SMT204 ทัวร์น่าน เชียงราย 3 วัน 2 คืน

SMT204โปรแกรมทัวร์น่าน เชียงราย 3 วัน 2 คืน (VAN) 

แอ่วน่าน เชียงราย ไปสัมผัสชีวิตต๊ะต่อนยอน 

ไฮไลท์การเดินทาง

  • เสริมมงคลชีวิตไหว้ ‘พระธาตุแช่แห้ง’ พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองน่าน
  • กระซิบรักบันลือโลก “ปู่ม่านย่าม่าน” มงคลล้านนาน ณ วัดภูมินทร์
  • ‘ภูลังกา’ หยุดเวลา ชมเสน่ห์แห่งธรรมชาติ
  • พักผ่อนสโลว์ไลฟ์กลางธรรมชาติ ชีวิตเนิบๆ ที่น่าหลงใหล
  • เที่ยวไร่บุญรอด (สิงห์ปาร์ค) ชมไร่ชา ทุ่งคอสมอส
  • วัดร่องขุ่น สุดยอดวัดสวยที่สุดในโลก

 

โปรแกรมการเดินทาง      

วันแรกสนามบินน่าน พระธาตุแช่แห้ง วัดภูมินทร์ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่าน – วัดพระธาตุเขาน้อย  (-/L/D)

  

         

08:55 น. รับคณะ ณ สนามบินน่าน โดยมีทีมงานให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก นำสัมภาระขึ้นรถตู้ปรับอากาศ

 

10:00 น. นมัสการ  พระธาตุแช่แห้ง เป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวน่านที่มีความวิจิตรงดงาม ชาวเมืองล้านนามีความเชื่อกันว่าการได้เดินทางไปสักการะองค์พระธาตุแซ่แห้ง หรือชาวล้านนาจะเรียกกันว่า การชูธาตุ แล้วนั้นจะทำได้รับอานิสงค์อย่างแรงกล้า ทำให้ชีวิตอยู่ดีมีสุข ปราศจากโรคภัยต่างๆ มาเบียดเบียน หน้าที่การงานเจริญก้าวหน้า เป็นต้น

 

12:00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร  (มื้อที่ 1)

 

บ่าย ชม วัดภูมินทร์ เดิมชื่อ วัดพรหมมินทร์ เป็นวัดหลวงเก่าแก่ มีอายุกว่า  400 ปี สถาปัตยกรรมโดดเด่นด้วยเอกลักษณ์เฉพาะ ที่รวมเอาโบสถ์ วิหาร และเจดีย์ ไว้ในอาคาร เดียวกัน เป็นวัดที่สร้างทรงจัตุรมุขที่ดูคล้ายตั้งอยู่บนหลังพญานาคขนาดใหญ่ จุดเด่นของวัดอีกอย่างหนึ่งที่เป็นที่เลืองลือกัน คือภาพจิตรกรรมฝาผนัง หรือ ฮูบแต้ม แสดงเรื่องราวชาดก วิถีชีวิตและตำนานพื้นบ้านของชาวน่านในอดีต ภาพที่มีชื่อเสียงมากคือ ภาพจิตรกรรมปู่ม่านย่าม่าน หรือ กระซิบรัก ผลงานของหนานบัวผัน จิตรกรพื้นถิ่นเชื้อสายไทลื้อ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่าน ตั้งอยู่ในบริเวณคุ้มของอดีตเจ้าผู้ครองนครน่าน เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนสองชั้น แบบตรีมุขผสมผสานระหว่างศิลปะตะวันตกและศิลปะไทย และมี ‘งาช้างดำ’ วัตถุโบราณคู่เมืองน่าน

 

