SMT 306 ทัวร์เชียงใหม่ ดอยอินทนนท์ แม่กำปอง ม่อนแจ่ม 4 วัน 3 คืน

SMT306: โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ ดอยอินทนนท์ แม่กำปอง ม่อนแจ่ม 4 วัน 3 คืน    

เที่ยวเชียงใหม่มนต์เสน่ห์แห่งล้านนา 

พักเชียงใหม่ 1 คืน/แม่กำปอง 1 คืน/ม่อนแจ่ม 1 คืน 

ไฮไลท์การเดินทาง

  • พิชิต ดอยอินทนนท์ ยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทย
  • ‘ผาช่อ’ มหัศจรรย์ธรรมชาติ แกรนด์แคนยอนเชียงใหม่
  • สัมผัสความบริสุทธิ์ของธรรมชาติที่ ม่อนแจ่ม ชมทุ่งดอกไม้งาม
  • เที่ยว แม่กำปอง หมู่บ้านอบอุ่นกลางหุบเขา
  • สัมผัสไอเย็นแสนสดชื่นที่ จุดชมวิวดอยล้านกิ่วฝิ่น
  • เช็คอินถ่ายรูปที่ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เพลิดเพลินกับการชมสวนดอกไม้และพันธุ์ไม้นานาชนิดบนทางเดินลอยฟ้า
  • นั่งรถไฟชมสวนที่  ฟีนิกซ์แอดเวนเจอร์พาร์ค
  • ขอพรหลวงพ่อทันใจ ที่วัดพระธาตุดอยคำ

 

โปรแกรมการเดินทาง      

วันแรกเชียงใหม่ – ดอยอินทนนท์ – พระมหาธาตุนภเมทนีดล – พระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ – ผาช่อ – วัดพระธาตุดอยคำ (-/L/D)                                                                           

  

โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ ดอยอินทนนท์ แม่กำปอง ม่อนแจ่ม 4 วัน 3 คืน  

08.45 น. ทีมงานรับคณะจาก สนามบินเชียงใหม่ นำสัมภาระขึ้นรถตู้ปรับอากาศ จากนั้นนำท่านเดินทางขึ้นสู่จุดสูงสุดแดนสยามบน ยอดดอยอินทนนท์ ที่ระดับความสูง 2,565 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลางดอยอินทนนท์เป็นยอดดอยที่สูงที่สุดของเมืองไทยมีสภาพอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี ให้ท่านอิสระถ่ายรูปและชมความงามของธรรมชาติตามอัธยาศัยจากนั้นนำท่านลงจากดอยแวะนมัสการ พระมหาธาตุนภเมทนีดล และ พระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ ถ่ายรูปวิวสวยๆดอกไม้งามๆ กับบรรยากาศยามเช้าที่สดชื่น 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 1)  

ผาช่อ

บ่าย นำคณะออกเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติแม่วาง ชมความมหัศจรรย์ของ ผาช่อ หน้าผาอัศจรรย์ที่เกิดจากการกัดเซาะของลมฝนมีลวดลายที่สวยงามสูงราว 30 เมตรให้สมาชิกถ่ายรูปและพักผ่อนตามอัธยาศัย จากนั้นนำทุกท่านเดินทางไปกราบสักการะ หลวงพ่อทันใจ ณ วัดพระธาตุดอยคำ สร้างขึ้นในรัชสมัยพญากือนากษัตริย์แห่งอาณาจักรล้านนา ปัจจุบันมีชื่อเสียงอย่างมากในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ หลายต่อหลายครั้งที่มีผู้เดินทางมาขอพร บนบาน แล้วประสบความสำเร็จ และได้เดินทางกลับมาถวายดอกมะลิเพื่อแก้บน (ความเชื่อส่วนบุคคล) 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 2) หลังอาหารนำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก โรงแรมAsia Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว พักผ่อนตามอัธยาศัย   

วันที่สอง: อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ – อำเภอแม่ออน – น้ำพุร้อนสันกำแพง – ผาน้ำลอด – โครงการหลวงตีนตก – The Giant Chiangmai– น้ำตกแม่กำปอง – แม่กำปอง (D/L/D)                                                              

  

