองมู  – ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน (B/L/D)

 

 05.30 น. ตื่นแต่เช้าเพื่อสัมผัส จุดชมวิวทะเลหมอกหยุนไหล ชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกในมุมมองกว่า 180 องศาที่ปกคลุมเมืองปาย

07.30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3)  

08.30 น. ออกเดินทางสู่แม่ฮ่องสอน ระหว่างทางเราจะแวะตรงจุดชมวิวต่างๆ เช่น จุดชมวิวกิ่วลม, จุดชมวิวบ้านลุกข้าวหลาม เป็นต้น แวะถ่ายรูป สูดอากาศบริสุทธิ์ และอุดหนุนสินค้าชาวบ้านที่วางจำหน่ายมากมาย ก่อนเข้าสู่ตัวเมืองแม่ฮ่องสอน เราจะแวะกราบขอพร พญาซูตองเป้ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางโปรดพญาชมพูบดีหรือปางทรงเครื่องกษัตริย์ ประดิษฐานอยู่ที่ สวนธรรมวัดภูสมะ พร้อมเดินชม สะพานซูตองเป้ หรือ สะพานอธิษฐานสำเร็จ ซึ่งเป็นสะพานไม้ไผ่สานที่ทอดผ่านกลางทุ่งนาเชื่อมกับหมู่บ้านกุงไม้สักเพื่อให้พระเณรสามารถเดินทางบิณฑบาตได้ เนื่องจากในช่วงฤดูน้ำหลาก น้ำมักจะท่วมบริเวณพื้นที่แห่งนี้ซึ่งยากต่อการเดินทางเป็นอย่างมากชาวบ้านและพระภิกษุสงฆ์จึงร่วมแรงร่วมใจกันสร้างสะพานไม้ไผ่แห่งนี้ขึ้นมาด้วยแรงศรัทธาอย่างแท้จริง   

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร  (มื้อที่ 4)

 

 กะเหรี่ยงคอยาว

บ่าย เดินทางถึง หมู่บ้านห้วยเสือเฒ่า ซึ่งเป็นชุมชนที่มีชาว ‘กะยัน’ หรือ ‘กะเหรี่ยงคอยาว อาศัยอยู่ ชมวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยงคอยาวที่อพยพมาจากรัฐคะยา ประเทศเมียนมา ซึ่งยังคงวัฒนธรรมดั้งเดิมคือการสวมห่วงทองเหลืองที่คอ สมควรแก่เวลา นำท่านกลับสู่ตัวเมืองแม่ฮ่องสอน ชม วัดจองคำ จองกลาง วัดแฝดที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองแม่ฮ่องสอน สัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเมืองไทใหญ่แห่งนี้ กราบองค์ หลวงพ่อโต ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะพม่าขนาดใหญ่ ชาวแม่ฮ่องสอนนิยมมากราบไหว้ขอพรหลวงพ่อโตเพื่อให้ประสบความสำเร็จในชีวิต ทำมาค้าขายเจริญรุ่งเรือง และเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัย จากนั้น ชมวัดจองกลางซึ่งมีการจัดแสดงตุ๊กตาไม้แกะสลัก มีทั้งรูปคนและสัตว์ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระเวชสันดรชาดกโดยฝีมือช่างชาวพม่า

 

 วัดจองคำ

เย็น เราจะขึ้นไปนมัสการ วัดพระธาตุดอยกองมู ปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดแม่ฮ่องสอน บูชาธาตุทั้งสี่เพื่อให้ร่างกายของเราเกิดความสมดุลของธาตุดิน น้ำ ลม ไฟ ไม่เจ็บป่วยง่าย และชมทัศนียภาพอันงดงามของเมืองสามหมอกจากมุมสูง ผ่อนคลายไปกับสายลมเย็น ถ่ายรูป เช็คอินได้ตามอัธยาศัย   

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 5) (มื้อนี้มีเมนูอาหารพื้นเมืองให้ท่านได้ลองชิมด้วยนะครับ) หลังอาหาร เดินชมบรรยากาศ ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน ได้เวลานัดหมาย นำท่านกลับสู่ที่พัก ราตรีสวัสดิ์

 

วันที่สาม: ปางอุ๋ง – บ้านรักไทย  – ปาย –  เชียงใหม่ (B/L/-)

 

บ้านรักไทย

06.30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร (มื้อที่ 6)  

07: 30 น.เช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรม เดินทางสู่ ปางอุ๋ง หรือ โครงการพระราชดำริปางตอง 2 บรรยากาศคล้ายทะเลสาบท่ามกลางทิวสน งดงามเปรียบดั่ง Switzerland เมืองไทย ผ่อนคลายไปกับธรรมชาติที่สวยงาม อิสระถ่ายรูป จากนั้น เราจะเดินทางสู่หมู่บ้านรักไทย   

10: 00 น. เดินทางถึง หมู่บ้านรักไทย ถ่ายรูปกับวิวทะเลสาบสวยๆ บ้านดิน ร้านอาหาร หรือ ร้านกาแฟ ซึ่งตกแต่งในสไตล์จีนยูนนาน พร้อมชิมชาเลิศรสจากชาพันธุ์ดี เช่น ชาอู่หลง ชายอดน้ำค้าง และช้อปปิ้งกันตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางออกจากหมู่บ้านรักไทย เพื่อเดินทางกลับสู่เชียงใหม่  

12:00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 7)   

13.00 น. ออกเดินทางกลับสู่เชียงใหม่ ลัดเลาะไปตามถนนสุดโรแมนติก  

18:30 น. เดินทางถึงเชียงใหม่พร้อมส่งคณะถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพและประทับใจ

สอบถาม โทร: 082-192-2488 หรือ คุยกับเราทางไลน์ 


Add Friend

อัลบั้มลูกค้า

รีวิวทริป

โปรแกรมทัวรร์แนะนำ

Visitors: 53,833