เย็น นำท่านขึ้นไปชมวิวเมืองน่านที่ วัดพระธาตุเขาน้อย ปูชนียสถานที่สำคัญและเก่าแก่สันนิษฐานว่ามีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับพระธาตุแช่แห้ง ตรงบริเวณลานปูนพระพุทธรูปปางลีลาองค์ใหญ่ คือ พระพุทธมหาอุตมงคลนันทบุรีศรีเมืองน่าน ถือเป็นจุดเดียวที่เห็นเมืองน่านจากมุมสูง

 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 2) หลังอาหาร นำท่านเดินทางกลับโรงแรม อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย 

 

วันที่สองวัดศรีมงคล –บ้านไทลื้อหนองบัว – ถนนสาย 1148 ภูลังกา –Magic Mountain Café – เชียงราย (B/L/D)

 

  

07:00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3)  

                  

08:00 น นำท่านเดินทางไปยัง วัดศรีมงคล (ก๋ง) เป็นวัดเก่าแก่ที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2395 พระสงฆ์ที่มีชื่อเสียงที่สุดของวัดนี้คือหลวงปู่ก๋ง ด้านหลังวัดมีลานชมวิว ซึ่งมีทัศนียภาพที่งดงามมองเห็นทุ่งนาเขียวขจี และทิวเขาของดอยภูคาเรียงรายสลับซับซ้อน บริเวณนาข้าวมีที่พักและร้านกาแฟฮักน่าน มีสะพานไม้ไผ่เชื่อมจากตัววัดสามารถลงไปเดินเล่นถ่ายภาพได้ ภายในวัดมีสิ่งที่น่าสนใจ ทั้งวิหารหลวงที่มีภาพจิตรกรรมฝาผนังอันงดงาม โดยเลียนแบบการวาดของหนานบัวผันจิตรกรชาวน่านเชื้อสายไทลื้อ ซึ่งวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วัดภูมินทร์และวัดหนองบัวของจังหวัดน่าน รวมถึงพิพิธภัณฑ์มงคลธรรมรังสี ซึ่งรวบรวมของโบราณต่างๆให้ได้ชม นำคณะเดินทางต่อสู่ หมู่บ้านไทลื้อหนองบัว ที่ บ้านหนองบัว อ.ท่าวังผา ซึ่งอพยพมาจากสิบสองปันนา เลือกซื้อผ้าทอพื้นเมืองที่มีชื่อเสียง ชมจิตรกรรมไทลื้ออันงดงามภายในวิหารวัดหนองบัว หมู่บ้านแห่งนี้มีฝีมือในการทอผ้าพื้นเมืองที่สวยงาม เรียกว่า “ผ้าลายน้ำไหล” ซึ่งเป็นแหล่งใหญ่ที่สุดในจังหวัดน่าน นับเป็นหัตถกรรมที่ตกทอดมาหลายยุคหลายสมัย

 

12:00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร  (มื้อที่ 4)

 

บ่าย นำคณะเดินทางสู่ จังหวัดเชียงราย ผ่าน ถนน 1148 ภูลังกา เป็นถนนสายสีเขียวในม่านหมอกที่รายล้อมไปด้วยวิวภูเขาที่สวยงาม เราจะจอดแวะถ่ายรูปตามจุดชมวิวต่างๆ จากนั้นนำท่านจิบกาแฟที่ ร้าน Magic Mountain Café คาเฟ่วิวหลักล้าน เบื้องหน้าเป็น วิวผาช้างน้อย  ภูเขาเขียว บรรยากาศโดยรอบสดชื่น ร่มรื่นด้วยต้นไม้นานาพันธุ์

**กรณีร้าน Magic Mountain Café ปิด เราจะให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย ณ คาเฟ่บริเวณข้างเคียงแทน**

  

เย็น เดินทางถึง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 5)

 

ค่ำ หลังอาหาร นำท่านเดินทางเข้าที่พักในตัวอำเภอเมืองเชียงราย จากนั้นอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สามไร่บุญรอด วัดร่องขุ่น หอนาฬิกา วัดห้วยปลากั้ง วัดร่องเสือเต้น – สนามบิน      (B/L/-) 