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 3) 

08.00 น. นำท่านเดินทางสู่ อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ สักการะกราบไหว้สามกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่สร้างเมืองเชียงใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคล หากเราหันหน้าเข้าหาอนุสาวรีย์จะพบว่า องค์กลาง คือพญามังราย องค์ขวาคือ พญาร่วง ส่วนองค์ซ้ายคือ พญางำเมือง กษัตริย์ทั้งสามพระองค์นี้ถือได้ว่าเป็นผู้สร้างอาณาจักรล้านนา และนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ให้มีความเจริญรุ่งเรืองมากว่า 700 ปี จากนั้นเดินทางสู่ อำเภอแม่ออน เมืองแห่งธรรมชาติและขุนเขา ชม บ่อน้ำพุร้อนสันกำแพง เป็นน้ำพุร้อนที่ขึ้นชื่อของจังหวัดเชียงใหม่ สัมผัสความมหัศจรรย์ของธรรมชาติจากใต้ผืนโลก ชมความงามของธรรมชาติที่รายล้อมไปด้วยภูเขาและต้นไม้  มีบ่อให้แช่น้ำร้อน และแช่เท้า ที่นี่เป็นแหล่งสินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและเป็นแหล่งรวมสินค้าของฝากของภาคเหนือมากมาย จากนั้นไปชมความอัศจรรย์ของธรรมชาติที่ ผาน้ำลอด บริเวณผาน้ำลอดมีก้อนหินขนาดใหญ่มีช่องว่างใต้ก้อนหินให้ลำน้ำไหลผ่านได้  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร  (มื้อที่ 4)

แม่กำปอง

บ่าย ชม โครงการหลวงตีนตก โครงการหลวงเพื่อพัฒนาที่ดิน เป็นแหล่งเกษตรกรรมและเป็นแหล่งพัฒนาอาชีพให้กับชาวบ้าน นำท่านไปผ่อนคลายสบายๆ ที่ ร้านThe Giant Chiangmai ร้านกาแฟบนต้นไม้สุดฮิต (ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่ม) สมควรแก่เวลา นำทุกท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านแม่กำปอง ชม น้ำตกแม่กำปอง น้ำตกสุดอลังการกลางขุนเขาแห่งหมู่บ้านแม่กำปอง นำท่านเช็คอินเข้าสู่ ที่พักแบบโฮมสเตย์ ในหมู่บ้านแม่กำปอง จากนั้นอิสระเดินเล่นเที่ยวชมหมู่บ้านถ่ายรูป เช็คอิน ได้ตามอัธยาศัย 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารท้องถิ่น (มื้อที่ 5 – อาหารพื้นบ้าน) หลังอาหาร ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ราตรีสวัสดิ์ 

วันที่สามจุดชมวิวกิ่วฝิ่น – วัดแม่กำปอง – สวนดอกไม้ – วัดป่าดาราภิรมย์ – สวนส้ม My Garden – ม่อนแจ่ม (B/L/D)                                                                   

  

สวนดอกไม้ป้านกเอี้ยง

เช้า นำท่านขึ้นรถท้องถิ่นเพื่อเดินทางสู่ จุดชมวิวกิ่วฝิ่น ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน (ดอยล้าน) อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,528  เมตรซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างจังหวัดลำปางกับจังหวัดเชียงใหม่ จากจุดชมวิวสามารถมองเห็นได้ทั้งจังหวัดลำปางและจังหวัดเชียงใหม่ ป่าเขาเขียวขจีอากาศสดชื่นเย็นสบาย 

รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหารท้องถิ่น (มื้อที่ 6) หลังอาหารนำท่านไปชมความงดงามของวิหารไม้สักทองที่ วัดแม่กำปอง หรือ วัดคันธาพฤกษา วัดนี้โดดเด่นด้วยวิหารที่ทำจากไม้สักทอง แกะสลักลวดลายวิจิตรงดงามและมีโบสถ์กลางน้ำใช้สำหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนา นำท่านเดินทางไปยัง สวนดอกไม้ป้านกเอี้ยง ชมทุ่งดอกมากาเร็ตสีม่วงสุดอันซีนที่จัดเป็นมุมสวยๆ ปลูกเรียงเป็นแถวบนเนื้อที่โล่งกว้างกว่า 20 ไร่ บรรยากาศโปร่งโล่งสบายไม่แออัด (หมายเหตุ: ในกรณีที่ปิด เปลี่ยนเป็นสวนดอกไม้ที่อื่นแทน)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 7)   