   

07:00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 6)            

09:00 น เช้านี้นำคณะออกเดินทางไป ไร่บุญรอด หรือ สิงห์ปาร์ค สวยงามด้วยไร่ชากว้างใหญ่สุดสายตา โอบล้อมด้วยภูเขากว้างใหญ่ และอากาศดีตลอดทั้งปี เที่ยวชมผลผลิตทางการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นพุทธรามะเฟือง ไร่ชาอู่หลง และพืชผักผลไม้อีกหลากหลายชนิด และยังมีพรรณไม้ดอกหน้าหนาวสวยงามมากมายที่รอให้คุณไปชื่นชมอีกด้วย จากนั้น นำท่านเดินทางสู่วัดร่องขุ่น

 

10:30 น เดินทางถึง วัดร่องขุ่น ออกแบบและสร้างโดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินที่มีชื่อเสียงของไทย สร้างขึ้นด้วยแรงปณิธานที่มุ่งมั่นรังสรรค์งานศิลปะที่งดงาม แปลกตา ผสานวัฒนธรรมล้านนาอย่างกลมกลืน ทั้งลวดลายปูนปั้นประดับกระจกและจิตรกรรรมฝาผนัง ขนาดใหญ่ ลักษณะเด่นของวัด คือพระอุโบสถถูกแต่งด้วยโทนสีขาว ลวดลายกระจกสีเงินแวววาวเป็นเชิงชั้นลดหลั่นกันไป หน้าบันประดับ ด้วยพญานาคมีงวงงาดูแปลกตาเพื่อชื่นชมสถาปัตยกรรมที่สวยงามและเป็นเอกลักษณ์

 

12:00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 7)   

13:30 น. แวะซื้อของฝาก เช่น แคบหมู น้ำพริกหนุ่ม ไส้อั่ว ฯลฯ และเที่ยวชมความงดงามของ หอนาฬิกา พร้อมกับถ่ายภาพเป็นที่ระลึก


15.00น. เดินทางไป วัดห้วยปลากั้ง เป็นอีกวัดหนึ่งของจังหวัดเชียงรายที่สวยงามตั้งอยู่บนเขา และมีเนินเขารายรอบวัด สามารถเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามสิ่งที่โดดเด่นของวัดนี้ คือ " พบโชคธรรมเจดีย์" ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สูงถึง 9 ชั้น รูปทรงแปลกตาลักษณะเป็นทรงแหลม ศิลปะจีนผสมล้านนา หลังคาสีแดงมีรูปปั้นมังกรทอดยาวทั้งสองข้างบันได ล้อมรอบด้วยเจดีย์ เล็กๆ 12 ราศี วัดห้วยปลากั้งเป็นวัดซึ่งชาวบ้านนับถือและเชื่อกันว่าหากใครได้มาเยือนจะหมือนกับได้ขึ้นสวรรค์ ภายในเจดีย์ ประดิษฐานพระพุทธรูปและพระอรหันต์ต่างๆ ภายในเจดีย์เป็นที่ประดิษฐาน เจ้าแม่กวนอิมแกะสลักจากไม้จันหอมองค์ใหญ่


16.30น. นำท่านไป วัดร่องเสือเต้น เป็นวัดที่มีศิลปะสีสันสวยงาม เป็นวัดโทนสีน้ำเงินอมม่วง มีความสวยงามสะดุดตามากและยังมีศิลปะผนังภายในวิหารที่มีความปราณีตงดงามด้วยเช่นกัน จากนั้นนำคณะเดินทางสู่สนามบินนานาชาติแม่ฟ้าหลวง


17.30น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติแม่ฟ้าหลวง ส่งท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ

 

สอบถาม โทร: 082-192-2488 หรือ คุยกับเราทางไลน์ 


Add Friend

โปรแกรมทัวร์แนะนำ

Visitors: 53,831