บ่าย นำท่านเยี่ยมชม วัดป่าดาราภิรมย์ เป็นวัดที่มีความสวยงามอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่สิ่งก่อสร้างล้วนมีความวิจิตรสวยงามด้วยสถาปัตยกรรมแบบล้านนา วัดป่าดาราภิรมย์มีความสำคัญเป็นพระอารามหลวงแห่งที่ 7 ในจังหวัดเชียงใหม่ จากนั้นนำท่านดินทางสู่ สวนส้ม My Garden สวนส้มที่มีพื้นที่กว้างขวาง ปลูกลดหลั่นลงไปตามเนินเขา มีการจัดพร็อพถ่ายภาพน่ารักไว้หลายมุม มีพร็อพให้ยืมถ่ายรูป ทั้งหมวก ร่มใส ตะกร้าสะพายหลัง รองเท้าบูทยาง จากนั้นนำท่านเดินทางขึ้นสู่ ม่อนแจ่ม แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรยอดนิยมของนักเดินทางหลายคน ม่อนแจ่มตั้งอยู่ในพื้นที่ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย ที่นี่อากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของภูเขาที่สลับเรียงตัวอย่างสวยงาม 

ม่อนแจ่ม

เย็น เช็คอินเข้าสู่ที่พักม่อนแจ่ม รับประทานอาหารเย็น ณ ที่พักรีสอร์ท (มื้อที่ 8 – เซ็ทหมูกระทะ) หลังอาหารอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย                   

วันที่สี่จุดชมวิวม่อนแจ่ม – Skywalkม่อนแจ่ม – สวนพฤกษศาสตร์สิริกิติ์ – ฟีนิกซ์แอดเวนเจอร์พาร์ค – วัดบ้านเด่นสะหลีศรีเมืองแกน –ร้านขายของฝาก – สนามบินเชียงใหม่ (B/L/-)                                        

  

07.00 รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พักรีสอร์ท (มื้อที่ 9)

08.00ชม จุดชมวิวม่อนแจ่ม และ Skywalk ม่อนแจ่ม จุดเช็คอินแห่งใหม่เป็นทางเดินชมธรรมชาติ ดอกไม้ภูเขาและทะเลหมอกในมุมมองแบบ 360 องศา จากนั้นชม สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ สถานที่อนุรักษ์และรวบรวมพรรณไม้เป็นหมวดหมู่ตามวงศ์สกุลต่างๆโดยจัดปลูกให้สอดคล้องกับธรรมชาติมากที่สุดให้ท่านเพลิดเพลินไปกับการชมสวนดอกไม้และพันธุ์ไม้นานาชนิดจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ฟีนิกซ์แอดเวนเจอร์พาร์ค สนุกสนานกับการนั่งรถไฟเล็กย่อส่วนเหมือนของจริงแห่งแรกในไทย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 10)   

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ วัดบ้านเด่นสะหลีศรีเมืองแกน วัดสวยแห่งเมืองเชียงใหม่ แวดล้อมด้วยภูมิทัศน์ที่สวยงาม และมีสิ่งปลูกสร้างที่วิจิตรตระการตา ไม่ว่าจะเป็น อุโบสถ หอไตร หอกลองวิหารเสาอินทขิล กุฏิไม้สักทองทรงล้านนา พระวิหาร สถูปเจดีย์ และศาลาที่ประดิษฐานพระสำคัญๆ ของไทย (องค์จำลอง)จากนั้นเดินทางสู่ ร้านขายของฝาก ให้ท่านเลือกซื้อของฝากของที่ระลึก ตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินเชียงใหม่

18:30 น. เดินทางถึง สนามบินเชียงใหม่ ส่งคณะเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

สอบถาม โทร: 082-192-2488 หรือ คุยกับเราทางไลน์ 


Add Friend

โปรแกรมทัวร์แนะนำ

Visitors: 53,831